Discussion:
ETI-target eller ETI-konfrontation ?
(for gammel til at besvare)
Steen Hjortsoe
2017-07-29 14:20:29 UTC
Permalink
Raw Message
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?

Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.

Steen Hjortsø
E.Dalgas
2017-07-30 10:09:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)

--

E.Dalgas
Steen Hjortsoe
2017-07-30 12:32:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."

Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"

Mit bud er, at ETI-kontakt altid har et dybt eksistentielt formål, f.eks. konkret overlevelse. Som bekendt er vores overlevelse truet nu mere end før 1945.

Jeg kalder selv "Gud" for vores forældre-ETI, idet jeg mener, at det efter alt at dømme drejer sig om, at galaksens generationelle struktur afspejles i biologiske generationer af globale civilisationer som vores egen, der, bl.a., forholder sig ganske som menneskegenerationer her på kloden, altså som forældre og børn, bare på et højere niveau i en galaktisk kontekst.

"Vor fader" - ja, på mange måder. En global civilisation mange tusinde år før os i udvikling, der bl.a. har udviklet sig til at blive en del af et galaktisk netværk ("i min faders hus er der mange boliger"), sådan som vi selv formentlig ca. nu står over for at blive.

Steen Hjortsø
Vidal
2017-07-30 12:49:22 UTC
Permalink
Raw Message
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien >'intelligent extraterrestrial civilization."
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? ?"
Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb
'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
The word "parousia" is mainly used in Christian theology to refer to the
second coming of Christ.
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone
It's a big universe. Måske overalt, eller ikke overhovedet.

Måske har Mother Shipton svaret. :-)

http://www.crystalinks.com/mother_shipton.html
Steen Hjortsoe
2017-07-30 14:07:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien >'intelligent extraterrestrial civilization."
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? ?"
Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb
'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
The word "parousia" is mainly used in Christian theology to refer to the
second coming of Christ.
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone
It's a big universe. Måske overalt, eller ikke overhovedet.
Ifølge Fermi's og fysikerkollegernes beregninger burde "de" have været her forlængst. Skjulthed = latent tilstedeværelse er en mulig løsning på Fermi's paradox. Problemet er så: Hvad skulle formålet med skjultheden være ?

Jesus giver muligvis nøglen til svaret med udsagnet: "Jeg har endnu meget at fortælle jer, men I kan ikke bære det (endnu)."

Jesu genkomst (f.eks. i form af en transfer af avancerede video-filer umiddelbart efter Dommedag) ville så bekræfte denne tankegang.
E.Dalgas
2017-07-30 18:23:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Post by Steen Hjortsoe
Mit bud er, at ETI-kontakt altid har et dybt eksistentielt formål, f.eks. konkret overlevelse. Som bekendt er vores overlevelse truet nu mere end før 1945.
Mit bud er at den allerede eksisterende ETI kontakt, som iøvrigt er
endegyldig, fortsat leder menneskeheden på afveje og altid har truet os med
ødelæggelse.
Post by Steen Hjortsoe
Jeg kalder selv "Gud" for vores forældre-ETI, idet jeg mener, at det efter alt at dømme drejer sig om, at galaksens generationelle struktur afspejles i biologiske generationer af globale civilisationer som vores egen, der, bl.a., forholder sig ganske som menneskegenerationer her på kloden, altså som forældre og børn, bare på et højere niveau i en galaktisk kontekst.
"Vor fader" - ja, på mange måder. En global civilisation mange tusinde år før os i udvikling, der bl.a. har udviklet sig til at blive en del af et galaktisk netværk ("i min faders hus er der mange boliger"), sådan som vi selv formentlig ca. nu står over for at blive.
Du bør vide hvem der har introduceret tankesættet.

Occult Science 1.0 - NASA Vatican Connections & Freemasonry


--

E.D
Vidal
2017-07-30 18:32:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by E.Dalgas
Mit bud er at den allerede eksisterende ETI kontakt, som iøvrigt er
endegyldig, fortsat leder menneskeheden på afveje og altid har truet os med
ødelæggelse.
Interessant. Nu fik vi lige et overordnet lag mere på.
Står jøderne og katolikkerne direkte i forbindelse med
rumvæsnerneO

Og hvad med Rotary? Er de også også i forbindelse med
rumvæsnerne. Så skal jeg have snakket med min nabo.
Måske er han selv et rumvæsen? Hans intelligens kan
godt virke noget ekstraterrestriel ind i mellem.
Steen Hjortsoe
2017-07-30 19:21:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by E.Dalgas
Mit bud er at den allerede eksisterende ETI kontakt, som iøvrigt er
endegyldig, fortsat leder menneskeheden på afveje og altid har truet os med
ødelæggelse.
Interessant. Nu fik vi lige et overordnet lag mere på.
Står jøderne og katolikkerne direkte i forbindelse med
rumvæsnerneO
Og hvad med Rotary? Er de også også i forbindelse med
rumvæsnerne. Så skal jeg have snakket med min nabo.
Måske er han selv et rumvæsen? Hans intelligens kan
godt virke noget ekstraterrestriel ind i mellem.
Den debat fik Erik Dalgas og Villy Dalsgaard da kørt godt og grundigt ud i sandet. Disinformations-Bjarne kan lære noget her. Sådan gør en rigtig FE'er, Bjarne - hvis han hører til i første geled. - Jeg håber, I får noget for det.

Steen Hjortsø
E.Dalgas
2017-07-31 08:08:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Vidal
Post by E.Dalgas
Mit bud er at den allerede eksisterende ETI kontakt, som iøvrigt er
endegyldig, fortsat leder menneskeheden på afveje og altid har truet os med
ødelæggelse.
Interessant. Nu fik vi lige et overordnet lag mere på.
Står jøderne og katolikkerne direkte i forbindelse med
rumvæsnerneO
Og hvad med Rotary? Er de også også i forbindelse med
rumvæsnerne. Så skal jeg have snakket med min nabo.
Måske er han selv et rumvæsen? Hans intelligens kan
godt virke noget ekstraterrestriel ind i mellem.
Den debat fik Erik Dalgas og Villy Dalsgaard da kørt godt og grundigt ud i sandet. Disinformations-Bjarne kan lære noget her. Sådan gør en rigtig FE'er, Bjarne - hvis han hører til i første geled. - Jeg håber, I får noget for det.
Afsporingen klarede du fint selv.

--

E.D
Vidal
2017-07-31 10:57:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Vidal
Post by E.Dalgas
Mit bud er at den allerede eksisterende ETI kontakt, som iøvrigt er
endegyldig, fortsat leder menneskeheden på afveje og altid har truet os med
ødelæggelse.
Interessant. Nu fik vi lige et overordnet lag mere på.
Står jøderne og katolikkerne direkte i forbindelse med
rumvæsnerneO
Og hvad med Rotary? Er de også også i forbindelse med
rumvæsnerne. Så skal jeg have snakket med min nabo.
Måske er han selv et rumvæsen? Hans intelligens kan
godt virke noget ekstraterrestriel ind i mellem.
Den debat fik Erik Dalgas og Villy Dalsgaard da kørt godt og grundigt ud i sandet. Disinformations-Bjarne kan lære noget her. Sådan gør en rigtig FE'er, Bjarne - hvis han hører til i første geled. - Jeg håber, I får noget for det.
Jeg tror, som før sagt ikke på de konspirationsideer,
som du og Dalgas excellerer i.

Det gør jeg helt gratis. Uden at være agent for andet,
end sund fornuft

Men hvad er der i vejen med at sætte et UFO-lag ovenpå
alle konspirationer? Det gør det da lidt mere spændende.

Hvis det nu er en agent fra Sirius-egnen, med navnet
f.eks. Teflon Rodent (oversat naturligvis) der er jordens
virkelige herre; det kunne der skrives tykke bøger og
laves lange tv-serier om.
Steen Hjortsoe
2017-07-31 11:39:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Post by Vidal
Post by E.Dalgas
Mit bud er at den allerede eksisterende ETI kontakt, som iøvrigt er
endegyldig, fortsat leder menneskeheden på afveje og altid har truet os med
ødelæggelse.
Interessant. Nu fik vi lige et overordnet lag mere på.
Står jøderne og katolikkerne direkte i forbindelse med
rumvæsnerneO
Og hvad med Rotary? Er de også også i forbindelse med
rumvæsnerne. Så skal jeg have snakket med min nabo.
Måske er han selv et rumvæsen? Hans intelligens kan
godt virke noget ekstraterrestriel ind i mellem.
Den debat fik Erik Dalgas og Villy Dalsgaard da kørt godt og grundigt ud i sandet. Disinformations-Bjarne kan lære noget her. Sådan gør en rigtig FE'er, Bjarne - hvis han hører til i første geled. - Jeg håber, I får noget for det.
Jeg tror, som før sagt ikke på de konspirationsideer,
som du og Dalgas excellerer i.
Det gør jeg helt gratis. Uden at være agent for andet,
end sund fornuft
Men hvad er der i vejen med at sætte et UFO-lag ovenpå
alle konspirationer?
Vidal tager selv initiativ til at mistænkeliggøre overordnede lag oven på den globale politiske virkelighed. En ganske naturlig kandidat til denne værdighed er ETI-kontakt, dvs. kontakt med den galaktiske virkelighed, som vi so wie so allerede er en del af.

Det er meningen med debatten i denne tråd - at et sådant, ikke-konspirationelt lag ovenpå vores øjeblikkelige globale virkelighed med god grund er "vorstellbar".
Vidal
2017-07-31 16:14:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Post by Vidal
Post by E.Dalgas
Mit bud er at den allerede eksisterende ETI kontakt, som iøvrigt er
endegyldig, fortsat leder menneskeheden på afveje og altid har truet os med
ødelæggelse.
Interessant. Nu fik vi lige et overordnet lag mere på.
Står jøderne og katolikkerne direkte i forbindelse med
rumvæsnerneO
Og hvad med Rotary? Er de også også i forbindelse med
rumvæsnerne. Så skal jeg have snakket med min nabo.
Måske er han selv et rumvæsen? Hans intelligens kan
godt virke noget ekstraterrestriel ind i mellem.
Den debat fik Erik Dalgas og Villy Dalsgaard da kørt godt og grundigt ud i sandet. Disinformations-Bjarne kan lære noget her. Sådan gør en rigtig FE'er, Bjarne - hvis han hører til i første geled. - Jeg håber, I får noget for det.
Jeg tror, som før sagt ikke på de konspirationsideer,
som du og Dalgas excellerer i.
Det gør jeg helt gratis. Uden at være agent for andet,
end sund fornuft
Men hvad er der i vejen med at sætte et UFO-lag ovenpå
alle konspirationer?
Vidal tager selv initiativ til at mistænkeliggøre overordnede lag oven på den globale politiske virkelighed. En ganske naturlig kandidat til denne værdighed er ETI-kontakt, dvs. kontakt med den galaktiske virkelighed, som vi so wie so allerede er en del af.
Det er meningen med debatten i denne tråd - at et sådant, ikke-konspirationelt lag ovenpå vores øjeblikkelige globale virkelighed med god grund er "vorstellbar".
Hvis du skal til USA er her en advarsel:

https://www.indy100.com/article/outback-steakhouse-america-conspiracy-theory-satanism-pentagram-twitter-map-7868876?utm_source=indy&utm_medium=top5&utm_campaign=i100

Jeg ved ikke om Hillarys pizzasted er inkluderet?
Jørgen Farum Jensen
2017-07-31 15:05:46 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Post by Vidal
Post by E.Dalgas
Mit bud er at den allerede eksisterende ETI kontakt, som iøvrigt er
endegyldig, fortsat leder menneskeheden på afveje og altid har truet os med
ødelæggelse.
Interessant. Nu fik vi lige et overordnet lag mere på.
Står jøderne og katolikkerne direkte i forbindelse med
rumvæsnerneO
Og hvad med Rotary? Er de også også i forbindelse med
rumvæsnerne. Så skal jeg have snakket med min nabo.
Måske er han selv et rumvæsen? Hans intelligens kan
godt virke noget ekstraterrestriel ind i mellem.
Den debat fik Erik Dalgas og Villy Dalsgaard da kørt godt og grundigt
ud i sandet. Disinformations-Bjarne kan lære noget her. Sådan gør en
rigtig FE'er, Bjarne - hvis han hører til i første geled. - Jeg håber,
I får noget for det.
Jeg tror, som før sagt ikke på de konspirationsideer,
som du og Dalgas excellerer i.
Det gør jeg helt gratis. Uden at være agent for andet,
end sund fornuft
Men hvad er der i vejen med at sætte et UFO-lag ovenpå
alle konspirationer? Det gør det da lidt mere spændende.
Hvis det nu er en agent fra Sirius-egnen, med navnet
f.eks. Teflon Rodent (oversat naturligvis) der er jordens
virkelige herre; det kunne der skrives tykke bøger og
laves lange tv-serier om.
Yderligere oplysninger på Netflix.com.
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Jørgen Farum Jensen
2017-07-30 22:13:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.

Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Steen Hjortsoe
2017-07-30 22:26:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Det store flertal af astrobiologer (ikke exobiologer som er en gammeldags betegnelse) mener i hvert fald således.
E.Dalgas
2017-07-31 08:11:42 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Det store flertal af astrobiologer (ikke exobiologer som er en gammeldags betegnelse) mener i hvert fald således.
Siden hvornår er flertallets mening blevet din rettesnor ?

--

E.D
Steen Hjortsoe
2017-07-31 11:10:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Det store flertal af astrobiologer (ikke exobiologer som er en gammeldags betegnelse) mener i hvert fald således.
Siden hvornår er flertallets mening blevet din rettesnor ?
--
E.D
Det er ikke så meget et spørgsmål om, at de fleste astrobiologer mener sådan, men om at det i 2017 (kun 5 måneder til 2018 og opsendelsen af James Webb teleskopet !) simpelthen er svært at finde saglige, seriøse astrobiologer, der mener noget andet.

Jørgen Farum Jensen har vel ganske fornuftigt sagt, hvad det drejer sig om.

Anbefalet, bl.a. for en meget udførlig og saglig diskussion af implikationerne ved Fermi-paradoxet:

Cockell, Charles S.: Astrobiology. Understanding Life in the Universe. Wiley/Blackwell, 2015.

Steen Hjortsø
E.Dalgas
2017-07-31 12:59:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Det store flertal af astrobiologer (ikke exobiologer som er en gammeldags betegnelse) mener i hvert fald således.
Siden hvornår er flertallets mening blevet din rettesnor ?
--
E.D
Det er ikke så meget et spørgsmål om, at de fleste astrobiologer mener sådan, men om at det i 2017 (kun 5 måneder til 2018 og opsendelsen af James Webb teleskopet !) simpelthen er svært at finde saglige, seriøse astrobiologer, der mener noget andet.
Jørgen Farum Jensen har vel ganske fornuftigt sagt, hvad det drejer sig om.
Cockell, Charles S.: Astrobiology. Understanding Life in the Universe. Wiley/Blackwell, 2015.
Altså...jeres pseudovidenskab kan i dyrke for jer selv...NASA er kun et
instrument i en højere sags tjeneste...deraf NASAs fordækte historie !

THE NASA NAZIS:


/Jack Parsons, NASA, L. Ron Hubbard and the Occult

"Not many people know who Jack Parsons was, you've probably never heard of
him. Jack Parsons could be known as the founder of NASA or at the very
least the space program. Just who was he and why is it important?"

"He was a good friend of Aleister Crowley, a well known Satanist known as
the wickedest man in the world or the Great Beast. Crowley wrote about
child sacrifice and sex magick rituals in order to gain power in the
occult. One of Crowley's main objectives was to advance mankind’s contact
with beings of higher intelligence or extraterrestrials. Parsons was one of
Crowley's greatest students, he even referred to him as his father."

"The reason I bring all this up is that NASA, JPL and those working in the
space field are not only still using Parson's and therefore Crowley's ideas
but they are also using the knowledge that they received from their
connection to the “gods” or extraterrestrials or what I believe are demons.
Recently NASA sent the space mission Explorer to MARS using coordinates
promulgated by Crowley and Parsons."

Kilde/Artikel:
https://hubpages.com/education/Jack-Parsons-NASA-and-the-Occult

Ps *Repost*

Occult Science 1.0 - NASA Vatican Connections & Freemasonry
http://youtu.be/uoY66X2FI0M

Pps *henvisning* - (1Mos.6,1-4)

--

E.D
E.Dalgas
2017-07-31 08:06:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
"We can search for biology all we want, send up all the here-we-are signal
flares we can invent, but the fact is, no one will answer—ever—because no
one is there.": http://time.com/3747812/life-in-space-alone/

"Humanity has become obsessed with the idea of finding life outside of
Earth, but the biggest scan to date has drawn a blank."
http://www.express.co.uk/news/science/794748/aliens-life-NO-EVIDENCE-universe-milky-way

"On the subject of the genesis of complex life, he added: 'We still
struggle to understand how this happened. It's incredibly unusual."
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2809183/We-universe-Professor-Brian-Cox-says-alien-life-impossible-humanity-unique.html
Post by Jørgen Farum Jensen
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
Det lyder nærmest religiøst når du beskriver hypotesen ?

--

E.D
Steen Hjortsoe
2017-07-31 11:14:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by E.Dalgas
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
"We can search for biology all we want, send up all the here-we-are signal
flares we can invent, but the fact is, no one will answer—ever—because no
one is there.": http://time.com/3747812/life-in-space-alone/
"Humanity has become obsessed with the idea of finding life outside of
Earth, but the biggest scan to date has drawn a blank."
http://www.express.co.uk/news/science/794748/aliens-life-NO-EVIDENCE-universe-milky-way
"On the subject of the genesis of complex life, he added: 'We still
struggle to understand how this happened. It's incredibly unusual."
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2809183/We-universe-Professor-Brian-Cox-says-alien-life-impossible-humanity-unique.html
Post by Jørgen Farum Jensen
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
Det lyder nærmest religiøst når du beskriver hypotesen ?
--
E.D
Snarere forbandet logisk.
Vidal
2017-07-31 10:57:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den
sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil
ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før
vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den
allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved
terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele
taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig
iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
Jomen, jorden er jo begunstiget med særligt gode
vilkår for liv. Ihvertfald den form for liv, naturligvis,
der eksisterer på Jorden.

Læs evt om Goldilocks princippet, som du formodentlig
kender i forvejen.

Neil deGrasse Tyson har fortalt en del om det.
Steen Hjortsoe
2017-07-31 11:24:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Post by E.Dalgas
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at søgen efter extraterrestrial intelligence i den
sidste fase før kontakt fortsat vil være en simpel lineær funktion ?
Ideen om at skyde en pil ud i verdensrummet og håbe, at den vil
ramme et target, må vel konfronteres med den forestilling, at før
vi kan finde en intelligent extraterrestrial civilization, har den
allerede fundet os.
Steen Hjortsø
Det er tusinder af år siden at det du med et moderne og pseudo
`videnskabeligt` udtryk kalder for en `intelligent extraterrestrial
civilization`, opsøgte menneskeheden.(1Mos.6,1-4.)
--
E.Dalgas
Jeg er 100% enig, bortset fra at der næppe er noget særlig pseudo ved
terminologien 'intelligent extraterrestrial civilization."
Nej, du er netop ikke enig, det er jo derfor terminologien optager dig. Min
henvisning gør den pil du vil skyde ud i verdensrummet til et meningsløst
projekt. Du knytter istedet et naivt håb til nutidens moderne civilisation,
hvis videnskab kun er et forsøg på at gentage den samme undvigelse mod
livets betingelser på jorden, ganske som forfædrerne der har overleveret
den videnskab, forsøgte at gøre det.
Post by Steen Hjortsoe
Hvem siger, at ETI-kontakt kun sker en gang ? Og hvad er i det hele
taget formålet med "ETI-kontakt" ? Og hvordan forholder "kontakt" sig
iøvrigt til det græske begreb 'parousia', dvs. latent tilstedeværelse ?
Fermi spurgte dybsindigt og klogt: "Then where is everyone ?"
Du er sendt ud på et vildspor og taler om eksobiologi, som reelt set er
omstridte teorier og påstande, der kun betegnes `videnskab`, fordi nogle
udvalgte personer med de rette titler, tror på at der findes underjordisk
liv. Alene det faktum at NASA, efter eget udsagn, ikke siden
Apollo-ekspeditionerne, har formået at sende bemandede faretøjer gennem Van
Allan-bælterne, fortæller en del om realitetssansen bag dine tanker.
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
Jomen, jorden er jo begunstiget med særligt gode
vilkår for liv. Ihvertfald den form for liv, naturligvis,
der eksisterer på Jorden.
Læs evt om Goldilocks princippet
Som er en yderligere forklaring på, hvad det indebærer at være positioneret i smørhullet, i 'the habitable zone' i lige den rigtige afstand fra solen.

Denne placering, ved vi allerede nu, er der masser af andre planeter i andre solsystemer, der har.
Jørgen Farum Jensen
2017-07-31 15:03:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
Jomen, jorden er jo begunstiget med særligt gode
vilkår for liv. Ihvertfald den form for liv, naturligvis,
der eksisterer på Jorden.
Jomen, Universet er fyldt med planet der ligger
i Goldilocks zone.

Alene i vores galakse er der 100 milliarder stjerner.

Anslår vi konservativt at kun 1 procent af disse
har planeter i en goldilocks zone, er der altså
1000 millioner planeter hvor livet er muligt.

BTW er abiogenese processen så vel beskrevet
at det ville være meget mærkeligt at livet ikke
skulle have opstået på disse.
Post by Vidal
Læs evt om Goldilocks princippet, som du formodentlig
kender i forvejen.
Ja.
Post by Vidal
Neil deGrasse Tyson har fortalt en del om det.
Og jeg har set Komos og læst nogle af
Tysons Youtube foredrag.

Bortset fra, hvad andre mener om denne
sag står jeg fast på min påstand.

Men frem for alt har jeg læst Davic Deutsch's
"The fabric of reality" og "The beginning of
infinity".
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Vidal
2017-07-31 16:26:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
Jomen, jorden er jo begunstiget med særligt gode
vilkår for liv. Ihvertfald den form for liv, naturligvis,
der eksisterer på Jorden.
Jomen, Universet er fyldt med planet der ligger
i Goldilocks zone.
Alene i vores galakse er der 100 milliarder stjerner.
Anslår vi konservativt at kun 1 procent af disse
har planeter i en goldilocks zone, er der altså
1000 millioner planeter hvor livet er muligt.
BTW er abiogenese processen så vel beskrevet
at det ville være meget mærkeligt at livet ikke
skulle have opstået på disse.
Post by Vidal
Læs evt om Goldilocks princippet, som du formodentlig
kender i forvejen.
Ja.
Post by Vidal
Neil deGrasse Tyson har fortalt en del om det.
Og jeg har set Komos og læst nogle af
Tysons Youtube foredrag.
Bortset fra, hvad andre mener om denne
sag står jeg fast på min påstand.
Det er din ret.
Post by Jørgen Farum Jensen
Men frem for alt har jeg læst Davic Deutsch's
"The fabric of reality" og "The beginning of
infinity".
OK. Jeg har kigget på The Fabric of Reality (på Amazon,)
men ved ikke rigtig, om jeg vil bruge tid på den, hvis den
handler om evolution vs skabelse.

Jeg tvivler stærkt på abiogenese. Der er meget andet, der
interesserer mig mere.
Jørgen Farum Jensen
2017-07-31 18:10:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden
om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen
på vores egen klode, sammenholdt med at levende organismer
findes overalt på Jordkloden, er det helt sikkert at de
samme processer finder sted i milliarder af andre af Universets
planeter.
Jomen, jorden er jo begunstiget med særligt gode
vilkår for liv. Ihvertfald den form for liv, naturligvis,
der eksisterer på Jorden.
Jomen, Universet er fyldt med planet der ligger
i Goldilocks zone.
Alene i vores galakse er der 100 milliarder stjerner.
Anslår vi konservativt at kun 1 procent af disse
har planeter i en goldilocks zone, er der altså
1000 millioner planeter hvor livet er muligt.
BTW er abiogenese processen så vel beskrevet
at det ville være meget mærkeligt at livet ikke
skulle have opstået på disse.
Post by Vidal
Læs evt om Goldilocks princippet, som du formodentlig
kender i forvejen.
Ja.
Post by Vidal
Neil deGrasse Tyson har fortalt en del om det.
Og jeg har set Komos og læst nogle af
Tysons Youtube foredrag.
Bortset fra, hvad andre mener om denne
sag står jeg fast på min påstand.
Det er din ret.
Post by Jørgen Farum Jensen
Men frem for alt har jeg læst Davic Deutsch's
"The fabric of reality" og "The beginning of
infinity".
OK. Jeg har kigget på The Fabric of Reality (på Amazon,)
men ved ikke rigtig, om jeg vil bruge tid på den, hvis den
handler om evolution vs skabelse.
Jeg tvivler stærkt på abiogenese. Der er meget andet, der
interesserer mig mere.
Det er din ret.

Men det forekommer mig lidt tamt.

Der er i min optik intet så interessant
som naturens verden fra den mindste mikrobe
til hele Universet.

Den det er selvfølgelig lettere at læne
sig op ad "Godditit". Men ikke nær så sjovt.
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Vidal
2017-08-01 07:09:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Vidal
Jeg tvivler stærkt på abiogenese. Der er meget andet, der
interesserer mig mere.
Det er din ret.
Men det forekommer mig lidt tamt.
Der er i min optik intet så interessant
som naturens verden fra den mindste mikrobe
til hele Universet.
Abiogenese lyder lidt middelalderligt i mine ører.
Post by Vidal
Den det er selvfølgelig lettere at læne
sig op ad "Godditit". Men ikke nær så sjovt.
Nu handler det ikke om sjovt for mig. Men at tro, vi
er børn af universets skaber, et ikke menneskeligt
væsen, som har skabt os alle, og som vi blot er afskyg-
ninger af, det lyder da interessant for mig. Vi er et
et guddommeligt eksperiment af støv og ånd, som Grundvig
udtrykte det.

Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex. Og det
er et godt tilbud, som man blot skal tage imod for at få det.

Det er måske Matrixlignende, men her ingen fattige, ingen
sygdom, kun glæde og kærlighed. Menneskets fulde potentiale
udnyttet. Det står overfor den kedelige abiogenese.

https://www.estudokids.com.br/a-teoria-da-abiogenese-e-o-conceito-da-vida-surgida-de-materia-inanimada/
Jon Tveten
2017-08-01 08:15:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex.
Du drømmer!
Vidal
2017-08-02 07:12:54 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex.
Du drømmer!
Du sover. Vågn op! ;-)
Jon Tveten
2017-08-04 08:49:30 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex.
Du drømmer!
Du sover. Vågn op! ;-)
Så ta det rolig Vidal, jeg er våken og kan se virkligheten, kan du uten
hjelp av utenomjordiske vesener?
--
Jon
Ejvind Kruse
2017-08-04 10:37:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex.
Du drømmer!
Du sover. Vågn op! ;-)
Så ta det rolig Vidal, jeg er våken og kan se virkligheten,
kan du uten hjelp av utenomjordiske vesener?
Jeg tvivler.
--
Ejvind Kruse
Steen Hjortsoe
2017-08-04 13:20:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex.
Du drømmer!
Du sover. Vågn op! ;-)
Så ta det rolig Vidal, jeg er våken og kan se virkligheten, kan du uten
hjelp av utenomjordiske vesener?
--
Jon
Endelig et virkelig interessant spørgsmål: Kan vi klare os uten hjelp av utenomjordiske vesener ? Et umiddelbart overfladisk svar kunne være noget i retning af: be a man, be independent !

Steen Hjortsø
Vidal
2017-08-04 13:32:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex.
Du drømmer!
Du sover. Vågn op! ;-)
Så ta det rolig Vidal, jeg er våken og kan se virkligheten, kan du uten
hjelp av utenomjordiske vesener?
Endelig et virkelig interessant spørgsmål: Kan vi klare os uten hjelp av utenomjordiske vesener ? Et umiddelbart overfladisk svar kunne være noget i retning af: be a man, be independent !
Mit svar er: jeg vidste ikke engang der findes
utenomjordiske væsner her på jorden. Jeg er også
usikker på, hvad 'utenomjordisk' overhovedet betyder.
Ejvind Kruse
2017-08-04 15:47:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex.
Du drømmer!
Du sover. Vågn op! ;-)
Så ta det rolig Vidal, jeg er våken og kan se virkligheten, kan du uten
hjelp av utenomjordiske vesener?
Endelig et virkelig interessant spørgsmål: Kan vi klare os uten hjelp av utenomjordiske vesener ? Et umiddelbart overfladisk
svar kunne være noget i retning af: be a man, be independent !
Mit svar er: jeg vidste ikke engang der findes
utenomjordiske væsner her på jorden. Jeg er også
usikker på, hvad 'utenomjordisk' overhovedet betyder.
Google er din ven, vel sagtens også den eneste:
https://translate.google.dk/?hl=da&tab=wT#no/da/utenomjordisk
--
Ejvind Kruse
Steen Hjortsoe
2017-08-04 14:51:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Post by Jon Tveten
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex.
Du drømmer!
Du sover. Vågn op! ;-)
Så ta det rolig Vidal, jeg er våken og kan se virkligheten, kan du uten
hjelp av utenomjordiske vesener?
--
Jon
Endelig et virkelig interessant spørgsmål: Kan vi klare os uten hjelp av utenomjordiske vesener ? Et umiddelbart overfladisk svar kunne være noget i retning af: be a man, be independent !
Steen Hjortsø
And of course: be un-galactic, just be good old global !
J. Nielsen
2017-08-01 08:42:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex. Og det
er et godt tilbud, som man blot skal tage imod for at få det.
"Leve til evig tid" En skræmmende tanke hvis man tænker den til ende.

