Discussion:
*Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om - Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden - Re: Spørgsmål til kristen menighed
Add Reply
Kall, Mogens
2020-07-26 06:55:34 UTC
Svar
Permalink
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 08:18:11 +0200
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/U_ujI24qAwAJ
 >
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
---------- Forwarded message ---------
Fra: Mogens Kall <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 10.10, GMT 09:10
Subject: Spørgsmål
To: ... (classified) ...
=== citat start ===
Hej kristne brødre og søstre i Herren,
(Logo: Jesus loves You, Joh. 15,13)
Jeg er på jagt efter en menighed (og kirkesamfund), hvor jeg
kan komme i og udleve min tro på Jesus ... :-)
Men ...
Jeg har desværre brændt nallerne nogle gange, fordi det viste
sig, at der, hvor jeg kom, betød det alligevel ikke så meget
med at adlyde Guds bud (fx. vedr. hor og utugt), skønt prisen
måske kan blive, at Gud Helligånd flytter lysestagen. Og det
har jeg ikke råd til i længden, da omvejen for ulydighed
måske tager 40 år!
Så ...
Gengifter I fraskilte?
De bedste hilsner og Guds fred ... :-)
Mogens Kall
=== citat slut ===
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Ord, der skal ihukommes -
     Re: Spiritual deception (Åndeligt bedrag),
         Var: Kristen psykoterapi -
     Re: 2020 uge 01 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 05:40:05 +0200
Excorsismus (Eksorcisme, dæmon- og djævleuddrivelse)
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/excorsismus/22-xxx/22-351
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/pVlZps7gSBQ/P0Oae80hAwAJ
Interrupt from ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Eph+6.10-20&version=BPH
       Efeserne 6:10-20, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Den kristnes kamp og udrustning
Havde det været som under en krig i gamle dage, da kunne man måske
med rette sige, at jeg er *fanebærer* ...

+

      Chief ... Yeshua
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
[--]
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1  File no 22351
=== citat slut (file 22.351a) ===
Denne fil (file 22.351a) ...
Afsendt: Thu, 2 Jul 2020 12:04:45 +0200
.... kom ALDRIG online! - HVORFOR vides ikke!
Men den skal bruges (så lad vær' med at pille i mine programmer,
blinde *åndsboller*, der hverken kan skelne højre fra venstre,
godt fra ondt)!
Fordi ...
Interrupt from ...
      News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
(
Kirken°-på-Jord er kommet under heftig beskydning og er i
defensiven.
)
      HVAD skal der til for at rette skuden op igen?
     1
     NordVest-kirken
   og ...
     2
     Københavnerkirken
1.
Fra: Reidar Puggaard Poulsen <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 17.28
Subject: SV: Spørgsmål
To: Mogens Kall <...,
     Nordvestkirken <...
=== citat start ===
Hej Mogens!
Du er meget velkommen til vores gudstjenester.
De er offentlige og normalt alle søndage 10:30.
På www.nordvestkirken.dk kan du finde informationer om
menigheden.
Jeg ved ikke hvordan du har brændt nallerne, men jeg er ganske
overbevist om at det også vil ske hos os.
Vi er uperfekte disciple af Jesus der følger en helt igennem
fantastisk Herre og frelser.
Lad være med at vælge os hvis du søger den perfekte menighed,
men hvis vi, trods fejl og mangler, kan hjælpe dig til at følge
efter Jesus er du meget velkommen.
Vedrørende spørgsmålet om vielse af fraskilte, så er det et
spørgsmål der vanskeligt lader sig besvare i kort skriftlig
form.
Det korte svar er – nej, det gør vi ikke.
Det svar er, efter min vurdering, dog utilstrækkeligt.
Vi er en del af Luthersk Mission – og jeg vil henvise til en
længere vejledning angående ægteskab og skilsmisse som Luthersk
Missions landsstyrelse har udsendt i 2005.
http://www.dlm.dk/sites/default/files/files/Om_os/2005_hvad_gud_har_sammenfoejet_dec_04_juni_05.pdf
På søndag har vi gudstjeneste 10:30
Kristoffer Enevoldsen skal prædike over Romerbrevet kapitel 8.
Du er meget velkommen.
Guds fred!
Vh. Reidar
Præst, Nordvestkirken.
=== citat slut ===
Og det var jo glædelige nyheder for mig. Endelig en menighed,
der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar* bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske en opfølgning kommer ind på dette)
Og ...
2
Fra: Claus Grønbæk <...
Date: fre. 13. mar. 2020 kl. CET 10.13
Subject: Tak for din henvendelse til Københavnerkirken
To: ... [Mogens Kall] ...
Cc: Cecilie Sidenius <...
=== citat start ===
Hej Mogens Kall
Tak for din henvendelse til Københavnerkirken.
Og ja, det er vigtigt at finde en menighed, som ønsker at holde
sig til Guds ord.
Om det er tilfældet, kan man jo ikke bare bedømme på spørgsmålet
om vielse af gengifte – heller ikke for Københavnerkirkens
vedkommende.
Det er jo langt større end det.
Og vil jo nok kræve samtale og det at se, hvordan det ser ud i
praksis?
Og begge dele er du velkommen til.
Når det handler om dit specifikke spørgsmål har jeg vedhæftet
et papir, som vi i menighedsledelsen har lavet som en overordnet
retningslinie i Københavnerkirken.
åber at det kan give dig et svar?
Hav en god weekend.
Venlig hilsen
Claus Grønbæk
Ledende præst i Københavnerkirken
=== citat slut ===
Og det var jo OGSÅ glædelige nyheder for mig. Endelig her også
en  menighed, der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar*
bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske også her en opfølgning kommer ind på dette)
Og den kommer så her (fordi den IKKE er tilgængelig på andre
=== citat start ===
Om skilsmisse og gengifte i menigheden
Ifølge Bibelen er ægteskabet en Guds skaberordning, og det er
Guds vilje, at ægteskabet skal være livsvarigt mellem én mand
og én kvinde.
Hvor ægteskabet æres, er det til stor velsignelse såvel for
ægtefællerne selv og deres børn, for deres øvrige nære
relationer og for samfundet.
Det store antal skilsmisser i vores land i dag må på denne
baggrund betragtes både som en stor menneskelig og
samfundsmæssig tragedie og som et udtryk for et omfattende
frafald fra Guds Ord og vilje.
    Som det var tilfældet for den første kristne menighed, er
enhver kristen menighed kaldet til at slå værn om ægteskabet og
repræsentere en bevidst modkultur til ægteskabsopløsende
tendenser i samtiden.
Samtidig er menigheden kaldet til at møde enhver fraskilt og
gengift med omsorg, kærlighed og med budskabet om tilgivelse
for al erkendt og bekendt synd.
Det store antal brudte ægteskaber i vores samfund tvinger
enhver kristen menighed til samvittighedsfuldt at forholde sig
til spørgsmålet om, hvordan man på rette måde modtager,
vejleder og gør brug af fraskilte og gengifte i menigheden.
    I en luthersk kontekst udgør det en særlig vanskelighed, at
der blandt bibeltro lutheranere er to syn på spørgsmålet om,
hvorvidt fraskilte kan indgå nyt ægteskab.
Der [er] fuld enighed om, at ægteskabet ifølge Guds vilje er
livsvarigt, men der er ikke samme enighed om, hvorvidt Bibelen
åbner mulighed for, at fraskilte i visse bestemte tilfælde kan
indgå et nyt ægteskab.
Uenigheden knytter sig til fortolkningen af Matt 19,9, hvor
     ”Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af
     anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår
     ægteskabsbrud.”
Nogle mener, at Jesus her åbner mulighed for gengifte i de
tilfælde, hvor en fraskilt har været offer for sin ægtefælles
utugt.
Først bør de to ægtefæller søge at forliges (1 Kor 7,11), men
hvis forligets mulighed er udelukket, er ’den uskyldige part’
fri til at indgå et nyt ægteskab.
Andre mener, at Jesus i Matt 19,9 kun åbner mulighed for
skilsmisse  - ikke gengifte - for den, som er blevet offer for
utugt.
Andre steder synes Jesus og Paulus nemlig at afvise enhver
mulighed for nyt ægteskab for fraskilte.
(Mark 10,11-12; Luk 16,18; 1 Kor 7,10-11)
    Det må betragtes som en stor ulykke, at der råder uklarhed
blandt os, som ønsker at være bibeltro lutheranere, om så
væsentligt et spørgsmål som dette.
Og det må være vores fælles ønske og bøn, at Gud vil vejlede os
til ret og fælles forståelse af hans Ord på dette område.
    Som situationen er, må vi imidlertid anerkende den indbyrdes
uenighed som et givent vilkår, og finde en praksis, som tager
hensyn til begge syn – uden at lade de fraskilte og gengifte i
stikken!
På denne baggrund ønsker vi at følgende mål og retningslinier
1.
Det må være et højt prioriteret mål at støtte de kristne
ægteskaber og at yde hjælp, støtte og vejledning over for
ægtepar, der kommer i krise. Hjælpen må først og fremmest bestå
i en evangelisk opmuntring og formaning til at leve efter Guds
vilje i ægteskabet.
2.
De fraskilte og gengifte må mødes og modtages af menigheden som
alle andre. Nogle fraskilte er uden åbenbar skyld i deres
skilsmisse, andre ikke. Men uanset deres personlige historie må
alle såvel fraskilte som gengifte gennem menighedens ord og
handlinger møde budskabet om Guds ubetingede nåde mod enhver
synder, der omvender sig.
3.
Alle troende fraskilte og gengifte er kaldet til at lovprise
Gud og vidne om ham i menigheden og til at tage del i
evangeliets udbredelse. Dette bør komme til udtryk i
menighedens forkyndelse, praksis og sjælesorg over for
fraskilte og gengifte.
4.
Blandt menighedens medlemmer, forkyndere og ledere vil begge de
to ovenfor skitserede syn på fraskiltes mulighed for at indgå
nyt ægteskab have eksistensret. Dette må imidlertid betragtes
som en nødsituation. Ideelt set er det kun en overgangsordning,
indtil vi finder klarhed og enhed om ét syn.
5.
Ifølge det mest restriktive af de to syn vil en fraskilt, der
indgår et nyt ægteskab, i alle tilfælde bryde ægteskabet.
Vielseshandlingen må således betragtes som den ydre og
endegyldige markering af et ægteskabsbrud. Af hensyn til dette
syn vil vi i menigheden ikke vie fraskilte.
6.
Menighedens kirketugtspraksis vil ligge i forlængelse af den
praksis, som er almindelig blandt bibeltro lutheranere i vort
land. Vi lever med brødre og søstre iblandt os, som er gengifte,
og som i overensstemmelse med det mindre restriktive syn anser
deres nye ægteskab for bibelsk forsvarligt. Selvom de
fastholder denne holdning, vil de ikke blive sat under tugt i
menigheden. Vores kirketugtspraksis vil således rettes ind
efter det mindre restriktive syn.
7.
Bibelens fordringer til ledere og forkyndere i den kristne
menighed, udelukker at gengifte kan varetage disse tjenester
(1 Tim 3,1-13; Tit 1,6-9). Grunden er ikke, at ledere og
forkyndere skal være fri for ydre synd. Også de lever helt af
Guds nåde! Grunden er derimod, at netop de, som har leder- og
forkynderansvar, bør være forbilleder for menigheden i
livsførelse og væremåde – også ægteskabeligt (1 Tim.4,12;
Tit 2,7; 1 Pet 5,3). I vores menighed vil dette konkret
indebære, at vi ikke kan gøre brug af gengifte som prædikanter,
som medlemmer af menighedens ældsteråd eller i lignende
forkynder- og lederopgaver.
=== citat slut ===
Amen ?
Og ...
Hvis du ønsker *succes* mht. Kirkevækst, da lyt til disse
råd fra dine *modne* medkristne, apropos Guds Ord ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Heb+5.11-14&version=BPH
     Hebræerne 5:11-14 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
     Åndelig modenhed
     11
     Det kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at
     forklare, for I har svært ved at forstå det.
     12
     I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne
     undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive
     undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I
     er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde.
     13
     De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds vilje.
     De er endnu på begynderstadiet.
     14
     Men den faste føde er for de modne kristne, som gennem
     øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte.
Alt andet vil nemlig - før eller sidenhen - brase sammen
(i grus) som et korthus (fordi det byggede på *løgn*, hvilket
- i Guds øjne - ér SHIRK; altså *afgudsdyrkelse*)!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Gud kan IKKE bruge dig, så længe du er *ulydig*!
Som en vildhest smider du hele tiden Rytteren° af og lærer
aldrig at lystre!
    Jeg kan selv og jeg VIL selv!
*Egenkærligheden* - dét, at du elsker dig selv højere end Gud -
er blevet din *afgud*!
Omvend dig (fra dette *hovmod*) eller gå fortabt!
22356
News:

DR S118 søn 26 jul 07:59:15
25.juli dr.dk/nyheder 19:07

PRINS JOACHIM OPERERET FOR BLODPROP
Prins Joachim er blevet indlagt med en
blodprop i hjernen.

Det skriver Kongehuset i deres
pressemeddelelse.

Han blev sent i aftes indlagt på
Universitetshospitalet i Toulouse,
Frankrig.

Prinsen blev umiddelbart herefter
opereret for en blodprop i hjernen og
operationen var vellykket.

Hans tilstand er stabil.

Kongehuset har på nuværende tidspunkt
ikke yderligere oplysninger.