Hvad får man "evig tid" til at gå med? Man kan ikke engang sig ihjel
...og "evig lykke"; Hvis lykke var evig var det ikke lykke, men en
røvkedelig normaltilstand.

Held og lykke med dit evige liv, Villy. Jeg vælger den evige søvn.
--
-JN-
Ejvind Kruse
2017-08-01 11:02:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J. Nielsen
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex. Og det
er et godt tilbud, som man blot skal tage imod for at få det.
"Leve til evig tid" En skræmmende tanke hvis man tænker den til ende.
Hvad får man "evig tid" til at gå med? Man kan ikke engang sig ihjel
...og "evig lykke"; Hvis lykke var evig var det ikke lykke, men en
røvkedelig normaltilstand.
Verden går i stå hvis Villy og hans ligesindede får evigt liv,
men det er vel egentlig også det de ønsker?
Post by J. Nielsen
Held og lykke med dit evige liv, Villy. Jeg vælger den evige søvn.
Villys drøm er bibelvers og salmesang i et væk, ligesom han
husker det fra barndommen i de lavloftede stuer.
--
Ejvind Kruse
Vidal
2017-08-01 18:41:54 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J. Nielsen
Post by Vidal
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex. Og det
er et godt tilbud, som man blot skal tage imod for at få det.
"Leve til evig tid" En skræmmende tanke hvis man tænker den til ende.
Hvad får man "evig tid" til at gå med? Man kan ikke engang sig ihjel
...og "evig lykke"; Hvis lykke var evig var det ikke lykke, men en
røvkedelig normaltilstand.
Held og lykke med dit evige liv, Villy. Jeg vælger den evige søvn.
Jeg har gennem mit liv mødt mennesker, der hellere vil
dø, end at leve. Hvis du ikke vælger den lange løsning
med alkohol og narkotika, er det slet ikke så svært.
Vidal
2017-08-01 09:16:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Vidal
Post by Vidal
Jeg tvivler stærkt på abiogenese. Der er meget andet, der
interesserer mig mere.
Det er din ret.
Men det forekommer mig lidt tamt.
Der er i min optik intet så interessant
som naturens verden fra den mindste mikrobe
til hele Universet.
Abiogenese lyder lidt middelalderligt i mine ører.
Post by Vidal
Den det er selvfølgelig lettere at læne
sig op ad "Godditit". Men ikke nær så sjovt.
Nu handler det ikke om sjovt for mig. Men at tro, vi
er børn af universets skaber, et ikke menneskeligt
væsen, som har skabt os alle, og som vi blot er afskyg-
ninger af, det lyder da interessant for mig. Vi er et
et guddommeligt eksperiment af støv og ånd, som Grundvig
udtrykte det.
Et overmægtig væsen vil manifestere sin skaberkraft, for
at vi skal overgå til en lykkelig tilstand, og leve til
evig tid i en evig lykke, bedre end sex. Og det
er et godt tilbud, som man blot skal tage imod for at få det.
Det er måske Matrixlignende, men her ingen fattige, ingen
sygdom, kun glæde og kærlighed. Menneskets fulde potentiale
udnyttet. Det står overfor den kedelige abiogenese.
https://www.estudokids.com.br/a-teoria-da-abiogenese-e-o-conceito-da-vida-surgida-de-materia-inanimada/
Jeg beklager jeg glemte at markere, jeg krydspostede
til dk.livssyn. kristendom
Dieter Britz
2017-08-01 07:54:56 UTC
Permalink
Raw Message
On Mon, 31 Jul 2017 00:13:26 +0200, Jørgen Farum Jensen wrote:
[...]
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen på vores egen
klode, sammenholdt med at levende organismer findes overalt på
Jordkloden, er det helt sikkert at de samme processer finder sted i
milliarder af andre af Universets planeter.
Det er slet ikke sikkert. Alt liv på jorden har samme oprindelse;
dvs det er ikke opstået særskilt forskellige steder, men sandsynligvis
et enkelt sted og spredt derfra. Det er ikke sikkert at det samme sker
på andre planeter, selv på dem hvor betingelserne er til det.

På den anden side er der jo uhyre mange planeter, sikkert også med de
rigtige betingelser, så det kan jo være. Og vi er lidt forhippet
med den slags liv vi kender, der kræver vand - hvem ved om der kan
være andre slags liv eller ej? Interessant at spekulere over alt dette
men vi ved intet.
--
Dieter Britz
Jørgen Farum Jensen
2017-08-02 06:53:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Dieter Britz
[...]
Der ikke noget omstridt vedrørende påstanden om liv på andre kloder.
Med udgangspunkt i den viden, vi nu har om abiogenesen på vores egen
klode, sammenholdt med at levende organismer findes overalt på
Jordkloden, er det helt sikkert at de samme processer finder sted i
milliarder af andre af Universets planeter.
Det er slet ikke sikkert. Alt liv på jorden har samme oprindelse;
dvs det er ikke opstået særskilt forskellige steder, men sandsynligvis
et enkelt sted og spredt derfra. Det er ikke sikkert at det samme sker
på andre planeter, selv på dem hvor betingelserne er til det.
Tænk det lige igennem:

Varme have for 4 mia siden var spækfyldt med molekyler
af stort set alle grundstoffer samt nogle aminosyrer.

I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.

Når processen kan finde sted her på Jorden,
hvorfor så ikke på andre planeter.
Post by Dieter Britz
På den anden side er der jo uhyre mange planeter, sikkert også med de
rigtige betingelser, så det kan jo være. Og vi er lidt forhippet
med den slags liv vi kender, der kræver vand - hvem ved om der kan
være andre slags liv eller ej? Interessant at spekulere over alt dette
men vi ved intet.
Jeg kan ikke bevise noget, men fastholder
at min tanke er logisk, og at den fører til
en erkendelse af at der med stor sandsynlig
er liv mange mange steder i vort univers.
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Vidal
2017-08-02 07:42:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.

Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan. Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.

Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Post by Jørgen Farum Jensen
Når processen kan finde sted her på Jorden,
Ja, den proces, det kan man jo ikke vide noget om. Jeg
ville lægge noget kød i et syltetøjsglas, og se om der ikke
ville skabes liv af sig selv. Det er en god, gammel,
efterprøvet metode.
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
J. Nielsen
2017-08-02 08:04:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Enten får du en tagsten i hovedet i morgen, eller også gør du det ikke.
Ergo er chancen for du får en tagsten i hovedet i morgen fifty/fifty.
--
-JN-
S.A.Thomsen
2017-08-02 09:03:41 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J. Nielsen
Post by Vidal
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Enten får du en tagsten i hovedet i morgen, eller også gør du det ikke.
Ergo er chancen for du får en tagsten i hovedet i morgen fifty/fifty.
God sammenligning. :-)
Vidal
2017-08-02 11:09:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J. Nielsen
Post by Vidal
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Enten får du en tagsten i hovedet i morgen, eller også gør du det ikke.
Ergo er chancen for du får en tagsten i hovedet i morgen fifty/fifty.
Den procentudregning tror jeg ikke på.

Det er kun udtryk for fatalisme eller skæbnetro, og den
trives da også i Danmark, kan vi se.

Men det er rigtigt, vi alle skal dø, men ikke nødvendigvis
af en løs tagsten i morgen
S.A.Thomsen
2017-08-02 12:19:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by J. Nielsen
Post by Vidal
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Enten får du en tagsten i hovedet i morgen, eller også gør du det ikke.
Ergo er chancen for du får en tagsten i hovedet i morgen fifty/fifty.
Den procentudregning tror jeg ikke på.
Men det er da præcis den måde du selv bruger. :-(
J. Nielsen
2017-08-02 21:03:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Den procentudregning tror jeg ikke på.
Betragt det som en lignelse, Villy...
--
-JN-
S.A.Thomsen
2017-08-02 09:02:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?

Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Når processen kan finde sted her på Jorden,
Ja, den proces, det kan man jo ikke vide noget om. Jeg
ville lægge noget kød i et syltetøjsglas, og se om der ikke
ville skabes liv af sig selv. Det er en god, gammel,
efterprøvet metode.
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN. :-(
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser, hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere. :-P
Ejvind Kruse
2017-08-02 09:35:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Nok snarere fordi han er troende?
--
Ejvind Kruse
Steen Hjortsoe
2017-08-02 09:44:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ejvind Kruse
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Nok snarere fordi han er troende?
--
Ejvind Kruse
Megen usikkerhed at spore i denne debat. Her er et link, der har det modsatte budskab: "There are millions of galaxies that could have reached us by now".

https://pdfs.semanticscholar.org/847d/8dabb12f67124868af0876c77538e4fd1c60.pdf
Steen Hjortsoe
2017-08-02 12:29:30 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Ejvind Kruse
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Nok snarere fordi han er troende?
--
Ejvind Kruse
Megen usikkerhed at spore i denne debat. Her er et link, der har det modsatte budskab: "There are millions of galaxies that could have reached us by now".
https://pdfs.semanticscholar.org/847d/8dabb12f67124868af0876c77538e4fd1c60.pdf
Med udgangspunkt i artiklens konklusion kan vi tillade os at sige: Der er forstærkede grunde, siden Enrico Fermi formulerede spørgsmålet "where is everyone ?" til i dag at mene, at en ETI *må* være her.

Vi kan så igen stille spørgsmålet: "Hvorfor kan vi så ikke observere denne ETI ?"

Jeg foreslår selv, at det mest plausible svar på spørgsmålet er: Fordi ETI'en har skjult sig. Og noterer mig iøvrigt, at dette svar er fuldstændig kompatibelt med det teologiske begreb "parousi" = skjult tilstedeværelse.

Steen Hjortsø
Vidal
2017-08-02 13:07:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Med udgangspunkt i artiklens konklusion kan vi tillade os at sige: Der er forstærkede grunde, siden Enrico Fermi formulerede spørgsmålet "where is everyone ?" til i dag at mene, at en ETI *må* være her.
Vi kan så igen stille spørgsmålet: "Hvorfor kan vi så ikke observere denne ETI ?"
Jeg foreslår selv, at det mest plausible svar på spørgsmålet er: Fordi ETI'en har skjult sig. Og noterer mig iøvrigt, at dette svar er fuldstændig kompatibelt med det teologiske begreb "parousi" = skjult tilstedeværelse.
I biblen er der i hvert fald mindst et par indikationer
af besøgende fra kosmos. Og I Johannes Åbenbaring
kap 21er der en spådom om en kommende intergalaktisk
landing, måske, af et rumfartøj. af enorme dimensioner:
Det ny Jerusalem, der skal (op)samle de rettroende.

Der er folk, der har forsøgt at visualisere dets
størrelse efter biblens angivne mål:

http://tourofheaven.com/eternal/new-jerusalem/size.aspx

Man kan ikke sige, den gemmer sig, men det er jo også
først om tusind år.
Steen Hjortsoe
2017-08-02 14:31:41 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Med udgangspunkt i artiklens konklusion kan vi tillade os at sige: Der er forstærkede grunde, siden Enrico Fermi formulerede spørgsmålet "where is everyone ?" til i dag at mene, at en ETI *må* være her.
Vi kan så igen stille spørgsmålet: "Hvorfor kan vi så ikke observere denne ETI ?"
Jeg foreslår selv, at det mest plausible svar på spørgsmålet er: Fordi ETI'en har skjult sig. Og noterer mig iøvrigt, at dette svar er fuldstændig kompatibelt med det teologiske begreb "parousi" = skjult tilstedeværelse.
I biblen er der i hvert fald mindst et par indikationer
af besøgende fra kosmos. Og I Johannes Åbenbaring
kap 21er der en spådom om en kommende intergalaktisk
Det ny Jerusalem, der skal (op)samle de rettroende.
Der er folk, der har forsøgt at visualisere dets
http://tourofheaven.com/eternal/new-jerusalem/size.aspx
Man kan ikke sige, den gemmer sig, men det er jo også
først om tusind år.
Den gemmer sig, og det er ikke om tusind år men meget snart, og du er en Bjarne Østergård med lidt mere mellem ørerne.
Vidal
2017-08-02 17:37:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Med udgangspunkt i artiklens konklusion kan vi tillade os at sige: Der er forstærkede grunde, siden Enrico Fermi formulerede spørgsmålet "where is everyone ?" til i dag at mene, at en ETI *må* være her.
Vi kan så igen stille spørgsmålet: "Hvorfor kan vi så ikke observere denne ETI ?"
Jeg foreslår selv, at det mest plausible svar på spørgsmålet er: Fordi ETI'en har skjult sig. Og noterer mig iøvrigt, at dette svar er fuldstændig kompatibelt med det teologiske begreb "parousi" = skjult tilstedeværelse.
I biblen er der i hvert fald mindst et par indikationer
af besøgende fra kosmos. Og I Johannes Åbenbaring
kap 21er der en spådom om en kommende intergalaktisk
Det ny Jerusalem, der skal (op)samle de rettroende.
Der er folk, der har forsøgt at visualisere dets
http://tourofheaven.com/eternal/new-jerusalem/size.aspx
Man kan ikke sige, den gemmer sig, men det er jo også
først om tusind år.
Den gemmer sig,
Ok, den må i såfald være godt camoufleret. Mon de har
melet den blå.
Post by Steen Hjortsoe
og det er ikke om tusind år men meget snart,
Hvor har du dine informationer fra
Post by Steen Hjortsoe
og du er en Bjarne Østergård med lidt mere mellem ørerne.
Det tror jeg ikke. BØs og min kristendom ligger meget
langt fra hinanden. Han tenderer mod JV, jeg hører til
folkekirken. Det er næsten son ild og vand

Men mange forstår ikke forskellen, så du er tilgivet.
Ejvind Kruse
2017-08-03 07:27:57 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Med udgangspunkt i artiklens konklusion kan vi tillade os at sige: Der er forstærkede grunde, siden Enrico Fermi formulerede
spørgsmålet "where is everyone ?" til i dag at mene, at en ETI *må* være her.
Vi kan så igen stille spørgsmålet: "Hvorfor kan vi så ikke observere denne ETI ?"
Jeg foreslår selv, at det mest plausible svar på spørgsmålet er: Fordi ETI'en har skjult sig. Og noterer mig iøvrigt, at dette
svar er fuldstændig kompatibelt med det teologiske begreb "parousi" = skjult tilstedeværelse.
I biblen er der i hvert fald mindst et par indikationer
af besøgende fra kosmos. Og I Johannes Åbenbaring
kap 21er der en spådom om en kommende intergalaktisk
Det ny Jerusalem, der skal (op)samle de rettroende.
Der er folk, der har forsøgt at visualisere dets
http://tourofheaven.com/eternal/new-jerusalem/size.aspx
Man kan ikke sige, den gemmer sig, men det er jo også
først om tusind år.
Den gemmer sig, og det er ikke om tusind år men meget snart,
og du er en Bjarne Østergård med lidt mere mellem ørerne.
Ja efter at han er gået på pension er han blevet noget pluskæbet
den gode Villy.
--
Ejvind Kruse
Steen Hjortsoe
2017-08-03 08:10:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ejvind Kruse
Post by Steen Hjortsoe
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Med udgangspunkt i artiklens konklusion kan vi tillade os at sige: Der er forstærkede grunde, siden Enrico Fermi formulerede
spørgsmålet "where is everyone ?" til i dag at mene, at en ETI *må* være her.
Vi kan så igen stille spørgsmålet: "Hvorfor kan vi så ikke observere denne ETI ?"
Jeg foreslår selv, at det mest plausible svar på spørgsmålet er: Fordi ETI'en har skjult sig. Og noterer mig iøvrigt, at dette
svar er fuldstændig kompatibelt med det teologiske begreb "parousi" = skjult tilstedeværelse.
I biblen er der i hvert fald mindst et par indikationer
af besøgende fra kosmos. Og I Johannes Åbenbaring
kap 21er der en spådom om en kommende intergalaktisk
Det ny Jerusalem, der skal (op)samle de rettroende.
Der er folk, der har forsøgt at visualisere dets
http://tourofheaven.com/eternal/new-jerusalem/size.aspx
Man kan ikke sige, den gemmer sig, men det er jo også
først om tusind år.
Den gemmer sig, og det er ikke om tusind år men meget snart,
og du er en Bjarne Østergård med lidt mere mellem ørerne.
Ja efter at han er gået på pension er han blevet noget pluskæbet
den gode Villy.
--
Ejvind Kruse
Lidt ligesom Fritz Clausen eller sådan ?
Vidal
2017-08-03 13:34:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Lidt ligesom Fritz Clausen eller sådan ?
Jeg tror ikke Kruse nogen sinde har set mig, så
du skal nok ikke fæste for megen lid til hans obser-
vationer.
Ejvind Kruse
2017-08-03 16:46:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Lidt ligesom Fritz Clausen eller sådan ?
Jeg tror ikke Kruse nogen sinde har set mig, så
du skal nok ikke fæste for megen lid til hans obser-
vationer.
Hov, Villy, du læser slet ikke mine indlæg, husk det nu
for eftertiden.
--
Ejvind Kruse
Steen Hjortsoe
2017-08-03 17:40:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ejvind Kruse
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Lidt ligesom Fritz Clausen eller sådan ?
Jeg tror ikke Kruse nogen sinde har set mig, så
du skal nok ikke fæste for megen lid til hans obser-
vationer.
Hov, Villy, du læser slet ikke mine indlæg, husk det nu
for eftertiden.
--
Ejvind Kruse
Er dine indlæg værd at læse, kunne de evt. være lidt mere indholdsrige og specifikke, eller hører det evt. med til at have en intelligenskvotient, der berettiger til medlemskab af mensa, at man er ved at dø af skræk for at mene noget som helst af betydning eller værdi ?

Steen Hjortsø
Ejvind Kruse
2017-08-04 07:31:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Ejvind Kruse
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Lidt ligesom Fritz Clausen eller sådan ?
Jeg tror ikke Kruse nogen sinde har set mig, så
du skal nok ikke fæste for megen lid til hans obser-
vationer.
Hov, Villy, du læser slet ikke mine indlæg, husk det nu
for eftertiden.
Er dine indlæg værd at læse, kunne de evt. være lidt mere indholdsrige og specifikke, eller hører det evt. med til at have en
intelligenskvotient, der berettiger til medlemskab af mensa, at man er ved at dø af skræk for at mene noget som helst af
betydning eller værdi ?
Steen Hjortsø
Jeg skal gerne gøre mine indlæg mere interessante og specifikke,
hvis du så til gengæld skruer ned for dit radiofrequenzy shit - deal?
--
Ejvind Kruse
Steen Hjortsoe
2017-08-04 08:03:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ejvind Kruse
Post by Steen Hjortsoe
Post by Ejvind Kruse
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Lidt ligesom Fritz Clausen eller sådan ?
Jeg tror ikke Kruse nogen sinde har set mig, så
du skal nok ikke fæste for megen lid til hans obser-
vationer.
Hov, Villy, du læser slet ikke mine indlæg, husk det nu
for eftertiden.
Er dine indlæg værd at læse, kunne de evt. være lidt mere indholdsrige og specifikke, eller hører det evt. med til at have en
intelligenskvotient, der berettiger til medlemskab af mensa, at man er ved at dø af skræk for at mene noget som helst af
betydning eller værdi ?
Steen Hjortsø
Jeg skal gerne gøre mine indlæg mere interessante og specifikke,
hvis du så til gengæld skruer ned for dit radiofrequenzy shit - deal?
--
Ejvind Kruse
Her er lidt mere af det:

https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2016/02/29/u-s-silently-tortures-americans-with-cell-tower-electromagnetic-neuroweapon/

Roused to a frenzy - har det amerikanske folk nok også snart lidt mere til dig og dine kolleger.

Steen Hjortsø
Ejvind Kruse
2017-08-04 15:49:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Steen Hjortsoe
Post by Ejvind Kruse
Post by Steen Hjortsoe
Post by Ejvind Kruse
Post by Vidal
Post by Steen Hjortsoe
Lidt ligesom Fritz Clausen eller sådan ?
Jeg tror ikke Kruse nogen sinde har set mig, så
du skal nok ikke fæste for megen lid til hans obser-
vationer.
Hov, Villy, du læser slet ikke mine indlæg, husk det nu
for eftertiden.
Er dine indlæg værd at læse, kunne de evt. være lidt mere indholdsrige og specifikke, eller hører det evt. med til at have en
intelligenskvotient, der berettiger til medlemskab af mensa, at man er ved at dø af skræk for at mene noget som helst af
betydning eller værdi ?
Steen Hjortsø
Jeg skal gerne gøre mine indlæg mere interessante og specifikke,
hvis du så til gengæld skruer ned for dit radiofrequenzy shit - deal?
https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2016/02/29/u-s-silently-tortures-americans-with-cell-tower-electromagnetic-neuroweapon/
Roused to a frenzy - har det amerikanske folk nok også snart lidt mere til dig og dine kolleger.
Så vi lader det ligge - ikke sandt?
--
Ejvind Kruse
E.Dalgas
2017-08-02 11:21:44 UTC
Permalink
Raw Message
On Wed, 2 Aug 2017 11:02:58 +0200, S.A.Thomsen wrote:
[ ]
Post by S.A.Thomsen
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser, hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere. :-P
De `rette betingelser` :) Welcome to the freak show !

Menneskets historie er fyldt med arkæologi, religioner og beretninger der
vidner om kontakt og indflydelse fra `guderne`. Historikken bag moderne
videnskab er ingen undtagelse. Det nye er den totale forkastelse af
Bibelens Gud, så gnostikkerne og romersk katolske `videnskabsmænd`, kunne
få plads til at udbredde deres eget okkulte verdenssyn, genskabe platformen
for deres ældgamle historiske stræben og hjernevaske kommende generationer.

/“We shall unleash the nihilists and the atheists and we shall provoke a
great social cataclysm which in all its horror will show clearly to all
nations the effect of absolute atheism; the origins of savagery and of most
bloody turmoil. Then everywhere, the people will be forced to defend
themselves against the world minority of the world revolutionaries and will
exterminate those destroyers of civilization and the multitudes
disillusioned with Christianity whose spirits will be from that moment
without direction and leadership and anxious for an ideal, but without
knowledge where to send its adoration, will receive the true light through
the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer brought finally
out into public view. A manifestation which will result from a general
reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and
Atheism; both conquered and exterminated at the same time.” - Albert Pike

Wake up!

/"It was a bizarre experience to visit this biggest 33 Degree Scottish Rite
Freemason Temple in America. Apparently this is the place that Masons from
all across the country travel to every two years. This is where Albert Pike
is buried - and is full of Saturn Worship symbolism. The very same symbols
can be found in the local Jesuit (Catholic) church just down the road!"

Video(14:52)


Ps.

Fr. Georges Lemaitre and the Big Bang Theory


Vatican Owned Infrared Camera Named *Lucifer* LBT Telescope On Mount
Graham, Arizona :


--

E.Dalgas
Vidal
2017-08-02 12:49:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Ja, det er jo din påstand. Hvis du kræver videnskabelig
verifikation for det, kan jeg på samme måde kræve verifikation
på det modsatte. Det hænger sammen.

Når vi betegner Gud som han, skyldes det jo at kristendommen
og jødedommen kommer af en patriarkalsk kultur. Hvis det havde
været en matriarkalsk kultur, havde vi uden tvivl betegnet Gud som
hun/en kvinde.

I den jødiske udgave af biblen står der:

Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; som Mand og
Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet
»Menneske«, da de blev skabt.

Så du fornærmer ikke mig ved at bruge, hun om Gud.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Det er der ingen, der nægter. Men før vi kan drage rundt
med Enterprise (som i Startrek) med overlydshastighed og
besøge andre civilisationer, kan man ikke bruge
det til noget. Det er blot forestillinger - tro.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst. Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Post by S.A.Thomsen
Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Når processen kan finde sted her på Jorden,
Ja, den proces, det kan man jo ikke vide noget om. Jeg
ville lægge noget kød i et syltetøjsglas, og se om der ikke
ville skabes liv af sig selv. Det er en god, gammel,
efterprøvet metode.
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN. :-(
Nej, det var sådan man forsøgte at teste abiogenese
i middelalderen. Det har du nok ikke lige opdaget?

De eksperimenter, der pågår i dag, er lige så primitive,
og tro mig, det vil aldrig lykkes.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser,
Nej det er det ikke. Du aner ikke hvad videnskab er, hvis
du tror det.

Det kan du slå op i ethvert seriøst leksikon.
Post by S.A.Thomsen
hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere. :-P
Det bliver du ved med at påstå, men kristendommen/tro har
intet med videnskabelige beviser at gøre, hvad du formentligt
aldrig kommer til at fatte. Gud kan og skal ikke bevises, i
hvert fald ikke i kristendommen. Gudstro er et menneskeligt
fænomen, som ikke kan forskes under et mikroskop.

De kristne, der kalder sig fundamentalister, er måske af
samme opfattelse, som dig, og laver "kristen videnskab"
for at bevise Gud. De er lige så gudløse som dig,
men ved det ikke. Gud kan/skal ikke bevises! Gud kan kun
opfattes og perciperes gennem troen. Hvis man ikke har
den, må man lede og søge forgæves
Bjarne Østergård
2017-08-02 13:06:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.
Det er muligt, at Gud har gjort sådan
G
Post by Vidal
verifikation for det, kan jeg på samme måde kræve verifikation
på det modsatte. Det hænger sammen.
Når vi betegner Gud som han, skyldes det jo at kristendommen
og jødedommen kommer af en patriarkalsk kultur. Hvis det havde
været en matriarkalsk kultur, havde vi uden tvivl betegnet Gud som
hun/en kvinde.
Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; som Mand og
Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet
»Menneske«, da de blev skabt.
Så du fornærmer ikke mig ved at bruge, hun om Gud.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Det er der ingen, der nægter. Men før vi kan drage rundt
med Enterprise (som i Startrek) med overlydshastighed og
besøge andre civilisationer, kan man ikke bruge
det til noget. Det er blot forestillinger - tro.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst. Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Post by S.A.Thomsen
Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Når processen kan finde sted her på Jorden,
Ja, den proces, det kan man jo ikke vide noget om. Jeg
ville lægge noget kød i et syltetøjsglas, og se om der ikke
ville skabes liv af sig selv. Det er en god, gammel,
efterprøvet metode.
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN. :-(
Nej, det var sådan man forsøgte at teste abiogenese
i middelalderen. Det har du nok ikke lige opdaget?
De eksperimenter, der pågår i dag, er lige så primitive,
og tro mig, det vil aldrig lykkes.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser,
Nej det er det ikke. Du aner ikke hvad videnskab er, hvis
du tror det.
Det kan du slå op i ethvert seriøst leksikon.
Post by S.A.Thomsen
hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere. :-P
Det bliver du ved med at påstå, men kristendommen/tro har
intet med videnskabelige beviser at gøre, hvad du formentligt
aldrig kommer til at fatte. Gud kan og skal ikke bevises, i
hvert fald ikke i kristendommen. Gudstro er et menneskeligt
fænomen, som ikke kan forskes under et mikroskop.
De kristne, der kalder sig fundamentalister, er måske af
samme opfattelse, som dig, og laver "kristen videnskab"
for at bevise Gud. De er lige så gudløse som dig,
men ved det ikke. Gud kan/skal ikke bevises! Gud kan kun
opfattes og perciperes gennem troen. Hvis man ikke har
den, må man lede og søge forgæves
En ting er sikker og det er at det kræver en enorm intelligent at kunne skabe liv.

Der skal en masse kode til hver eneste skabning, og hvor der er informationsbærende kode er der en intelligent programmør.

Kun tåber kan ikke se dette indlysende og beviste faktum.
S.A.Thomsen
2017-08-02 13:42:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
En ting er sikker og det er at det kræver en enorm intelligent at kunne skabe liv.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Der skal en masse kode til hver eneste skabning, og hvor der er
informationsbærende kode er der en intelligent programmør.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Kun tåber kan ikke se dette indlysende og beviste faktum.
Hvorfor TROR du det.?