Input memory from ...

https://ekstrabladet.dk/nationen/article4302770.ece

Torsdag d. 27. nov. 2008 - kl. 15:53

Var Joachim Alexandra utro?

+

https://www.seoghoer.dk/vipedia/grevinde-alexandra

Grevinde Alexandra - Få hele historien og seneste nyt | SE og ...

[ ... ]

Da parret meddelte den danske befolkning, at de skulle separeres,
begyndte ulmende rygter om utroskab at svirre i pressen, ...


*hvem* lyver ?


Hmm ... (memory on from) ...


Forhør i Tibet-sagen: Nu bliver Kongehuset draget ind i skandale

https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/19-579
Frimurerlogen er som en stat i staten, og det er altid farligt
pga. magtmisbrug
Hvis man holder hånden over kongehuset (eller You-name-it), så er
det, at folk melder sig ud af samfundet (og ser sig berettiget til
at lave hærværk og desværre også ligefrem terrorisme i ekstreme
tilfælde), fordi du jo *snyder* på vægtskålen!
+

I dag skal vi se, hvor mange *hyklere*, der findes i det nye
Folketing, fordi ... ordet *luder* "strejfer" mit sind!

https://sites.google.com/site/snufo000/home/stem-paa/republikanerne/21-554
Subject: Re: Du har *forrådt* demokratiet, Frederik, din
*slambert* !!! -
Was: Dronningerunden ...
[ ... ]
... Demokratiet er bare ikke til salg, hverken for
*selvbestaltede* smagsdommere eller andre!
Folk i bl.a. Kina lider jo døden i fangelejre pga.
disse kriminelle forbrydere, så det er MEGET
forargeligt, dét kronprinsen har gjort ved at
skide højt og flot på deres demokratiske
rettigheder!
Ordene 'forkælet møgunge', *egoist* og 'dumt
svin' strejfer mit sind!
[ ... ]
... så det må stå klart for enhver,
at vi er DYBT, DYBT forargede over vores
*forhenværende* kronprins og på INGEN måde billiger
hans ulækre spytslikkeri overfor diktaturet i
Kannibal-istan (Kina) !!!
+

https://www.skrivunder.net/afskaf_kongehuset


Jeg *fristes* over evne til at udtrykke følgende:

(
Sorry, men jeg er altså IKKE "ansat" i Firmaet° til spytslikkeri!
)

Når man først begår åndelig voldtægt (på Guds ejendom: kirken°,
så *vranglære* ophøjes til sandhed), apropos ...

Sent: Tuesday, October 22, 2013, CET 16:21, GMT 14:21
Subject: Villy Søvndal opereret for blodprop -
Was: ... Jan Trøjborg død ...
Advarsel til MF'ere mod blasfemisk overgreb på Folkekirken ...
Åbent brev til Folketingets medlemmer
15924 news:526689cf$0$295$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/blasphemy/15-924
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/15-924


Når man først begår åndelig voldtægt (på Guds ejendom: kirken°,
så *vranglære* ophøjes til sandhed), da KAN man risikere Guds
straf!


Jeg *RÅDER* derfor enhver til at FJERNE deres klamme ulækre
hænder!

(Stik af medens du endnu kan!)


NB!
*Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om...

Og netop i det samme hørte jeg en røst fra Himlen sige:
(2020-07-26, Søndag, CET 08:25, GMT 06:25)
- "Amen!"


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22374
Kall, Mogens
2020-07-26 07:03:39 UTC
Svar
Permalink
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 08:18:11 +0200
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/U_ujI24qAwAJ
 >
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
---------- Forwarded message ---------
Fra: Mogens Kall <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 10.10, GMT 09:10
Subject: Spørgsmål
To: ... (classified) ...
=== citat start ===
Hej kristne brødre og søstre i Herren,
(Logo: Jesus loves You, Joh. 15,13)
Jeg er på jagt efter en menighed (og kirkesamfund), hvor jeg
kan komme i og udleve min tro på Jesus ... :-)
Men ...
Jeg har desværre brændt nallerne nogle gange, fordi det viste
sig, at der, hvor jeg kom, betød det alligevel ikke så meget
med at adlyde Guds bud (fx. vedr. hor og utugt), skønt prisen
måske kan blive, at Gud Helligånd flytter lysestagen. Og det
har jeg ikke råd til i længden, da omvejen for ulydighed
måske tager 40 år!
Så ...
Gengifter I fraskilte?
De bedste hilsner og Guds fred ... :-)
Mogens Kall
=== citat slut ===
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Ord, der skal ihukommes -
     Re: Spiritual deception (Åndeligt bedrag),
         Var: Kristen psykoterapi -
     Re: 2020 uge 01 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 05:40:05 +0200
Excorsismus (Eksorcisme, dæmon- og djævleuddrivelse)
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/excorsismus/22-xxx/22-351
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/pVlZps7gSBQ/P0Oae80hAwAJ
Interrupt from ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Eph+6.10-20&version=BPH
       Efeserne 6:10-20, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Den kristnes kamp og udrustning
Havde det været som under en krig i gamle dage, da kunne man måske
med rette sige, at jeg er *fanebærer* ...
http://youtu.be/oqI3ZFKlvNY
+
http://youtu.be/deLz2J6Q5mY
      Chief ... Yeshua
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
[--]
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more
(Jer.49,34-) ?
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1  File no 22351
=== citat slut (file 22.351a) ===
Denne fil (file 22.351a) ...
Afsendt: Thu, 2 Jul 2020 12:04:45 +0200
.... kom ALDRIG online! - HVORFOR vides ikke!
Men den skal bruges (så lad vær' med at pille i mine programmer,
blinde *åndsboller*, der hverken kan skelne højre fra venstre,
godt fra ondt)!
Fordi ...
Interrupt from ...
      News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
(
Kirken°-på-Jord er kommet under heftig beskydning og er i
defensiven.
)
      HVAD skal der til for at rette skuden op igen?
     1
     NordVest-kirken
   og ...
     2
     Københavnerkirken
1.
Fra: Reidar Puggaard Poulsen <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 17.28
Subject: SV: Spørgsmål
To: Mogens Kall <...,
     Nordvestkirken <...
=== citat start ===
Hej Mogens!
Du er meget velkommen til vores gudstjenester.
De er offentlige og normalt alle søndage 10:30.
På www.nordvestkirken.dk kan du finde informationer om
menigheden.
Jeg ved ikke hvordan du har brændt nallerne, men jeg er ganske
overbevist om at det også vil ske hos os.
Vi er uperfekte disciple af Jesus der følger en helt igennem
fantastisk Herre og frelser.
Lad være med at vælge os hvis du søger den perfekte menighed,
men hvis vi, trods fejl og mangler, kan hjælpe dig til at følge
efter Jesus er du meget velkommen.
Vedrørende spørgsmålet om vielse af fraskilte, så er det et
spørgsmål der vanskeligt lader sig besvare i kort skriftlig
form.
Det korte svar er – nej, det gør vi ikke.
Det svar er, efter min vurdering, dog utilstrækkeligt.
Vi er en del af Luthersk Mission – og jeg vil henvise til en
længere vejledning angående ægteskab og skilsmisse som Luthersk
Missions landsstyrelse har udsendt i 2005.
http://www.dlm.dk/sites/default/files/files/Om_os/2005_hvad_gud_har_sammenfoejet_dec_04_juni_05.pdf
På søndag har vi gudstjeneste 10:30
Kristoffer Enevoldsen skal prædike over Romerbrevet kapitel 8.
Du er meget velkommen.
Guds fred!
Vh. Reidar
Præst, Nordvestkirken.
=== citat slut ===
Og det var jo glædelige nyheder for mig. Endelig en menighed,
der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar* bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske en opfølgning kommer ind på dette)
Og ...
2
Fra: Claus Grønbæk <...
Date: fre. 13. mar. 2020 kl. CET 10.13
Subject: Tak for din henvendelse til Københavnerkirken
To: ... [Mogens Kall] ...
Cc: Cecilie Sidenius <...
=== citat start ===
Hej Mogens Kall
Tak for din henvendelse til Københavnerkirken.
Og ja, det er vigtigt at finde en menighed, som ønsker at holde
sig til Guds ord.
Om det er tilfældet, kan man jo ikke bare bedømme på spørgsmålet
om vielse af gengifte – heller ikke for Københavnerkirkens
vedkommende.
Det er jo langt større end det.
Og vil jo nok kræve samtale og det at se, hvordan det ser ud i
praksis?
Og begge dele er du velkommen til.
Når det handler om dit specifikke spørgsmål har jeg vedhæftet
et papir, som vi i menighedsledelsen har lavet som en overordnet
retningslinie i Københavnerkirken.
åber at det kan give dig et svar?
Hav en god weekend.
Venlig hilsen
Claus Grønbæk
Ledende præst i Københavnerkirken
=== citat slut ===
Og det var jo OGSÅ glædelige nyheder for mig. Endelig her også
en  menighed, der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar*
bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske også her en opfølgning kommer ind på dette)
Og den kommer så her (fordi den IKKE er tilgængelig på andre
=== citat start ===
Om skilsmisse og gengifte i menigheden
Ifølge Bibelen er ægteskabet en Guds skaberordning, og det er
Guds vilje, at ægteskabet skal være livsvarigt mellem én mand
og én kvinde.
Hvor ægteskabet æres, er det til stor velsignelse såvel for
ægtefællerne selv og deres børn, for deres øvrige nære
relationer og for samfundet.
Det store antal skilsmisser i vores land i dag må på denne
baggrund betragtes både som en stor menneskelig og
samfundsmæssig tragedie og som et udtryk for et omfattende
frafald fra Guds Ord og vilje.
    Som det var tilfældet for den første kristne menighed, er
enhver kristen menighed kaldet til at slå værn om ægteskabet og
repræsentere en bevidst modkultur til ægteskabsopløsende
tendenser i samtiden.
Samtidig er menigheden kaldet til at møde enhver fraskilt og
gengift med omsorg, kærlighed og med budskabet om tilgivelse
for al erkendt og bekendt synd.
Det store antal brudte ægteskaber i vores samfund tvinger
enhver kristen menighed til samvittighedsfuldt at forholde sig
til spørgsmålet om, hvordan man på rette måde modtager,
vejleder og gør brug af fraskilte og gengifte i menigheden.
    I en luthersk kontekst udgør det en særlig vanskelighed, at
der blandt bibeltro lutheranere er to syn på spørgsmålet om,
hvorvidt fraskilte kan indgå nyt ægteskab.
Der [er] fuld enighed om, at ægteskabet ifølge Guds vilje er
livsvarigt, men der er ikke samme enighed om, hvorvidt Bibelen
åbner mulighed for, at fraskilte i visse bestemte tilfælde kan
indgå et nyt ægteskab.
Uenigheden knytter sig til fortolkningen af Matt 19,9, hvor
     ”Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af
     anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår
     ægteskabsbrud.”
Nogle mener, at Jesus her åbner mulighed for gengifte i de
tilfælde, hvor en fraskilt har været offer for sin ægtefælles
utugt.
Først bør de to ægtefæller søge at forliges (1 Kor 7,11), men
hvis forligets mulighed er udelukket, er ’den uskyldige part’
fri til at indgå et nyt ægteskab.
Andre mener, at Jesus i Matt 19,9 kun åbner mulighed for
skilsmisse  - ikke gengifte - for den, som er blevet offer for
utugt.
Andre steder synes Jesus og Paulus nemlig at afvise enhver
mulighed for nyt ægteskab for fraskilte.
(Mark 10,11-12; Luk 16,18; 1 Kor 7,10-11)
    Det må betragtes som en stor ulykke, at der råder uklarhed
blandt os, som ønsker at være bibeltro lutheranere, om så
væsentligt et spørgsmål som dette.
Og det må være vores fælles ønske og bøn, at Gud vil vejlede os
til ret og fælles forståelse af hans Ord på dette område.
    Som situationen er, må vi imidlertid anerkende den indbyrdes
uenighed som et givent vilkår, og finde en praksis, som tager
hensyn til begge syn – uden at lade de fraskilte og gengifte i
stikken!
På denne baggrund ønsker vi at følgende mål og retningslinier
1.
Det må være et højt prioriteret mål at støtte de kristne
ægteskaber og at yde hjælp, støtte og vejledning over for
ægtepar, der kommer i krise. Hjælpen må først og fremmest bestå
i en evangelisk opmuntring og formaning til at leve efter Guds
vilje i ægteskabet.
2.
De fraskilte og gengifte må mødes og modtages af menigheden som
alle andre. Nogle fraskilte er uden åbenbar skyld i deres
skilsmisse, andre ikke. Men uanset deres personlige historie må
alle såvel fraskilte som gengifte gennem menighedens ord og
handlinger møde budskabet om Guds ubetingede nåde mod enhver
synder, der omvender sig.
3.
Alle troende fraskilte og gengifte er kaldet til at lovprise
Gud og vidne om ham i menigheden og til at tage del i
evangeliets udbredelse. Dette bør komme til udtryk i
menighedens forkyndelse, praksis og sjælesorg over for
fraskilte og gengifte.
4.
Blandt menighedens medlemmer, forkyndere og ledere vil begge de
to ovenfor skitserede syn på fraskiltes mulighed for at indgå
nyt ægteskab have eksistensret. Dette må imidlertid betragtes
som en nødsituation. Ideelt set er det kun en overgangsordning,
indtil vi finder klarhed og enhed om ét syn.
5.
Ifølge det mest restriktive af de to syn vil en fraskilt, der
indgår et nyt ægteskab, i alle tilfælde bryde ægteskabet.
Vielseshandlingen må således betragtes som den ydre og
endegyldige markering af et ægteskabsbrud. Af hensyn til dette
syn vil vi i menigheden ikke vie fraskilte.
6.
Menighedens kirketugtspraksis vil ligge i forlængelse af den
praksis, som er almindelig blandt bibeltro lutheranere i vort
land. Vi lever med brødre og søstre iblandt os, som er gengifte,
og som i overensstemmelse med det mindre restriktive syn anser
deres nye ægteskab for bibelsk forsvarligt. Selvom de
fastholder denne holdning, vil de ikke blive sat under tugt i
menigheden. Vores kirketugtspraksis vil således rettes ind
efter det mindre restriktive syn.
7.
Bibelens fordringer til ledere og forkyndere i den kristne
menighed, udelukker at gengifte kan varetage disse tjenester
(1 Tim 3,1-13; Tit 1,6-9). Grunden er ikke, at ledere og
forkyndere skal være fri for ydre synd. Også de lever helt af
Guds nåde! Grunden er derimod, at netop de, som har leder- og
forkynderansvar, bør være forbilleder for menigheden i
livsførelse og væremåde – også ægteskabeligt (1 Tim.4,12;
Tit 2,7; 1 Pet 5,3). I vores menighed vil dette konkret
indebære, at vi ikke kan gøre brug af gengifte som prædikanter,
som medlemmer af menighedens ældsteråd eller i lignende
forkynder- og lederopgaver.
=== citat slut ===
Amen ?
Og ...
Hvis du ønsker *succes* mht. Kirkevækst, da lyt til disse
råd fra dine *modne* medkristne, apropos Guds Ord ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Heb+5.11-14&version=BPH
     Hebræerne 5:11-14 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
     Åndelig modenhed
     11
     Det kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at
     forklare, for I har svært ved at forstå det.
     12
     I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne
     undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive
     undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I
     er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde.
     13
     De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds vilje.
     De er endnu på begynderstadiet.
     14
     Men den faste føde er for de modne kristne, som gennem
     øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte.
Alt andet vil nemlig - før eller sidenhen - brase sammen
(i grus) som et korthus (fordi det byggede på *løgn*, hvilket
- i Guds øjne - ér SHIRK; altså *afgudsdyrkelse*)!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Gud kan IKKE bruge dig, så længe du er *ulydig*!
Som en vildhest smider du hele tiden Rytteren° af og lærer
aldrig at lystre!
     Jeg kan selv og jeg VIL selv!
*Egenkærligheden* - dét, at du elsker dig selv højere end Gud -
er blevet din *afgud*!
Omvend dig (fra dette *hovmod*) eller gå fortabt!
22356
        DR   S118  søn 26 jul   07:59:15
   25.juli        dr.dk/nyheder   19:07
 PRINS JOACHIM OPERERET FOR BLODPROP
 Prins Joachim er blevet indlagt med en
 blodprop i hjernen.
 Det skriver Kongehuset i deres
 pressemeddelelse.
 Han blev sent i aftes indlagt på
 Universitetshospitalet i Toulouse,
 Frankrig.
 Prinsen blev umiddelbart herefter
 opereret for en blodprop i hjernen og
 operationen var vellykket.
 Hans tilstand er stabil.
 Kongehuset har på nuværende tidspunkt
 ikke yderligere oplysninger.
Input memory from ...
https://ekstrabladet.dk/nationen/article4302770.ece
    Torsdag d. 27. nov. 2008 - kl. 15:53
    Var Joachim Alexandra utro?
+
https://www.seoghoer.dk/vipedia/grevinde-alexandra
    Grevinde Alexandra - Få hele historien og seneste nyt | SE og ...
    [ ... ]
    Da parret meddelte den danske befolkning, at de skulle separeres,
    begyndte ulmende rygter om utroskab at svirre i pressen, ...
*hvem* lyver ?
Hmm ... (memory on from) ...
Forhør i Tibet-sagen: Nu bliver Kongehuset draget ind i skandale
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/19-579
Frimurerlogen er som en stat i staten, og det er altid farligt
pga. magtmisbrug
Hvis man holder hånden over kongehuset (eller You-name-it), så er
det, at folk melder sig ud af samfundet (og ser sig berettiget til
at lave hærværk og desværre også ligefrem terrorisme i ekstreme
tilfælde), fordi du jo *snyder* på vægtskålen!
+
I dag skal vi se, hvor mange *hyklere*, der findes i det nye
Folketing, fordi ... ordet *luder* "strejfer" mit sind!
https://sites.google.com/site/snufo000/home/stem-paa/republikanerne/21-554
Subject: Re: Du har *forrådt* demokratiet, Frederik, din
        *slambert* !!! -
    Was: Dronningerunden ...
[ ... ]
   >>>> ... Demokratiet er bare ikke til salg, hverken for
   >>>> *selvbestaltede* smagsdommere eller andre!
   >>>>
   >>>> Folk i bl.a. Kina lider jo døden i fangelejre pga.
   >>>> disse kriminelle forbrydere, så det er MEGET
   >>>> forargeligt, dét kronprinsen har gjort ved at
   >>>> skide højt og flot på deres demokratiske
   >>>> rettigheder!
   >>>>     Ordene 'forkælet møgunge', *egoist* og 'dumt
   >>>> svin' strejfer mit sind!
   [ ... ]
   >>> ... så det må stå klart for enhver,
   >>> at vi er DYBT, DYBT forargede over vores
   >>> *forhenværende* kronprins og på INGEN måde billiger
   >>> hans ulækre spytslikkeri overfor diktaturet i
   >>> Kannibal-istan (Kina) !!!
+
https://www.skrivunder.net/afskaf_kongehuset
(
Sorry, men jeg er altså IKKE "ansat" i Firmaet° til spytslikkeri!
)
Når man først begår åndelig voldtægt (på Guds ejendom: kirken°,
så *vranglære* ophøjes til sandhed), apropos ...
Sent: Tuesday, October 22, 2013, CET 16:21, GMT 14:21
Subject: Villy Søvndal opereret for blodprop -
    Was: ... Jan Trøjborg død ...
    Advarsel til MF'ere mod blasfemisk overgreb på Folkekirken ...
    Åbent brev til Folketingets medlemmer
https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/blasphemy/15-924
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/15-924
Når man først begår åndelig voldtægt (på Guds ejendom: kirken°,
så *vranglære* ophøjes til sandhed), da KAN man risikere Guds
straf!
Jeg *RÅDER* derfor enhver til at FJERNE deres klamme ulækre
hænder!
(Stik af medens du endnu kan!)
NB!
*Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om...
(2020-07-26, Søndag, CET 08:25, GMT 06:25)
- "Amen!"
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
HVORDAN retter man skuden op ?

1.
*Sabotører*, der FORTSÆTTER med at bore nye huller i skroget,
FJERNES!

Amen ?


2.
Lap hullerne i skroget!

Amen ?


3.
Fjern al det, der (som vand) er trængt ind i skroget
(herunder urene ånder, *vranglære* m.m.)!

Amen ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22375
Kall, Mogens
2020-07-26 08:06:10 UTC
Svar
Permalink
Post by Kall, Mogens
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 08:18:11 +0200
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/U_ujI24qAwAJ
 >
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
---------- Forwarded message ---------
Fra: Mogens Kall <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 10.10, GMT 09:10
Subject: Spørgsmål
To: ... (classified) ...
=== citat start ===
Hej kristne brødre og søstre i Herren,
(Logo: Jesus loves You, Joh. 15,13)
Jeg er på jagt efter en menighed (og kirkesamfund), hvor jeg
kan komme i og udleve min tro på Jesus ... :-)
Men ...
Jeg har desværre brændt nallerne nogle gange, fordi det viste
sig, at der, hvor jeg kom, betød det alligevel ikke så meget
med at adlyde Guds bud (fx. vedr. hor og utugt), skønt prisen
måske kan blive, at Gud Helligånd flytter lysestagen. Og det
har jeg ikke råd til i længden, da omvejen for ulydighed
måske tager 40 år!
Så ...
Gengifter I fraskilte?
De bedste hilsner og Guds fred ... :-)
Mogens Kall
=== citat slut ===
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Ord, der skal ihukommes -
     Re: Spiritual deception (Åndeligt bedrag),
         Var: Kristen psykoterapi -
     Re: 2020 uge 01 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 05:40:05 +0200
Excorsismus (Eksorcisme, dæmon- og djævleuddrivelse)
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/excorsismus/22-xxx/22-351
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/pVlZps7gSBQ/P0Oae80hAwAJ
Interrupt from ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Eph+6.10-20&version=BPH
       Efeserne 6:10-20, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Den kristnes kamp og udrustning
Havde det været som under en krig i gamle dage, da kunne man måske
med rette sige, at jeg er *fanebærer* ...
http://youtu.be/oqI3ZFKlvNY
+
http://youtu.be/deLz2J6Q5mY
      Chief ... Yeshua
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
[--]
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more
(Jer.49,34-) ?
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1  File no 22351
=== citat slut (file 22.351a) ===
Denne fil (file 22.351a) ...
Afsendt: Thu, 2 Jul 2020 12:04:45 +0200
.... kom ALDRIG online! - HVORFOR vides ikke!
Men den skal bruges (så lad vær' med at pille i mine programmer,
blinde *åndsboller*, der hverken kan skelne højre fra venstre,
godt fra ondt)!
Fordi ...
Interrupt from ...
      News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
(
Kirken°-på-Jord er kommet under heftig beskydning og er i
defensiven.
)
      HVAD skal der til for at rette skuden op igen?
     1
     NordVest-kirken
   og ...
     2
     Københavnerkirken
1.
Fra: Reidar Puggaard Poulsen <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 17.28
Subject: SV: Spørgsmål
To: Mogens Kall <...,
     Nordvestkirken <...
=== citat start ===
Hej Mogens!
Du er meget velkommen til vores gudstjenester.
De er offentlige og normalt alle søndage 10:30.
På www.nordvestkirken.dk kan du finde informationer om
menigheden.
Jeg ved ikke hvordan du har brændt nallerne, men jeg er ganske
overbevist om at det også vil ske hos os.
Vi er uperfekte disciple af Jesus der følger en helt igennem
fantastisk Herre og frelser.
Lad være med at vælge os hvis du søger den perfekte menighed,
men hvis vi, trods fejl og mangler, kan hjælpe dig til at følge
efter Jesus er du meget velkommen.
Vedrørende spørgsmålet om vielse af fraskilte, så er det et
spørgsmål der vanskeligt lader sig besvare i kort skriftlig
form.
Det korte svar er – nej, det gør vi ikke.
Det svar er, efter min vurdering, dog utilstrækkeligt.
Vi er en del af Luthersk Mission – og jeg vil henvise til en
længere vejledning angående ægteskab og skilsmisse som Luthersk
Missions landsstyrelse har udsendt i 2005.
http://www.dlm.dk/sites/default/files/files/Om_os/2005_hvad_gud_har_sammenfoejet_dec_04_juni_05.pdf
På søndag har vi gudstjeneste 10:30
Kristoffer Enevoldsen skal prædike over Romerbrevet kapitel 8.
Du er meget velkommen.
Guds fred!
Vh. Reidar
Præst, Nordvestkirken.
=== citat slut ===
Og det var jo glædelige nyheder for mig. Endelig en menighed,
der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar* bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske en opfølgning kommer ind på dette)
Og ...
2
Fra: Claus Grønbæk <...
Date: fre. 13. mar. 2020 kl. CET 10.13
Subject: Tak for din henvendelse til Københavnerkirken
To: ... [Mogens Kall] ...
Cc: Cecilie Sidenius <...
=== citat start ===
Hej Mogens Kall
Tak for din henvendelse til Københavnerkirken.
Og ja, det er vigtigt at finde en menighed, som ønsker at holde
sig til Guds ord.
Om det er tilfældet, kan man jo ikke bare bedømme på spørgsmålet
om vielse af gengifte – heller ikke for Københavnerkirkens
vedkommende.
Det er jo langt større end det.
Og vil jo nok kræve samtale og det at se, hvordan det ser ud i
praksis?
Og begge dele er du velkommen til.
Når det handler om dit specifikke spørgsmål har jeg vedhæftet
et papir, som vi i menighedsledelsen har lavet som en overordnet
retningslinie i Københavnerkirken.
åber at det kan give dig et svar?
Hav en god weekend.
Venlig hilsen
Claus Grønbæk
Ledende præst i Københavnerkirken
=== citat slut ===
Og det var jo OGSÅ glædelige nyheder for mig. Endelig her også
en  menighed, der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar*
bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske også her en opfølgning kommer ind på dette)
Og den kommer så her (fordi den IKKE er tilgængelig på andre
=== citat start ===
Om skilsmisse og gengifte i menigheden
Ifølge Bibelen er ægteskabet en Guds skaberordning, og det er
Guds vilje, at ægteskabet skal være livsvarigt mellem én mand
og én kvinde.
Hvor ægteskabet æres, er det til stor velsignelse såvel for
ægtefællerne selv og deres børn, for deres øvrige nære
relationer og for samfundet.
Det store antal skilsmisser i vores land i dag må på denne
baggrund betragtes både som en stor menneskelig og
samfundsmæssig tragedie og som et udtryk for et omfattende
frafald fra Guds Ord og vilje.
    Som det var tilfældet for den første kristne menighed, er
enhver kristen menighed kaldet til at slå værn om ægteskabet og
repræsentere en bevidst modkultur til ægteskabsopløsende
tendenser i samtiden.
Samtidig er menigheden kaldet til at møde enhver fraskilt og
gengift med omsorg, kærlighed og med budskabet om tilgivelse
for al erkendt og bekendt synd.
Det store antal brudte ægteskaber i vores samfund tvinger
enhver kristen menighed til samvittighedsfuldt at forholde sig
til spørgsmålet om, hvordan man på rette måde modtager,
vejleder og gør brug af fraskilte og gengifte i menigheden.
    I en luthersk kontekst udgør det en særlig vanskelighed, at
der blandt bibeltro lutheranere er to syn på spørgsmålet om,
hvorvidt fraskilte kan indgå nyt ægteskab.
Der [er] fuld enighed om, at ægteskabet ifølge Guds vilje er
livsvarigt, men der er ikke samme enighed om, hvorvidt Bibelen
åbner mulighed for, at fraskilte i visse bestemte tilfælde kan
indgå et nyt ægteskab.
Uenigheden knytter sig til fortolkningen af Matt 19,9, hvor
     ”Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af
     anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår
     ægteskabsbrud.”
Nogle mener, at Jesus her åbner mulighed for gengifte i de
tilfælde, hvor en fraskilt har været offer for sin ægtefælles
utugt.
Først bør de to ægtefæller søge at forliges (1 Kor 7,11), men
hvis forligets mulighed er udelukket, er ’den uskyldige part’
fri til at indgå et nyt ægteskab.
Andre mener, at Jesus i Matt 19,9 kun åbner mulighed for
skilsmisse  - ikke gengifte - for den, som er blevet offer for
utugt.
Andre steder synes Jesus og Paulus nemlig at afvise enhver
mulighed for nyt ægteskab for fraskilte.
(Mark 10,11-12; Luk 16,18; 1 Kor 7,10-11)
    Det må betragtes som en stor ulykke, at der råder uklarhed
blandt os, som ønsker at være bibeltro lutheranere, om så
væsentligt et spørgsmål som dette.
Og det må være vores fælles ønske og bøn, at Gud vil vejlede os
til ret og fælles forståelse af hans Ord på dette område.
    Som situationen er, må vi imidlertid anerkende den indbyrdes
uenighed som et givent vilkår, og finde en praksis, som tager
hensyn til begge syn – uden at lade de fraskilte og gengifte i
stikken!
På denne baggrund ønsker vi at følgende mål og retningslinier
1.
Det må være et højt prioriteret mål at støtte de kristne
ægteskaber og at yde hjælp, støtte og vejledning over for
ægtepar, der kommer i krise. Hjælpen må først og fremmest bestå
i en evangelisk opmuntring og formaning til at leve efter Guds
vilje i ægteskabet.
2.
De fraskilte og gengifte må mødes og modtages af menigheden som
alle andre. Nogle fraskilte er uden åbenbar skyld i deres
skilsmisse, andre ikke. Men uanset deres personlige historie må
alle såvel fraskilte som gengifte gennem menighedens ord og
handlinger møde budskabet om Guds ubetingede nåde mod enhver
synder, der omvender sig.
3.
Alle troende fraskilte og gengifte er kaldet til at lovprise
Gud og vidne om ham i menigheden og til at tage del i
evangeliets udbredelse. Dette bør komme til udtryk i
menighedens forkyndelse, praksis og sjælesorg over for
fraskilte og gengifte.
4.
Blandt menighedens medlemmer, forkyndere og ledere vil begge de
to ovenfor skitserede syn på fraskiltes mulighed for at indgå
nyt ægteskab have eksistensret. Dette må imidlertid betragtes
som en nødsituation. Ideelt set er det kun en overgangsordning,
indtil vi finder klarhed og enhed om ét syn.
5.
Ifølge det mest restriktive af de to syn vil en fraskilt, der
indgår et nyt ægteskab, i alle tilfælde bryde ægteskabet.
Vielseshandlingen må således betragtes som den ydre og
endegyldige markering af et ægteskabsbrud. Af hensyn til dette
syn vil vi i menigheden ikke vie fraskilte.
6.
Menighedens kirketugtspraksis vil ligge i forlængelse af den
praksis, som er almindelig blandt bibeltro lutheranere i vort
land. Vi lever med brødre og søstre iblandt os, som er gengifte,
og som i overensstemmelse med det mindre restriktive syn anser
deres nye ægteskab for bibelsk forsvarligt. Selvom de
fastholder denne holdning, vil de ikke blive sat under tugt i
menigheden. Vores kirketugtspraksis vil således rettes ind
efter det mindre restriktive syn.
7.
Bibelens fordringer til ledere og forkyndere i den kristne
menighed, udelukker at gengifte kan varetage disse tjenester
(1 Tim 3,1-13; Tit 1,6-9). Grunden er ikke, at ledere og
forkyndere skal være fri for ydre synd. Også de lever helt af
Guds nåde! Grunden er derimod, at netop de, som har leder- og
forkynderansvar, bør være forbilleder for menigheden i
livsførelse og væremåde – også ægteskabeligt (1 Tim.4,12;
Tit 2,7; 1 Pet 5,3). I vores menighed vil dette konkret
indebære, at vi ikke kan gøre brug af gengifte som prædikanter,
som medlemmer af menighedens ældsteråd eller i lignende
forkynder- og lederopgaver.
=== citat slut ===
Amen ?
Og ...
Hvis du ønsker *succes* mht. Kirkevækst, da lyt til disse
råd fra dine *modne* medkristne, apropos Guds Ord ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Heb+5.11-14&version=BPH
     Hebræerne 5:11-14 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
     Åndelig modenhed
     11
     Det kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at
     forklare, for I har svært ved at forstå det.
     12
     I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne
     undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive
     undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I
     er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde.
     13
     De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds vilje.
     De er endnu på begynderstadiet.
     14
     Men den faste føde er for de modne kristne, som gennem
     øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte.
Alt andet vil nemlig - før eller sidenhen - brase sammen
(i grus) som et korthus (fordi det byggede på *løgn*, hvilket
- i Guds øjne - ér SHIRK; altså *afgudsdyrkelse*)!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Gud kan IKKE bruge dig, så længe du er *ulydig*!
Som en vildhest smider du hele tiden Rytteren° af og lærer
aldrig at lystre!
     Jeg kan selv og jeg VIL selv!
*Egenkærligheden* - dét, at du elsker dig selv højere end Gud -
er blevet din *afgud*!
Omvend dig (fra dette *hovmod*) eller gå fortabt!
22356
         DR   S118  søn 26 jul   07:59:15
    25.juli        dr.dk/nyheder   19:07
  PRINS JOACHIM OPERERET FOR BLODPROP
  Prins Joachim er blevet indlagt med en
  blodprop i hjernen.
  Det skriver Kongehuset i deres
  pressemeddelelse.
  Han blev sent i aftes indlagt på
  Universitetshospitalet i Toulouse,
  Frankrig.
Dvs. fredag aften
2020-07-24, friday, day no 206
Post by Kall, Mogens
  Prinsen blev umiddelbart herefter
  opereret for en blodprop i hjernen og
  operationen var vellykket.
  Hans tilstand er stabil.
  Kongehuset har på nuværende tidspunkt
  ikke yderligere oplysninger.
Input memory from ...
https://ekstrabladet.dk/nationen/article4302770.ece
     Torsdag d. 27. nov. 2008 - kl. 15:53
     Var Joachim Alexandra utro?
+
https://www.seoghoer.dk/vipedia/grevinde-alexandra
     Grevinde Alexandra - Få hele historien og seneste nyt | SE og ...
     [ ... ]
     Da parret meddelte den danske befolkning, at de skulle separeres,
     begyndte ulmende rygter om utroskab at svirre i pressen, ...
*hvem* lyver ?
Hmm ... (memory on from) ...
Forhør i Tibet-sagen: Nu bliver Kongehuset draget ind i skandale
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/19-579
 >
 >> Frimurerlogen er som en stat i staten, og det er altid farligt
 >> pga. magtmisbrug
 >
 >
 > Hvis man holder hånden over kongehuset (eller You-name-it), så er
 > det, at folk melder sig ud af samfundet (og ser sig berettiget til
 > at lave hærværk og desværre også ligefrem terrorisme i ekstreme
 > tilfælde), fordi du jo *snyder* på vægtskålen!
+
I dag skal vi se, hvor mange *hyklere*, der findes i det nye
Folketing, fordi ... ordet *luder* "strejfer" mit sind!
https://sites.google.com/site/snufo000/home/stem-paa/republikanerne/21-554
 >
 >> > Subject: Re: Du har *forrådt* demokratiet, Frederik, din
 >> >        *slambert* !!! -
 >> >    Was: Dronningerunden ...
[ ... ]
 >> >>>>>   >>>> ... Demokratiet er bare ikke til salg, hverken for
 >> >>>>>   >>>> *selvbestaltede* smagsdommere eller andre!
 >> >>>>>   >>>>
 >> >>>>>   >>>> Folk i bl.a. Kina lider jo døden i fangelejre pga.
 >> >>>>>   >>>> disse kriminelle forbrydere, så det er MEGET
 >> >>>>>   >>>> forargeligt, dét kronprinsen har gjort ved at
 >> >>>>>   >>>> skide højt og flot på deres demokratiske
 >> >>>>>   >>>> rettigheder!
 >> >>>>>   >>>>     Ordene 'forkælet møgunge', *egoist* og 'dumt
 >> >>>>>   >>>> svin' strejfer mit sind!
 >> >>>>>   [ ... ]
 >> >>>>>   >>> ... så det må stå klart for enhver,
 >> >>>>>   >>> at vi er DYBT, DYBT forargede over vores
 >> >>>>>   >>> *forhenværende* kronprins og på INGEN måde billiger
 >> >>>>>   >>> hans ulækre spytslikkeri overfor diktaturet i
 >> >>>>>   >>> Kannibal-istan (Kina) !!!
+
https://www.skrivunder.net/afskaf_kongehuset
(
Sorry, men jeg er altså IKKE "ansat" i Firmaet° til spytslikkeri!
)
Når man først begår åndelig voldtægt (på Guds ejendom: kirken°,
så *vranglære* ophøjes til sandhed), apropos ...
Sent: Tuesday, October 22, 2013, CET 16:21, GMT 14:21
Subject: Villy Søvndal opereret for blodprop -
     Was: ... Jan Trøjborg død ...
     Advarsel til MF'ere mod blasfemisk overgreb på Folkekirken ...
     Åbent brev til Folketingets medlemmer
https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/blasphemy/15-924
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/15-924
Når man først begår åndelig voldtægt (på Guds ejendom: kirken°,
så *vranglære* ophøjes til sandhed), da KAN man risikere Guds
straf!
Jeg *RÅDER* derfor enhver til at FJERNE deres klamme ulækre
hænder!
(Stik af medens du endnu kan!)
NB!
*Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om...
(2020-07-26, Søndag, CET 08:25, GMT 06:25)
- "Amen!"
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
HVORDAN retter man skuden op ?
1.
*Sabotører*, der FORTSÆTTER med at bore nye huller i skroget,
FJERNES!
Amen ?
2.
Lap hullerne i skroget!
Amen ?
3.
Fjern al det, der (som vand) er trængt ind i skroget
(herunder urene ånder, *vranglære* m.m.)!
Amen ?
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Hmm ... (memory on from) ...

https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack

[ ... ]

2020-03-18, CET 08:38, GMT 07:38
2020-03-18, CET 11:3x, GMT 10:3x
2020-03-20, CET 07:01, GMT 06:01
2020-05-12, CET 08:18, GMT 06:18
2020-06-22, CET 07:46, GMT 05:46

Hovedmistænke FORTSAT Psykopatus-Putin and his men!

Men Iran, Cannibalistan og Nordkorea så absolut OGSÅ en mulighed!

+

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Ord, der skal ihukommes -
Re: Spiritual deception (Åndeligt bedrag),
Var: Kristen psykoterapi -
Re: 2020 uge 01 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Thu, 2 Jul 2020 12:04:45 +0200
22351a news:5efda71b$0$693$***@news.sunsite.dk
Excorsismus (Eksorcisme, dæmon- og djævleuddrivelse)
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/excorsismus/22-xxx/22-351
... (Still NOT online 2020-07-06, GMT 06:38. See file-copy 22.352) ...

(
+

Echelon, FE og PET
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/echelon


Joachim KAN opfattes som *medansvarlig* (i kraft af hans
job indenfor militæret), dersom der foregår noget ude i
kulissen!

Og i så fald BØR I alle ta' Jer i agt, fordi ...

Man kan IKKE *forhandle* med denne *Terminator*!

Som en robot udfører den ordren - no matter what!
)


=>

Input Counter-syntax:

2020-07-24, day no 206, Counter = 0
2020-07-02, day no 184, Counter = 22
2020-06-22, day no 172, Counter = 34
2020-05-12, day no 133, Counter = 73
2020-03-20, day no 80, Counter = 126
2020-03-18, day no 78, Counter = 128
2020-03-18, day no 78, Counter = 128


128 ?


Hmm ... (memory on from) ...

7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)

=>

127,74045
127,7405
127,740
127,74
127,7
128 .................. focus
13 * 10
1 * 100


Hmm ...

(
22 ... 7 (128) ... Pi (22/7) ...
Need *MORE* DATA!