At DU ikke kan fatte/forstå at liv kan opstå af sig selv (selvom det er
videnskabeligt bevist), er da ikke bevis for noget som helst. :-(

Du kommer jo bare med en udokumenteret påstand, og på baggrund af denne
påstand og din egen begrænsede fantasi, konkluderer du at din
udokumenterede påstand = bevist faktum. :-(

http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=faktum&dict=auto

"Betydning: udsagn eller forhold, der er indiskutabelt"

http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=bevis&dict=auto

"Betydning: forelagte konkrete data, som underbygger en bestemt påstand"
Bjarne Østergård
2017-08-02 17:44:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Bjarne Østergård
En ting er sikker og det er at det kræver en enorm intelligent at kunne skabe liv.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Der skal en masse kode til hver eneste skabning, og hvor der er
informationsbærende kode er der en intelligent programmør.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Kun tåber kan ikke se dette indlysende og beviste faktum.
Hvorfor TROR du det.?
At DU ikke kan fatte/forstå at liv kan opstå af sig selv (selvom det er
videnskabeligt bevist), er da ikke bevis for noget som helst. :-(
Du kommer jo bare med en udokumenteret påstand, og på baggrund af denne
påstand og din egen begrænsede fantasi, konkluderer du at din
udokumenterede påstand = bevist faktum. :-(
http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=faktum&dict=auto
"Betydning: udsagn eller forhold, der er indiskutabelt"
http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=bevis&dict=auto
"Betydning: forelagte konkrete data, som underbygger en bestemt påstand"
Lige lidt fakta det er ikke nogen videnskabelige beviser på at liv kan opstå af sig selv.

Tværtimod har alle videnskabligr forsøg på at skabe kunstig liv slået fejl.
Og disse forsøg er endda blevet foretaget af intelligente mennesket.
Men de er ikke intelligente nok.

Så tværtimod har al videnskab om emnet mere bevist at det ikke kan lade sig gøre.

Så lad venligst vær med at sprede disse løgne om at videnskaben har kunnet skabe kunstigt liv.

Det er løgn
S.A.Thomsen
2017-08-02 21:19:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
Post by S.A.Thomsen
Post by Bjarne Østergård
En ting er sikker og det er at det kræver en enorm intelligent at kunne skabe liv.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Der skal en masse kode til hver eneste skabning, og hvor der er
informationsbærende kode er der en intelligent programmør.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Kun tåber kan ikke se dette indlysende og beviste faktum.
Hvorfor TROR du det.?
At DU ikke kan fatte/forstå at liv kan opstå af sig selv (selvom det er
videnskabeligt bevist), er da ikke bevis for noget som helst. :-(
Du kommer jo bare med en udokumenteret påstand, og på baggrund af denne
påstand og din egen begrænsede fantasi, konkluderer du at din
udokumenterede påstand = bevist faktum. :-(
http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=faktum&dict=auto
"Betydning: udsagn eller forhold, der er indiskutabelt"
http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=bevis&dict=auto
"Betydning: forelagte konkrete data, som underbygger en bestemt påstand"
Lige lidt fakta det er ikke nogen videnskabelige beviser på at liv kan opstå af sig selv.
Det kommer an på definitionen af "liv". ;-)

Hvis man siger at aminosyrer (som jo er livets essentielle byggesten) er
liv, så er det allerede sket for mange år siden. :-P

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/store-opdagelser-livets-oprindelse
Post by Bjarne Østergård
Tværtimod har alle videnskabligr forsøg på at skabe kunstig liv slået fejl.
Øhhh... NEJ, det har det IKKE. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Og disse forsøg er endda blevet foretaget af intelligente mennesket.
Men de er ikke intelligente nok.
OG de lykkedes med det. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Så tværtimod har al videnskab om emnet mere bevist at det ikke kan lade sig gøre.
Forkert, for det ER gjort, ergo KAN det lade sig gøre. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Så lad venligst vær med at sprede disse løgne om at videnskaben har kunnet
skabe kunstigt liv.
Hvem snakker om "KUNSTIGT LIV".? :-(
Post by Bjarne Østergård
Det er løgn
Da KUN det som DU siger. :-p
Bjarne Østergård
2017-08-02 22:40:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Bjarne Østergård
Post by S.A.Thomsen
Post by Bjarne Østergård
En ting er sikker og det er at det kræver en enorm intelligent at kunne skabe liv.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Der skal en masse kode til hver eneste skabning, og hvor der er
informationsbærende kode er der en intelligent programmør.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Kun tåber kan ikke se dette indlysende og beviste faktum.
Hvorfor TROR du det.?
At DU ikke kan fatte/forstå at liv kan opstå af sig selv (selvom det er
videnskabeligt bevist), er da ikke bevis for noget som helst. :-(
Du kommer jo bare med en udokumenteret påstand, og på baggrund af denne
påstand og din egen begrænsede fantasi, konkluderer du at din
udokumenterede påstand = bevist faktum. :-(
http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=faktum&dict=auto
"Betydning: udsagn eller forhold, der er indiskutabelt"
http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=bevis&dict=auto
"Betydning: forelagte konkrete data, som underbygger en bestemt påstand"
Lige lidt fakta det er ikke nogen videnskabelige beviser på at liv kan opstå
af sig selv.
Det kommer an på definitionen af "liv". ;-)
Hvis man siger at aminosyrer (som jo er livets essentielle byggesten) er
liv, så er det allerede sket for mange år siden. :-P
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/store-opdagelser-livets-oprindelse
Post by Bjarne Østergård
Tværtimod har alle videnskabligr forsøg på at skabe kunstig liv slået fejl.
Øhhh... NEJ, det har det IKKE. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Og disse forsøg er endda blevet foretaget af intelligente mennesket.
Men de er ikke intelligente nok.
OG de lykkedes med det. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Så tværtimod har al videnskab om emnet mere bevist at det ikke kan lade sig gøre.
Forkert, for det ER gjort, ergo KAN det lade sig gøre. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Så lad venligst vær med at sprede disse løgne om at videnskaben har kunnet
skabe kunstigt liv.
Hvem snakker om "KUNSTIGT LIV".? :-(
Post by Bjarne Østergård
Det er løgn
Da KUN det som DU siger. :-p
Jeg er vidt ikke i stand til at kunne argumentere med en sådan dåresksb og en så uvidende person.
Aminosyre er ikke mere liv end en kampesten.
Det er da utrolig at man ikke engang gidder sætte sig ind i de ting man gerne vil kloge sig på.

Slå det dog op, vi har jo internettet.

Men nej mod dåreskav af den kaliber har fornuft og forstand ikke en chance.

Så bliv du bare ved med at tro på løgne, det er jo nok det eneste du formår.
S.A.Thomsen
2017-08-02 23:15:41 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
Post by S.A.Thomsen
Post by Bjarne Østergård
Post by S.A.Thomsen
Post by Bjarne Østergård
En ting er sikker og det er at det kræver en enorm intelligent at kunne skabe liv.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Der skal en masse kode til hver eneste skabning, og hvor der er
informationsbærende kode er der en intelligent programmør.
Hvorfor TROR du det.?
Post by Bjarne Østergård
Kun tåber kan ikke se dette indlysende og beviste faktum.
Hvorfor TROR du det.?
At DU ikke kan fatte/forstå at liv kan opstå af sig selv (selvom det er
videnskabeligt bevist), er da ikke bevis for noget som helst. :-(
Du kommer jo bare med en udokumenteret påstand, og på baggrund af denne
påstand og din egen begrænsede fantasi, konkluderer du at din
udokumenterede påstand = bevist faktum. :-(
http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=faktum&dict=auto
"Betydning: udsagn eller forhold, der er indiskutabelt"
http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=bevis&dict=auto
"Betydning: forelagte konkrete data, som underbygger en bestemt påstand"
Lige lidt fakta det er ikke nogen videnskabelige beviser på at liv kan opstå
af sig selv.
Det kommer an på definitionen af "liv". ;-)
Hvis man siger at aminosyrer (som jo er livets essentielle byggesten) er
liv, så er det allerede sket for mange år siden. :-P
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/store-opdagelser-livets-oprindelse
Post by Bjarne Østergård
Tværtimod har alle videnskabligr forsøg på at skabe kunstig liv slået fejl.
Øhhh... NEJ, det har det IKKE. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Og disse forsøg er endda blevet foretaget af intelligente mennesket.
Men de er ikke intelligente nok.
OG de lykkedes med det. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Så tværtimod har al videnskab om emnet mere bevist at det ikke kan lade sig gøre.
Forkert, for det ER gjort, ergo KAN det lade sig gøre. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Så lad venligst vær med at sprede disse løgne om at videnskaben har kunnet
skabe kunstigt liv.
Hvem snakker om "KUNSTIGT LIV".? :-(
Post by Bjarne Østergård
Det er løgn
Da KUN det som DU siger. :-p
Jeg er vidt ikke i stand til at kunne argumentere med en sådan dåresksb og
en så uvidende person.
Når påstanden om uvidenhed kommer fra dig, så er det et kompliment, og
bevis på at jeg har fat i den lange ende. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Aminosyre er ikke mere liv end en kampesten.
Hvorfor ikke.?

Hvad er DIN definition på "liv" så.? ;-)
Post by Bjarne Østergård
Det er da utrolig at man ikke engang gidder sætte sig ind i de ting man
gerne vil kloge sig på.
Øhhh... JEG har da i det mindste sat mig ind i tingene, OG henvis til
dokumentation for mine påstande, hvorimod DU ikke har andet end mudderkast
at byde ind med. :-(
Post by Bjarne Østergård
Slå det dog op, vi har jo internettet.
Hvilket jeg jo netop har gjort, OG henvist til dokumentation. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Men nej mod dåreskav af den kaliber har fornuft og forstand ikke en chance.
Korrekt. Mod DINE tåbeligheder kæmper selv "guderne" forgæves. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Så bliv du bare ved med at tro på løgne, det er jo nok det eneste du formår.
Du beskriver jo dig selv. :-D

Det er jo DIG der tror på løgne, og nægter at erkende videnskabeligt
beviste fakta. :-(
S.A.Thomsen
2017-08-02 13:35:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Ja, det er jo din påstand. Hvis du kræver videnskabelig
verifikation for det, kan jeg på samme måde kræve verifikation
på det modsatte. Det hænger sammen.
Og IGEN kommer du med det idiotiske krav om bevis på ikke-eksistens,
hvilket pr. definition IKKE kan lade sig gøre. :-(
Post by Vidal
Når vi betegner Gud som han, skyldes det jo at kristendommen
og jødedommen kommer af en patriarkalsk kultur. Hvis det havde
været en matriarkalsk kultur, havde vi uden tvivl betegnet Gud som
hun/en kvinde.
Det er da ligegyldigt hvad du kalder din usynlige fantasi-ven, da det kun
er fantasi. ;-)
Post by Vidal
Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; som Mand og
Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet
»Menneske«, da de blev skabt.
Så du fornærmer ikke mig ved at bruge, hun om Gud.
Pointen er at "gud" ikke eksisterer, uanset om "gud" bliver kaldt han, hun
eller det. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Det er der ingen, der nægter. Men før vi kan drage rundt
med Enterprise (som i Startrek) med overlydshastighed og
besøge andre civilisationer, kan man ikke bruge
det til noget. Det er blot forestillinger - tro.
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro. :-P

PS: Vi kan allerede flyve rundt med overlydshastighed. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.? :-(
Post by Vidal
Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre, men man vil ALDRIG
kunne bevise at det rent faktisk er det der skete for milliarder af år
siden. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Når processen kan finde sted her på Jorden,
Ja, den proces, det kan man jo ikke vide noget om. Jeg
ville lægge noget kød i et syltetøjsglas, og se om der ikke
ville skabes liv af sig selv. Det er en god, gammel,
efterprøvet metode.
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN. :-(
Nej, det var sådan man forsøgte at teste abiogenese
i middelalderen. Det har du nok ikke lige opdaget?
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN, IGEN. :-(

HINT: Videnskaben har udviklet sig en hel del siden middelalderen. ;-)
Post by Vidal
De eksperimenter, der pågår i dag, er lige så primitive,
og tro mig, det vil aldrig lykkes.
Men det ER jo allerede videnskabeligt bevist, da man HAR skabt
grundbyggestenene for hvad vi kalder liv, i et laboratorium. :-(

At du benægter det faktum, er da komplet irrelevant. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser,
Nej det er det ikke.
Jo det ER det, selvom du hårnakket benægter det. :-(
Post by Vidal
Du aner ikke hvad videnskab er, hvis
du tror det.
Du er godt nok ekstrem faktaresistent. :-(
Post by Vidal
Det kan du slå op i ethvert seriøst leksikon.
"slå op i ethvert seriøst leksikon".????

Tror du virkelig at man kan slå ALT op i et leksikon.? :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere. :-P
Det bliver du ved med at påstå, men kristendommen/tro har
intet med videnskabelige beviser at gøre, hvad du formentligt
aldrig kommer til at fatte.
Med andre ord, så bekræfter du at det aldrig er blevet videnskabeligt
bevist, at der skulle eksistere en "gud" (eller flere guder for den sags
skyld). ;-)
Post by Vidal
Gud kan og skal ikke bevises, i
hvert fald ikke i kristendommen.
Hvilket er det samme som at indrømme at "gud" ikke eksisterer andre steder
end i folks egen fantasi. ;-)
Post by Vidal
Gudstro er et menneskeligt
fænomen, som ikke kan forskes under et mikroskop.
Med andre ord: En fantasi. ;-)
Post by Vidal
De kristne, der kalder sig fundamentalister, er måske af
samme opfattelse, som dig, og laver "kristen videnskab"
for at bevise Gud.
Hvilket aldrig vil kunne lykkedes, da "gud" ikke eksisterer i
virkeligheden. ;-)
Post by Vidal
De er lige så gudløse som dig,
men ved det ikke.
Og lige så "gudløs" som dig. ;-)
Post by Vidal
Gud kan/skal ikke bevises! Gud kan kun
opfattes og perciperes gennem troen. Hvis man ikke har
den, må man lede og søge forgæves
Som sagt: Kun en fantasi, som religiøse tror er virkelighed. :-(
Vidal
2017-08-03 08:22:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Ja, det er jo din påstand. Hvis du kræver videnskabelig
verifikation for det, kan jeg på samme måde kræve verifikation
på det modsatte. Det hænger sammen.
Og IGEN kommer du med det idiotiske krav om bevis på ikke-eksistens,
hvilket pr. definition IKKE kan lade sig gøre. :-(
Det er jo dig, der bestandigt taler om beviser
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Når vi betegner Gud som han, skyldes det jo at kristendommen
og jødedommen kommer af en patriarkalsk kultur. Hvis det havde
været en matriarkalsk kultur, havde vi uden tvivl betegnet Gud som
hun/en kvinde.
Det er da ligegyldigt hvad du kalder din usynlige fantasi-ven, da det kun
er fantasi. ;-)
Det er ikke fantasi, det er kun dig, der ikke fatter det.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; som Mand og
Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet
»Menneske«, da de blev skabt.
Så du fornærmer ikke mig ved at bruge, hun om Gud.
Pointen er at "gud" ikke eksisterer, uanset om "gud" bliver kaldt han, hun
eller det. ;-)
Hvorfor tror du, Gud ikke eksisterer?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Det er der ingen, der nægter. Men før vi kan drage rundt
med Enterprise (som i Startrek) med overlydshastighed og
besøge andre civilisationer, kan man ikke bruge
det til noget. Det er blot forestillinger - tro.
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro. :-P
Så du tror ikke på abiogenese, men keder dig bare. Ja,ja,
det er ferietid, hvorfor ikke spilde tiden på noget du ikke
tror på eller interesserer dig for
Post by S.A.Thomsen
PS: Vi kan allerede flyve rundt med overlydshastighed. ;-)
Ja, ok, der skulle naturligvis have stået overlys-hastighed
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.? :-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig. Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.

Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også. At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter. Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Post by S.A.Thomsen
men man vil ALDRIG
kunne bevise at det rent faktisk er det der skete for milliarder af år
siden. :-P
OK? Men du tror det?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Når processen kan finde sted her på Jorden,
Ja, den proces, det kan man jo ikke vide noget om. Jeg
ville lægge noget kød i et syltetøjsglas, og se om der ikke
ville skabes liv af sig selv. Det er en god, gammel,
efterprøvet metode.
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN. :-(
Nej, det var sådan man forsøgte at teste abiogenese
i middelalderen. Det har du nok ikke lige opdaget?
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN, IGEN. :-(
HINT: Videnskaben har udviklet sig en hel del siden middelalderen. ;-)
Den teoretiske fysik har også udviklet sig siden siden
Einstein, alligevel er det ikke irrelevant at nævne hans
navn eller for den sags skyld Newtons, i en diskussion om
strengteori.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
De eksperimenter, der pågår i dag, er lige så primitive,
og tro mig, det vil aldrig lykkes.
Men det ER jo allerede videnskabeligt bevist, da man HAR skabt
grundbyggestenene for hvad vi kalder liv, i et laboratorium. :-(
Det vil du gerne dokumentere?
Post by S.A.Thomsen
At du benægter det faktum, er da komplet irrelevant. :-(
At nogen har *kopieret* og/eller reproduceret DNA er ikke
skabelse. Og da heller ikke abiogenese.

Du bliver ikke forfatter af at kopiere en bog og
rive nogen sider ud og erstatte dem med andre. Og
hvordan skulle det finde sted på forskellige planeter
i universet?

Følger abiogenese samme regler over hele universet?
Abiogenese er ikke umuligt, men den har ingen pointe for os,
så længe vi ikke selv møder dette potentielle liv.
Indtil da er det trosbaseret. Her på på jorden er
det usandsynlig. Dertil er alt dyreliv for ens
bygget op, til at det kunne været opstået flere steder
eller ved flere hændelser.

Så hvis livet er opstået ved abiogenese, er det fordi
Gud har villet lade livet opstå på den måde. For de fleste
kristne er det præmissen: Gud har skabt alt levende, metoden
er ligegyldig, det kan lige så godt være abiogenese, som
nogen anden proces.

Skabelsen er efter alt at dømme én unik hændelse. Alt
levende er nært beslægtet. Vi har heste, men de er skabt
efter samme matrice som alle andre dyr. Vi har ingen
6 benede heste, vi har heller ikke firearmede menne-
sker.

Det forstår du nok ikke, men det peger han på at
skabelsen er én unik hændelse og ikke noget der skete
tilfældigt på forskellige steder på jorden, eller
alternativt at abiogenese er styret af love, vi ikke
kender eller kan gøre rede for.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser,
Nej det er det ikke.
Jo det ER det, selvom du hårnakket benægter det. :-(
Er dette kunstige liv originalt? Eller er det bare en kopi
af en celle? Det kan måske være interessant, om det ligner noget
vi allerede kender. Det ville jo tyde på at abiogenese er
styret af love vi ikke kender.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Du aner ikke hvad videnskab er, hvis
du tror det.
Du er godt nok ekstrem faktaresistent. :-(
Nej.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan du slå op i ethvert seriøst leksikon.
"slå op i ethvert seriøst leksikon".????
Tror du virkelig at man kan slå ALT op i et leksikon.? :-(
Nej. Men hvis du søger, kan du læse dig til, hvad videnskab er.

Man ikke kan bruge en formodning, som et videnskabeligt argument.
Så er det ikke længere videnskab, men tro. Og hvis du har behov
for at tro noget om skabelse, så må Gud være med dig. ;-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere. :-P
Det bliver du ved med at påstå, men kristendommen/tro har
intet med videnskabelige beviser at gøre, hvad du formentligt
aldrig kommer til at fatte.
Med andre ord, så bekræfter du at det aldrig er blevet videnskabeligt
bevist, at der skulle eksistere en "gud" (eller flere guder for den sags
skyld). ;-)
Ja, hvordan skulle man det? Hvorfor bliver du ved
med at kræve beviser, når du ikke selv vil levere?
Hvis du forlanger bevis på at Gud eksisterer , må
du ligeledes levere bevis på, han ikke eksisterer.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Gud kan og skal ikke bevises, i
hvert fald ikke i kristendommen.
Hvilket er det samme som at indrømme at "gud" ikke eksisterer andre steder
end i folks egen fantasi. ;-)
-----------------
Nej, det er det ikke. Hvis man endeligt ville se
et indicium for Gud, kunne man tage det faktum at
alle mennesker fødes med (samme) moralske normer og disse
er stort set ens over hele jorden. Mange steder er
disse normer over tid udviklet til gudstro. Det kan ikke
være tilfældigt. Det er et vilkår under Guds skabelse.

Hvis du ville interessere dig for det, er der rigtig
meget at tage fat på, men du vil næppe kunne se det
som et bevis. ;-)

https://www.britannica.com/topic/natural-law

Som jeg husker det, mener du, at religion er opstået
som følge af, at mennesker har mytologiseret natur-
fænomener, som fx tordenvejr. Naturloven er en
langt bedre forklaring.

Mennesket er født religiøst! Ikke som følge af
tordenvejr, men som følge at dets natur.
------------------
[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
De kristne, der kalder sig fundamentalister, er måske af
samme opfattelse, som dig, og laver "kristen videnskab"
for at bevise Gud.
Hvilket aldrig vil kunne lykkedes, da "gud" ikke eksisterer i
virkeligheden. ;-)
Dine *meninger* desangående er dybt uinteressante.

[...]
Bjarne Østergård
2017-08-03 12:19:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Du får det til at lyde ret enkelt.
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Ja, det er jo din påstand. Hvis du kræver videnskabelig
verifikation for det, kan jeg på samme måde kræve verifikation
på det modsatte. Det hænger sammen.
Og IGEN kommer du med det idiotiske krav om bevis på ikke-eksistens,
hvilket pr. definition IKKE kan lade sig gøre. :-(
Det er jo dig, der bestandigt taler om beviser
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Når vi betegner Gud som han, skyldes det jo at kristendommen
og jødedommen kommer af en patriarkalsk kultur. Hvis det havde
været en matriarkalsk kultur, havde vi uden tvivl betegnet Gud som
hun/en kvinde.
Det er da ligegyldigt hvad du kalder din usynlige fantasi-ven, da det kun
er fantasi. ;-)
Det er ikke fantasi, det er kun dig, der ikke fatter det.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; som Mand og
Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet
»Menneske«, da de blev skabt.
Så du fornærmer ikke mig ved at bruge, hun om Gud.
Pointen er at "gud" ikke eksisterer, uanset om "gud" bliver kaldt han, hun
eller det. ;-)
Hvorfor tror du, Gud ikke eksisterer?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Det er der ingen, der nægter. Men før vi kan drage rundt
med Enterprise (som i Startrek) med overlydshastighed og
besøge andre civilisationer, kan man ikke bruge
det til noget. Det er blot forestillinger - tro.
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro. :-P
Så du tror ikke på abiogenese, men keder dig bare. Ja,ja,
det er ferietid, hvorfor ikke spilde tiden på noget du ikke
tror på eller interesserer dig for
Post by S.A.Thomsen
PS: Vi kan allerede flyve rundt med overlydshastighed. ;-)
Ja, ok, der skulle naturligvis have stået overlys-hastighed
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.? :-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig. Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også. At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter. Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Post by S.A.Thomsen
men man vil ALDRIG
kunne bevise at det rent faktisk er det der skete for milliarder af år
siden. :-P
OK? Men du tror det?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Når processen kan finde sted her på Jorden,
Ja, den proces, det kan man jo ikke vide noget om. Jeg
ville lægge noget kød i et syltetøjsglas, og se om der ikke
ville skabes liv af sig selv. Det er en god, gammel,
efterprøvet metode.
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN. :-(
Nej, det var sådan man forsøgte at teste abiogenese
i middelalderen. Det har du nok ikke lige opdaget?
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN, IGEN. :-(
HINT: Videnskaben har udviklet sig en hel del siden middelalderen. ;-)
Den teoretiske fysik har også udviklet sig siden siden
Einstein, alligevel er det ikke irrelevant at nævne hans
navn eller for den sags skyld Newtons, i en diskussion om
strengteori.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
De eksperimenter, der pågår i dag, er lige så primitive,
og tro mig, det vil aldrig lykkes.
Men det ER jo allerede videnskabeligt bevist, da man HAR skabt
grundbyggestenene for hvad vi kalder liv, i et laboratorium. :-(
Det vil du gerne dokumentere?
Post by S.A.Thomsen
At du benægter det faktum, er da komplet irrelevant. :-(
At nogen har *kopieret* og/eller reproduceret DNA er ikke
skabelse. Og da heller ikke abiogenese.
Du bliver ikke forfatter af at kopiere en bog og
rive nogen sider ud og erstatte dem med andre. Og
hvordan skulle det finde sted på forskellige planeter
i universet?
Følger abiogenese samme regler over hele universet?
Abiogenese er ikke umuligt, men den har ingen pointe for os,
så længe vi ikke selv møder dette potentielle liv.
Indtil da er det trosbaseret. Her på på jorden er
det usandsynlig. Dertil er alt dyreliv for ens
bygget op, til at det kunne været opstået flere steder
eller ved flere hændelser.
Så hvis livet er opstået ved abiogenese, er det fordi
Gud har villet lade livet opstå på den måde. For de fleste
kristne er det præmissen: Gud har skabt alt levende, metoden
er ligegyldig, det kan lige så godt være abiogenese, som
nogen anden proces.
Skabelsen er efter alt at dømme én unik hændelse. Alt
levende er nært beslægtet. Vi har heste, men de er skabt
efter samme matrice som alle andre dyr. Vi har ingen
6 benede heste, vi har heller ikke firearmede menne-
sker.
Det forstår du nok ikke, men det peger han på at
skabelsen er én unik hændelse og ikke noget der skete
tilfældigt på forskellige steder på jorden, eller
alternativt at abiogenese er styret af love, vi ikke
kender eller kan gøre rede for.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser,
Nej det er det ikke.
Jo det ER det, selvom du hårnakket benægter det. :-(
Er dette kunstige liv originalt? Eller er det bare en kopi
af en celle? Det kan måske være interessant, om det ligner noget
vi allerede kender. Det ville jo tyde på at abiogenese er
styret af love vi ikke kender.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Du aner ikke hvad videnskab er, hvis
du tror det.
Du er godt nok ekstrem faktaresistent. :-(
Nej.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan du slå op i ethvert seriøst leksikon.
"slå op i ethvert seriøst leksikon".????
Tror du virkelig at man kan slå ALT op i et leksikon.? :-(
Nej. Men hvis du søger, kan du læse dig til, hvad videnskab er.
Man ikke kan bruge en formodning, som et videnskabeligt argument.
Så er det ikke længere videnskab, men tro. Og hvis du har behov
for at tro noget om skabelse, så må Gud være med dig. ;-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere. :-P
Det bliver du ved med at påstå, men kristendommen/tro har
intet med videnskabelige beviser at gøre, hvad du formentligt
aldrig kommer til at fatte.
Med andre ord, så bekræfter du at det aldrig er blevet videnskabeligt
bevist, at der skulle eksistere en "gud" (eller flere guder for den sags
skyld). ;-)
Ja, hvordan skulle man det? Hvorfor bliver du ved
med at kræve beviser, når du ikke selv vil levere?
Hvis du forlanger bevis på at Gud eksisterer , må
du ligeledes levere bevis på, han ikke eksisterer.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Gud kan og skal ikke bevises, i
hvert fald ikke i kristendommen.
Hvilket er det samme som at indrømme at "gud" ikke eksisterer andre steder
end i folks egen fantasi. ;-)
-----------------
Nej, det er det ikke. Hvis man endeligt ville se
et indicium for Gud, kunne man tage det faktum at
alle mennesker fødes med (samme) moralske normer og disse
er stort set ens over hele jorden. Mange steder er
disse normer over tid udviklet til gudstro. Det kan ikke
være tilfældigt. Det er et vilkår under Guds skabelse.
Hvis du ville interessere dig for det, er der rigtig
meget at tage fat på, men du vil næppe kunne se det
som et bevis. ;-)
https://www.britannica.com/topic/natural-law
Som jeg husker det, mener du, at religion er opstået
som følge af, at mennesker har mytologiseret natur-
fænomener, som fx tordenvejr. Naturloven er en
langt bedre forklaring.
Mennesket er født religiøst! Ikke som følge af
tordenvejr, men som følge at dets natur.
------------------
[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
De kristne, der kalder sig fundamentalister, er måske af
samme opfattelse, som dig, og laver "kristen videnskab"
for at bevise Gud.
Hvilket aldrig vil kunne lykkedes, da "gud" ikke eksisterer i
virkeligheden. ;-)
Dine *meninger* desangående er dybt uinteressante.
[...]
Beviset på at gud eksisterer er al det der findes, ja hele universet.
Intet menneske kan skabe et eneste atom for slet ikke sr tale om liv.
Livet ved vi er til, men ingen ved egentlig hvad det er.
Vi ved at celler deler sig og vi ved at de har en arbejdstegnin de følger samt en flok instrukser de også meget nøje følger.
Men vi ved ikke hvorfor eller hvordan dette kan lade sig gøre.
Vi kan ikke selv trods vores intelligent og vores teknologiske færdigheder lave noget der bare kommer i nærheden af at ligne.

Selv den simpleste ting i naturen er langt langt over et menneskes formåen.

Kun biblen har nogensinde forklaret hvordan og hvorfor.
Al andet er gætteri kun af den ene grund at nogen ikke vil have at vi giver gud æren for skaberværket.