Mht. 73:

Memory on from ... (71) ...

https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2015-01-21-usa-ufo/22-179
Post by Kall, Mogens
USS Theodore Roosevelt (CVN-71)
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Theodore_Roosevelt_(CVN-71)
=>

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aircraft_carriers_of_the_United_States_Navy
https://en.wikipedia.org/wiki/Nimitz-class_aircraft_carrier

CVN-73
George Washington
Nimitz
4 July 1992

Compare with ...

https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/0000/2005-04-02
Post by Kall, Mogens
So the meteor came *exactly* then the movie Independence Day
was going from 3/7 to 4/7.
Hmm ...

Har der været en *nærkontakt* med Jeres hangarskip 73
(ligesom tilfældet var med CVN-71), oder was ?

I så fald:

*Indrapportér* venligst!
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22376
Kall, Mogens
2020-07-26 08:39:49 UTC
Svar
Permalink
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 08:18:11 +0200
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/U_ujI24qAwAJ
 >
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
---------- Forwarded message ---------
Fra: Mogens Kall <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 10.10, GMT 09:10
Subject: Spørgsmål
To: ... (classified) ...
=== citat start ===
Hej kristne brødre og søstre i Herren,
(Logo: Jesus loves You, Joh. 15,13)
Jeg er på jagt efter en menighed (og kirkesamfund), hvor jeg
kan komme i og udleve min tro på Jesus ... :-)
Men ...
Jeg har desværre brændt nallerne nogle gange, fordi det viste
sig, at der, hvor jeg kom, betød det alligevel ikke så meget
med at adlyde Guds bud (fx. vedr. hor og utugt), skønt prisen
måske kan blive, at Gud Helligånd flytter lysestagen. Og det
har jeg ikke råd til i længden, da omvejen for ulydighed
måske tager 40 år!
Så ...
Gengifter I fraskilte?
De bedste hilsner og Guds fred ... :-)
Mogens Kall
=== citat slut ===
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Ord, der skal ihukommes -
     Re: Spiritual deception (Åndeligt bedrag),
         Var: Kristen psykoterapi -
     Re: 2020 uge 01 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 05:40:05 +0200
Excorsismus (Eksorcisme, dæmon- og djævleuddrivelse)
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/excorsismus/22-xxx/22-351
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/pVlZps7gSBQ/P0Oae80hAwAJ
Interrupt from ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Eph+6.10-20&version=BPH
       Efeserne 6:10-20, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Den kristnes kamp og udrustning
Havde det været som under en krig i gamle dage, da kunne man måske
med rette sige, at jeg er *fanebærer* ...
http://youtu.be/oqI3ZFKlvNY
+
http://youtu.be/deLz2J6Q5mY
      Chief ... Yeshua
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
[--]
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more
(Jer.49,34-) ?
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1  File no 22351
=== citat slut (file 22.351a) ===
Denne fil (file 22.351a) ...
Afsendt: Thu, 2 Jul 2020 12:04:45 +0200
.... kom ALDRIG online! - HVORFOR vides ikke!
Men den skal bruges (så lad vær' med at pille i mine programmer,
blinde *åndsboller*, der hverken kan skelne højre fra venstre,
godt fra ondt)!
Fordi ...
Interrupt from ...
      News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
(
Kirken°-på-Jord er kommet under heftig beskydning og er i
defensiven.
)
      HVAD skal der til for at rette skuden op igen?
     1
     NordVest-kirken
   og ...
     2
     Københavnerkirken
1.
Fra: Reidar Puggaard Poulsen <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 17.28
Subject: SV: Spørgsmål
To: Mogens Kall <...,
     Nordvestkirken <...
=== citat start ===
Hej Mogens!
Du er meget velkommen til vores gudstjenester.
De er offentlige og normalt alle søndage 10:30.
På www.nordvestkirken.dk kan du finde informationer om
menigheden.
Jeg ved ikke hvordan du har brændt nallerne, men jeg er ganske
overbevist om at det også vil ske hos os.
Vi er uperfekte disciple af Jesus der følger en helt igennem
fantastisk Herre og frelser.
Lad være med at vælge os hvis du søger den perfekte menighed,
men hvis vi, trods fejl og mangler, kan hjælpe dig til at følge
efter Jesus er du meget velkommen.
Vedrørende spørgsmålet om vielse af fraskilte, så er det et
spørgsmål der vanskeligt lader sig besvare i kort skriftlig
form.
Det korte svar er – nej, det gør vi ikke.
Det svar er, efter min vurdering, dog utilstrækkeligt.
Vi er en del af Luthersk Mission – og jeg vil henvise til en
længere vejledning angående ægteskab og skilsmisse som Luthersk
Missions landsstyrelse har udsendt i 2005.
http://www.dlm.dk/sites/default/files/files/Om_os/2005_hvad_gud_har_sammenfoejet_dec_04_juni_05.pdf
På søndag har vi gudstjeneste 10:30
Kristoffer Enevoldsen skal prædike over Romerbrevet kapitel 8.
Du er meget velkommen.
Guds fred!
Vh. Reidar
Præst, Nordvestkirken.
=== citat slut ===
Og det var jo glædelige nyheder for mig. Endelig en menighed,
der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar* bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske en opfølgning kommer ind på dette)
Og ...
2
Fra: Claus Grønbæk <...
Date: fre. 13. mar. 2020 kl. CET 10.13
Subject: Tak for din henvendelse til Københavnerkirken
To: ... [Mogens Kall] ...
Cc: Cecilie Sidenius <...
=== citat start ===
Hej Mogens Kall
Tak for din henvendelse til Københavnerkirken.
Og ja, det er vigtigt at finde en menighed, som ønsker at holde
sig til Guds ord.
Om det er tilfældet, kan man jo ikke bare bedømme på spørgsmålet
om vielse af gengifte – heller ikke for Københavnerkirkens
vedkommende.
Det er jo langt større end det.
Og vil jo nok kræve samtale og det at se, hvordan det ser ud i
praksis?
Og begge dele er du velkommen til.
Når det handler om dit specifikke spørgsmål har jeg vedhæftet
et papir, som vi i menighedsledelsen har lavet som en overordnet
retningslinie i Københavnerkirken.
åber at det kan give dig et svar?
Hav en god weekend.
Venlig hilsen
Claus Grønbæk
Ledende præst i Københavnerkirken
=== citat slut ===
Og det var jo OGSÅ glædelige nyheder for mig. Endelig her også
en  menighed, der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar*
bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske også her en opfølgning kommer ind på dette)
Og den kommer så her (fordi den IKKE er tilgængelig på andre
=== citat start ===
Om skilsmisse og gengifte i menigheden
Ifølge Bibelen er ægteskabet en Guds skaberordning, og det er
Guds vilje, at ægteskabet skal være livsvarigt mellem én mand
og én kvinde.
Hvor ægteskabet æres, er det til stor velsignelse såvel for
ægtefællerne selv og deres børn, for deres øvrige nære
relationer og for samfundet.
Det store antal skilsmisser i vores land i dag må på denne
baggrund betragtes både som en stor menneskelig og
samfundsmæssig tragedie og som et udtryk for et omfattende
frafald fra Guds Ord og vilje.
    Som det var tilfældet for den første kristne menighed, er
enhver kristen menighed kaldet til at slå værn om ægteskabet og
repræsentere en bevidst modkultur til ægteskabsopløsende
tendenser i samtiden.
Samtidig er menigheden kaldet til at møde enhver fraskilt og
gengift med omsorg, kærlighed og med budskabet om tilgivelse
for al erkendt og bekendt synd.
Det store antal brudte ægteskaber i vores samfund tvinger
enhver kristen menighed til samvittighedsfuldt at forholde sig
til spørgsmålet om, hvordan man på rette måde modtager,
vejleder og gør brug af fraskilte og gengifte i menigheden.
    I en luthersk kontekst udgør det en særlig vanskelighed, at
der blandt bibeltro lutheranere er to syn på spørgsmålet om,
hvorvidt fraskilte kan indgå nyt ægteskab.
Der [er] fuld enighed om, at ægteskabet ifølge Guds vilje er
livsvarigt, men der er ikke samme enighed om, hvorvidt Bibelen
åbner mulighed for, at fraskilte i visse bestemte tilfælde kan
indgå et nyt ægteskab.
Uenigheden knytter sig til fortolkningen af Matt 19,9, hvor
     ”Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af
     anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår
     ægteskabsbrud.”
Nogle mener, at Jesus her åbner mulighed for gengifte i de
tilfælde, hvor en fraskilt har været offer for sin ægtefælles
utugt.
Først bør de to ægtefæller søge at forliges (1 Kor 7,11), men
hvis forligets mulighed er udelukket, er ’den uskyldige part’
fri til at indgå et nyt ægteskab.
Andre mener, at Jesus i Matt 19,9 kun åbner mulighed for
skilsmisse  - ikke gengifte - for den, som er blevet offer for
utugt.
Andre steder synes Jesus og Paulus nemlig at afvise enhver
mulighed for nyt ægteskab for fraskilte.
(Mark 10,11-12; Luk 16,18; 1 Kor 7,10-11)
    Det må betragtes som en stor ulykke, at der råder uklarhed
blandt os, som ønsker at være bibeltro lutheranere, om så
væsentligt et spørgsmål som dette.
Og det må være vores fælles ønske og bøn, at Gud vil vejlede os
til ret og fælles forståelse af hans Ord på dette område.
    Som situationen er, må vi imidlertid anerkende den indbyrdes
uenighed som et givent vilkår, og finde en praksis, som tager
hensyn til begge syn – uden at lade de fraskilte og gengifte i
stikken!
På denne baggrund ønsker vi at følgende mål og retningslinier
1.
Det må være et højt prioriteret mål at støtte de kristne
ægteskaber og at yde hjælp, støtte og vejledning over for
ægtepar, der kommer i krise. Hjælpen må først og fremmest bestå
i en evangelisk opmuntring og formaning til at leve efter Guds
vilje i ægteskabet.
2.
De fraskilte og gengifte må mødes og modtages af menigheden som
alle andre. Nogle fraskilte er uden åbenbar skyld i deres
skilsmisse, andre ikke. Men uanset deres personlige historie må
alle såvel fraskilte som gengifte gennem menighedens ord og
handlinger møde budskabet om Guds ubetingede nåde mod enhver
synder, der omvender sig.
3.
Alle troende fraskilte og gengifte er kaldet til at lovprise
Gud og vidne om ham i menigheden og til at tage del i
evangeliets udbredelse. Dette bør komme til udtryk i
menighedens forkyndelse, praksis og sjælesorg over for
fraskilte og gengifte.
4.
Blandt menighedens medlemmer, forkyndere og ledere vil begge de
to ovenfor skitserede syn på fraskiltes mulighed for at indgå
nyt ægteskab have eksistensret. Dette må imidlertid betragtes
som en nødsituation. Ideelt set er det kun en overgangsordning,