En eller flere vil forhindre os i at opdage og tro på gud.

Desværre hopper de knap så kvikke på vognen med argumenter som at al ting da kan lave sig selv ud af ingenting.

Enhver normaltbegavet person kan da se hvor idiotisk og tåbeligt sådanne argumenter er.

Men tåberne datter intet.
Selv om vi forklarer det for dem,ja endda skærer det ud i pap for dem, er de helt tom i blikket og kan ikke fatte en brik.

Nå men i biblen er jo også dette forklaret.
S.A.Thomsen
2017-08-03 13:02:46 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
Beviset på at gud eksisterer er al det der findes, ja hele universet.
Tåbelig påstand baseret på uvidenhed. :-(

At universet eksisterer er IKKE et bevis på at "gud" eksisterer. :-(
Post by Bjarne Østergård
Intet menneske kan skabe et eneste atom for slet ikke sr tale om liv.
Mennesket er da ligegyldigt i denne sammenhæng. :-(
Post by Bjarne Østergård
Livet ved vi er til, men ingen ved egentlig hvad det er.
Jo da.

Liv har en start og en slutning og evnen til at reproducere sig selv. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Vi ved at celler deler sig og vi ved at de har en arbejdstegnin de følger
samt en flok instrukser de også meget nøje følger.
Hvad i alverden mener du med det ævl.? :-(
Post by Bjarne Østergård
Men vi ved ikke hvorfor eller hvordan dette kan lade sig gøre.
Man har da en rimelig forståelse hvordan. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Vi kan ikke selv trods vores intelligent og vores teknologiske færdigheder
lave noget der bare kommer i nærheden af at ligne.
Så kloning eksisterer ikke.? ;-)
Post by Bjarne Østergård
Selv den simpleste ting i naturen er langt langt over et menneskes formåen.
Kom med et eksempel.
Post by Bjarne Østergård
Kun biblen har nogensinde forklaret hvordan og hvorfor.
Nej, biblen er fyldt med påstande og historier, som er blevet modbevist,
efterhånden som mennesket er blevet klogere. :-P

Står der for øvrigt ikke i biblen at Jorden kun er ca. 6000 år gammel.? ;-)
Post by Bjarne Østergård
Al andet er gætteri kun af den ene grund at nogen ikke vil have at vi giver
gud æren for skaberværket.
Hvorfor dog give æren for liv til en fantasi-figur.? :-(
Post by Bjarne Østergård
En eller flere vil forhindre os i at opdage og tro på gud.
Den sætning giver jo INGEN mening, da INGEN forhindrer dig at tro på lige
hvad du vil. :-(
Post by Bjarne Østergård
Desværre hopper de knap så kvikke på vognen med argumenter som at al ting
da kan lave sig selv ud af ingenting.
Men det er jo videnskabeligt BEVIST at det KAN lade sig gøre. :-(
Post by Bjarne Østergård
Enhver normaltbegavet person kan da se hvor idiotisk og tåbeligt sådanne argumenter er.
HVORFOR skulle det dog være idiotisk og tåbeligt at anerkende
videnskabelige beviser, fremfor en fantasi om en "gud".? :-(
Post by Bjarne Østergård
Men tåberne datter intet.
Selv om vi forklarer det for dem,ja endda skærer det ud i pap for dem, er
de helt tom i blikket og kan ikke fatte en brik.
Typisk religiøst idioti om at man må være idiot, hvis man ikke tror på den
samme FANTASIFIGUR som en selv. :-(

Det er jo denne ekstreme idiotiske tro på fantasier, der har slået flere
mennesker ihjel, end noget andet. :-(
Post by Bjarne Østergård
Nå men i biblen er jo også dette forklaret.
Bibelen er bare en BOG og intet andet. :-P
Bjarne Østergård
2017-08-03 15:47:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Bjarne Østergård
Beviset på at gud eksisterer er al det der findes, ja hele universet.
Tåbelig påstand baseret på uvidenhed. :-(
At universet eksisterer er IKKE et bevis på at "gud" eksisterer. :-(
Post by Bjarne Østergård
Intet menneske kan skabe et eneste atom for slet ikke sr tale om liv.
Mennesket er da ligegyldigt i denne sammenhæng. :-(
Post by Bjarne Østergård
Livet ved vi er til, men ingen ved egentlig hvad det er.
Jo da.
Liv har en start og en slutning og evnen til at reproducere sig selv. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Vi ved at celler deler sig og vi ved at de har en arbejdstegnin de følger
samt en flok instrukser de også meget nøje følger.
Hvad i alverden mener du med det ævl.? :-(
Post by Bjarne Østergård
Men vi ved ikke hvorfor eller hvordan dette kan lade sig gøre.
Man har da en rimelig forståelse hvordan. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Vi kan ikke selv trods vores intelligent og vores teknologiske færdigheder
lave noget der bare kommer i nærheden af at ligne.
Så kloning eksisterer ikke.? ;-)
Post by Bjarne Østergård
Selv den simpleste ting i naturen er langt langt over et menneskes formåen.
Kom med et eksempel.
Post by Bjarne Østergård
Kun biblen har nogensinde forklaret hvordan og hvorfor.
Nej, biblen er fyldt med påstande og historier, som er blevet modbevist,
efterhånden som mennesket er blevet klogere. :-P
Står der for øvrigt ikke i biblen at Jorden kun er ca. 6000 år gammel.? ;-)
Post by Bjarne Østergård
Al andet er gætteri kun af den ene grund at nogen ikke vil have at vi giver
gud æren for skaberværket.
Hvorfor dog give æren for liv til en fantasi-figur.? :-(
Post by Bjarne Østergård
En eller flere vil forhindre os i at opdage og tro på gud.
Den sætning giver jo INGEN mening, da INGEN forhindrer dig at tro på lige
hvad du vil. :-(
Post by Bjarne Østergård
Desværre hopper de knap så kvikke på vognen med argumenter som at al ting
da kan lave sig selv ud af ingenting.
Men det er jo videnskabeligt BEVIST at det KAN lade sig gøre. :-(
Post by Bjarne Østergård
Enhver normaltbegavet person kan da se hvor idiotisk og tåbeligt sådanne
argumenter er.
HVORFOR skulle det dog være idiotisk og tåbeligt at anerkende
videnskabelige beviser, fremfor en fantasi om en "gud".? :-(
Post by Bjarne Østergård
Men tåberne datter intet.
Selv om vi forklarer det for dem,ja endda skærer det ud i pap for dem, er
de helt tom i blikket og kan ikke fatte en brik.
Typisk religiøst idioti om at man må være idiot, hvis man ikke tror på den
samme FANTASIFIGUR som en selv. :-(
Det er jo denne ekstreme idiotiske tro på fantasier, der har slået flere
mennesker ihjel, end noget andet. :-(
Post by Bjarne Østergård
Nå men i biblen er jo også dette forklaret.
Bibelen er bare en BOG og intet andet. :-P
Du er virkelig fuld af løgn.
Hvornår og hvor er det bevis på at alting kan opstå af ingenting.
Og hvornår er aminosyre blevet levende.
Kalk jern fosfor og et utal af andre stoffer er også byggedten i levende væsner.

Er de så også levende.
Har du set en levende jernstang.

Du er simpelt hen helt uden for opnålighed med fornuftige argumenter

Du slynger om dig med løgne og påstår de er beviser.
Kan man da virkelig som menneske blive så sølle.
Føj da for den lede.
S.A.Thomsen
2017-08-03 16:19:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
Post by S.A.Thomsen
Post by Bjarne Østergård
Beviset på at gud eksisterer er al det der findes, ja hele universet.
Tåbelig påstand baseret på uvidenhed. :-(
At universet eksisterer er IKKE et bevis på at "gud" eksisterer. :-(
Post by Bjarne Østergård
Intet menneske kan skabe et eneste atom for slet ikke sr tale om liv.
Mennesket er da ligegyldigt i denne sammenhæng. :-(
Post by Bjarne Østergård
Livet ved vi er til, men ingen ved egentlig hvad det er.
Jo da.
Liv har en start og en slutning og evnen til at reproducere sig selv. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Vi ved at celler deler sig og vi ved at de har en arbejdstegnin de følger
samt en flok instrukser de også meget nøje følger.
Hvad i alverden mener du med det ævl.? :-(
Post by Bjarne Østergård
Men vi ved ikke hvorfor eller hvordan dette kan lade sig gøre.
Man har da en rimelig forståelse hvordan. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Vi kan ikke selv trods vores intelligent og vores teknologiske færdigheder
lave noget der bare kommer i nærheden af at ligne.
Så kloning eksisterer ikke.? ;-)
Post by Bjarne Østergård
Selv den simpleste ting i naturen er langt langt over et menneskes formåen.
Kom med et eksempel.
Post by Bjarne Østergård
Kun biblen har nogensinde forklaret hvordan og hvorfor.
Nej, biblen er fyldt med påstande og historier, som er blevet modbevist,
efterhånden som mennesket er blevet klogere. :-P
Står der for øvrigt ikke i biblen at Jorden kun er ca. 6000 år gammel.? ;-)
Post by Bjarne Østergård
Al andet er gætteri kun af den ene grund at nogen ikke vil have at vi giver
gud æren for skaberværket.
Hvorfor dog give æren for liv til en fantasi-figur.? :-(
Post by Bjarne Østergård
En eller flere vil forhindre os i at opdage og tro på gud.
Den sætning giver jo INGEN mening, da INGEN forhindrer dig at tro på lige
hvad du vil. :-(
Post by Bjarne Østergård
Desværre hopper de knap så kvikke på vognen med argumenter som at al ting
da kan lave sig selv ud af ingenting.
Men det er jo videnskabeligt BEVIST at det KAN lade sig gøre. :-(
Post by Bjarne Østergård
Enhver normaltbegavet person kan da se hvor idiotisk og tåbeligt sådanne
argumenter er.
HVORFOR skulle det dog være idiotisk og tåbeligt at anerkende
videnskabelige beviser, fremfor en fantasi om en "gud".? :-(
Post by Bjarne Østergård
Men tåberne datter intet.
Selv om vi forklarer det for dem,ja endda skærer det ud i pap for dem, er
de helt tom i blikket og kan ikke fatte en brik.
Typisk religiøst idioti om at man må være idiot, hvis man ikke tror på den
samme FANTASIFIGUR som en selv. :-(
Det er jo denne ekstreme idiotiske tro på fantasier, der har slået flere
mennesker ihjel, end noget andet. :-(
Post by Bjarne Østergård
Nå men i biblen er jo også dette forklaret.
Bibelen er bare en BOG og intet andet. :-P
Du er virkelig fuld af løgn.
HVOR mener du at jeg har løjet.? :-P
Post by Bjarne Østergård
Hvornår og hvor er det bevis på at alting kan opstå af ingenting.
Økseskaft.? :-(
Post by Bjarne Østergård
Og hvornår er aminosyre blevet levende.
Aminosyrer er en absolut nødvendighed for det vi kalder "liv" og hvis det
kan blive dannet "af sig selv" udfra "dødt" materiale, så er der da ingen
argumenter for at det ikke skulle kunne udvikle sig til liv med DNA som vi
kender det.
Post by Bjarne Østergård
Kalk jern fosfor og et utal af andre stoffer er også byggedten i levende væsner.
Du har jo INTET forstået af det jeg har skrevet og linket til. :-(
Post by Bjarne Østergård
Er de så også levende.
Har du set en levende jernstang.
Zzzzzzzzzz.......... :-(
Post by Bjarne Østergård
Du er simpelt hen helt uden for opnålighed med fornuftige argumenter
HVILKE argumenter.??? At du har læst en historie i en gammel bog.? :-(
Post by Bjarne Østergård
Du slynger om dig med løgne og påstår de er beviser.
Du er sgu idenfor pædagogisk rækkevidde. :-(
Post by Bjarne Østergård
Kan man da virkelig som menneske blive så sølle.
Føj da for den lede.
Du har lige beskrevet dig selv. ;-)
Ejvind Kruse
2017-08-03 16:47:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
Post by S.A.Thomsen
Post by Bjarne Østergård
Beviset på at gud eksisterer er al det der findes, ja hele universet.
Tåbelig påstand baseret på uvidenhed. :-(
At universet eksisterer er IKKE et bevis på at "gud" eksisterer. :-(
Post by Bjarne Østergård
Intet menneske kan skabe et eneste atom for slet ikke sr tale om liv.
Mennesket er da ligegyldigt i denne sammenhæng. :-(
Post by Bjarne Østergård
Livet ved vi er til, men ingen ved egentlig hvad det er.
Jo da.
Liv har en start og en slutning og evnen til at reproducere sig selv. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Vi ved at celler deler sig og vi ved at de har en arbejdstegnin de følger
samt en flok instrukser de også meget nøje følger.
Hvad i alverden mener du med det ævl.? :-(
Post by Bjarne Østergård
Men vi ved ikke hvorfor eller hvordan dette kan lade sig gøre.
Man har da en rimelig forståelse hvordan. ;-)
Post by Bjarne Østergård
Vi kan ikke selv trods vores intelligent og vores teknologiske færdigheder
lave noget der bare kommer i nærheden af at ligne.
Så kloning eksisterer ikke.? ;-)
Post by Bjarne Østergård
Selv den simpleste ting i naturen er langt langt over et menneskes formåen.
Kom med et eksempel.
Post by Bjarne Østergård
Kun biblen har nogensinde forklaret hvordan og hvorfor.
Nej, biblen er fyldt med påstande og historier, som er blevet modbevist,
efterhånden som mennesket er blevet klogere. :-P
Står der for øvrigt ikke i biblen at Jorden kun er ca. 6000 år gammel.? ;-)
Post by Bjarne Østergård
Al andet er gætteri kun af den ene grund at nogen ikke vil have at vi giver
gud æren for skaberværket.
Hvorfor dog give æren for liv til en fantasi-figur.? :-(
Post by Bjarne Østergård
En eller flere vil forhindre os i at opdage og tro på gud.
Den sætning giver jo INGEN mening, da INGEN forhindrer dig at tro på lige
hvad du vil. :-(
Post by Bjarne Østergård
Desværre hopper de knap så kvikke på vognen med argumenter som at al ting
da kan lave sig selv ud af ingenting.
Men det er jo videnskabeligt BEVIST at det KAN lade sig gøre. :-(
Post by Bjarne Østergård
Enhver normaltbegavet person kan da se hvor idiotisk og tåbeligt sådanne
argumenter er.
HVORFOR skulle det dog være idiotisk og tåbeligt at anerkende
videnskabelige beviser, fremfor en fantasi om en "gud".? :-(
Post by Bjarne Østergård
Men tåberne datter intet.
Selv om vi forklarer det for dem,ja endda skærer det ud i pap for dem, er
de helt tom i blikket og kan ikke fatte en brik.
Typisk religiøst idioti om at man må være idiot, hvis man ikke tror på den
samme FANTASIFIGUR som en selv. :-(
Det er jo denne ekstreme idiotiske tro på fantasier, der har slået flere
mennesker ihjel, end noget andet. :-(
Post by Bjarne Østergård
Nå men i biblen er jo også dette forklaret.
Bibelen er bare en BOG og intet andet. :-P
Du er virkelig fuld af løgn.
Hvornår og hvor er det bevis på at alting kan opstå af ingenting.
Og hvornår er aminosyre blevet levende.
Kalk jern fosfor og et utal af andre stoffer er også byggedten i levende væsner.
Er de så også levende.
Har du set en levende jernstang.
Du er simpelt hen helt uden for opnålighed med fornuftige argumenter
Du slynger om dig med løgne og påstår de er beviser.
Kan man da virkelig som menneske blive så sølle.
Føj da for den lede.
Jehovas Vidner har da drejet hovedet helt om på dig?
--
Ejvind Kruse
Jørgen Farum Jensen
2017-08-03 19:31:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.? :-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig. Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Abiogense er én af to mulige forklaringer
på organisk liv her på Jorde, som på andre
planeter.

Forklaring A: Gud gjorde det.
Forklaring B: Livet opstod spontant. Det er det
vi beskriver som abiogenese.
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også. At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter. Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Når det ske her på Jorden, kan det naturligvis
også ske på andre planeter, uanset om man vælger A
eller B.

Det må du da kunne forstå. Eksperimenter med
RNA og DNA har intet med sagen at gøre.
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Der er ingen måde på hvorpå vi kan verificere
abiogenesen. Og det også lige gyldigt. Vi har to
logiske scenarier, færdig.
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Det er faktisk sket flere gange, men vedrører
ikke sagen, der er som beskrevet: A eller B.

Vil man grave mere i det er der en fyldig artikel
på Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis#Spontaneous_generation
Post by Bjarne Østergård
Beviset på at gud eksisterer er al det der findes, ja hele universet.
Ikke logisk.
Post by Bjarne Østergård
Intet menneske kan skabe et eneste atom for slet ikke sr tale om liv.
Forkert.
Post by Bjarne Østergård
Livet ved vi er til, men ingen ved egentlig hvad det er.
Rigtigt, og hvad så. Det hører filosofien til.
Post by Bjarne Østergård
Vi ved at celler deler sig og vi ved at de har en arbejdstegnin de følger samt en flok instrukser de også meget nøje følger.
Men vi ved ikke hvorfor eller hvordan dette kan lade sig gøre.
Jo.
Post by Bjarne Østergård
Vi kan ikke selv trods vores intelligent og vores teknologiske færdigheder lave noget der bare kommer i nærheden af at ligne.
Jo.
Post by Bjarne Østergård
Selv den simpleste ting i naturen er langt langt over et menneskes formåen.
Kun biblen har nogensinde forklaret hvordan og hvorfor.
Nej.
Post by Bjarne Østergård
Al andet er gætteri kun af den ene grund at nogen ikke vil have at vi giver gud æren for skaberværket.
Nu er sagen jo, at gud ikke findes, så derfor er den logiske
tanke den eneste mulighed for at få rede på sagen.
Post by Bjarne Østergård
En eller flere vil forhindre os i at opdage og tro på gud.
Hvem skulle det være? Er din tro virkelig så svag, at
du kan omvendes til ateismen?
Post by Bjarne Østergård
Desværre hopper de knap så kvikke på vognen med argumenter som at al ting da kan lave sig selv ud af ingenting.
Tja, alt det du ikke forstå er naturligvis tosserier.
Post by Bjarne Østergård
Enhver normaltbegavet person kan da se hvor idiotisk og tåbeligt sådanne argumenter er.
Hvilke argumenter finder du i denne tråd. Fra min
side er jeg kun kommet med påstande og forklaring
på hvor jeg finder disse påstande logiske.
Post by Bjarne Østergård
Men tåberne datter intet.
Selv om vi forklarer det for dem,ja endda skærer det ud i pap for dem, er de helt tom i blikket og kan ikke fatte en brik.
Nå men i biblen er jo også dette forklaret.
I en seriøs debat hører biblen ikke hjemme.

Sandheden om biblen, andre såkaldt hellige skrifter
og religioner af alle afarter er, at disse sager
aldrig, aldrig, *aldrig har bidraget til menneskelig
materiel velfærd.*
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Bjarne Østergård
2017-08-04 00:49:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.? :-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig. Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Abiogense er én af to mulige forklaringer
på organisk liv her på Jorde, som på andre
planeter.
Forklaring A: Gud gjorde det.
Forklaring B: Livet opstod spontant. Det er det
vi beskriver som abiogenese.
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også. At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter. Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Når det ske her på Jorden, kan det naturligvis
også ske på andre planeter, uanset om man vælger A
eller B.
Det må du da kunne forstå. Eksperimenter med
RNA og DNA har intet med sagen at gøre.
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Der er ingen måde på hvorpå vi kan verificere
abiogenesen. Og det også lige gyldigt. Vi har to
logiske scenarier, færdig.
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Det er faktisk sket flere gange, men vedrører
ikke sagen, der er som beskrevet: A eller B.
Vil man grave mere i det er der en fyldig artikel
https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis#Spontaneous_generation
Post by Bjarne Østergård
Beviset på at gud eksisterer er al det der findes, ja hele universet.
Ikke logisk.
Post by Bjarne Østergård
Intet menneske kan skabe et eneste atom for slet ikke sr tale om liv.
Forkert.
Post by Bjarne Østergård
Livet ved vi er til, men ingen ved egentlig hvad det er.
Rigtigt, og hvad så. Det hører filosofien til.
Post by Bjarne Østergård
Vi ved at celler deler sig og vi ved at de har en arbejdstegnin de følger samt en flok instrukser de også meget nøje følger.
Men vi ved ikke hvorfor eller hvordan dette kan lade sig gøre.
Jo.
Post by Bjarne Østergård
Vi kan ikke selv trods vores intelligent og vores teknologiske færdigheder lave noget der bare kommer i nærheden af at ligne.
Jo.
Post by Bjarne Østergård
Selv den simpleste ting i naturen er langt langt over et menneskes formåen.
Kun biblen har nogensinde forklaret hvordan og hvorfor.
Nej.
Post by Bjarne Østergård
Al andet er gætteri kun af den ene grund at nogen ikke vil have at vi giver gud æren for skaberværket.
Nu er sagen jo, at gud ikke findes, så derfor er den logiske
tanke den eneste mulighed for at få rede på sagen.
Post by Bjarne Østergård
En eller flere vil forhindre os i at opdage og tro på gud.
Hvem skulle det være? Er din tro virkelig så svag, at
du kan omvendes til ateismen?
Post by Bjarne Østergård
Desværre hopper de knap så kvikke på vognen med argumenter som at al ting da kan lave sig selv ud af ingenting.
Tja, alt det du ikke forstå er naturligvis tosserier.
Post by Bjarne Østergård
Enhver normaltbegavet person kan da se hvor idiotisk og tåbeligt sådanne argumenter er.
Hvilke argumenter finder du i denne tråd. Fra min
side er jeg kun kommet med påstande og forklaring
på hvor jeg finder disse påstande logiske.
Post by Bjarne Østergård
Men tåberne datter intet.
Selv om vi forklarer det for dem,ja endda skærer det ud i pap for dem, er de helt tom i blikket og kan ikke fatte en brik.
Nå men i biblen er jo også dette forklaret.
I en seriøs debat hører biblen ikke hjemme.
Sandheden om biblen, andre såkaldt hellige skrifter
og religioner af alle afarter er, at disse sager
aldrig, aldrig, *aldrig har bidraget til menneskelig
materiel velfærd.*
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Det er da ufatteligt at der findes så stupide og afstumpede mennesker som denne debat vidner om.

Ikke så mærkelig at verden er på skideren.

Nå heldigvis er løsningen lige om hjørnet.
Jørgen Farum Jensen
2017-08-04 07:27:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg synes det må være problematisk, der hvor organismen,
pludselig bliver energiomsættende og selvreproducerende.
Hvorfor er det problematisk.?
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.? :-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig. Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Abiogense er én af to mulige forklaringer
på organisk liv her på Jorde, som på andre
planeter.
Forklaring A: Gud gjorde det.
Forklaring B: Livet opstod spontant. Det er det
vi beskriver som abiogenese.
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også. At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter. Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Når det ske her på Jorden, kan det naturligvis
også ske på andre planeter, uanset om man vælger A
eller B.
Det må du da kunne forstå. Eksperimenter med
RNA og DNA har intet med sagen at gøre.
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Der er ingen måde på hvorpå vi kan verificere
abiogenesen. Og det også lige gyldigt. Vi har to
logiske scenarier, færdig.
Post by Bjarne Østergård
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Det er faktisk sket flere gange, men vedrører
ikke sagen, der er som beskrevet: A eller B.
Vil man grave mere i det er der en fyldig artikel
https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis#Spontaneous_generation
Post by Bjarne Østergård
Beviset på at gud eksisterer er al det der findes, ja hele universet.
Ikke logisk.
Post by Bjarne Østergård
Intet menneske kan skabe et eneste atom for slet ikke sr tale om liv.
Forkert.
Post by Bjarne Østergård
Livet ved vi er til, men ingen ved egentlig hvad det er.
Rigtigt, og hvad så. Det hører filosofien til.
Post by Bjarne Østergård
Vi ved at celler deler sig og vi ved at de har en arbejdstegnin de følger samt en flok instrukser de også meget nøje følger.
Men vi ved ikke hvorfor eller hvordan dette kan lade sig gøre.
Jo.
Post by Bjarne Østergård
Vi kan ikke selv trods vores intelligent og vores teknologiske færdigheder lave noget der bare kommer i nærheden af at ligne.
Jo.
Post by Bjarne Østergård
Selv den simpleste ting i naturen er langt langt over et menneskes formåen.
Kun biblen har nogensinde forklaret hvordan og hvorfor.
Nej.
Post by Bjarne Østergård
Al andet er gætteri kun af den ene grund at nogen ikke vil have at vi giver gud æren for skaberværket.
Nu er sagen jo, at gud ikke findes, så derfor er den logiske
tanke den eneste mulighed for at få rede på sagen.
Post by Bjarne Østergård
En eller flere vil forhindre os i at opdage og tro på gud.
Hvem skulle det være? Er din tro virkelig så svag, at
du kan omvendes til ateismen?
Post by Bjarne Østergård
Desværre hopper de knap så kvikke på vognen med argumenter som at al ting da kan lave sig selv ud af ingenting.
Tja, alt det du ikke forstå er naturligvis tosserier.
Post by Bjarne Østergård
Enhver normaltbegavet person kan da se hvor idiotisk og tåbeligt sådanne argumenter er.
Hvilke argumenter finder du i denne tråd. Fra min
side er jeg kun kommet med påstande og forklaring
på hvor jeg finder disse påstande logiske.
Post by Bjarne Østergård
Men tåberne datter intet.
Selv om vi forklarer det for dem,ja endda skærer det ud i pap for dem, er de helt tom i blikket og kan ikke fatte en brik.
Nå men i biblen er jo også dette forklaret.
I en seriøs debat hører biblen ikke hjemme.
Sandheden om biblen, andre såkaldt hellige skrifter
og religioner af alle afarter er, at disse sager
aldrig, aldrig, *aldrig har bidraget til menneskelig
materiel velfærd.*
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Det er da ufatteligt at der findes så stupide og afstumpede mennesker som denne debat vidner om.
Ikke så mærkelig at verden er på skideren.
Nå heldigvis er løsningen lige om hjørnet.
Det ufatteligt at der findes mennesker, der så
dumme at de ikke kan formatere en usenet meddelelse
korrekt.

Men nok om det

Repost:

Sandheden om biblen, andre såkaldt hellige skrifter
og religioner af alle afarter er, at disse sager
aldrig, aldrig, *aldrig har bidraget til menneskelig
materiel velfærd.*

Kom med eksempler på at religion har bidraget
til menneskehedens materielle velfærd. Eller
sagt på en anden måde, hvad har din gud konkret
gjort for dig?
--
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Ejvind Kruse
2017-08-04 07:33:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
Post by Jørgen Farum Jensen
Sandheden om biblen, andre såkaldt hellige skrifter
og religioner af alle afarter er, at disse sager
aldrig, aldrig, *aldrig har bidraget til menneskelig
materiel velfærd.*
Det er da ufatteligt at der findes så stupide og afstumpede mennesker som denne debat vidner om.
Ikke så mærkelig at verden er på skideren.
Nå heldigvis er løsningen lige om hjørnet.
Den der løsning hvor løverne går og æder græs?
--
Ejvind Kruse
S.A.Thomsen
2017-08-04 09:49:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bjarne Østergård
Post by Jørgen Farum Jensen
Jørgen Farum Jensen
"Den rationelle person ved uden at være sikker.
Den snæversynede person er sikker uden at vide."
Det er da ufatteligt at der findes så stupide og afstumpede mennesker som
denne debat vidner om.
Hvorfor er man stupid og afstumpet, bare fordi men ikke deler dine
tvangstanker.? :-(
Post by Bjarne Østergård
Ikke så mærkelig at verden er på skideren.
80-90% af årsagen til at verden er på skideren er..... Religion... ;-)
Post by Bjarne Østergård
Nå heldigvis er løsningen lige om hjørnet.
Er du da en af dem der mener at Jorden går under lige om lidt.? :-D
Vidal
2017-08-04 13:53:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jørgen Farum Jensen
Forklaring A: Gud gjorde det.
Forklaring B: Livet opstod spontant. Det er det
vi beskriver som abiogenese.
Ingen ved hvilken metode Gud brugte. Men jeg tror
han simpelthen lod organiske stoffer forenes til
den enkleste celle og så overlod resten til
evolutionen. Derved fik vi livsformer unikt til-
passet jordens natur og geografi.

Jeg tror, mennesket er den senest tilkomne skabning,
som har haft en usædvanlig tilpasningsevne og måske
derfor ikke evolutioneres yderligere.