indtil vi finder klarhed og enhed om ét syn.
5.
Ifølge det mest restriktive af de to syn vil en fraskilt, der
indgår et nyt ægteskab, i alle tilfælde bryde ægteskabet.
Vielseshandlingen må således betragtes som den ydre og
endegyldige markering af et ægteskabsbrud. Af hensyn til dette
syn vil vi i menigheden ikke vie fraskilte.
6.
Menighedens kirketugtspraksis vil ligge i forlængelse af den
praksis, som er almindelig blandt bibeltro lutheranere i vort
land. Vi lever med brødre og søstre iblandt os, som er gengifte,
og som i overensstemmelse med det mindre restriktive syn anser
deres nye ægteskab for bibelsk forsvarligt. Selvom de
fastholder denne holdning, vil de ikke blive sat under tugt i
menigheden. Vores kirketugtspraksis vil således rettes ind
efter det mindre restriktive syn.
7.
Bibelens fordringer til ledere og forkyndere i den kristne
menighed, udelukker at gengifte kan varetage disse tjenester
(1 Tim 3,1-13; Tit 1,6-9). Grunden er ikke, at ledere og
forkyndere skal være fri for ydre synd. Også de lever helt af
Guds nåde! Grunden er derimod, at netop de, som har leder- og
forkynderansvar, bør være forbilleder for menigheden i
livsførelse og væremåde – også ægteskabeligt (1 Tim.4,12;
Tit 2,7; 1 Pet 5,3). I vores menighed vil dette konkret
indebære, at vi ikke kan gøre brug af gengifte som prædikanter,
som medlemmer af menighedens ældsteråd eller i lignende
forkynder- og lederopgaver.
=== citat slut ===
Amen ?
Og ...
Hvis du ønsker *succes* mht. Kirkevækst, da lyt til disse
råd fra dine *modne* medkristne, apropos Guds Ord ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Heb+5.11-14&version=BPH
     Hebræerne 5:11-14 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
     Åndelig modenhed
     11
     Det kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at
     forklare, for I har svært ved at forstå det.
     12
     I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne
     undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive
     undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I
     er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde.
     13
     De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds vilje.
     De er endnu på begynderstadiet.
     14
     Men den faste føde er for de modne kristne, som gennem
     øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte.
Alt andet vil nemlig - før eller sidenhen - brase sammen
(i grus) som et korthus (fordi det byggede på *løgn*, hvilket
- i Guds øjne - ér SHIRK; altså *afgudsdyrkelse*)!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Gud kan IKKE bruge dig, så længe du er *ulydig*!
Som en vildhest smider du hele tiden Rytteren° af og lærer
aldrig at lystre!
     Jeg kan selv og jeg VIL selv!
*Egenkærligheden* - dét, at du elsker dig selv højere end Gud -
er blevet din *afgud*!
Omvend dig (fra dette *hovmod*) eller gå fortabt!
22356
         DR   S118  søn 26 jul   07:59:15
    25.juli        dr.dk/nyheder   19:07
  PRINS JOACHIM OPERERET FOR BLODPROP
  Prins Joachim er blevet indlagt med en
  blodprop i hjernen.
  Det skriver Kongehuset i deres
  pressemeddelelse.
  Han blev sent i aftes indlagt på
  Universitetshospitalet i Toulouse,
  Frankrig.
Dvs. fredag aften
2020-07-24, friday, day no 206
Post by Kall, Mogens
  Prinsen blev umiddelbart herefter
  opereret for en blodprop i hjernen og
  operationen var vellykket.
  Hans tilstand er stabil.
  Kongehuset har på nuværende tidspunkt
  ikke yderligere oplysninger.
Input memory from ...
https://ekstrabladet.dk/nationen/article4302770.ece
     Torsdag d. 27. nov. 2008 - kl. 15:53
     Var Joachim Alexandra utro?
+
https://www.seoghoer.dk/vipedia/grevinde-alexandra
     Grevinde Alexandra - Få hele historien og seneste nyt | SE og ...
     [ ... ]
     Da parret meddelte den danske befolkning, at de skulle separeres,
     begyndte ulmende rygter om utroskab at svirre i pressen, ...
*hvem* lyver ?
Hmm ... (memory on from) ...
Forhør i Tibet-sagen: Nu bliver Kongehuset draget ind i skandale
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/19-579
 >
 >> Frimurerlogen er som en stat i staten, og det er altid farligt
 >> pga. magtmisbrug
 >
 >
 > Hvis man holder hånden over kongehuset (eller You-name-it), så er
 > det, at folk melder sig ud af samfundet (og ser sig berettiget til
 > at lave hærværk og desværre også ligefrem terrorisme i ekstreme
 > tilfælde), fordi du jo *snyder* på vægtskålen!
+
I dag skal vi se, hvor mange *hyklere*, der findes i det nye
Folketing, fordi ... ordet *luder* "strejfer" mit sind!
https://sites.google.com/site/snufo000/home/stem-paa/republikanerne/21-554
 >
 >> > Subject: Re: Du har *forrådt* demokratiet, Frederik, din
 >> >        *slambert* !!! -
 >> >    Was: Dronningerunden ...
[ ... ]
 >> >>>>>   >>>> ... Demokratiet er bare ikke til salg, hverken for
 >> >>>>>   >>>> *selvbestaltede* smagsdommere eller andre!
 >> >>>>>   >>>>
 >> >>>>>   >>>> Folk i bl.a. Kina lider jo døden i fangelejre pga.
 >> >>>>>   >>>> disse kriminelle forbrydere, så det er MEGET
 >> >>>>>   >>>> forargeligt, dét kronprinsen har gjort ved at
 >> >>>>>   >>>> skide højt og flot på deres demokratiske
 >> >>>>>   >>>> rettigheder!
 >> >>>>>   >>>>     Ordene 'forkælet møgunge', *egoist* og 'dumt
 >> >>>>>   >>>> svin' strejfer mit sind!
 >> >>>>>   [ ... ]
 >> >>>>>   >>> ... så det må stå klart for enhver,
 >> >>>>>   >>> at vi er DYBT, DYBT forargede over vores
 >> >>>>>   >>> *forhenværende* kronprins og på INGEN måde billiger
 >> >>>>>   >>> hans ulækre spytslikkeri overfor diktaturet i
 >> >>>>>   >>> Kannibal-istan (Kina) !!!
+
https://www.skrivunder.net/afskaf_kongehuset
(
Sorry, men jeg er altså IKKE "ansat" i Firmaet° til spytslikkeri!
)
Når man først begår åndelig voldtægt (på Guds ejendom: kirken°,
så *vranglære* ophøjes til sandhed), apropos ...
Sent: Tuesday, October 22, 2013, CET 16:21, GMT 14:21
Subject: Villy Søvndal opereret for blodprop -
     Was: ... Jan Trøjborg død ...
     Advarsel til MF'ere mod blasfemisk overgreb på Folkekirken ...
     Åbent brev til Folketingets medlemmer
https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/blasphemy/15-924
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/15-924
Når man først begår åndelig voldtægt (på Guds ejendom: kirken°,
så *vranglære* ophøjes til sandhed), da KAN man risikere Guds
straf!
Jeg *RÅDER* derfor enhver til at FJERNE deres klamme ulækre
hænder!
(Stik af medens du endnu kan!)
NB!
*Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om...
(2020-07-26, Søndag, CET 08:25, GMT 06:25)
- "Amen!"
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
HVORDAN retter man skuden op ?
1.
*Sabotører*, der FORTSÆTTER med at bore nye huller i skroget,
FJERNES!
Amen ?
2.
Lap hullerne i skroget!
Amen ?
3.
Fjern al det, der (som vand) er trængt ind i skroget
(herunder urene ånder, *vranglære* m.m.)!
Amen ?
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Hmm ... (memory on from) ...
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack
  [ ... ]
  2020-03-18, CET 08:38, GMT 07:38
  2020-03-18, CET 11:3x, GMT 10:3x
  2020-03-20, CET 07:01, GMT 06:01
  2020-05-12, CET 08:18, GMT 06:18
  2020-06-22, CET 07:46, GMT 05:46
  Hovedmistænke FORTSAT Psykopatus-Putin and his men!
  Men Iran, Cannibalistan og Nordkorea så absolut OGSÅ en mulighed!
+
    News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Ord, der skal ihukommes -
    Re: Spiritual deception (Åndeligt bedrag),
        Var: Kristen psykoterapi -
    Re: 2020 uge 01 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Thu, 2 Jul 2020 12:04:45 +0200
Excorsismus (Eksorcisme, dæmon- og djævleuddrivelse)
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/excorsismus/22-xxx/22-351
... (Still NOT online 2020-07-06, GMT 06:38. See file-copy 22.352) ...
(
+
Echelon, FE og PET
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/echelon
Joachim KAN opfattes som *medansvarlig* (i kraft af hans
job indenfor militæret), dersom der foregår noget ude i
kulissen!
Og i så fald BØR I alle ta' Jer i agt, fordi ...
Man kan IKKE *forhandle* med denne *Terminator*!
Som en robot udfører den ordren - no matter what!
)
=>
2020-07-24, day no 206, Counter = 0
2020-07-02, day no 184, Counter = 22
2020-06-22, day no 172, Counter = 34
2020-05-12, day no 133, Counter = 73
2020-03-20, day no  80, Counter = 126
2020-03-18, day no  78, Counter = 128
2020-03-18, day no  78, Counter = 128
128 ?
Hmm ... (memory on from) ...
7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
    Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
=>
127,74045
127,7405
127,740
127,74
127,7
128 .................. focus
13 * 10
1 * 100
Hmm ...
(
22 ... 7 (128) ... Pi (22/7) ...
Need *MORE* DATA!
Memory on from ... (71) ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2015-01-21-usa-ufo/22-179
Post by Kall, Mogens
USS Theodore Roosevelt (CVN-71)
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Theodore_Roosevelt_(CVN-71)
=>
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aircraft_carriers_of_the_United_States_Navy
https://en.wikipedia.org/wiki/Nimitz-class_aircraft_carrier
    CVN-73
    George Washington
    Nimitz
    4 July 1992
Compare with ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/0000/2005-04-02
Post by Kall, Mogens
So the meteor came *exactly* then the movie Independence Day
was going from 3/7 to 4/7.
Hmm ...
Har der været en *nærkontakt* med Jeres hangarskip 73
(ligesom tilfældet var med CVN-71), oder was ?
*Indrapportér* venligst!
)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Hmm ... (memory on from) ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Found perhaps 61 at stonehenge but NOT 78 -
Re: Found perhaps external interrupt from the sky -
Re: US Secretary of State Pompeo to visit Denmark (gate 204/5)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sat, 25 Jul 2020 05:13:10 +0200
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
The US Secretary of State, Mike Pompeo, will visit Copenhagen
on July 22nd, the Ministry of Foreign Affairs has confirmed.
[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
Found perhaps external interrupt from the sky
http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-07-17-01-58-31/
Meteor observation
Dato: 2020-07-17
Klokken: 01:58:31 Dansk sommertid, UTC+2
22 july svarer til 22/7


Hmm ...

http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-07-17-01-58-31/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-07-21-02-01-57/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-07-22-01-00-04/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-07-22-01-55-39/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-07-22-23-41-33/


Date_________H__M__S
2020-07-17, 01:58:31, tæt på heltallet 2
2020-07-21, 02:01:57, tæt på heltallet 2
2020-07-22, 01:00:04, tæt på heltallet 1, GB-time 0 (Stonehenge)
2020-07-22, 01:55:39, tæt på heltallet 2
2020-07-22, 23:41:33, 0,9871875 + 0,0128125

0,0128...

Compare with ...
Post by Kall, Mogens
2020-03-18, day no 78, Counter = 128
2020-03-18, day no 78, Counter = 128
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22377
Kall, Mogens
2020-07-27 08:29:37 UTC
Svar
Permalink
The Bridgehead (Brohoved) -
Re: *Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om -
Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden -
Re: Spørgsmål til kristen menighed

File 22.379 ...

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/bridgehead/22-379

-

Den 26-07-2020 kl. 10:39 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Re: *Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om -
Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden -
Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sun, 26 Jul 2020 10:39:49 +0200
22377 news:5f1d4158$0$696$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/bridgehead/22-377
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/blasphemy/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/22-xxx/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/echelon/22-xxx/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/22-377
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/ZA8QNqpCAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/J7QYwINzZpU/3ruO3tDPAAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/leGQuMmhVqw/yY-QL3ZqAAAJ

+

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
Subject: Re: *Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om -
Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden -
Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sun, 26 Jul 2020 12:32:22 +0200
22378 news:5f1d5bb9$0$698$***@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/bridgehead/22-378
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/blasphemy/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/22-xxx/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/echelon/22-xxx/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/22-378
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/F1vzps5IAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/J7QYwINzZpU/4XC-RPXVAAAJ


(
Og så hente der det, at en lille fugl sang ... ( 14 22 871 ) ...
)


Hmm ...

Og HVAD kan vi så lære af det ?


Input memory from ...

Andagtstekst fra 'Et Ord Til Dagen' ...
http://www.ucb.dk/dagensord/index.php?

(
NB!
Andagtsteksten nedskrevet og trykt i hæfte *FØR* juni 2020, apropos
*guddommelig* ledelse!
)

=== citat start ===

Lørdag 25. juli (2020)

Om at overkomme fristelser

"Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men
købet er skrøbeligt."
Mat 26,41


Hvorfor sagde Jesus mon dette til sine disciple: "Våg, og bed om
ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt"?

Fordi han ved, at uden Helligåndens fylde er vi ikke i stand til
at stå alle de fristelser imod, der kommer på vores vej. Jesus
tvivlede ikke på sine disciples kærlighed til ham eller på deres
villighed til at tjene ham, men han vidste, at de ikke kunne gøre
det i deres egen styrke.

Og det kan du heller ikke. Når du kæmper mod købet i kødets kraft,
så ender du med at kæmpe imod dig selv - og du vil tabe hver gang.

Bemærk ordene "ikke at falde i fristelse." Du vil aldrig blive
helt fri for fristelser, men du behøver ikke at 'falde ind i dem'
(give efter). Faktisk kan din genfødte ånd ikke 'falde i fristelse',
for synd har ingen tiltrækningskraft for den. Men dit ugenfødte 'kød'
vil altid være tiltrukket af synd.

Og når du bliver kristen, tiltager hyppigheden, variationen og
intensiteten af den fristelse, du møder. Hvorfor? Fordi Satan,
'fristeren' ikke opgiver sin kontrol så let. Han vil konstant kæmpe
imod dig - og på forskellige områder.

Biblen taler om "prøvelser af mange slags" (Se 1.Pet 1,6) Og ja,
det betyder, at der er mange slags prøvelser. Hvad er så løsningen?
"Mangfoldig nåde!" (Se 1.Pet 4,10)

I samme øjeblik fristelsen stikker sit hoved frem; før du når at
"falde i fristelse", skal du trække på Guds nåde. Hvordan gør man
det? Jesus sagde, "Våg og bed."

Biblen på Hverdagsdansk siger "Hvis I ikke skal bukke under for
fristelsen, må I være vågne og bede."

Får har hverken evnen eller styrken til at overvinde en ulv - men
de har strategien!

De holder sig bare nær hyrden; så klarer han ulven.

=== citat slut ===


Keywords:
Får har hverken evnen eller styrken til at overvinde en ulv - men
de har strategien: De holder sig bare nær hyrden; så klarer han ulven.


Jeg er således bare en lille fisk, men ...

Jeg har lært den strategi at holde mig tæt til Hyrden°, fordi Han°
kan beskytte mig mod ulven!


Så ...