Men det ved kun Gud.
S.A.Thomsen
2017-08-04 14:22:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Forklaring A: Gud gjorde det.
Forklaring B: Livet opstod spontant. Det er det
vi beskriver som abiogenese.
Ingen ved hvilken metode Gud brugte.
Og du forudsætter altså at "gud" gjorde det, uden at have den fjerneste
viden om det. :-(
Post by Vidal
Men jeg tror
han simpelthen lod organiske stoffer forenes til
den enkleste celle og så overlod resten til
evolutionen.
Den påstand er jo meningsløs, da "gud" overhovedet ikke er nødvendig i den
proces. :-(
Post by Vidal
Derved fik vi livsformer unikt til-
passet jordens natur og geografi.
Det giver jo endnu mindre mening. :-(
Post by Vidal
Jeg tror, mennesket er den senest tilkomne skabning,
som har haft en usædvanlig tilpasningsevne og måske
derfor ikke evolutioneres yderligere.
IGEN noget som du ikke ved noget som helst om. :-(
Post by Vidal
Men det ved kun Gud.
Som jo IKKE eksisterer. :-(
Ejvind Kruse
2017-08-04 15:54:52 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Forklaring A: Gud gjorde det.
Forklaring B: Livet opstod spontant. Det er det
vi beskriver som abiogenese.
Ingen ved hvilken metode Gud brugte. Men jeg tror
han simpelthen lod organiske stoffer forenes til
den enkleste celle og så overlod resten til
evolutionen. Derved fik vi livsformer unikt til-
passet jordens natur og geografi.
Jeg tror, mennesket er den senest tilkomne skabning,
som har haft en usædvanlig tilpasningsevne og måske
derfor ikke evolutioneres yderligere.
Det må man da håbe, ellers ser det meget sort ud,
når tænker ser på dig.
--
Ejvind Kruse
S.A.Thomsen
2017-08-03 12:48:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Ja, det er jo din påstand. Hvis du kræver videnskabelig
verifikation for det, kan jeg på samme måde kræve verifikation
på det modsatte. Det hænger sammen.
Og IGEN kommer du med det idiotiske krav om bevis på ikke-eksistens,
hvilket pr. definition IKKE kan lade sig gøre. :-(
Det er jo dig, der bestandigt taler om beviser
Og så snakker du udenom IGEN. :-(

Man kan IKKE kræve bevis for ikke-eksistens, FORDI det pr. definition er
umuligt. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Når vi betegner Gud som han, skyldes det jo at kristendommen
og jødedommen kommer af en patriarkalsk kultur. Hvis det havde
været en matriarkalsk kultur, havde vi uden tvivl betegnet Gud som
hun/en kvinde.
Det er da ligegyldigt hvad du kalder din usynlige fantasi-ven, da det kun
er fantasi. ;-)
Det er ikke fantasi, det er kun dig, der ikke fatter det.
Jeg fatter da udmærket at "gudetro" kun er noget der foregår i folks
fantasi, og intet har med virkeligheden at gøre. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; som Mand og
Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet
»Menneske«, da de blev skabt.
Så du fornærmer ikke mig ved at bruge, hun om Gud.
Pointen er at "gud" ikke eksisterer, uanset om "gud" bliver kaldt han, hun
eller det. ;-)
Hvorfor tror du, Gud ikke eksisterer?
Fordi det ALDRIG i hele menneskehedens historie er blevet bevist at der
skulle eksistere en "gud". ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces. ;-)
Det er der ingen, der nægter. Men før vi kan drage rundt
med Enterprise (som i Startrek) med overlydshastighed og
besøge andre civilisationer, kan man ikke bruge
det til noget. Det er blot forestillinger - tro.
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro. :-P
Så du tror ikke på abiogenese, men keder dig bare.
Hvad var der i min ovenstående sætning som du ikke fattede.? :-(
Post by Vidal
Ja,ja,
det er ferietid, hvorfor ikke spilde tiden på noget du ikke
tror på eller interesserer dig for
Du fletter den ene barnlige stråmand efter den anden. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.? :-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig.
Nej, du vil ikke kunne forklare det overhovedet. :-P
Post by Vidal
Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Nej, det er det ikke længere, fordi det er videnskabeligt bevist at det KAN
lade sig gøre. :-P

OM det er det der er sket på jorden, eller om "livet" er kommet fra et
andet sted i universet, er der ingen der ved. :-P
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også.
Du misfortolker påstanden. :-(

FAKTUM er:

1: Det er videnskbeligt bevist at det KAN lade sig gøre.
2: Der er milliarder at steder i universet hvor det kunne være sket.
3: Der er gået milliarder af år hvor det kunne være sket.
4: 1 + 2 + 3 = Ekstremt sandsynligt at det ER det som er sket. ;-)
Post by Vidal
At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter.
Eller livet på Jorden er kommet hertil med kometer fra andre steder i
universet, ;-)
Post by Vidal
Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Nu har det INTET med kopiering af DNA at gøre, men om at danne aminosyrer
udfra "dødt" materiale. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Og det er jo NETOP videnskabeligt verificeret at man KAN lave aminosyrer
udfra materiale uden liv, og efterdom aminosyrer er essiensielt for det vi
kalder liv, så kan man godt argumentere for at det er "liv" og derfor kan
være opstået af sig selv. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Har linket til det tidligere. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
men man vil ALDRIG
kunne bevise at det rent faktisk er det der skete for milliarder af år
siden. :-P
OK? Men du tror det?
Ikke en religiøs TRO, men jeg formoder at det er sket, da det er den eneste
logiske forklaring. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Er det fordi DU ikke kan forestille dig at det kan lade sig gøre.? ;-)
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
Når processen kan finde sted her på Jorden,
Ja, den proces, det kan man jo ikke vide noget om. Jeg
ville lægge noget kød i et syltetøjsglas, og se om der ikke
ville skabes liv af sig selv. Det er en god, gammel,
efterprøvet metode.
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN. :-(
Nej, det var sådan man forsøgte at teste abiogenese
i middelalderen. Det har du nok ikke lige opdaget?
SÅ skulle der snakkes udenom IGEN, IGEN. :-(
HINT: Videnskaben har udviklet sig en hel del siden middelalderen. ;-)
Den teoretiske fysik har også udviklet sig siden siden
Einstein, alligevel er det ikke irrelevant at nævne hans
navn eller for den sags skyld Newtons, i en diskussion om
strengteori.
Hvilket OGSÅ er komplet irrelevant her. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
De eksperimenter, der pågår i dag, er lige så primitive,
og tro mig, det vil aldrig lykkes.
Men det ER jo allerede videnskabeligt bevist, da man HAR skabt
grundbyggestenene for hvad vi kalder liv, i et laboratorium. :-(
Det vil du gerne dokumentere?
Jeg HAR linket til beviserne tidligere. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
At du benægter det faktum, er da komplet irrelevant. :-(
At nogen har *kopieret* og/eller reproduceret DNA er ikke
skabelse. Og da heller ikke abiogenese.
Det har INTET med kopiering af DNA at gøre. :-(

Du har tydeligvis ikke fattet en brik at det jeg har skrevet, og linket
til. :-(
Post by Vidal
Du bliver ikke forfatter af at kopiere en bog og
rive nogen sider ud og erstatte dem med andre. Og
hvordan skulle det finde sted på forskellige planeter
i universet?
Hvorfor bliver du VED med at ævle løs om "kopiering af DNA", når det INTET
har med sagen at gøre.? :-(
Post by Vidal
Følger abiogenese samme regler over hele universet?
Det er jo et meningsløst spørgsmål, da det er ligegyldigt hvad man svarer.

Det umiddelbare svar må være JA, med mindre de fysiske love som vi kender
dem, ikke er de samme i hele universet. ;-)
Post by Vidal
Abiogenese er ikke umuligt, men den har ingen pointe for os,
så længe vi ikke selv møder dette potentielle liv.
Du kan da møde dette liv OVERALT omkring dig. ;-)
Post by Vidal
Indtil da er det trosbaseret.
Tja, jeg kan se se min græsplæne (som er liv) vokse. Det er et FAKTUM og
har intet med TRO at gøre. :-P
Post by Vidal
Her på på jorden er
det usandsynlig.
HVORFOR er det usandsynligt her på Jorden, når det er bevist at det KAN
lade sig gøre.?

Jorden er jo ikke noget særligt specielt, hvis du ser på hele universet.
Post by Vidal
Dertil er alt dyreliv for ens
bygget op, til at det kunne været opstået flere steder
eller ved flere hændelser.
Den påstand giver jo endnu mindre mening. :-(

Mener du virkelig at elefanter, bakterier, fisk og træer ikke kan have det
samme udgangspunkt, og at grunden til at dyreliv er så "ens", netop skyldes
det faktum at det har været den "konstruktion" der har været stærkest og
derfor har overlevet.? ;-)
Post by Vidal
Så hvis livet er opstået ved abiogenese, er det fordi
Gud har villet lade livet opstå på den måde.
Du giver mindre og mindre mening. :-(

Hvis livet er opstået ved abiogenese, så er det jo netop IKKE brug for
nogen "gud" til at "designe" det. :-(
Post by Vidal
For de fleste
kristne er det præmissen: Gud har skabt alt levende, metoden
er ligegyldig, det kan lige så godt være abiogenese, som
nogen anden proces.
Hvilket jo reelt er selvmodsigende. :-(
Post by Vidal
Skabelsen er efter alt at dømme én unik hændelse.
Hvorfor TROR du det, selvom det er bevist at det kan være sket milliarder
af forskellige steder.? :-(
Post by Vidal
Alt
levende er nært beslægtet.
Definer lige "nært beslægtet". ;-)

Desuden at din påstand om "ALT liv" jo bare en løs påstand, da du INTET ved
om hvor meget forskelliget liv der findes i universet. :-(
Post by Vidal
Vi har heste, men de er skabt
efter samme matrice som alle andre dyr. Vi har ingen
6 benede heste, vi har heller ikke firearmede menne-
sker.
Øhhh... JO, vi har, men de dør for det meste ret tidligt.

Her er et eksempel på et 3-armet menneske:

http://ekstrabladet.dk/migration_catalog/article3320202.ece/IMAGE_ALTERNATES/p910/CHINA%20THREE-ARMED%20BOY

Og her er et 6-benet rådyr. ;-)

https://www.outdoorhub.com/stories/2016/01/28/9-shocking-naturally-occurring-wildlife-deformities/
Post by Vidal
Det forstår du nok ikke, men det peger han på at
skabelsen er én unik hændelse og ikke noget der skete
tilfældigt på forskellige steder på jorden, eller
alternativt at abiogenese er styret af love, vi ikke
kender eller kan gøre rede for.
Det ævl er jo ikke andet end en løs påstand baseret på uvidenhed. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan *vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser,
Nej det er det ikke.
Jo det ER det, selvom du hårnakket benægter det. :-(
Er dette kunstige liv originalt?
Hvad i alverden mener du med det.? :-(
Post by Vidal
Eller er det bare en kopi
af en celle?
Nu snakker du om celler, selvom det INTET har med sagen at gøre. :-(
Post by Vidal
Det kan måske være interessant, om det ligner noget
vi allerede kender. Det ville jo tyde på at abiogenese er
styret af love vi ikke kender.
???????????? :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Du aner ikke hvad videnskab er, hvis
du tror det.
Du er godt nok ekstrem faktaresistent. :-(
Nej.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan du slå op i ethvert seriøst leksikon.
"slå op i ethvert seriøst leksikon".????
Tror du virkelig at man kan slå ALT op i et leksikon.? :-(
Nej. Men hvis du søger, kan du læse dig til, hvad videnskab er.
Og hvis du åbner dine øjne for andet end religiøse fantasier, så vil du se
at verden er meget mere kompliceret, end du evner at fatte. :-(
Post by Vidal
Man ikke kan bruge en formodning, som et videnskabeligt argument.
HVEM gør da det.? :-(
Post by Vidal
Så er det ikke længere videnskab, men tro. Og hvis du har behov
for at tro noget om skabelse, så må Gud være med dig. ;-)
Nu kan "gud" jo ikke "være med mig", da "gud" ikke eksisterer. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere. :-P
Det bliver du ved med at påstå, men kristendommen/tro har
intet med videnskabelige beviser at gøre, hvad du formentligt
aldrig kommer til at fatte.
Med andre ord, så bekræfter du at det aldrig er blevet videnskabeligt
bevist, at der skulle eksistere en "gud" (eller flere guder for den sags
skyld). ;-)
Ja, hvordan skulle man det?
Tja, da det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig selv, så er
den måde da langt mere sandsynlig, en påstanden om en "gud" der ALDRIG er
blevet påvist skulle eksistere, skulle være årsagen til liv. :-P
Post by Vidal
Hvorfor bliver du ved
med at kræve beviser, når du ikke selv vil levere?
Det ER jo videnskabeligt BEVIST at aminosyrer kan dannes af sig selv udfra
dødt meteriale. :-P
Post by Vidal
Hvis du forlanger bevis på at Gud eksisterer , må
du ligeledes levere bevis på, han ikke eksisterer.
Og IGEN gentager du dit tåbelige krav om bevis på ikke-eksistens. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Gud kan og skal ikke bevises, i
hvert fald ikke i kristendommen.
Hvilket er det samme som at indrømme at "gud" ikke eksisterer andre steder
end i folks egen fantasi. ;-)
Nej, det er det ikke. Hvis man endeligt ville se
et indicium for Gud, kunne man tage det faktum at
alle mennesker fødes med (samme) moralske normer og disse
er stort set ens over hele jorden.
Hvor i alverden har du fra at ALLE mennesker skulle fødes med de samme
moralske normer (som jo beviseligt er en FORKERT påstand).? :-(
Post by Vidal
Mange steder er
disse normer over tid udviklet til gudstro.
Gudstro er skabt af mennesket selv, for at kunne forklare alle de ting, som
mennesket ikke selv kunne forstå. ;-)
Post by Vidal
Det kan ikke
være tilfældigt. Det er et vilkår under Guds skabelse.
IGEN en tåbelig "konklusion" baseret på uvidenhed. :-(
Post by Vidal
Hvis du ville interessere dig for det, er der rigtig
meget at tage fat på, men du vil næppe kunne se det
som et bevis. ;-)
https://www.britannica.com/topic/natural-law
Hvilken relevans har en diskussion om en påstand.? :-(

Jeg tvivler f.eks. at kanibaler på Borneo har samme "moral" som os her i
Danmark. ;-)
Post by Vidal
Som jeg husker det, mener du, at religion er opstået
som følge af, at mennesker har mytologiseret natur-
fænomener, som fx tordenvejr.
ENDELIG skriver du noget der er korrekt. :-)
Post by Vidal
Naturloven er en
langt bedre forklaring.
Men den er jo forkert. :-(
Post by Vidal
Mennesket er født religiøst!
NEJ.!!!

Mennesket bliver opdraget/indoktrineret til at være det. :-P
Post by Vidal
Ikke som følge af
tordenvejr, men som følge at dets natur.
Sikke noget forvrøvlet nonsens. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
De kristne, der kalder sig fundamentalister, er måske af
samme opfattelse, som dig, og laver "kristen videnskab"
for at bevise Gud.
Hvilket aldrig vil kunne lykkedes, da "gud" ikke eksisterer i
virkeligheden. ;-)
Dine *meninger* desangående er dybt uinteressante.
Men dog alligevel korrekte. ;-)
Vidal
2017-08-03 13:36:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Ja, det er jo din påstand. Hvis du kræver videnskabelig
verifikation for det, kan jeg på samme måde kræve verifikation
på det modsatte. Det hænger sammen.
Og IGEN kommer du med det idiotiske krav om bevis på ikke-eksistens,
hvilket pr. definition IKKE kan lade sig gøre. :-(
Det er jo dig, der bestandigt taler om beviser
Og så snakker du udenom IGEN. :-(
Nej
Post by S.A.Thomsen
Man kan IKKE kræve bevis for ikke-eksistens, FORDI det pr. definition er
umuligt. :-(
Hvorfor gør du det så, når du mener det er umuligt?

[...]
S.A.Thomsen
2017-08-03 14:01:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det er muligt, at Gud har gjort sådan det sådan.
men "gud" eksisterer jo IKKE, og derfor kan "hun" jo heller ikke gøre noget
som helst. ;-)
Ja, det er jo din påstand. Hvis du kræver videnskabelig
verifikation for det, kan jeg på samme måde kræve verifikation
på det modsatte. Det hænger sammen.
Og IGEN kommer du med det idiotiske krav om bevis på ikke-eksistens,
hvilket pr. definition IKKE kan lade sig gøre. :-(
Det er jo dig, der bestandigt taler om beviser
Og så snakker du udenom IGEN. :-(
Nej
Post by S.A.Thomsen
Man kan IKKE kræve bevis for ikke-eksistens, FORDI det pr. definition er
umuligt. :-(
Hvorfor gør du det så, når du mener det er umuligt?
[...]
Jeg har ALDRIG krævet bevis for ikke-eksistens. KUN for påstande om
eksistens. :-P

At du påstår at eksistensen af "gud" ikke kan bevises, er ikke det samme
som at kræve bevis på ikke-eksistens. :-(
Vidal
2017-08-03 16:25:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Når vi betegner Gud som han, skyldes det jo at kristendommen
og jødedommen kommer af en patriarkalsk kultur. Hvis det havde
været en matriarkalsk kultur, havde vi uden tvivl betegnet Gud som
hun/en kvinde.
Det er da ligegyldigt hvad du kalder din usynlige fantasi-ven, da det kun
er fantasi.;-)
Det er ikke fantasi, det er kun dig, der ikke fatter det.
Jeg fatter da udmærket at "gudetro" kun er noget der foregår i folks
fantasi, og intet har med virkeligheden at gøre.;-)
Du fatter ikke en skid. Gudstro har intet med fantasi
at gøre.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; som Mand og
Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet
»Menneske«, da de blev skabt.
Så du fornærmer ikke mig ved at bruge, hun om Gud.
Pointen er at "gud" ikke eksisterer, uanset om "gud" bliver kaldt han, hun
eller det.;-)
Hvorfor tror du, Gud ikke eksisterer?
Fordi det ALDRIG i hele menneskehedens historie er blevet bevist at der
skulle eksistere en "gud".;-)
Jeg har sagt det gentagne gange, menneskets tro kan ikke bevises.
Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? At nogen tror på Gud?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Jørgen Farum Jensen
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces.;-)
Det er der ingen, der nægter. Men før vi kan drage rundt
med Enterprise (som i Startrek) med overlydshastighed og
besøge andre civilisationer, kan man ikke bruge
det til noget. Det er blot forestillinger - tro.
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro.:-P
Så du tror ikke på abiogenese, men keder dig bare.
Hvad var der i min ovenstående sætning som du ikke fattede.?:-(
Jeg bygger det på din tåbelige opdeling af tro. Det
at du har hørt om abiogenese forhindrer dig tilsyneladende
i at tro på det eksisterer?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.?:-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig.
Nej, du vil ikke kunne forklare det overhovedet.:-P
Jeg ved det.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Nej, det er det ikke længere, fordi det er videnskabeligt bevist at det KAN
lade sig gøre.:-P
OM det er det der er sket på jorden, eller om "livet" er kommet fra et
andet sted i universet, er der ingen der ved.:-P
Korrekt. Men hvordan, at det skulle komme andetsteds fra
ændrer noget, forstår jeg ikke?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også.
Du misfortolker påstanden.:-(
1: Det er videnskbeligt bevist at det KAN lade sig gøre.
Gider du genposte dit link?
Post by S.A.Thomsen
2: Der er milliarder at steder i universet hvor det kunne være sket.
Måske, men man kan logisk set ikke bruge det man
ikke vide noget om, som argument.
Post by S.A.Thomsen
3: Der er gået milliarder af år hvor det kunne være sket.
Der er gået mange år siden universets og jordens
skabelse. Det kan du heller ikke bruge son argument.
Post by S.A.Thomsen
4: 1 + 2 + 3 = Ekstremt sandsynligt at det ER det som er sket.;-)
Hvor 1) mangler og de to andre er ubrugelige.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter.
Eller livet på Jorden er kommet hertil med kometer fra andre steder i
universet,;-)
Ja? Hvad tænker du mere nøjagtigt på?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Nu har det INTET med kopiering af DNA at gøre, men om at danne aminosyrer
udfra "dødt" materiale.:-P
At aminosyrer kan dannes/syntetiseres siger ingenting.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Og det er jo NETOP videnskabeligt verificeret at man KAN lave aminosyrer
udfra materiale uden liv, og efterdom aminosyrer er essiensielt for det vi
kalder liv, så kan man godt argumentere for at det er "liv" og derfor kan
være opstået af sig selv.:-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Har linket til det tidligere.:-(
Ja? Vil du genposte?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
men man vil ALDRIG
kunne bevise at det rent faktisk er det der skete for milliarder af år
siden.:-P
OK? Men du tror det?
Ikke en religiøs TRO, men jeg formoder at det er sket, da det er den eneste
logiske forklaring.;-)
Så du tror på det, men ikke i en religiøs betydning?
Du tror på noget i kosmos, man ikke kan bevise. :-)

[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
De eksperimenter, der pågår i dag, er lige så primitive,
og tro mig, det vil aldrig lykkes.
Men det ER jo allerede videnskabeligt bevist, da man HAR skabt
grundbyggestenene for hvad vi kalder liv, i et laboratorium.:-(
Det vil du gerne dokumentere?
Jeg HAR linket til beviserne tidligere.:-(
Ja, vil du linke til det igen?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
At du benægter det faktum, er da komplet irrelevant.:-(
At nogen har*kopieret* og/eller reproduceret DNA er ikke
skabelse. Og da heller ikke abiogenese.
Det har INTET med kopiering af DNA at gøre.:-(
Du har tydeligvis ikke fattet en brik at det jeg har skrevet, og linket
til.:-(
Nej, det link er smuttet for mig. Vil du linke igen?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Du bliver ikke forfatter af at kopiere en bog og
rive nogen sider ud og erstatte dem med andre. Og
hvordan skulle det finde sted på forskellige planeter
i universet?
Hvorfor bliver du VED med at ævle løs om "kopiering af DNA", når det INTET
har med sagen at gøre.?:-(
Vil du linke igen? Det må jo være betydningsfuldt, når
du kan tro på liv på andre planeter. :-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Abiogenese er ikke umuligt, men den har ingen pointe for os,
så længe vi ikke selv møder dette potentielle liv.
Du kan da møde dette liv OVERALT omkring dig.;-)
Livet på andre planeter???
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Indtil da er det trosbaseret.
Tja, jeg kan se se min græsplæne (som er liv) vokse. Det er et FAKTUM og
har intet med TRO at gøre.:-P
Men det siger jo ikke noget om andre planeter. Er
der græsplæner der? Det lyder jo helt paradisisk. :-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Her på på jorden er
det usandsynlig.
HVORFOR er det usandsynligt her på Jorden, når det er bevist at det KAN
lade sig gøre.?
Jorden er jo ikke noget særligt specielt, hvis du ser på hele universet.
Jo, det er den. Efter hvad vi ved.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Dertil er alt dyreliv for ens
bygget op, til at det kunne været opstået flere steder
eller ved flere hændelser.
Den påstand giver jo endnu mindre mening.:-(
Hvad er det du ikke forstår?
Post by S.A.Thomsen
Mener du virkelig at elefanter, bakterier, fisk og træer ikke kan have det
samme udgangspunkt,
Nej, det er det jeg skriver, de har.
Post by S.A.Thomsen
og at grunden til at dyreliv er så "ens", netop skyldes
det faktum at det har været den "konstruktion" der har været stærkest og
derfor har overlevet.?;-)
Det er de facto, det jeg skriver
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Gud har skabt alt levende, metoden
er ligegyldig, det kan lige så godt være abiogenese, som
nogen anden proces.
Hvilket jo reelt er selvmodsigende.:-(
Nej, det er muligt, Gud har brugt det, der ellers kendetegner
abiogenese
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Skabelsen er efter alt at dømme én unik hændelse.
Hvorfor TROR du det, selvom det er bevist at det kan være sket milliarder
af forskellige steder.?:-(
Hvilke beviser har du på det. Alt dyreliv på jorden er
da nært beslægtet. Så det er usandsynligt, det skulle
det skulle være opstået en milliard forskellige steder
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Alt
levende er nært beslægtet.
Definer lige "nært beslægtet".;-)
Delvis DNA.
Post by S.A.Thomsen
Desuden at din påstand om "ALT liv" jo bare en løs påstand, da du INTET ved
om hvor meget forskelliget liv der findes i universet.:-(
I universet? Hvem ved noget om det?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Vi har heste, men de er skabt
efter samme matrice som alle andre dyr. Vi har ingen
6 benede heste, vi har heller ikke firearmede menne-
sker.
Øhhh... JO,
Øhhh, nej
Post by S.A.Thomsen
vi har, men de dør for det meste ret tidligt.
Netop.

[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det forstår du nok ikke, men det peger hen på at
skabelsen er én unik hændelse og ikke noget der skete
tilfældigt på forskellige steder på jorden, eller
alternativt, at abiogenese er styret af love, vi ikke
kender eller kan gøre rede for.
Det ævl er jo ikke andet end en løs påstand baseret på uvidenhed.:-(
Ja, det kan du vel afkræfte? :-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan*vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser,
Nej det er det ikke.
Jo det ER det, selvom du hårnakket benægter det.:-(
Er dette kunstige liv originalt?
Hvad i alverden mener du med det.?:-(
Ja, at det ikke skabt med samme byggesten som alt andet
liv. F.eks silikonebaseret. Det er vel ikke usandsynligt
efter din målestok?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Eller er det bare en kopi
af en celle?
Nu snakker du om celler, selvom det INTET har med sagen at gøre.:-(
Vil du genposte dit link?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan måske være interessant, om det ligner noget
vi allerede kender. Det ville jo tyde på at abiogenese er
styret af love vi ikke kender.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan du slå op i ethvert seriøst leksikon.
"slå op i ethvert seriøst leksikon".????
Tror du virkelig at man kan slå ALT op i et leksikon.?:-(
Nej. Men hvis du søger, kan du læse dig til, hvad videnskab er.
Og hvis du åbner dine øjne for andet end religiøse fantasier, så vil du se
at verden er meget mere kompliceret, end du evner at fatte.:-(
Post by Vidal
Man ikke kan bruge en formodning, som et videnskabeligt argument.
HVEM gør da det.?:-(
Du bruger abiogenese, som argument for livet på andre planeter
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Så er det ikke længere videnskab, men tro. Og hvis du har behov
for at tro noget om skabelse, så må Gud være med dig.;-)
Nu kan "gud" jo ikke "være med mig", da "gud" ikke eksisterer.;-)
Ved du noget om det. ;-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere.:-P
Det bliver du ved med at påstå, men kristendommen/tro har
intet med videnskabelige beviser at gøre, hvad du formentligt
aldrig kommer til at fatte.
Med andre ord, så bekræfter du at det aldrig er blevet videnskabeligt
bevist, at der skulle eksistere en "gud" (eller flere guder for den sags
skyld).;-)
Ja, hvordan skulle man det?
Tja, da det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig selv, så er
den måde da langt mere sandsynlig, en påstanden om en "gud" der ALDRIG er
blevet påvist skulle eksistere, skulle være årsagen til liv.:-P
Vil du genposte dit link.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvorfor bliver du ved
med at kræve beviser, når du ikke selv vil levere?
Det ER jo videnskabeligt BEVIST at aminosyrer kan dannes af sig selv udfra
dødt meteriale.:-P
Er aminosyre liv? Så skal man passe på når man spiser suppe.
Måske kan man komme til at udrydde en helt ny art.

[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Hvilket er det samme som at indrømme at "gud" ikke eksisterer andre steder
end i folks egen fantasi.;-)
Nej, det er det ikke. Hvis man endeligt ville se
et indicium for Gud, kunne man tage det faktum at
alle mennesker fødes med (samme) moralske normer og disse
er stort set ens over hele jorden.
Hvor i alverden har du fra at ALLE mennesker skulle fødes med de samme
moralske normer (som jo beviseligt er en FORKERT påstand).?:-(
Kan du bevise det? Det må du endda meget gerne. Du bliver
berømt.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Mange steder er
disse normer over tid udviklet til gudstro.
Gudstro er skabt af mennesket selv, for at kunne forklare alle de ting, som
mennesket ikke selv kunne forstå.;-)
Nej det er en tåbelig påstand, med mindre du mener,
mennesket ikke forstår sig selv
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan ikke
være tilfældigt. Det er et vilkår under Guds skabelse.
IGEN en tåbelig "konklusion" baseret på uvidenhed.:-(
Hvad?? De mest anerkendte filosoffer har skrevet om det
i tusinder år. Så det er ikke uvidenhed, nærmest tværtimod.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvis du ville interessere dig for det, er der rigtig
meget at tage fat på, men du vil næppe kunne se det
som et bevis.;-)
https://www.britannica.com/topic/natural-law
Hvilken relevans har en diskussion om en påstand.?:-(
Det er en diskussion, der er pågået gennem tusinder af
år, også blandt ikke-kristne. Men du kan afvise det?
Post by S.A.Thomsen
Jeg tvivler f.eks. at kanibaler på Borneo har samme "moral" som os her i
Danmark.;-)
Ved du noget om det? Eller er det bare noget du slynger ud.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Som jeg husker det, mener du, at religion er opstået
som følge af, at mennesker har mytologiseret natur-
fænomener, som fx tordenvejr.
ENDELIG skriver du noget der er korrekt.:-)
Post by Vidal
Naturloven er en
langt bedre forklaring.
Men den er jo forkert.:-(
Så er det jo afgjort, af SA Thomsen fra Nyborg i 2017.