Lyt nu til mit råd:

HVIS du IKKE er stærkere end Hyrden° (and/or His° friends, including
angels and/or the peoble from Space), da lad være med at "lege med
ilden", fordi det ender jo som oftest med, at man brænder nallerne,
ikke sandt?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22379
Kall, Mogens
2020-07-28 06:03:38 UTC
Svar
Permalink
Post by Kall, Mogens
The Bridgehead (Brohoved) -
Re: *Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om -
Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden -
Re: Spørgsmål til kristen menighed
File 22.379 ...
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/bridgehead/22-379
-
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.politik
    News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Re: *Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om -
    Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden -
    Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sun, 26 Jul 2020 10:39:49 +0200
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/bridgehead/22-377
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/blasphemy/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/22-xxx/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/echelon/22-xxx/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/22-377
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/ZA8QNqpCAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/J7QYwINzZpU/3ruO3tDPAAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/leGQuMmhVqw/yY-QL3ZqAAAJ
+
    News:dk.livssyn.kristendom
    News:dk.politik
Subject: Re: *Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om -
    Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden -
    Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sun, 26 Jul 2020 12:32:22 +0200
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/bridgehead/22-378
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/blasphemy/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/22-xxx/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/echelon/22-xxx/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/22-378
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/F1vzps5IAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/J7QYwINzZpU/4XC-RPXVAAAJ
(
Og så hente der det, at en lille fugl sang ... ( 14 22 871 ) ...
)
Hmm ...
Og HVAD kan vi så lære af det ?
Input memory from ...
Andagtstekst fra 'Et Ord Til Dagen' ...
http://www.ucb.dk/dagensord/index.php?
(
NB!
Andagtsteksten nedskrevet og trykt i hæfte *FØR* juni 2020, apropos
*guddommelig* ledelse!
)
=== citat start ===
Lørdag 25. juli (2020)
Om at overkomme fristelser
    "Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men
    købet er skrøbeligt."
    Mat 26,41
Hvorfor sagde Jesus mon dette til sine disciple: "Våg, og bed om
ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt"?
   Fordi han ved, at uden Helligåndens fylde er vi ikke i stand til
at stå alle de fristelser imod, der kommer på vores vej. Jesus
tvivlede ikke på sine disciples kærlighed til ham eller på deres
villighed til at tjene ham, men han vidste, at de ikke kunne gøre
det i deres egen styrke.
   Og det kan du heller ikke. Når du kæmper mod købet i kødets kraft,
så ender du med at kæmpe imod dig selv - og du vil tabe hver gang.
   Bemærk ordene "ikke at falde i fristelse." Du vil aldrig blive
helt fri for fristelser, men du behøver ikke at 'falde ind i dem'
(give efter). Faktisk kan din genfødte ånd ikke 'falde i fristelse',
for synd har ingen tiltrækningskraft for den. Men dit ugenfødte 'kød'
vil altid være tiltrukket af synd.
   Og når du bliver kristen, tiltager hyppigheden, variationen og
intensiteten af den fristelse, du møder. Hvorfor? Fordi Satan,
'fristeren' ikke opgiver sin kontrol så let. Han vil konstant kæmpe
imod dig - og på forskellige områder.
   Biblen taler om "prøvelser af mange slags" (Se 1.Pet 1,6) Og ja,
det betyder, at der er mange slags prøvelser. Hvad er så løsningen?
"Mangfoldig nåde!" (Se 1.Pet 4,10)
   I samme øjeblik fristelsen stikker sit hoved frem; før du når at
"falde i fristelse", skal du trække på Guds nåde. Hvordan gør man
det? Jesus sagde, "Våg og bed."
   Biblen på Hverdagsdansk siger "Hvis I ikke skal bukke under for
fristelsen, må I være vågne og bede."
    Får har hverken evnen eller styrken til at overvinde en ulv - men
de har strategien!
    De holder sig bare nær hyrden; så klarer han ulven.
=== citat slut ===
    Får har hverken evnen eller styrken til at overvinde en ulv - men
de har strategien: De holder sig bare nær hyrden; så klarer han ulven.
Jeg er således bare en lille fisk, men ...
Jeg har lært den strategi at holde mig tæt til Hyrden°, fordi Han°
kan beskytte mig mod ulven!
Så ...
HVIS du IKKE er stærkere end Hyrden° (and/or His° friends, including
angels and/or the peoble from Space), da lad være med at "lege med
ilden", fordi det ender jo som oftest med, at man brænder nallerne,
ikke sandt?
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
En efterretningstjeneste kan det næppe være, fordi ...

HVIS det handlede om spionage, da gælder det jo om IKKE at afsløre,
hvad man ved (und so weiter), ikke sandt ?

Så ...

Hmm ... (memory on from) ...

Google-søgning:

www.ikkos.com › man-gjorde-et-barn-fortrd
Man gjorde et barn fortræd - Ikkos
12. apr. 2020 - Og jeg skal undlade at gå tilbage til tidligere
tiders heksejagt, selv om det måske er noget i den retning Mogens
Kall er ved at give en revival.

=>

cuthttp://www.cutikkoscut.com/cutman-gjorde-et-barn-fortrdcut.html

Inficeret med HTML:Scam-BX[Phish]

=>

Døm nu selv HVAD der er billigst:

1.
At miste et F35-fly (eller om tilfældet skulle være en Joachim) ?

eller ...

2.
At miste en lille opmærksomhedshungrende møgunge (som INGEN vil
savne) ?


Jeg ville (hvis det var mig, der skulle betale regningen) nok være
punkt 2!

Spørgsmålet er derfor berettiget:

Hvad vil PET vælge ?
Hvad vil FE vælge ?
Hvad vil Echelon vælge ?
Hvad vil Pentagon vælge ?

(
Underforstået:

HVIS jeg var dig, da ville jeg holde lav profil af *praktiske*
grunde, ved mindre man selvfølgelig er en selvmorder, der ligefrem
opsøger og dermed leger med døden!
)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22380
Kall, Mogens
2020-07-30 07:44:26 UTC
Svar
Permalink
Post by Kall, Mogens
Post by Kall, Mogens
The Bridgehead (Brohoved) -
Re: *Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om -
Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden -
Re: Spørgsmål til kristen menighed
File 22.379 ...
 From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/bridgehead/22-379
-
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.politik
     News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Re: *Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om -
     Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden -
     Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sun, 26 Jul 2020 10:39:49 +0200
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/bridgehead/22-377
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/blasphemy/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/22-xxx/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/echelon/22-xxx/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/22-377
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/22-377
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/ZA8QNqpCAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/J7QYwINzZpU/3ruO3tDPAAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/leGQuMmhVqw/yY-QL3ZqAAAJ
+
     News:dk.livssyn.kristendom
     News:dk.politik
Subject: Re: *Løgn* er OGSÅ noget, som Gud IKKE bryder sig om -
     Re: (2) Om skilsmisse og gengifte i menigheden -
     Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Sun, 26 Jul 2020 12:32:22 +0200
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/bridgehead/22-378
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/blasphemy/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/denmark/22-xxx/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/echelon/22-xxx/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/22-378
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/kongehuset/22-378
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/F1vzps5IAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/J7QYwINzZpU/4XC-RPXVAAAJ
(
Og så hente der det, at en lille fugl sang ... ( 14 22 871 ) ...
)
Hmm ...
Og HVAD kan vi så lære af det ?
Input memory from ...
Andagtstekst fra 'Et Ord Til Dagen' ...
http://www.ucb.dk/dagensord/index.php?
(
NB!
Andagtsteksten nedskrevet og trykt i hæfte *FØR* juni 2020, apropos
*guddommelig* ledelse!
)
=== citat start ===
Lørdag 25. juli (2020)
Om at overkomme fristelser
     "Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men
     købet er skrøbeligt."
     Mat 26,41
Hvorfor sagde Jesus mon dette til sine disciple: "Våg, og bed om
ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt"?
    Fordi han ved, at uden Helligåndens fylde er vi ikke i stand til
at stå alle de fristelser imod, der kommer på vores vej. Jesus
tvivlede ikke på sine disciples kærlighed til ham eller på deres
villighed til at tjene ham, men han vidste, at de ikke kunne gøre
det i deres egen styrke.
    Og det kan du heller ikke. Når du kæmper mod købet i kødets kraft,
så ender du med at kæmpe imod dig selv - og du vil tabe hver gang.
    Bemærk ordene "ikke at falde i fristelse." Du vil aldrig blive
helt fri for fristelser, men du behøver ikke at 'falde ind i dem'
(give efter). Faktisk kan din genfødte ånd ikke 'falde i fristelse',
for synd har ingen tiltrækningskraft for den. Men dit ugenfødte 'kød'
vil altid være tiltrukket af synd.
    Og når du bliver kristen, tiltager hyppigheden, variationen og
intensiteten af den fristelse, du møder. Hvorfor? Fordi Satan,
'fristeren' ikke opgiver sin kontrol så let. Han vil konstant kæmpe
imod dig - og på forskellige områder.
    Biblen taler om "prøvelser af mange slags" (Se 1.Pet 1,6) Og ja,
det betyder, at der er mange slags prøvelser. Hvad er så løsningen?
"Mangfoldig nåde!" (Se 1.Pet 4,10)
    I samme øjeblik fristelsen stikker sit hoved frem; før du når at
"falde i fristelse", skal du trække på Guds nåde. Hvordan gør man
det? Jesus sagde, "Våg og bed."
    Biblen på Hverdagsdansk siger "Hvis I ikke skal bukke under for
fristelsen, må I være vågne og bede."
     Får har hverken evnen eller styrken til at overvinde en ulv - men
de har strategien!
     De holder sig bare nær hyrden; så klarer han ulven.
=== citat slut ===
     Får har hverken evnen eller styrken til at overvinde en ulv - men
de har strategien: De holder sig bare nær hyrden; så klarer han ulven.
Jeg er således bare en lille fisk, men ...
Jeg har lært den strategi at holde mig tæt til Hyrden°, fordi Han°
kan beskytte mig mod ulven!
Så ...
HVIS du IKKE er stærkere end Hyrden° (and/or His° friends, including
angels and/or the peoble from Space), da lad være med at "lege med
ilden", fordi det ender jo som oftest med, at man brænder nallerne,
ikke sandt?
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
En efterretningstjeneste kan det næppe være, fordi ...
HVIS det handlede om spionage, da gælder det jo om IKKE at afsløre,
hvad man ved (und so weiter), ikke sandt ?
Så ...
Hmm ... (memory on from) ...
www.ikkos.com › man-gjorde-et-barn-fortrd
Man gjorde et barn fortræd - Ikkos
12. apr. 2020 - Og jeg skal undlade at gå tilbage til tidligere
tiders heksejagt, selv om det måske er noget i den retning Mogens
Kall er ved at give en revival.
=>
cuthttp://www.cutikkoscut.com/cutman-gjorde-et-barn-fortrdcut.html
Inficeret med HTML:Scam-BX[Phish]
=>
    1.
    At miste et F35-fly (eller om tilfældet skulle være en Joachim) ?
  eller ...
    2.
    At miste en lille opmærksomhedshungrende møgunge (som INGEN vil
    savne) ?
Jeg ville (hvis det var mig, der skulle betale regningen) nok være
punkt 2!
Hvad vil PET vælge ?
Hvad vil FE vælge ?
Hvad vil Echelon vælge ?
Hvad vil Pentagon vælge ?
(
HVIS jeg var dig, da ville jeg holde lav profil af *praktiske*
grunde, ved mindre man selvfølgelig er en selvmorder, der ligefrem
opsøger og dermed leger med døden!
)
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
(
Jeg "fristes" over evne til at ytre følgende:
)


*Nekrolog*:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Jak+1.13-15&version=DN1933


(Jakob 1,13-15, Bibelen på hverdagsdansk 1992-oversættelsen:

[ ... ]

Fristelser kommer, når man drages og lokkes af sit eget begær.

Og giver man først efter for begæret, bliver synden levende, og
den onde handling føres ud i livet.

Når synden derefter har nået sit fulde mål, fører den til død.