Diskuteret af berømte filosoffer gennem tusinder af år,
men nu endeligt afvist. ;-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Mennesket er født religiøst!
NEJ.!!!
Jo. Du tager fejl, som så ofte før.
Post by S.A.Thomsen
Mennesket bliver opdraget/indoktrineret til at være det.:-P
Tal om noget, du har forstand på
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Ikke som følge af
tordenvejr,
Sikke noget forvrøvlet nonsens.:-(
Ja.
Post by S.A.Thomsen
men som følge at dets natur.
Ja.
Ejvind Kruse
2017-08-03 16:49:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Når vi betegner Gud som han, skyldes det jo at kristendommen
og jødedommen kommer af en patriarkalsk kultur. Hvis det havde
været en matriarkalsk kultur, havde vi uden tvivl betegnet Gud som
hun/en kvinde.
Det er da ligegyldigt hvad du kalder din usynlige fantasi-ven, da det kun
er fantasi.;-)
Det er ikke fantasi, det er kun dig, der ikke fatter det.
Jeg fatter da udmærket at "gudetro" kun er noget der foregår i folks
fantasi, og intet har med virkeligheden at gøre.;-)
Du fatter ikke en skid. Gudstro har intet med fantasi
at gøre.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; som Mand og
Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet
»Menneske«, da de blev skabt.
Så du fornærmer ikke mig ved at bruge, hun om Gud.
Pointen er at "gud" ikke eksisterer, uanset om "gud" bliver kaldt han, hun
eller det.;-)
Hvorfor tror du, Gud ikke eksisterer?
Fordi det ALDRIG i hele menneskehedens historie er blevet bevist at der
skulle eksistere en "gud".;-)
Jeg har sagt det gentagne gange, menneskets tro kan ikke bevises.
Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? At nogen tror på Gud?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Jørgen Farum Jensen
Men det
er åbenbart en proces, der ikke så let kan repliceres,
selv om det lyder enkelt. Man skal bare have nogle
millioner år.
Eftersom universet er milliarder af år gammelt, så er der jo uendeligt
mange steder, der har haft millioner af år til at udvikle denne proces.;-)
Det er der ingen, der nægter. Men før vi kan drage rundt
med Enterprise (som i Startrek) med overlydshastighed og
besøge andre civilisationer, kan man ikke bruge
det til noget. Det er blot forestillinger - tro.
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro.:-P
Så du tror ikke på abiogenese, men keder dig bare.
Hvad var der i min ovenstående sætning som du ikke fattede.?:-(
Jeg bygger det på din tåbelige opdeling af tro. Det
at du har hørt om abiogenese forhindrer dig tilsyneladende
i at tro på det eksisterer?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.?:-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig.
Nej, du vil ikke kunne forklare det overhovedet.:-P
Jeg ved det.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Nej, det er det ikke længere, fordi det er videnskabeligt bevist at det KAN
lade sig gøre.:-P
OM det er det der er sket på jorden, eller om "livet" er kommet fra et
andet sted i universet, er der ingen der ved.:-P
Korrekt. Men hvordan, at det skulle komme andetsteds fra
ændrer noget, forstår jeg ikke?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også.
Du misfortolker påstanden.:-(
1: Det er videnskbeligt bevist at det KAN lade sig gøre.
Gider du genposte dit link?
Post by S.A.Thomsen
2: Der er milliarder at steder i universet hvor det kunne være sket.
Måske, men man kan logisk set ikke bruge det man
ikke vide noget om, som argument.
Post by S.A.Thomsen
3: Der er gået milliarder af år hvor det kunne være sket.
Der er gået mange år siden universets og jordens
skabelse. Det kan du heller ikke bruge son argument.
Post by S.A.Thomsen
4: 1 + 2 + 3 = Ekstremt sandsynligt at det ER det som er sket.;-)
Hvor 1) mangler og de to andre er ubrugelige.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter.
Eller livet på Jorden er kommet hertil med kometer fra andre steder i
universet,;-)
Ja? Hvad tænker du mere nøjagtigt på?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Nu har det INTET med kopiering af DNA at gøre, men om at danne aminosyrer
udfra "dødt" materiale.:-P
At aminosyrer kan dannes/syntetiseres siger ingenting.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man kan forestille sig alt muligt om det, men
sålænge det ikke kan underkastes videnskabelig verifikation,
er det forestillinger.
Og det er jo NETOP videnskabeligt verificeret at man KAN lave aminosyrer
udfra materiale uden liv, og efterdom aminosyrer er essiensielt for det vi
kalder liv, så kan man godt argumentere for at det er "liv" og derfor kan
være opstået af sig selv.:-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Har linket til det tidligere.:-(
Ja? Vil du genposte?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
men man vil ALDRIG
kunne bevise at det rent faktisk er det der skete for milliarder af år
siden.:-P
OK? Men du tror det?
Ikke en religiøs TRO, men jeg formoder at det er sket, da det er den eneste
logiske forklaring.;-)
Så du tror på det, men ikke i en religiøs betydning?
Du tror på noget i kosmos, man ikke kan bevise. :-)
[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
De eksperimenter, der pågår i dag, er lige så primitive,
og tro mig, det vil aldrig lykkes.
Men det ER jo allerede videnskabeligt bevist, da man HAR skabt
grundbyggestenene for hvad vi kalder liv, i et laboratorium.:-(
Det vil du gerne dokumentere?
Jeg HAR linket til beviserne tidligere.:-(
Ja, vil du linke til det igen?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
At du benægter det faktum, er da komplet irrelevant.:-(
At nogen har*kopieret* og/eller reproduceret DNA er ikke
skabelse. Og da heller ikke abiogenese.
Det har INTET med kopiering af DNA at gøre.:-(
Du har tydeligvis ikke fattet en brik at det jeg har skrevet, og linket
til.:-(
Nej, det link er smuttet for mig. Vil du linke igen?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Du bliver ikke forfatter af at kopiere en bog og
rive nogen sider ud og erstatte dem med andre. Og
hvordan skulle det finde sted på forskellige planeter
i universet?
Hvorfor bliver du VED med at ævle løs om "kopiering af DNA", når det INTET
har med sagen at gøre.?:-(
Vil du linke igen? Det må jo være betydningsfuldt, når
du kan tro på liv på andre planeter. :-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Abiogenese er ikke umuligt, men den har ingen pointe for os,
så længe vi ikke selv møder dette potentielle liv.
Du kan da møde dette liv OVERALT omkring dig.;-)
Livet på andre planeter???
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Indtil da er det trosbaseret.
Tja, jeg kan se se min græsplæne (som er liv) vokse. Det er et FAKTUM og
har intet med TRO at gøre.:-P
Men det siger jo ikke noget om andre planeter. Er
der græsplæner der? Det lyder jo helt paradisisk. :-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Her på på jorden er
det usandsynlig.
HVORFOR er det usandsynligt her på Jorden, når det er bevist at det KAN
lade sig gøre.?
Jorden er jo ikke noget særligt specielt, hvis du ser på hele universet.
Jo, det er den. Efter hvad vi ved.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Dertil er alt dyreliv for ens
bygget op, til at det kunne været opstået flere steder
eller ved flere hændelser.
Den påstand giver jo endnu mindre mening.:-(
Hvad er det du ikke forstår?
Post by S.A.Thomsen
Mener du virkelig at elefanter, bakterier, fisk og træer ikke kan have det
samme udgangspunkt,
Nej, det er det jeg skriver, de har.
Post by S.A.Thomsen
og at grunden til at dyreliv er så "ens", netop skyldes
det faktum at det har været den "konstruktion" der har været stærkest og
derfor har overlevet.?;-)
Det er de facto, det jeg skriver
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Gud har skabt alt levende, metoden
er ligegyldig, det kan lige så godt være abiogenese, som
nogen anden proces.
Hvilket jo reelt er selvmodsigende.:-(
Nej, det er muligt, Gud har brugt det, der ellers kendetegner
abiogenese
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Skabelsen er efter alt at dømme én unik hændelse.
Hvorfor TROR du det, selvom det er bevist at det kan være sket milliarder
af forskellige steder.?:-(
Hvilke beviser har du på det. Alt dyreliv på jorden er
da nært beslægtet. Så det er usandsynligt, det skulle
det skulle være opstået en milliard forskellige steder
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Alt
levende er nært beslægtet.
Definer lige "nært beslægtet".;-)
Delvis DNA.
Post by S.A.Thomsen
Desuden at din påstand om "ALT liv" jo bare en løs påstand, da du INTET ved
om hvor meget forskelliget liv der findes i universet.:-(
I universet? Hvem ved noget om det?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Vi har heste, men de er skabt
efter samme matrice som alle andre dyr. Vi har ingen
6 benede heste, vi har heller ikke firearmede menne-
sker.
Øhhh... JO,
Øhhh, nej
Post by S.A.Thomsen
vi har, men de dør for det meste ret tidligt.
Netop.
[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det forstår du nok ikke, men det peger hen på at
skabelsen er én unik hændelse og ikke noget der skete
tilfældigt på forskellige steder på jorden, eller
alternativt, at abiogenese er styret af love, vi ikke
kender eller kan gøre rede for.
Det ævl er jo ikke andet end en løs påstand baseret på uvidenhed.:-(
Ja, det kan du vel afkræfte? :-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan*vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser,
Nej det er det ikke.
Jo det ER det, selvom du hårnakket benægter det.:-(
Er dette kunstige liv originalt?
Hvad i alverden mener du med det.?:-(
Ja, at det ikke skabt med samme byggesten som alt andet
liv. F.eks silikonebaseret. Det er vel ikke usandsynligt
efter din målestok?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Eller er det bare en kopi
af en celle?
Nu snakker du om celler, selvom det INTET har med sagen at gøre.:-(
Vil du genposte dit link?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan måske være interessant, om det ligner noget
vi allerede kender. Det ville jo tyde på at abiogenese er
styret af love vi ikke kender.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan du slå op i ethvert seriøst leksikon.
"slå op i ethvert seriøst leksikon".????
Tror du virkelig at man kan slå ALT op i et leksikon.?:-(
Nej. Men hvis du søger, kan du læse dig til, hvad videnskab er.
Og hvis du åbner dine øjne for andet end religiøse fantasier, så vil du se
at verden er meget mere kompliceret, end du evner at fatte.:-(
Post by Vidal
Man ikke kan bruge en formodning, som et videnskabeligt argument.
HVEM gør da det.?:-(
Du bruger abiogenese, som argument for livet på andre planeter
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Så er det ikke længere videnskab, men tro. Og hvis du har behov
for at tro noget om skabelse, så må Gud være med dig.;-)
Nu kan "gud" jo ikke "være med mig", da "gud" ikke eksisterer.;-)
Ved du noget om det. ;-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
hvorimod der INGEN videnskabenlige beviser
er på at en "gud" skulle eksistere.:-P
Det bliver du ved med at påstå, men kristendommen/tro har
intet med videnskabelige beviser at gøre, hvad du formentligt
aldrig kommer til at fatte.
Med andre ord, så bekræfter du at det aldrig er blevet videnskabeligt
bevist, at der skulle eksistere en "gud" (eller flere guder for den sags
skyld).;-)
Ja, hvordan skulle man det?
Tja, da det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig selv, så er
den måde da langt mere sandsynlig, en påstanden om en "gud" der ALDRIG er
blevet påvist skulle eksistere, skulle være årsagen til liv.:-P
Vil du genposte dit link.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvorfor bliver du ved
med at kræve beviser, når du ikke selv vil levere?
Det ER jo videnskabeligt BEVIST at aminosyrer kan dannes af sig selv udfra
dødt meteriale.:-P
Er aminosyre liv? Så skal man passe på når man spiser suppe.
Måske kan man komme til at udrydde en helt ny art.
[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Hvilket er det samme som at indrømme at "gud" ikke eksisterer andre steder
end i folks egen fantasi.;-)
Nej, det er det ikke. Hvis man endeligt ville se
et indicium for Gud, kunne man tage det faktum at
alle mennesker fødes med (samme) moralske normer og disse
er stort set ens over hele jorden.
Hvor i alverden har du fra at ALLE mennesker skulle fødes med de samme
moralske normer (som jo beviseligt er en FORKERT påstand).?:-(
Kan du bevise det? Det må du endda meget gerne. Du bliver
berømt.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Mange steder er
disse normer over tid udviklet til gudstro.
Gudstro er skabt af mennesket selv, for at kunne forklare alle de ting, som
mennesket ikke selv kunne forstå.;-)
Nej det er en tåbelig påstand, med mindre du mener,
mennesket ikke forstår sig selv
Hvad i hede hule er det så, hvis der ikke havde været nogle
hulemennesker med fantasi, var guderne da aldrig blev opfundet.
--
Ejvind Kruse
Thomas Corell
2017-08-03 19:21:27 UTC
Permalink
Raw Message
Ejvind Kruse wrote:
[klip 350 linjer]
Post by Ejvind Kruse
Hvad i hede hule er det så, hvis der ikke havde været nogle
hulemennesker med fantasi, var guderne da aldrig blev opfundet.
Var det virkelig nødvendigt at citere 350 linjer, for at tilføje 2
linjers kommentar ?
--
The ability to speak several languages is an asset,
but the ability to keep your mouth shut in any language is priceless
Ejvind Kruse
2017-08-04 07:34:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Thomas Corell
[klip 350 linjer]
Post by Ejvind Kruse
Hvad i hede hule er det så, hvis der ikke havde været nogle
hulemennesker med fantasi, var guderne da aldrig blev opfundet.
Var det virkelig nødvendigt at citere 350 linjer, for at tilføje 2
linjers kommentar ?
Var det virkelig nødvendigt at tælle linjerne?
--
Ejvind Kruse
S.A.Thomsen
2017-08-03 18:40:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Jeg fatter da udmærket at "gudetro" kun er noget der foregår i folks
fantasi, og intet har med virkeligheden at gøre.;-)
Du fatter ikke en skid. Gudstro har intet med fantasi
at gøre.
Jo, det har ALT med fantasi at gøre. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvorfor tror du, Gud ikke eksisterer?
Fordi det ALDRIG i hele menneskehedens historie er blevet bevist at der
skulle eksistere en "gud".;-)
Jeg har sagt det gentagne gange, menneskets tro kan ikke bevises.
At du TROR på en "gud", er ikke det samme som at "gud" eksisterer. ;-)
Post by Vidal
Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? At nogen tror på Gud?
Tja, nogen tror jo også på nisser, trolde og små grønne mænd fra Mars. ;-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro.:-P
Så du tror ikke på abiogenese, men keder dig bare.
Hvad var der i min ovenstående sætning som du ikke fattede.?:-(
Jeg bygger det på din tåbelige opdeling af tro.
En religiøs tro er når man er 100% overbevist om at noget er sandt, selvom
der ikke er det mindste bevis på at det er sandt. ;-)
Post by Vidal
Det
at du har hørt om abiogenese forhindrer dig tilsyneladende
i at tro på det eksisterer?
Som sædvanlig fletter du bare barnlige stråmænd. :-(

Jeg er ikke 100% overbevist om at livet er opstået af sig selv (og er reelt
også ligeglad), men ALLE videnskabelige undersøgelser peget på at det er
tilfældet, så derfor FORMODER jeg at det passer, da INTET peger på det
modsatte. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.?:-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig.
Nej, du vil ikke kunne forklare det overhovedet.:-P
Jeg ved det.
HAHAHAHAHAHA.... :-D

Du ved LANGT mindre end du TROR. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Nej, det er det ikke længere, fordi det er videnskabeligt bevist at det KAN
lade sig gøre.:-P
OM det er det der er sket på jorden, eller om "livet" er kommet fra et
andet sted i universet, er der ingen der ved.:-P
Korrekt. Men hvordan, at det skulle komme andetsteds fra
ændrer noget, forstår jeg ikke?
Det ændrer intet, men langt de fleste religiøse tosser tror jo at livet er
opstået på Jorden og at deres "gud" (og IKKE andres "guder") står bag. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også.
Du misfortolker påstanden.:-(
1: Det er videnskbeligt bevist at det KAN lade sig gøre.
Gider du genposte dit link?
Find det selv. Det er i denne tråd. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
2: Der er milliarder at steder i universet hvor det kunne være sket.
Måske, men man kan logisk set ikke bruge det man
ikke vide noget om, som argument.
Økseskaft.? :-(

Du kan jo heller ikke VIDE om "gud" eksisterer, men derfor bruger du det jo
som argument alligevel. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
3: Der er gået milliarder af år hvor det kunne være sket.
Der er gået mange år siden universets og jordens
skabelse. Det kan du heller ikke bruge son argument.
Hvorfor ikke.?

Jo længere tid der går, jo større er sandsynligheden for at noget bestemt
sker. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
4: 1 + 2 + 3 = Ekstremt sandsynligt at det ER det som er sket.;-)
Hvor 1) mangler og de to andre er ubrugelige.
Da KUN i din gude-fantasi-verden, for det er jo simpel logik og
sandsynlighedsberegning. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter.
Eller livet på Jorden er kommet hertil med kometer fra andre steder i
universet,;-)
Ja? Hvad tænker du mere nøjagtigt på?
Man ved jo at det meste vand på Jorden stammer fra kometer, så hvorfor kan
disse frosne "isklumper" ikke indeholde andre ting.? ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Nu har det INTET med kopiering af DNA at gøre, men om at danne aminosyrer
udfra "dødt" materiale.:-P
At aminosyrer kan dannes/syntetiseres siger ingenting.
Hvorfor ikke.? :-(

Hvis noget SÅ kompliceret som aminosyrer (der jo er en essienciel del af
hvad vi kalder liv), kan dannes af sig selv, hvorfor skulle andre
komplicerede organiske forbindelser så ikke også kunne det.? ;-)

At DU ikke TROR det kan lade sig gøre, er da komplet irrelevant. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Har linket til det tidligere.:-(
Ja? Vil du genposte?
Kik selv i tråden, din dovne hund. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
men man vil ALDRIG
kunne bevise at det rent faktisk er det der skete for milliarder af år
siden.:-P
OK? Men du tror det?
Ikke en religiøs TRO, men jeg formoder at det er sket, da det er den eneste
logiske forklaring.;-)
Så du tror på det, men ikke i en religiøs betydning?
Jeg "tror" på det i betydningen "formoder", ligesom jeg "tror/formoder" det
bliver regnvejr i morgen. ;-)
Post by Vidal
Du tror på noget i kosmos, man ikke kan bevise. :-)
Du fatter jo ikke at ordet "tro" har flere betydninger end "religiøs tro".
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Men det ER jo allerede videnskabeligt bevist, da man HAR skabt
grundbyggestenene for hvad vi kalder liv, i et laboratorium.:-(
Det vil du gerne dokumentere?
Jeg HAR linket til beviserne tidligere.:-(
Ja, vil du linke til det igen?
For 3. gang.... FIND DET SELV, for du læser/forstår tydeligvis ikke hvad
jeg skriver. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
At du benægter det faktum, er da komplet irrelevant.:-(
At nogen har*kopieret* og/eller reproduceret DNA er ikke
skabelse. Og da heller ikke abiogenese.
Det har INTET med kopiering af DNA at gøre.:-(
Du har tydeligvis ikke fattet en brik at det jeg har skrevet, og linket
til.:-(
Nej, det link er smuttet for mig. Vil du linke igen?
Gaaaaaaaaaaaaaaaaab.... (For 4. gang)... :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Hvorfor bliver du VED med at ævle løs om "kopiering af DNA", når det INTET
har med sagen at gøre.?:-(
Vil du linke igen? Det må jo være betydningsfuldt, når
du kan tro på liv på andre planeter. :-)
Og for 5. gang.... :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Abiogenese er ikke umuligt, men den har ingen pointe for os,
så længe vi ikke selv møder dette potentielle liv.
Du kan da møde dette liv OVERALT omkring dig.;-)
Livet på andre planeter???
Befinder du dig på en anden planet end alle os andre.? :-(

Kik dog ud i haven og se alle planterne og dyrene. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Indtil da er det trosbaseret.
Tja, jeg kan se se min græsplæne (som er liv) vokse. Det er et FAKTUM og
har intet med TRO at gøre.:-P
Men det siger jo ikke noget om andre planeter.
Hvorfor nævner du det så.? :-(

Jeg har da aldrig påstået at der ER liv på andre planeter (for det kan jeg
ikke vide noget som helt om), men jeg FORMODER det, da det både vil være
logisk og sandsynligt. :-P
Post by Vidal
Er
der græsplæner der? Det lyder jo helt paradisisk. :-)
Du er jo komplet idiot. Du digter tåbelige stråmænd helt vildt, for
derefter at fortælle hvor tåbelige de er. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Her på på jorden er
det usandsynlig.
HVORFOR er det usandsynligt her på Jorden, når det er bevist at det KAN
lade sig gøre.?
Jorden er jo ikke noget særligt specielt, hvis du ser på hele universet.
Jo, det er den. Efter hvad vi ved.
Men HVAD VED du lige om det.? IKKE en skid. :-P

Man HAR fundet flere/mange planeter i universet der har en størrelse og en
afstand fra deres stjerner, som muliggør forekomsten af flydende vand,
hvilket videnskaben mener er nødvendigt for at liv kan eksistere. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Dertil er alt dyreliv for ens
bygget op, til at det kunne været opstået flere steder
eller ved flere hændelser.
Den påstand giver jo endnu mindre mening.:-(
Hvad er det du ikke forstår?
Der er mange andre former for liv end "dyreliv". :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Mener du virkelig at elefanter, bakterier, fisk og træer ikke kan have det
samme udgangspunkt,
Nej, det er det jeg skriver, de har.
Du skev sgu da at de var ENS bygget op. :-(

Dyr forbruger (for det meste) ilt og danner CO2, hvorimod planter gør dete
modsatte. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
og at grunden til at dyreliv er så "ens", netop skyldes
det faktum at det har været den "konstruktion" der har været stærkest og
derfor har overlevet.?;-)
Det er de facto, det jeg skriver
Hvilket så på INGEN MÅDE påviser at liv ikke skulle kunne være opstået
flere steder. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Gud har skabt alt levende, metoden
er ligegyldig, det kan lige så godt være abiogenese, som
nogen anden proces.
Hvilket jo reelt er selvmodsigende.:-(
Nej, det er muligt, Gud har brugt det, der ellers kendetegner
abiogenese
Men hvorfor tror du at der overhovedet skal være en "gud" med i den
historie, når det jo IKKE er en nødvendighed.? :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Skabelsen er efter alt at dømme én unik hændelse.
Hvorfor TROR du det, selvom det er bevist at det kan være sket milliarder
af forskellige steder.?:-(
Hvilke beviser har du på det. Alt dyreliv på jorden er
da nært beslægtet. Så det er usandsynligt, det skulle
det skulle være opstået en milliard forskellige steder
Hvorfor TROR du at Jorden er det eneste sted med liv, og at dette liv KUN
kan være opstået i EN unik hændelse.? :-(

Liv KAN da være opstået mange gange og så uddød igen. ;-)

https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Store_Bombardement
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Alt
levende er nært beslægtet.
Definer lige "nært beslægtet".;-)
Delvis DNA.
Hvilket måske skyldes at DNA-baseret liv, har været det mest holdbare og at
andre livsformer er uddøde. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Desuden at din påstand om "ALT liv" jo bare en løs påstand, da du INTET ved
om hvor meget forskelliget liv der findes i universet.:-(
I universet? Hvem ved noget om det?
INGEN, og dermed heller ikke DIG. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Vi har heste, men de er skabt
efter samme matrice som alle andre dyr. Vi har ingen
6 benede heste, vi har heller ikke firearmede menne-
sker.
Øhhh... JO,
Øhhh, nej
JO, hvilket jeg lige beviste nedenunder (og som du klippede væk). :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
vi har, men de dør for det meste ret tidligt.
Netop.
Og din pointe er.? ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det forstår du nok ikke, men det peger hen på at
skabelsen er én unik hændelse og ikke noget der skete
tilfældigt på forskellige steder på jorden, eller
alternativt, at abiogenese er styret af love, vi ikke
kender eller kan gøre rede for.
Det ævl er jo ikke andet end en løs påstand baseret på uvidenhed.:-(
Ja, det kan du vel afkræfte? :-)
Hvordan skulle jeg dog kunne afkræfte at DU vrøvler, NÅR du jo vrøvler.?
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Jørgen Farum Jensen
hvorfor så ikke på andre planeter.
Men når man ikke kan*vide* nøjagtig, hvordan det er sket
på jorden, eller overhovedet dokumentere noget i den retning
så hviler din skabelsesberetning, ligeså meget på tro, som min.
Forskellen er bare at det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig
selv under de rette betingelser,
Nej det er det ikke.
Jo det ER det, selvom du hårnakket benægter det.:-(
Er dette kunstige liv originalt?
Hvad i alverden mener du med det.?:-(
Ja, at det ikke skabt med samme byggesten som alt andet
liv.
Hvad i alverden vrøvler du om.? :-(
Post by Vidal
F.eks silikonebaseret.
Har du røget tossetobak.?
Post by Vidal
Det er vel ikke usandsynligt
efter din målestok?
Det har jeg ingen anelse om, og har heller aldrig påstået at have det. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Eller er det bare en kopi
af en celle?
Nu snakker du om celler, selvom det INTET har med sagen at gøre.:-(
Vil du genposte dit link?
Hold nu kæft med dine latterlige gentagelser. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan måske være interessant, om det ligner noget
vi allerede kender. Det ville jo tyde på at abiogenese er
styret af love vi ikke kender.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan du slå op i ethvert seriøst leksikon.
"slå op i ethvert seriøst leksikon".????
Tror du virkelig at man kan slå ALT op i et leksikon.?:-(
Nej. Men hvis du søger, kan du læse dig til, hvad videnskab er.
Og hvis du åbner dine øjne for andet end religiøse fantasier, så vil du se
at verden er meget mere kompliceret, end du evner at fatte.:-(
Post by Vidal
Man ikke kan bruge en formodning, som et videnskabeligt argument.
HVEM gør da det.?:-(
Du bruger abiogenese, som argument for livet på andre planeter
Det jeg siger, at når det kan ske på Jorden, så kan det jo også ske på
andre planeter. Der er ingen grund til at tro, at Jorden skulle være den
eneste planet blandt mange milliarden af planeter, hvor det kunne ske.
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Så er det ikke længere videnskab, men tro. Og hvis du har behov
for at tro noget om skabelse, så må Gud være med dig.;-)
Nu kan "gud" jo ikke "være med mig", da "gud" ikke eksisterer.;-)
Ved du noget om det. ;-)
Gaaaaaaaaaab.......... :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Med andre ord, så bekræfter du at det aldrig er blevet videnskabeligt
bevist, at der skulle eksistere en "gud" (eller flere guder for den sags
skyld).;-)
Ja, hvordan skulle man det?
Tja, da det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig selv, så er
den måde da langt mere sandsynlig, en påstanden om en "gud" der ALDRIG er
blevet påvist skulle eksistere, skulle være årsagen til liv.:-P
Vil du genposte dit link.
Hold nu kæft og find det selv. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvorfor bliver du ved
med at kræve beviser, når du ikke selv vil levere?
Det ER jo videnskabeligt BEVIST at aminosyrer kan dannes af sig selv udfra
dødt meteriale.:-P
Er aminosyre liv?
Som jeg skrev tidligere så kommer det an på definitionen af "liv". :-(
Post by Vidal
Så skal man passe på når man spiser suppe.
Måske kan man komme til at udrydde en helt ny art.
Du er sgu FOR barnlig. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Hvilket er det samme som at indrømme at "gud" ikke eksisterer andre steder
end i folks egen fantasi.;-)
Nej, det er det ikke. Hvis man endeligt ville se
et indicium for Gud, kunne man tage det faktum at
alle mennesker fødes med (samme) moralske normer og disse
er stort set ens over hele jorden.
Hvor i alverden har du fra at ALLE mennesker skulle fødes med de samme
moralske normer (som jo beviseligt er en FORKERT påstand).?:-(
Kan du bevise det? Det må du endda meget gerne. Du bliver
berømt.
Er den generelle moralske norm ikke at man ikke spiser andre mennesker.?
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Mange steder er
disse normer over tid udviklet til gudstro.
Gudstro er skabt af mennesket selv, for at kunne forklare alle de ting, som
mennesket ikke selv kunne forstå.;-)
Nej det er en tåbelig påstand, med mindre du mener,
mennesket ikke forstår sig selv
Mennesket forstår IKKE sig selv, og religiøse tosser behøver en mental
sutteklud for at kunne acceptere denne mangel på viden. Normale mennesker
siger bare til sig selv at de ikke ved det, og lever videre. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det kan ikke
være tilfældigt. Det er et vilkår under Guds skabelse.
IGEN en tåbelig "konklusion" baseret på uvidenhed.:-(
Hvad?? De mest anerkendte filosoffer har skrevet om det
i tusinder år. Så det er ikke uvidenhed, nærmest tværtimod.
Hvad fanden ved filosoffer om det.? :-(

De har jo netop FILOSOFERET over de ting som de ikke forstod, og digtet
fantasifulde forklaringer på det de ikke kunne forklare. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvis du ville interessere dig for det, er der rigtig
meget at tage fat på, men du vil næppe kunne se det
som et bevis.;-)
https://www.britannica.com/topic/natural-law
Hvilken relevans har en diskussion om en påstand.?:-(
Det er en diskussion, der er pågået gennem tusinder af
år, også blandt ikke-kristne. Men du kan afvise det?
Jeg gentager: Hvilken relevans har en diskussion om en påstand.?:-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Jeg tvivler f.eks. at kanibaler på Borneo har samme "moral" som os her i
Danmark.;-)
Ved du noget om det? Eller er det bare noget du slynger ud.
Kanibaler har i hvert fald IKKE samme moral som mig.
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Som jeg husker det, mener du, at religion er opstået
som følge af, at mennesker har mytologiseret natur-
fænomener, som fx tordenvejr.
ENDELIG skriver du noget der er korrekt.:-)
Post by Vidal
Naturloven er en
langt bedre forklaring.
Men den er jo forkert.:-(
Så er det jo afgjort, af SA Thomsen fra Nyborg i 2017.
Diskuteret af berømte filosoffer gennem tusinder af år,
men nu endeligt afvist. ;-)
Gaaaaaaaaaaaab.......... :-(

At nogen har diskuteret noget i mange år, bliver det ikke sandt af. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Mennesket er født religiøst!
NEJ.!!!
Jo. Du tager fejl, som så ofte før.
Du må da gerne lige bevise at mennesket er født religiøst. :-P

ALLE mennesker bliver opdraget/indoktrineret med den religiøsitet som
forældrene lærer dem. :-P

Mine forældre var ikke religiøse og jeg har selv aldrig været religiøs. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Mennesket bliver opdraget/indoktrineret til at være det.:-P
Tal om noget, du har forstand på
Det gør jeg da hele tiden. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Ikke som følge af
tordenvejr,
Sikke noget forvrøvlet nonsens.:-(
Ja.
Så du indrømmer altså at du kom med noget forvrøvlet nonsens.
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
men som følge at dets natur.
Ja.
Du quote-fucker helt vildt. :-(
Vidal
2017-08-04 09:27:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Jeg fatter da udmærket at "gudetro" kun er noget der foregår i folks
fantasi, og intet har med virkeligheden at gøre.;-)
Du fatter ikke en skid. Gudstro har intet med fantasi
at gøre.
Jo, det har ALT med fantasi at gøre. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvorfor tror du, Gud ikke eksisterer?
Fordi det ALDRIG i hele menneskehedens historie er blevet bevist at der
skulle eksistere en "gud".;-)
Jeg har sagt det gentagne gange, menneskets tro kan ikke bevises.
At du TROR på en "gud", er ikke det samme som at "gud" eksisterer. ;-)
Naturligvis ikke. Jeg har sagt mange gange, at tro
ikke beviser noget og kan i sig selv ikke bevises
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? At nogen tror på Gud?
Tja, nogen tror jo også på nisser, trolde og små grønne mænd fra Mars. ;-(
Og du tror ikke på noget. End ikke abiogenese. .-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro.:-P
Så du tror ikke på abiogenese, men keder dig bare.
Hvad var der i min ovenstående sætning som du ikke fattede.?:-(
Jeg bygger det på din tåbelige opdeling af tro.
En religiøs tro er når man er 100% overbevist om at noget er sandt, selvom
der ikke er det mindste bevis på at det er sandt. ;-)
Ja, jeg ved jo, du ofte udviser en overraskende mangel
på generel sproglig forståelse.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det
at du har hørt om abiogenese forhindrer dig tilsyneladende
i at tro på det eksisterer?
Som sædvanlig fletter du bare barnlige stråmænd. :-(
Hvad er ellers årsagen?
Post by S.A.Thomsen
Jeg er ikke 100% overbevist om at livet er opstået af sig selv (og er reelt
også ligeglad), men ALLE videnskabelige undersøgelser peget på at det er
tilfældet, så derfor FORMODER jeg at det passer, da INTET peger på det
modsatte. ;-)
Så du er bare 'disputerelysten'. Eller måske i virkeligheden
agnostiker, hvad abiogenese angår? :-)
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Opståelsen af liv kan ikke afprøves/verificeres, og er altså som
sådan ikke videnskabelig brugbar til noget som
helst.
Hvad har det med sagen at gøre.?:-(
Det vil jeg sikkert ikke kunne forklare dig.
Nej, du vil ikke kunne forklare det overhovedet.:-P
Jeg ved det.
HAHAHAHAHAHA.... :-D
Ha, ha,
Post by S.A.Thomsen
Du ved LANGT mindre end du TROR. :-P
Sikkert, men det er jo ikke min viden, vi diskuterer.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Nej, det er det ikke længere, fordi det er videnskabeligt bevist at det KAN
lade sig gøre.:-P
Nej, det har den ikke. Man har syntetiseret nogle
aminosyrer og simple proteiner.

Ikke noget der i ringeste henseende kan karakteriseres som
liv.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
OM det er det der er sket på jorden, eller om "livet" er kommet fra et
andet sted i universet, er der ingen der ved.:-P
Korrekt. Men hvordan, at det skulle komme andetsteds fra
ændrer noget, forstår jeg ikke?
Det ændrer intet, men langt de fleste religiøse tosser tror jo at livet er
opstået på Jorden og at deres "gud" (og IKKE andres "guder") står bag. :-P
Så det, at du tror (eller måske ikke tror) livet ikke er skabt på
jorden, ændrer hvad?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også.
Du misfortolker påstanden.:-(
1: Det er videnskbeligt bevist at det KAN lade sig gøre.
Gider du genposte dit link?
Find det selv. Det er i denne tråd. :-P
Ja, jeg har fundet, fem minutter spildt. I artiklen
står der ikke det ringest i den retning. Det er et
meget tyndt halmstrå, du klynger dig til, og så
er det end ikke i ringeste henseende halm.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
2: Der er milliarder at steder i universet hvor det kunne være sket.
Måske, men man kan logisk set ikke bruge det man
ikke vide noget om, som argument.
Økseskaft.? :-(
Du kan jo heller ikke VIDE om "gud" eksisterer, men derfor bruger du det jo
som argument alligevel. :-(
Nej, det gør jeg ikke.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
3: Der er gået milliarder af år hvor det kunne være sket.
Der er gået mange år siden universets og jordens
skabelse. Det kan du heller ikke bruge son argument.
Hvorfor ikke.?
At noget er lang tid siden er ikke og kan ikke
være et argument.
Post by S.A.Thomsen
Jo længere tid der går, jo større er sandsynligheden for at noget bestemt
sker. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
4: 1 + 2 + 3 = Ekstremt sandsynligt at det ER det som er sket.;-)
Hvor 1) mangler og de to andre er ubrugelige.
Da KUN i din gude-fantasi-verden, for det er jo simpel logik og
sandsynlighedsberegning. :-(
Nej det er tyndt sludder.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter.
Eller livet på Jorden er kommet hertil med kometer fra andre steder i
universet,;-)
Ja? Hvad tænker du mere nøjagtigt på?
Man ved jo at det meste vand på Jorden stammer fra kometer, så hvorfor kan
disse frosne "isklumper" ikke indeholde andre ting.? ;-)
Frossen isblok er ikke liv, hvad den end indeholder.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Nu har det INTET med kopiering af DNA at gøre, men om at danne aminosyrer
udfra "dødt" materiale.:-P
At aminosyrer kan dannes/syntetiseres siger ingenting.
Hvorfor ikke.? :-(
Fordi aminosyrer er ikke levende. Man skal som minimum
have en celle, der kan interagere med omgivelsernes miljø,
for at kunne karakterisere noget som levende
Post by S.A.Thomsen
Hvis noget SÅ kompliceret som aminosyrer (der jo er en essienciel del af
hvad vi kalder liv), kan dannes af sig selv, hvorfor skulle andre
komplicerede organiske forbindelser så ikke også kunne det.? ;-)
Jeg tror du formulerer dig helt ud i det blå.
"Hvis dit og dat, hvorfor så ikke ..." så er der
åbnet en ladeport for fantasifulde hypoteser.

Hvis vi kan syntetisere protein, hvorfor så ikke
sige at universet vrimler med liv. og hvorfor så
ikke begynde at fabulere om dette livs eventuelle
indhold, intelligent eller ikke? Måske superintelligent,
og så er der åbnet for en ny række hypoteser.

Jeg siger ikke, at der ikke kan eksistere liv i
universet, men blot, at vi _ikke har noget_ at
bygge den formodning på.
Post by S.A.Thomsen
At DU ikke TROR det kan lade sig gøre, er da komplet irrelevant. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Har linket til det tidligere.:-(
Ja? Vil du genposte?
Kik selv i tråden, din dovne hund. :-P
Ja, jeg har spildt ti minutter på noget, der ikke
indeholder skyggen af det, du bygger dine argumenter
på. Det er alt sammen dine egne ukvalificerede 'tanker'
og fabuleringer
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
men man vil ALDRIG
kunne bevise at det rent faktisk er det der skete for milliarder af år
siden.:-P
OK? Men du tror det?
Ikke en religiøs TRO, men jeg formoder at det er sket, da det er den eneste
logiske forklaring.;-)
Så du tror på det, men ikke i en religiøs betydning?
Jeg "tror" på det i betydningen "formoder", ligesom jeg "tror/formoder" det
bliver regnvejr i morgen. ;-)
Jo, men altså, vi taler om abiogenese, ikke vejret i morgen?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Du tror på noget i kosmos, man ikke kan bevise. :-)
Du fatter jo ikke at ordet "tro" har flere betydninger end "religiøs tro".
Gør jeg ikke? Jeg forsøger jo blot at finde ind til
dine meninger. Og det er vist et mere besværligt emne
end abiogenes. For du har vist ikke nogen?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Men det ER jo allerede videnskabeligt bevist, da man HAR skabt
grundbyggestenene for hvad vi kalder liv, i et laboratorium.:-(
Det vil du gerne dokumentere?
Jeg HAR linket til beviserne tidligere.:-(
Ja, vil du linke til det igen?
For 3. gang.... FIND DET SELV, for du læser/forstår tydeligvis ikke hvad
jeg skriver. :-(
Jo, jeg forstår det alt for godt, på trods af
dine tydelige sprogvanskeligheder. Problemet er nok,
du vil finde på noget at bruge din tid til, ligegyldigt
hvad.

Du fisker bare og har fået en (stor) torsk på krogen. :-)

[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Skabelsen er efter alt at dømme én unik hændelse.
Hvorfor TROR du det, selvom det er bevist at det kan være sket milliarder
af forskellige steder.?:-(
Hvilke beviser har du på det. Alt dyreliv på jorden er
da nært beslægtet. Så det er usandsynligt, det skulle
det skulle være opstået en milliard forskellige steder
Hvorfor TROR du at Jorden er det eneste sted med liv,
Det er ikke det jeg skriver
Post by S.A.Thomsen
og at dette liv KUN
kan være opstået i EN unik hændelse.? :-(
Fordi alt liv på jorden hænger tæt sammen.
Post by S.A.Thomsen
Liv KAN da være opstået mange gange og så uddød igen. ;-)
https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Store_Bombardement
Nu er du ude i nogle tænkte scenarier/fantasier igen
og tror de rummer argumenter for dine synspunkter.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Alt
levende er nært beslægtet.
Definer lige "nært beslægtet".;-)
Delvis DNA.
Hvilket måske skyldes at DNA-baseret liv, har været det mest holdbare og at
andre livsformer er uddøde. ;-)
Ja, *MÅSKE* . Man kan forestille sig meget.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Desuden at din påstand om "ALT liv" jo bare en løs påstand, da du INTET ved
om hvor meget forskelliget liv der findes i universet.:-(
I universet? Hvem ved noget om det?
INGEN, og dermed heller ikke DIG. :-P
Netop, så er sluserne følgeligt åbnet for fantasien.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det er vel ikke usandsynligt
efter din målestok?
Det har jeg ingen anelse om, og har heller aldrig påstået at have det. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Eller er det bare en kopi
af en celle?
Nu snakker du om celler, selvom det INTET har med sagen at gøre.:-(
Vil du genposte dit link?
Hold nu kæft med dine latterlige gentagelser. :-(
Ja, jeg skulle have afholdt fra dine betragtninger
og links

[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man ikke kan bruge en formodning, som et videnskabeligt argument.
HVEM gør da det.?:-(
Du bruger abiogenese, som argument for livet på andre planeter
Det jeg siger, at når det kan ske på Jorden, så kan det jo også ske på
andre planeter.
Men det kan man ikke vide noget om, langt mindre argumentere
ud fra det.
Post by S.A.Thomsen
Der er ingen grund til at tro, at Jorden skulle være den
eneste planet blandt mange milliarden af planeter, hvor det kunne ske.
Det er der vel ingen, der mener.
Post by S.A.Thomsen
Gaaaaaaaaaab.......... :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Tja, da det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig selv,
Det er på ingen måde påvist, man har fundet nogle aminosyrester,
glycin i noget slam. Det er ikke liv selv i den mest omfattende
definition på liv.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
så er
Post by S.A.Thomsen
den måde da langt mere sandsynlig, en påstanden om en "gud" der ALDRIG er
blevet påvist skulle eksistere, skulle være årsagen til liv.:-P
Post by Vidal
Hvorfor bliver du ved
med at kræve beviser, når du ikke selv vil levere?
Det ER jo videnskabeligt BEVIST at aminosyrer kan dannes af sig selv udfra
dødt meteriale.:-P
Er aminosyre liv?
Som jeg skrev tidligere så kommer det an på definitionen af "liv". :-(
Jaja, glycin er liv efter din definition!
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Hvor i alverden har du fra at ALLE mennesker skulle fødes med de samme
moralske normer (som jo beviseligt er en FORKERT påstand).?:-(
Britannica.com 'lex naturalis' er meget oplysende, men du kan
finde synspunktet i utallige skrifter.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Kan du bevise det? Det må du endda meget gerne. Du bliver
berømt.
Er den generelle moralske norm ikke at man ikke spiser andre mennesker.?
Det har intet med moral at gøre. Moral er en dårlig målestok
for kultur.
Post by S.A.Thomsen
Gaaaaaaaaaaaab.......... :-(
At nogen har diskuteret noget i mange år, bliver det ikke sandt af. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Mennesket er født religiøst!
NEJ.!!!
Jo. Du tager fejl, som så ofte før.
Du må da gerne lige bevise at mennesket er født religiøst. :-P
Det har jeg da lige gjort. Hvis du ikke fatter det, kan du følge
et link til britannica.com (igen?). Jeg siger sådan set heller ikke
mennesket er født religiøst, men det fødes med en udviklet forståelse
af godt og ondt, og det er globalt menneskeligt.
Post by S.A.Thomsen
ALLE mennesker bliver opdraget/indoktrineret med den religiøsitet som
forældrene lærer dem. :-P
Mine forældre var ikke religiøse og jeg har selv aldrig været religiøs. :-P
Mine forældre var heller ikke religiøse, og det er
jeg, afhængig af definitionen, heller ikke.

[...]
S.A.Thomsen
2017-08-04 10:40:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvorfor tror du, Gud ikke eksisterer?
Fordi det ALDRIG i hele menneskehedens historie er blevet bevist at der
skulle eksistere en "gud".;-)
Jeg har sagt det gentagne gange, menneskets tro kan ikke bevises.
At du TROR på en "gud", er ikke det samme som at "gud" eksisterer. ;-)
Naturligvis ikke. Jeg har sagt mange gange, at tro
ikke beviser noget og kan i sig selv ikke bevises
Og hvis noget ikke KAN bevises, så er det fordi det ikke eksisterer. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? At nogen tror på Gud?
Tja, nogen tror jo også på nisser, trolde og små grønne mænd fra Mars. ;-(
Og du tror ikke på noget. End ikke abiogenese. .-)
Økseskaft.? :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro.:-P
Så du tror ikke på abiogenese, men keder dig bare.
Hvad var der i min ovenstående sætning som du ikke fattede.?:-(
Jeg bygger det på din tåbelige opdeling af tro.
En religiøs tro er når man er 100% overbevist om at noget er sandt, selvom
der ikke er det mindste bevis på at det er sandt. ;-)
Ja, jeg ved jo, du ofte udviser en overraskende mangel
på generel sproglig forståelse.
Økseskaft.? IGEN... :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det
at du har hørt om abiogenese forhindrer dig tilsyneladende
i at tro på det eksisterer?
Som sædvanlig fletter du bare barnlige stråmænd. :-(
Hvad er ellers årsagen?
At dine "konklusioner" intet har med virkeligheden at gøre. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Jeg er ikke 100% overbevist om at livet er opstået af sig selv (og er reelt
også ligeglad), men ALLE videnskabelige undersøgelser peget på at det er
tilfældet, så derfor FORMODER jeg at det passer, da INTET peger på det
modsatte. ;-)
Så du er bare 'disputerelysten'.
Hvis du med det mener:

Kan lide at konfrontere idiotiske påstande og udstille fjolser, så JA. ;-)
Post by Vidal
Eller måske i virkeligheden
agnostiker, hvad abiogenese angår? :-)
Økseskaft.? IGEN... IGEN... :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Du ved LANGT mindre end du TROR. :-P
Sikkert, men det er jo ikke min viden, vi diskuterer.
Korrekt, det er din PÅSTÅEDE viden (som bare er TRO), vi diskuterer. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Nej, det er det ikke længere, fordi det er videnskabeligt bevist at det KAN
lade sig gøre.:-P
Nej, det har den ikke. Man har syntetiseret nogle
aminosyrer og simple proteiner.
Ikke noget der i ringeste henseende kan karakteriseres som
liv.
Hvorfor ikke.?
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
OM det er det der er sket på jorden, eller om "livet" er kommet fra et
andet sted i universet, er der ingen der ved.:-P
Korrekt. Men hvordan, at det skulle komme andetsteds fra
ændrer noget, forstår jeg ikke?
Det ændrer intet, men langt de fleste religiøse tosser tror jo at livet er
opstået på Jorden og at deres "gud" (og IKKE andres "guder") står bag. :-P
Så det, at du tror (eller måske ikke tror) livet ikke er skabt på
jorden, ændrer hvad?
Det er da komplet irrelevant hvad jeg formoder eller ikke formoder. Faktum
er at de religiøse tosser baserer deres såkaldte "viden" på fantasier og en
gammel bog. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også.
Du misfortolker påstanden.:-(
1: Det er videnskbeligt bevist at det KAN lade sig gøre.
Gider du genposte dit link?
Find det selv. Det er i denne tråd. :-P
Ja, jeg har fundet, fem minutter spildt. I artiklen
står der ikke det ringest i den retning. Det er et
meget tyndt halmstrå, du klynger dig til, og så
er det end ikke i ringeste henseende halm.
Du har tydeligvis ikke forstået hvad der står i linket, eller helt
automatisk afvist det, da det konflikter med dine fantasier om "gud". :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
2: Der er milliarder at steder i universet hvor det kunne være sket.
Måske, men man kan logisk set ikke bruge det man
ikke vide noget om, som argument.
Økseskaft.? :-(
Du kan jo heller ikke VIDE om "gud" eksisterer, men derfor bruger du det jo
som argument alligevel. :-(
Nej, det gør jeg ikke.
Det gør du da hele tiden. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
3: Der er gået milliarder af år hvor det kunne være sket.
Der er gået mange år siden universets og jordens
skabelse. Det kan du heller ikke bruge son argument.
Hvorfor ikke.?
At noget er lang tid siden er ikke og kan ikke
være et argument.
Post by S.A.Thomsen
Jo længere tid der går, jo større er sandsynligheden for at noget bestemt
sker. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
4: 1 + 2 + 3 = Ekstremt sandsynligt at det ER det som er sket.;-)
Hvor 1) mangler og de to andre er ubrugelige.
Da KUN i din gude-fantasi-verden, for det er jo simpel logik og
sandsynlighedsberegning. :-(
Nej det er tyndt sludder.
Måske for dig, som er blændet af din "gude-fantasier", men ikke for
rationelt tænkende mennesker. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter.
Eller livet på Jorden er kommet hertil med kometer fra andre steder i
universet,;-)
Ja? Hvad tænker du mere nøjagtigt på?
Man ved jo at det meste vand på Jorden stammer fra kometer, så hvorfor kan
disse frosne "isklumper" ikke indeholde andre ting.? ;-)
Frossen isblok er ikke liv, hvad den end indeholder.
En frossen isblok kan da sagtens indeholde liv. :-P

Har du aldrig hørt om nedfrosne æg og sædceller.? ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Nu har det INTET med kopiering af DNA at gøre, men om at danne aminosyrer
udfra "dødt" materiale.:-P
At aminosyrer kan dannes/syntetiseres siger ingenting.
Hvorfor ikke.? :-(
Fordi aminosyrer er ikke levende.
Det kommer da an på definitionen af "levende". ;-)
Post by Vidal
Man skal som minimum
have en celle, der kan interagere med omgivelsernes miljø,
for at kunne karakterisere noget som levende
Og hvorfor skulle det ikke kunne opstå af sig selv, når nu de komplekse og
essencielle byggesten i denne celle kan.?
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Hvis noget SÅ kompliceret som aminosyrer (der jo er en essienciel del af
hvad vi kalder liv), kan dannes af sig selv, hvorfor skulle andre
komplicerede organiske forbindelser så ikke også kunne det.? ;-)
Jeg tror du formulerer dig helt ud i det blå.
"Hvis dit og dat, hvorfor så ikke ..." så er der
åbnet en ladeport for fantasifulde hypoteser.
Men det er da DIG der blankt afviser at det kan lade sig gøre, UDEN at du
har den fjerneste viden om det. :-(
Post by Vidal
Hvis vi kan syntetisere protein, hvorfor så ikke
sige at universet vrimler med liv. og hvorfor så
ikke begynde at fabulere om dette livs eventuelle
indhold, intelligent eller ikke? Måske superintelligent,
og så er der åbnet for en ny række hypoteser.
Så ævler du løs med din udenomssnak IGEN. :-(
Post by Vidal
Jeg siger ikke, at der ikke kan eksistere liv i
universet, men blot, at vi _ikke har noget_ at
bygge den formodning på.
Sludder. Vi HAR da netop noget at bygge den formodning på (der er jo mange
planeter der ligner Jorden), men vi har ikke kunnet bevise det (endnu). ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
At DU ikke TROR det kan lade sig gøre, er da komplet irrelevant. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER videnskabeligt bevist at det KAN lade sig gøre,
Skabe liv? Kan du give en henvisning til det
?
Har linket til det tidligere.:-(
Ja? Vil du genposte?
Kik selv i tråden, din dovne hund. :-P
Ja, jeg har spildt ti minutter på noget,
Så har du altså læst det to gange, før før spildte du kun 5 min. :-D
Post by Vidal
der ikke
indeholder skyggen af det, du bygger dine argumenter
på. Det er alt sammen dine egne ukvalificerede 'tanker'
og fabuleringer
Som sagt så har du ikke forstået hvad der stod i linket. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
men man vil ALDRIG
kunne bevise at det rent faktisk er det der skete for milliarder af år
siden.:-P
OK? Men du tror det?
Ikke en religiøs TRO, men jeg formoder at det er sket, da det er den eneste
logiske forklaring.;-)
Så du tror på det, men ikke i en religiøs betydning?
Jeg "tror" på det i betydningen "formoder", ligesom jeg "tror/formoder" det
bliver regnvejr i morgen. ;-)
Jo, men altså, vi taler om abiogenese, ikke vejret i morgen?
Noget som jeg FORMODER begge er sandt. ;-)

Jeg VED det ikke 100% sikkert, og er reelt også ligeglad. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Du tror på noget i kosmos, man ikke kan bevise. :-)
Du fatter jo ikke at ordet "tro" har flere betydninger end "religiøs tro".
Gør jeg ikke? Jeg forsøger jo blot at finde ind til
dine meninger. Og det er vist et mere besværligt emne
end abiogenes. For du har vist ikke nogen?
Dine læse/forstå-evner er tydeligvis yderst begrænsede. :-(

Jeg vil gætte på at 99% udmærket forstår hvad jeg mener. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Men det ER jo allerede videnskabeligt bevist, da man HAR skabt
grundbyggestenene for hvad vi kalder liv, i et laboratorium.:-(
Det vil du gerne dokumentere?
Jeg HAR linket til beviserne tidligere.:-(
Ja, vil du linke til det igen?
For 3. gang.... FIND DET SELV, for du læser/forstår tydeligvis ikke hvad
jeg skriver. :-(
Jo, jeg forstår det alt for godt, på trods af
dine tydelige sprogvanskeligheder.
Nu er det ikke mig der har sprogvanskeligheder, men dig der har
vanskeligheder med at læse/forstå simple danske sætninger. :-P
Post by Vidal
Problemet er nok,
du vil finde på noget at bruge din tid til, ligegyldigt
hvad.
Det er da komplet irrelevant hvad jeg bruger min tid på. :-(
Post by Vidal
Du fisker bare og har fået en (stor) torsk på krogen. :-)
ROTFLAMO... Det har du 100% ret i. :-D
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Skabelsen er efter alt at dømme én unik hændelse.
Hvorfor TROR du det, selvom det er bevist at det kan være sket milliarder
af forskellige steder.?:-(
Hvilke beviser har du på det. Alt dyreliv på jorden er
da nært beslægtet. Så det er usandsynligt, det skulle
det skulle være opstået en milliard forskellige steder
Hvorfor TROR du at Jorden er det eneste sted med liv,
Det er ikke det jeg skriver
Post by S.A.Thomsen
og at dette liv KUN
kan være opstået i EN unik hændelse.? :-(
Fordi alt liv på jorden hænger tæt sammen.
Og hvilken relevans har det i forhold til hvordan livet på Jorden er
opstået.??? :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Liv KAN da være opstået mange gange og så uddød igen. ;-)
https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Store_Bombardement
Nu er du ude i nogle tænkte scenarier/fantasier igen
og tror de rummer argumenter for dine synspunkter.
Jeg henviser bare til et eksempel på at liv kunne være uddød (eller
opstået), pga. voldsomme påvirkninger udefra. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Alt
levende er nært beslægtet.
Definer lige "nært beslægtet".;-)
Delvis DNA.
Hvilket måske skyldes at DNA-baseret liv, har været det mest holdbare og at
andre livsformer er uddøde. ;-)
Ja, *MÅSKE* . Man kan forestille sig meget.
Det er da videnskabeligt bevist at nogle livsformer har overlevet og andre
er uddøde. Intet udsædvanligt ved det. :-P

F.eks. er dronten uddød, fordi de alle blev ædt af mennesker. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Desuden at din påstand om "ALT liv" jo bare en løs påstand, da du INTET ved
om hvor meget forskelliget liv der findes i universet.:-(
I universet? Hvem ved noget om det?
INGEN, og dermed heller ikke DIG. :-P
Netop, så er sluserne følgeligt åbnet for fantasien.
Hvilket du tydeligvis benytter dig meget af. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det er vel ikke usandsynligt
efter din målestok?
Det har jeg ingen anelse om, og har heller aldrig påstået at have det. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Eller er det bare en kopi
af en celle?
Nu snakker du om celler, selvom det INTET har med sagen at gøre.:-(
Vil du genposte dit link?
Hold nu kæft med dine latterlige gentagelser. :-(
Ja, jeg skulle have afholdt fra dine betragtninger
og links
Forstyrrede det dine tvangstanker om din fantasi-gud.? ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man ikke kan bruge en formodning, som et videnskabeligt argument.
HVEM gør da det.?:-(
Du bruger abiogenese, som argument for livet på andre planeter
Det jeg siger, at når det kan ske på Jorden, så kan det jo også ske på
andre planeter.
Men det kan man ikke vide noget om, langt mindre argumentere
ud fra det.
Økseskaft.? :-(

Hvis det KAN ske et sted, så er det da en logisk konklusion at det også kan
ske andre steder, der har de samme "omgivelser".