)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22381
Kall, Mogens
2020-07-26 10:32:22 UTC
Svar
Permalink
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Spørgsmål til kristen menighed
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 08:18:11 +0200
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/U_ujI24qAwAJ
 >
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
---------- Forwarded message ---------
Fra: Mogens Kall <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 10.10, GMT 09:10
Subject: Spørgsmål
To: ... (classified) ...
=== citat start ===
Hej kristne brødre og søstre i Herren,
(Logo: Jesus loves You, Joh. 15,13)
Jeg er på jagt efter en menighed (og kirkesamfund), hvor jeg
kan komme i og udleve min tro på Jesus ... :-)
Men ...
Jeg har desværre brændt nallerne nogle gange, fordi det viste
sig, at der, hvor jeg kom, betød det alligevel ikke så meget
med at adlyde Guds bud (fx. vedr. hor og utugt), skønt prisen
måske kan blive, at Gud Helligånd flytter lysestagen. Og det
har jeg ikke råd til i længden, da omvejen for ulydighed
måske tager 40 år!
Så ...
Gengifter I fraskilte?
De bedste hilsner og Guds fred ... :-)
Mogens Kall
=== citat slut ===
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Interrupt RETURN from ...
     News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Ord, der skal ihukommes -
     Re: Spiritual deception (Åndeligt bedrag),
         Var: Kristen psykoterapi -
     Re: 2020 uge 01 (news samlet)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Fri, 3 Jul 2020 05:40:05 +0200
Excorsismus (Eksorcisme, dæmon- og djævleuddrivelse)
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/excorsismus/22-xxx/22-351
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/pVlZps7gSBQ/P0Oae80hAwAJ
Interrupt from ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Eph+6.10-20&version=BPH
       Efeserne 6:10-20, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
      Den kristnes kamp og udrustning
Havde det været som under en krig i gamle dage, da kunne man måske
med rette sige, at jeg er *fanebærer* ...
http://youtu.be/oqI3ZFKlvNY
+
http://youtu.be/deLz2J6Q5mY
      Chief ... Yeshua
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
[--]
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more
(Jer.49,34-) ?
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1  File no 22351
=== citat slut (file 22.351a) ===
Denne fil (file 22.351a) ...
Afsendt: Thu, 2 Jul 2020 12:04:45 +0200
.... kom ALDRIG online! - HVORFOR vides ikke!
Men den skal bruges (så lad vær' med at pille i mine programmer,
blinde *åndsboller*, der hverken kan skelne højre fra venstre,
godt fra ondt)!
Fordi ...
Interrupt from ...
      News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Spørgsmål til kristen menighed
Date: Mon, 3 Feb 2020 10:16:59 +0100, GMT 09:16
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/YJEFbSA7m6U/k6-RV0DKEQAJ
(
Kirken°-på-Jord er kommet under heftig beskydning og er i
defensiven.
)
      HVAD skal der til for at rette skuden op igen?
     1
     NordVest-kirken
   og ...
     2
     Københavnerkirken
1.
Fra: Reidar Puggaard Poulsen <...
Date: man. 3. feb. 2020 kl. CET 17.28
Subject: SV: Spørgsmål
To: Mogens Kall <...,
     Nordvestkirken <...
=== citat start ===
Hej Mogens!
Du er meget velkommen til vores gudstjenester.
De er offentlige og normalt alle søndage 10:30.
På www.nordvestkirken.dk kan du finde informationer om
menigheden.
Jeg ved ikke hvordan du har brændt nallerne, men jeg er ganske
overbevist om at det også vil ske hos os.
Vi er uperfekte disciple af Jesus der følger en helt igennem
fantastisk Herre og frelser.
Lad være med at vælge os hvis du søger den perfekte menighed,
men hvis vi, trods fejl og mangler, kan hjælpe dig til at følge
efter Jesus er du meget velkommen.
Vedrørende spørgsmålet om vielse af fraskilte, så er det et
spørgsmål der vanskeligt lader sig besvare i kort skriftlig
form.
Det korte svar er – nej, det gør vi ikke.
Det svar er, efter min vurdering, dog utilstrækkeligt.
Vi er en del af Luthersk Mission – og jeg vil henvise til en
længere vejledning angående ægteskab og skilsmisse som Luthersk
Missions landsstyrelse har udsendt i 2005.
http://www.dlm.dk/sites/default/files/files/Om_os/2005_hvad_gud_har_sammenfoejet_dec_04_juni_05.pdf
På søndag har vi gudstjeneste 10:30
Kristoffer Enevoldsen skal prædike over Romerbrevet kapitel 8.
Du er meget velkommen.
Guds fred!
Vh. Reidar
Præst, Nordvestkirken.
=== citat slut ===
Og det var jo glædelige nyheder for mig. Endelig en menighed,
der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar* bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske en opfølgning kommer ind på dette)
Og ...
2
Fra: Claus Grønbæk <...
Date: fre. 13. mar. 2020 kl. CET 10.13
Subject: Tak for din henvendelse til Københavnerkirken
To: ... [Mogens Kall] ...
Cc: Cecilie Sidenius <...
=== citat start ===
Hej Mogens Kall
Tak for din henvendelse til Københavnerkirken.
Og ja, det er vigtigt at finde en menighed, som ønsker at holde
sig til Guds ord.
Om det er tilfældet, kan man jo ikke bare bedømme på spørgsmålet
om vielse af gengifte – heller ikke for Københavnerkirkens
vedkommende.
Det er jo langt større end det.
Og vil jo nok kræve samtale og det at se, hvordan det ser ud i
praksis?
Og begge dele er du velkommen til.
Når det handler om dit specifikke spørgsmål har jeg vedhæftet
et papir, som vi i menighedsledelsen har lavet som en overordnet
retningslinie i Københavnerkirken.
åber at det kan give dig et svar?
Hav en god weekend.
Venlig hilsen
Claus Grønbæk
Ledende præst i Københavnerkirken
=== citat slut ===
Og det var jo OGSÅ glædelige nyheder for mig. Endelig her også
en  menighed, der er sig sit (af Jesus) betroet *ansvar*
bevidst ... :-)
Hvad står der så heri denne pdf-fil ?
(Kanske også her en opfølgning kommer ind på dette)
Og den kommer så her (fordi den IKKE er tilgængelig på andre
=== citat start ===
Om skilsmisse og gengifte i menigheden
Ifølge Bibelen er ægteskabet en Guds skaberordning, og det er
Guds vilje, at ægteskabet skal være livsvarigt mellem én mand
og én kvinde.
Hvor ægteskabet æres, er det til stor velsignelse såvel for
ægtefællerne selv og deres børn, for deres øvrige nære
relationer og for samfundet.
Det store antal skilsmisser i vores land i dag må på denne
baggrund betragtes både som en stor menneskelig og
samfundsmæssig tragedie og som et udtryk for et omfattende
frafald fra Guds Ord og vilje.
    Som det var tilfældet for den første kristne menighed, er
enhver kristen menighed kaldet til at slå værn om ægteskabet og
repræsentere en bevidst modkultur til ægteskabsopløsende
tendenser i samtiden.
Samtidig er menigheden kaldet til at møde enhver fraskilt og
gengift med omsorg, kærlighed og med budskabet om tilgivelse
for al erkendt og bekendt synd.
Det store antal brudte ægteskaber i vores samfund tvinger
enhver kristen menighed til samvittighedsfuldt at forholde sig
til spørgsmålet om, hvordan man på rette måde modtager,
vejleder og gør brug af fraskilte og gengifte i menigheden.
    I en luthersk kontekst udgør det en særlig vanskelighed, at
der blandt bibeltro lutheranere er to syn på spørgsmålet om,
hvorvidt fraskilte kan indgå nyt ægteskab.
Der [er] fuld enighed om, at ægteskabet ifølge Guds vilje er
livsvarigt, men der er ikke samme enighed om, hvorvidt Bibelen
åbner mulighed for, at fraskilte i visse bestemte tilfælde kan
indgå et nyt ægteskab.
Uenigheden knytter sig til fortolkningen af Matt 19,9, hvor
     ”Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af
     anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår
     ægteskabsbrud.”
Nogle mener, at Jesus her åbner mulighed for gengifte i de
tilfælde, hvor en fraskilt har været offer for sin ægtefælles
utugt.
Først bør de to ægtefæller søge at forliges (1 Kor 7,11), men
hvis forligets mulighed er udelukket, er ’den uskyldige part’
fri til at indgå et nyt ægteskab.
Andre mener, at Jesus i Matt 19,9 kun åbner mulighed for
skilsmisse  - ikke gengifte - for den, som er blevet offer for
utugt.
Andre steder synes Jesus og Paulus nemlig at afvise enhver
mulighed for nyt ægteskab for fraskilte.
(Mark 10,11-12; Luk 16,18; 1 Kor 7,10-11)
    Det må betragtes som en stor ulykke, at der råder uklarhed
blandt os, som ønsker at være bibeltro lutheranere, om så
væsentligt et spørgsmål som dette.
Og det må være vores fælles ønske og bøn, at Gud vil vejlede os
til ret og fælles forståelse af hans Ord på dette område.
    Som situationen er, må vi imidlertid anerkende den indbyrdes
uenighed som et givent vilkår, og finde en praksis, som tager
hensyn til begge syn – uden at lade de fraskilte og gengifte i
stikken!
På denne baggrund ønsker vi at følgende mål og retningslinier
1.
Det må være et højt prioriteret mål at støtte de kristne
ægteskaber og at yde hjælp, støtte og vejledning over for
ægtepar, der kommer i krise. Hjælpen må først og fremmest bestå
i en evangelisk opmuntring og formaning til at leve efter Guds
vilje i ægteskabet.
2.
De fraskilte og gengifte må mødes og modtages af menigheden som
alle andre. Nogle fraskilte er uden åbenbar skyld i deres
skilsmisse, andre ikke. Men uanset deres personlige historie må
alle såvel fraskilte som gengifte gennem menighedens ord og
handlinger møde budskabet om Guds ubetingede nåde mod enhver
synder, der omvender sig.
3.
Alle troende fraskilte og gengifte er kaldet til at lovprise
Gud og vidne om ham i menigheden og til at tage del i
evangeliets udbredelse. Dette bør komme til udtryk i
menighedens forkyndelse, praksis og sjælesorg over for
fraskilte og gengifte.
4.
Blandt menighedens medlemmer, forkyndere og ledere vil begge de
to ovenfor skitserede syn på fraskiltes mulighed for at indgå
nyt ægteskab have eksistensret. Dette må imidlertid betragtes
som en nødsituation. Ideelt set er det kun en overgangsordning,
indtil vi finder klarhed og enhed om ét syn.
5.
Ifølge det mest restriktive af de to syn vil en fraskilt, der
indgår et nyt ægteskab, i alle tilfælde bryde ægteskabet.
Vielseshandlingen må således betragtes som den ydre og
endegyldige markering af et ægteskabsbrud. Af hensyn til dette
syn vil vi i menigheden ikke vie fraskilte.
6.
Menighedens kirketugtspraksis vil ligge i forlængelse af den
praksis, som er almindelig blandt bibeltro lutheranere i vort
land. Vi lever med brødre og søstre iblandt os, som er gengifte,
og som i overensstemmelse med det mindre restriktive syn anser
deres nye ægteskab for bibelsk forsvarligt. Selvom de
fastholder denne holdning, vil de ikke blive sat under tugt i
menigheden. Vores kirketugtspraksis vil således rettes ind
efter det mindre restriktive syn.
7.
Bibelens fordringer til ledere og forkyndere i den kristne
menighed, udelukker at gengifte kan varetage disse tjenester
(1 Tim 3,1-13; Tit 1,6-9). Grunden er ikke, at ledere og
forkyndere skal være fri for ydre synd. Også de lever helt af
Guds nåde! Grunden er derimod, at netop de, som har leder- og
forkynderansvar, bør være forbilleder for menigheden i
livsførelse og væremåde – også ægteskabeligt (1 Tim.4,12;
Tit 2,7; 1 Pet 5,3). I vores menighed vil dette konkret
indebære, at vi ikke kan gøre brug af gengifte som prædikanter,
som medlemmer af menighedens ældsteråd eller i lignende
forkynder- og lederopgaver.
=== citat slut ===
Amen ?
Og ...
Hvis du ønsker *succes* mht. Kirkevækst, da lyt til disse
råd fra dine *modne* medkristne, apropos Guds Ord ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Heb+5.11-14&version=BPH
     Hebræerne 5:11-14 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
     Åndelig modenhed
     11
     Det kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at
     forklare, for I har svært ved at forstå det.
     12
     I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne
     undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive
     undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I
     er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde.
     13
     De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds vilje.
     De er endnu på begynderstadiet.
     14
     Men den faste føde er for de modne kristne, som gennem
     øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte.
Alt andet vil nemlig - før eller sidenhen - brase sammen
(i grus) som et korthus (fordi det byggede på *løgn*, hvilket
- i Guds øjne - ér SHIRK; altså *afgudsdyrkelse*)!
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Gud kan IKKE bruge dig, så længe du er *ulydig*!
Som en vildhest smider du hele tiden Rytteren° af og lærer
aldrig at lystre!
     Jeg kan selv og jeg VIL selv!
*Egenkærligheden* - dét, at du elsker dig selv højere end Gud -
er blevet din *afgud*!
Omvend dig (fra dette *hovmod*) eller gå fortabt!
22356
        DR   S118  søn 26 jul   07:59:15
   25.juli        dr.dk/nyheder   19:07
 PRINS JOACHIM OPERERET FOR BLODPROP
 Prins Joachim er blevet indlagt med en
 blodprop i hjernen.
 Det skriver Kongehuset i deres
 pressemeddelelse.
 Han blev sent i aftes indlagt på
 Universitetshospitalet i Toulouse,
 Frankrig.
 Prinsen blev umiddelbart herefter
 opereret for en blodprop i hjernen og
 operationen var vellykket.
 Hans tilstand er stabil.
 Kongehuset har på nuværende tidspunkt
 ikke yderligere oplysninger.
Input memory from ...
https://ekstrabladet.dk/nationen/article4302770.ece
    Torsdag d. 27. nov. 2008 - kl. 15:53
    Var Joachim Alexandra utro?
+
https://www.seoghoer.dk/vipedia/grevinde-alexandra
    Grevinde Alexandra - Få hele historien og seneste nyt | SE og ...
    [ ... ]
    Da parret meddelte den danske befolkning, at de skulle separeres,
    begyndte ulmende rygter om utroskab at svirre i pressen, ...
*hvem* lyver ?
Prins Joachim filmet med 170 km/t
Krimi
13. nov. 2004 - 0.00 | Opdateret 14. sep. 2012 - 21.54
https://www.bt.dk/krimi/prins-joachim-filmet-med-170-kmt

Med prinserne Felix og Nikolai på bagsædet i sin Citröen C8, blev prins
Joachim i går meldt til politiet, for at have kørt op mod 170 kilometer
i timen, samtidig med at han kørte aldeles hensynsløst.

Kommentar:

Det fortæller noget om hans *moral* (sikkert OGSÅ hvad angår hor)!

Og ...

Mht. at SKIDE på vor andres sikkerhed:

NU kan han i hvert fald IKKE foreløbig bringe andres liv i fare!

Amen ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$***@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22378
Loading...