Det er da et validt argument. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Der er ingen grund til at tro, at Jorden skulle være den
eneste planet blandt mange milliarden af planeter, hvor det kunne ske.
Det er der vel ingen, der mener.
Det mener de fleste religiøse da ellers. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Tja, da det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig selv,
Det er på ingen måde påvist, man har fundet nogle aminosyrester,
glycin i noget slam. Det er ikke liv selv i den mest omfattende
definition på liv.
Det komme som sagt an på definitionen af "liv". Aminosyrer er yderst
komplekse forbindelser, der jo ikke "burde" kunne lade sig gøre, men det
kan det altså. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ER jo videnskabeligt BEVIST at aminosyrer kan dannes af sig selv udfra
dødt meteriale.:-P
Er aminosyre liv?
Som jeg skrev tidligere så kommer det an på definitionen af "liv". :-(
Jaja, glycin er liv efter din definition!
Så skulle der lige flettes en barnlig stråmand IGEN. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Hvor i alverden har du fra at ALLE mennesker skulle fødes med de samme
moralske normer (som jo beviseligt er en FORKERT påstand).?:-(
Britannica.com 'lex naturalis' er meget oplysende, men du kan
finde synspunktet i utallige skrifter.
Nu er "lex naturalis" en filosofisk påstand, der KUN er en påstand. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Kan du bevise det? Det må du endda meget gerne. Du bliver
berømt.
Er den generelle moralske norm ikke at man ikke spiser andre mennesker.?
Det har intet med moral at gøre. Moral er en dårlig målestok
for kultur.
Hvad i alverden mener du så at "moral" er for en størrelse.?

http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=moral&dict=auto

-----
moral
1. Betydning
opfattelse af, hvordan man bør handle
-----

At man ikke bør spise andre mennesker, har da ALT med moral at gøre. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Mennesket er født religiøst!
NEJ.!!!
Jo. Du tager fejl, som så ofte før.
Du må da gerne lige bevise at mennesket er født religiøst. :-P
Det har jeg da lige gjort.
Nej, du har PÅSTÅET det, hvilket er noget helt andet. :-(
Post by Vidal
Hvis du ikke fatter det, kan du følge
et link til britannica.com (igen?).
Som handlede om en filisofisk påstand. :-(
Post by Vidal
Jeg siger sådan set heller ikke
mennesket er født religiøst,
Det var da PRÆCIS det du skrev.!!! :-(

citat: "Mennesket er født religiøst!"
Post by Vidal
men det fødes med en udviklet forståelse
af godt og ondt, og det er globalt menneskeligt.
Det aner du da INTET om. :-(

Jeg vil da påstå at det er noget der er tillært/indoktrineret fra barnets
forældre, hvilket jo bekræftes af at mennesker har forskellige opfattelser
af det, alt efter hvilke forældre de har. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
ALLE mennesker bliver opdraget/indoktrineret med den religiøsitet som
forældrene lærer dem. :-P
Mine forældre var ikke religiøse og jeg har selv aldrig været religiøs. :-P
Mine forældre var heller ikke religiøse, og det er
jeg, afhængig af definitionen, heller ikke.
Hvis du ikke er religiøs, så er min røv en gul vandflyver. :-D
Vidal
2017-08-04 13:22:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvorfor tror du, Gud ikke eksisterer?
Fordi det ALDRIG i hele menneskehedens historie er blevet bevist at der
skulle eksistere en "gud".;-)
Jeg har sagt det gentagne gange, menneskets tro kan ikke bevises.
At du TROR på en "gud", er ikke det samme som at "gud" eksisterer. ;-)
Naturligvis ikke. Jeg har sagt mange gange, at tro
ikke beviser noget og kan i sig selv ikke bevises
Og hvis noget ikke KAN bevises, så er det fordi det ikke eksisterer. ;-)
Altså er der ikke liv på andre kloder?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? At nogen tror på Gud?
Tja, nogen tror jo også på nisser, trolde og små grønne mænd fra Mars. ;-(
Og du tror ikke på noget. End ikke abiogenese. .-)
Økseskaft.? :-(
Ja, det er ikke rart.

Men hvorfor ikke ZzzzzzzzzzzzzzzzzzZ?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det er kun "tro" hvis man påstår AT det helt sikkert er tilfældet. At
"formode" at det kan være tilfældet er ikke en religiøs tro.:-P
Så du tror ikke på abiogenese, men keder dig bare.
Hvad var der i min ovenstående sætning som du ikke fattede.?:-(
Jeg bygger det på din tåbelige opdeling af tro.
En religiøs tro er når man er 100% overbevist om at noget er sandt, selvom
der ikke er det mindste bevis på at det er sandt. ;-)
Ja, jeg ved jo, du ofte udviser en overraskende mangel
på generel sproglig forståelse.
Økseskaft.? IGEN... :-(
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Eller måske i virkeligheden
agnostiker, hvad abiogenese angår? :-)
Økseskaft.? IGEN... IGEN... :-(
Hvad er der i ovenstående sætning, du ikke forstrår
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Du ved LANGT mindre end du TROR. :-P
Sikkert, men det er jo ikke min viden, vi diskuterer.
Korrekt, det er din PÅSTÅEDE viden (som bare er TRO), vi diskuterer. ;-)
Sludder Fedtmule. Det er bare dig der ikke forstår det.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Men jeg
har foreslået, at du kam læse lidt videnskabsteori. Så
behøver du måske heller ikke kaste dig ud i diskussioner,
som du i virkeligheden ikke selv tror på. Abiogenese er
en trossag.
Nej, det er det ikke længere, fordi det er videnskabeligt bevist at det KAN
lade sig gøre.:-P
Nej, det har den ikke. Man har syntetiseret nogle
aminosyrer og simple proteiner.
Ikke noget der i ringeste henseende kan karakteriseres som
liv.
Hvorfor ikke.?
Fordi, liv som mindstemål, kræver en organisme, om så
bare en celle, der kan interagere med omgivelserne.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
OM det er det der er sket på jorden, eller om "livet" er kommet fra et
andet sted i universet, er der ingen der ved.:-P
Korrekt. Men hvordan, at det skulle komme andetsteds fra
ændrer noget, forstår jeg ikke?
Det ændrer intet, men langt de fleste religiøse tosser tror jo at livet er
opstået på Jorden og at deres "gud" (og IKKE andres "guder") står bag. :-P
Så det, at du tror (eller måske ikke tror) livet ikke er skabt på
jorden, ændrer hvad?
Det er da komplet irrelevant hvad jeg formoder eller ikke formoder. Faktum
er at de religiøse tosser baserer deres såkaldte "viden" på fantasier og en
gammel bog. ;-)
Så lad være med at inddrage det i diskyussionen.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Livet på jorden er måske opstået ved abiogenese, tror
man måske og det fører til konklusionen, det er livet
på andre planeter nok også.
Du misfortolker påstanden.:-(
1: Det er videnskbeligt bevist at det KAN lade sig gøre.
Gider du genposte dit link?
Find det selv. Det er i denne tråd. :-P
Ja, jeg har fundet, fem minutter spildt. I artiklen
står der ikke det ringest i den retning. Det er et
meget tyndt halmstrå, du klynger dig til, og så
er det end ikke i ringeste henseende halm.
Du har tydeligvis ikke forstået hvad der står i linket, eller helt
automatisk afvist det, da det konflikter med dine fantasier om "gud". :-(
Det forstår jeg helt tydeligt. Der er intet, der indikerer
liv. Det har intet med mine ideer om Gud at gøre. Men du
gør svage rester af glycin til et bevis på, der findes
intelligent liv i universet?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
2: Der er milliarder at steder i universet hvor det kunne være sket.
Måske, men man kan logisk set ikke bruge det man
ikke vide noget om, som argument.
Økseskaft.? :-(
Du kan jo heller ikke VIDE om "gud" eksisterer, men derfor bruger du det jo
som argument alligevel. :-(
Nej, det gør jeg ikke.
Det gør du da hele tiden. :-(
Overhovedet ikke. Gad vide, hvad du har misforstået?
Men vil du venligst citere?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
3: Der er gået milliarder af år hvor det kunne være sket.
Der er gået mange år siden universets og jordens
skabelse. Det kan du heller ikke bruge son argument.
Hvorfor ikke.?
At noget er lang tid siden er ikke og kan ikke
være et argument.
Post by S.A.Thomsen
Jo længere tid der går, jo større er sandsynligheden for at noget bestemt
sker. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
4: 1 + 2 + 3 = Ekstremt sandsynligt at det ER det som er sket.;-)
Hvor 1) mangler og de to andre er ubrugelige.
Da KUN i din gude-fantasi-verden, for det er jo simpel logik og
sandsynlighedsberegning. :-(
Nej det er tyndt sludder.
Måske for dig, som er blændet af din "gude-fantasier", men ikke for
rationelt tænkende mennesker. :-P
Du bliver ved med dine gudefantasier? Nu må du altså
snart dokumentere.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
At livet på jorden er
opstået ved abiogenese er en trossag, så det kan ikke
bruges som argument for livet på andre planeter.
Eller livet på Jorden er kommet hertil med kometer fra andre steder i
universet,;-)
Ja? Hvad tænker du mere nøjagtigt på?
Man ved jo at det meste vand på Jorden stammer fra kometer, så hvorfor kan
disse frosne "isklumper" ikke indeholde andre ting.? ;-)
Frossen isblok er ikke liv, hvad den end indeholder.
En frossen isblok kan da sagtens indeholde liv. :-P
Ja, men *er* ikke liv. Det er blot endnu en af dine
letfærdige påstande om noget, du ikke ved noget om.
Post by S.A.Thomsen
Har du aldrig hørt om nedfrosne æg og sædceller.? ;-)
Jo, det har jeg da, er der sådan nogle i dine nedstyrtede
isblokke.

Det har jeg godt nok aldrig hørt tale om. Men dokumenter
da endeligt. Det lyder interessant
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det må
du da kunne forstå. Det ændres ikke af, at nogen har
fundet ud at kopiere DNA i et laboratorium.
Nu har det INTET med kopiering af DNA at gøre, men om at danne aminosyrer
udfra "dødt" materiale.:-P
At aminosyrer kan dannes/syntetiseres siger ingenting.
Hvorfor ikke.? :-(
Fordi aminosyrer er ikke levende.
Det kommer da an på definitionen af "levende". ;-)
Post by Vidal
Man skal som minimum
have en celle, der kan interagere med omgivelsernes miljø,
for at kunne karakterisere noget som levende
Og hvorfor skulle det ikke kunne opstå af sig selv, når nu de komplekse og
essencielle byggesten i denne celle kan.?
Det er ikke essentielle byggesten, der er tale om. Men
hvis det endeligt var, ville det blot betyde, det er
lykkedes at syntetisere sådanne.

Er der noget eksempel på at disse på en eller anden måde
er flydt/søgt sammen og har dannet en organisme?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Hvis noget SÅ kompliceret som aminosyrer (der jo er en essienciel del af
hvad vi kalder liv), kan dannes af sig selv, hvorfor skulle andre
komplicerede organiske forbindelser så ikke også kunne det.? ;-)
Jeg tror du formulerer dig helt ud i det blå.
"Hvis dit og dat, hvorfor så ikke ..." så er der
åbnet en ladeport for fantasifulde hypoteser.
Men det er da DIG der blankt afviser at det kan lade sig gøre, UDEN at du
har den fjerneste viden om det. :-(
Er det sket? Så er det undgået min opmærksomhed. Har man
fundet rester af cytosin, guanin, adenin eller thymin.

Vi er enige om at liv på jorden er DNA baseret? Eller
findes der andre løsninger? Måske på andre kloder i
universet?
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvis vi kan syntetisere protein, hvorfor så ikke
sige at universet vrimler med liv. og hvorfor så
ikke begynde at fabulere om dette livs eventuelle
indhold, intelligent eller ikke? Måske superintelligent,
og så er der åbnet for en ny række hypoteser.
Så ævler du løs med din udenomssnak IGEN. :-(
Jeg gennemtænker konsekvenserne. hvis jeg går ind på
din tankegang
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg siger ikke, at der ikke kan eksistere liv i
universet, men blot, at vi _ikke har noget_ at
bygge den formodning på.
Sludder. Vi HAR da netop noget at bygge den formodning på (der er jo mange
planeter der ligner Jorden), men vi har ikke kunnet bevise det (endnu). ;-)
Nåja, endnu engang luftige teorier som argument. Det
kan jo være tiden kommer dig til hjælp. :-)

Jo, jeg teoretiserer bare ikke over det, jeg ikke ved
noget om, det ingen kan vide noget om.
[...]
Post by S.A.Thomsen
Jeg henviser bare til et eksempel på at liv kunne være uddød (eller
opstået), pga. voldsomme påvirkninger udefra. :-(
Ja, man kan forestille sig meget.

[...]
Post by S.A.Thomsen
F.eks. er dronten uddød, fordi de alle blev ædt af mennesker. ;-)
Og det viser??? at der er arter der er uddøde. Dem er
der rigtig mange af, så måske har du fået fat i en
lang ende der? ;-)

[...]
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Der er ingen grund til at tro, at Jorden skulle være den
eneste planet blandt mange milliarden af planeter, hvor det kunne ske.
Det er der vel ingen, der mener.
Det mener de fleste religiøse da ellers. :-(
Jeg tvivler på det er et kristent dogme for nogen.
Hvad bygger du den ide på? Løse tanker, som sædvanligt,
velsagtens?

Man kan også spørge, er det en bestemt kristen menighed.
De fleste religiøse? Det er måske ikke kristne, du taler
om, falder det mig ind.

Religiøs kan man vel være i alle religioner? Jeg kunne
egentlig godt tænke mig at vide hvem, der mener sådan?
Det er nyt for mig.

Men jeg vil naturligvis ikke stikke næsen i, hvilke
religioner, du omgås. Men det kunne måske forklare
nogen af de mærkelige indtryk, du har af kristendommen,
hvis du forklarede.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Tja, da det er videnskabeligt bevist at liv KAN opstå af sig selv,
Det er på ingen måde påvist, man har fundet nogle aminosyrester,
glycin i noget slam. Det er ikke liv selv i den mest omfattende
definition på liv.
Det komme som sagt an på definitionen af "liv".
Nej.
Post by S.A.Thomsen
Aminosyrer er yderst
komplekse forbindelser, der jo ikke "burde" kunne lade sig gøre, men det
kan det altså. ;-)
Man har teknikken til at syntetisere stort set alle organiske
stoffer.
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Britannica.com 'lex naturalis' er meget oplysende, men du kan
finde synspunktet i utallige skrifter.
Nu er "lex naturalis" en filosofisk påstand, der KUN er en påstand. :-P
Men velunderbygget
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Det har intet med moral at gøre. Moral er en dårlig målestok
for kultur.
Hvad i alverden mener du så at "moral" er for en størrelse.?
http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=moral&dict=auto
-----
moral
1. Betydning
opfattelse af, hvordan man bør handle
-----
At man ikke bør spise andre mennesker, har da ALT med moral at gøre. :-P
Hvor står det? Det er vel kun nyere medicinsk forskning,
der har påpeget de uheldige konsekvenser af det, det et
måske et nyt kristent dogme, du opdigter?
Post by S.A.Thomsen
Hvis du ikke er religiøs, så
Afhængig af definitionen. Men jeg tror på Gud og er
kristen
Post by S.A.Thomsen
er min røv en gul vandflyver. :-D
- og rider på en seksbenet hest. Sandsynligvis påen fremmed planet fyldt
med højt intellektuelle væsner.
S.A.Thomsen
2017-08-04 14:53:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
At du TROR på en "gud", er ikke det samme som at "gud" eksisterer. ;-)
Naturligvis ikke. Jeg har sagt mange gange, at tro
ikke beviser noget og kan i sig selv ikke bevises
Og hvis noget ikke KAN bevises, så er det fordi det ikke eksisterer. ;-)
Altså er der ikke liv på andre kloder?
Det var en konklusion på det vrøvl du skrev. :-P

Jeg FORMODER at der er liv på andre planeter (for det er det mest
sandsynlige), men jeg VED det IKKE. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? At nogen tror på Gud?
Tja, nogen tror jo også på nisser, trolde og små grønne mænd fra Mars. ;-(
Og du tror ikke på noget. End ikke abiogenese. .-)
Økseskaft.? :-(
Ja, det er ikke rart.
Men hvorfor ikke ZzzzzzzzzzzzzzzzzzZ?
Fordi det var om formiddagen. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
En religiøs tro er når man er 100% overbevist om at noget er sandt, selvom
der ikke er det mindste bevis på at det er sandt. ;-)
Ja, jeg ved jo, du ofte udviser en overraskende mangel
på generel sproglig forståelse.
Økseskaft.? IGEN... :-(
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
Hold kæft hvor er du barnlig. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Eller måske i virkeligheden
agnostiker, hvad abiogenese angår? :-)
Økseskaft.? IGEN... IGEN... :-(
Hvad er der i ovenstående sætning, du ikke forstrår
Du kommer med en latterlig påstand, som ikke er værd at svare på. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Du ved LANGT mindre end du TROR. :-P
Sikkert, men det er jo ikke min viden, vi diskuterer.
Korrekt, det er din PÅSTÅEDE viden (som bare er TRO), vi diskuterer. ;-)
Sludder Fedtmule. Det er bare dig der ikke forstår det.
Hvilket bekræfter min påstand. ;-)

Du skrev højere oppe at TRO ikke kan bevises, og derfor er din PÅSTÅEDE
viden jo bare TRO. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Nej, det har den ikke. Man har syntetiseret nogle
aminosyrer og simple proteiner.
Ikke noget der i ringeste henseende kan karakteriseres som
liv.
Hvorfor ikke.?
Fordi, liv som mindstemål, kræver en organisme, om så
bare en celle, der kan interagere med omgivelserne.
Og du mener ikke at aminosyrer (der i sig selv er yderst komplicerede) kan
udvikle sig til encellede dyr, helt af sig selv.? :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Det ændrer intet, men langt de fleste religiøse tosser tror jo at livet er
opstået på Jorden og at deres "gud" (og IKKE andres "guder") står bag. :-P
Så det, at du tror (eller måske ikke tror) livet ikke er skabt på
jorden, ændrer hvad?
Det er da komplet irrelevant hvad jeg formoder eller ikke formoder. Faktum
er at de religiøse tosser baserer deres såkaldte "viden" på fantasier og en
gammel bog. ;-)
Så lad være med at inddrage det i diskyussionen.
Det er sgu da DIG der inddrager det i diskussionen. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Ja, jeg har fundet, fem minutter spildt. I artiklen
står der ikke det ringest i den retning. Det er et
meget tyndt halmstrå, du klynger dig til, og så
er det end ikke i ringeste henseende halm.
Du har tydeligvis ikke forstået hvad der står i linket, eller helt
automatisk afvist det, da det konflikter med dine fantasier om "gud". :-(
Det forstår jeg helt tydeligt. Der er intet, der indikerer
liv. Det har intet med mine ideer om Gud at gøre. Men du
gør svage rester af glycin til et bevis på, der findes
intelligent liv i universet?
ENDNU en barnlig stråamnd. :-(

Jeg har ALDRIG sagt at det var BEVIS for noget som helst. :-(

Du ewr så fuld af løgn at man kun kan have medlidenhed med dig. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
2: Der er milliarder at steder i universet hvor det kunne være sket.
Måske, men man kan logisk set ikke bruge det man
ikke vide noget om, som argument.
Økseskaft.? :-(
Du kan jo heller ikke VIDE om "gud" eksisterer, men derfor bruger du det jo
som argument alligevel. :-(
Nej, det gør jeg ikke.
Det gør du da hele tiden. :-(
Overhovedet ikke. Gad vide, hvad du har misforstået?
Men vil du venligst citere?
Du skrev højere oppe at "gud" havde skabt livet, så ergo bruger du det som
et argument, selvom du ikke ved noget om det. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
3: Der er gået milliarder af år hvor det kunne være sket.
Der er gået mange år siden universets og jordens
skabelse. Det kan du heller ikke bruge son argument.
Hvorfor ikke.?
At noget er lang tid siden er ikke og kan ikke
være et argument.
Post by S.A.Thomsen
Jo længere tid der går, jo større er sandsynligheden for at noget bestemt
sker. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
4: 1 + 2 + 3 = Ekstremt sandsynligt at det ER det som er sket.;-)
Hvor 1) mangler og de to andre er ubrugelige.
Da KUN i din gude-fantasi-verden, for det er jo simpel logik og
sandsynlighedsberegning. :-(
Nej det er tyndt sludder.
Måske for dig, som er blændet af din "gude-fantasier", men ikke for
rationelt tænkende mennesker. :-P
Du bliver ved med dine gudefantasier? Nu må du altså
snart dokumentere.
Hvordan i alverden vil du have at jeg skulle kunne dokumentere DINE
gude-fantasier.??????????? :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Man ved jo at det meste vand på Jorden stammer fra kometer, så hvorfor kan
disse frosne "isklumper" ikke indeholde andre ting.? ;-)
Frossen isblok er ikke liv, hvad den end indeholder.
En frossen isblok kan da sagtens indeholde liv. :-P
Ja, men *er* ikke liv.
Er nedfrosne celler nu ikke liv alligevel.??? :-(
Post by Vidal
Det er blot endnu en af dine
letfærdige påstande om noget, du ikke ved noget om.
Du dummer dig jo gang på gang, ved at udtale dig skråsikkert om noget du
ikke aner en skid om. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Har du aldrig hørt om nedfrosne æg og sædceller.? ;-)
Jo, det har jeg da, er der sådan nogle i dine nedstyrtede
isblokke.
Nu er det jo IKKE den eneste slags celler i hele universet. :-(

Der kunne jo f.eks. være tale om bakterier eller sporer, som kan tåle
nedfrysning i meget lang tid. ;-)
Post by Vidal
Det har jeg godt nok aldrig hørt tale om. Men dokumenter
da endeligt. Det lyder interessant
Er din uvidenhed virkelig SÅ komplet, at du aldrig har hørt om at man kan
nedfryde celler og tø dem op igen.? :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Man skal som minimum
have en celle, der kan interagere med omgivelsernes miljø,
for at kunne karakterisere noget som levende
Og hvorfor skulle det ikke kunne opstå af sig selv, når nu de komplekse og
essencielle byggesten i denne celle kan.?
Det er ikke essentielle byggesten, der er tale om.
Jo det er PRÆCIS det de er. :-P
Post by Vidal
Men
hvis det endeligt var, ville det blot betyde, det er
lykkedes at syntetisere sådanne.
Du har jo INTET fattet. :-(

Man skabte bestemte forhold, og så dannedes aminosyrerne helt af sig selv.
Det var ikke noget man konstruerede. :-(
Post by Vidal
Er der noget eksempel på at disse på en eller anden måde
er flydt/søgt sammen og har dannet en organisme?
Nej ikke nednu, men der er intet der antyder at det ikke skulle kunne lade
sig gøre. :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Hvis noget SÅ kompliceret som aminosyrer (der jo er en essienciel del af
hvad vi kalder liv), kan dannes af sig selv, hvorfor skulle andre
komplicerede organiske forbindelser så ikke også kunne det.? ;-)
Jeg tror du formulerer dig helt ud i det blå.
"Hvis dit og dat, hvorfor så ikke ..." så er der
åbnet en ladeport for fantasifulde hypoteser.
Men det er da DIG der blankt afviser at det kan lade sig gøre, UDEN at du
har den fjerneste viden om det. :-(
Er det sket? Så er det undgået min opmærksomhed. Har man
fundet rester af cytosin, guanin, adenin eller thymin.
Så startede udenomssnakken IGEN. :-(
Post by Vidal
Vi er enige om at liv på jorden er DNA baseret? Eller
findes der andre løsninger? Måske på andre kloder i
universet?
Om ALT liv på Jorden er (eller har været) DNA-baseret eller ej, er da
irrelevant. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Hvis vi kan syntetisere protein, hvorfor så ikke
sige at universet vrimler med liv. og hvorfor så
ikke begynde at fabulere om dette livs eventuelle
indhold, intelligent eller ikke? Måske superintelligent,
og så er der åbnet for en ny række hypoteser.
Så ævler du løs med din udenomssnak IGEN. :-(
Jeg gennemtænker konsekvenserne. hvis jeg går ind på
din tankegang
Du digter jo bare løs på må og få. :-(
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Jeg siger ikke, at der ikke kan eksistere liv i
universet, men blot, at vi _ikke har noget_ at
bygge den formodning på.
Sludder. Vi HAR da netop noget at bygge den formodning på (der er jo mange
planeter der ligner Jorden), men vi har ikke kunnet bevise det (endnu). ;-)
Nåja, endnu engang luftige teorier som argument. Det
kan jo være tiden kommer dig til hjælp. :-)
IGEN vrøvler du bare løs. :-(

Rent logisk burde der være liv andre steder i universet, men det ved vi
ikke noget om (endnu). ;-)
Post by Vidal
Jo, jeg teoretiserer bare ikke over det, jeg ikke ved
noget om, det ingen kan vide noget om.
Post by S.A.Thomsen
Jeg henviser bare til et eksempel på at liv kunne være uddød (eller
opstået), pga. voldsomme påvirkninger udefra. :-(
Ja, man kan forestille sig meget.
Tja. DU forestiller dig en usynlig "gud", så det er vel ikke så langt ude
at forestille sig at der kan være liv andre steder i universet, da det jo
er så ufatteligt stort. ;-)
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
F.eks. er dronten uddød, fordi de alle blev ædt af mennesker. ;-)
Og det viser??? at der er arter der er uddøde. Dem er
der rigtig mange af, så måske har du fået fat i en
lang ende der? ;-)
Det viser at visse livsformer er uddøde, lige som de fleste dinosaurere
(nogen mener jo at krokodiller er dino'ernes efterkommere). :-P
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Post by Vidal
Post by S.A.Thomsen
Der er ingen grund til at tro, at Jorden skulle være den
eneste planet blandt mange milliarden af planeter, hvor det kunne ske.
Det er der vel ingen, der mener.
Det mener de fleste religiøse da ellers. :-(
Jeg tvivler på det er et kristent dogme for nogen.
Hvad bygger du den ide på? Løse tanker, som sædvanligt,
velsagtens?
Jeg kan kun ryste på hovedet af din uvidenhed. :-(

<snip resten for jeg gider ikke spilde mere tid på dit ævl>
J. Nielsen
2017-08-03 16:41:10 UTC
Permalink
Raw Message
Vi har ingen 6 benede heste, vi har heller ikke firearmede mennesker.
Vist har vi så, Villy. Prøv at google "polymelia".

Hvilket jo blot viser at din gud har humor, om end den er politisk
ukorrekt.
--
-JN-
S.A.Thomsen
2017-08-02 08:56:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Dieter Britz
Det er slet ikke sikkert. Alt liv på jorden har samme oprindelse;
dvs det er ikke opstået særskilt forskellige steder, men sandsynligvis
et enkelt sted og spredt derfra. Det er ikke sikkert at det samme sker
på andre planeter, selv på dem hvor betingelserne er til det.
Varme have for 4 mia siden var spækfyldt med molekyler
af stort set alle grundstoffer samt nogle aminosyrer.
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Når processen kan finde sted her på Jorden,
hvorfor så ikke på andre planeter.
En 100% korrekt analyse. :-)
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Dieter Britz
På den anden side er der jo uhyre mange planeter, sikkert også med de
rigtige betingelser, så det kan jo være. Og vi er lidt forhippet
med den slags liv vi kender, der kræver vand - hvem ved om der kan
være andre slags liv eller ej? Interessant at spekulere over alt dette
men vi ved intet.
Jeg kan ikke bevise noget, men fastholder
at min tanke er logisk, og at den fører til
en erkendelse af at der med stor sandsynlig
er liv mange mange steder i vort univers.
Ja, logisk set må der være mange andre planeter i universet, der er fyldt
med liv, muligvis helt anderledes end liv her på jorden. :-)
Ejvind Kruse
2017-08-02 09:33:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by S.A.Thomsen
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Dieter Britz
Det er slet ikke sikkert. Alt liv på jorden har samme oprindelse;
dvs det er ikke opstået særskilt forskellige steder, men sandsynligvis
et enkelt sted og spredt derfra. Det er ikke sikkert at det samme sker
på andre planeter, selv på dem hvor betingelserne er til det.
Varme have for 4 mia siden var spækfyldt med molekyler
af stort set alle grundstoffer samt nogle aminosyrer.
I et sådant miljø vil der hvert sekund ske milliarder
af kombinationer i millioner af år. Nogle af disse
er organiske, energiomsættende og selvreproducerende.
Straks går evolutionen igang, hvor én streng af molekyler
henover millioner af år udkonkurrer alle andre systemer.
Når processen kan finde sted her på Jorden,
hvorfor så ikke på andre planeter.
En 100% korrekt analyse. :-)
Post by Jørgen Farum Jensen
Post by Dieter Britz
På den anden side er der jo uhyre mange planeter, sikkert også med de
rigtige betingelser, så det kan jo være. Og vi er lidt forhippet
med den slags liv vi kender, der kræver vand - hvem ved om der kan
være andre slags liv eller ej? Interessant at spekulere over alt dette
men vi ved intet.
Jeg kan ikke bevise noget, men fastholder
at min tanke er logisk, og at den fører til
en erkendelse af at der med stor sandsynlig
er liv mange mange steder i vort univers.
Ja, logisk set må der være mange andre planeter i universet, der er fyldt
med liv, muligvis helt anderledes end liv her på jorden. :-)
Og hvis man endelig tror på en skabende gud, hvorfor skulle denne
gud så lige begrænse sig til vores blå planet?
--
Ejvind Kruse
p***@gmail.com
2017-07-31 17:24:38 UTC
Permalink
Raw Message
Har du overvejet at spille Star Citizen?

Peter(Tyrens Stjernetegn)Deprimeret,Ærke
Loading...