Discussion:
Found perhaps ½-life of Carbon-14 (inside the Bible) - News 2023-11-20
(for gammel til at besvare)
Kall, Mogens
2023-11-20 08:19:40 UTC
Permalink
Found perhaps ½-life of Carbon-14 (inside the Bible)

File 25.821 ...
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/25-xxx/25-8xx/25-821
Isotope evidence (Isotop indicier)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/25-821

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Netanyahu: Det Palæstinensiske Selvstyre er ikke
egnet til at kontrollere Gaza - News 2023-11-19
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Sun, 19 Nov 2023 02:14:13 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25817 <65596165$0$714$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/r6RSl5D2JfY/m/dmCH2UutAAAJ
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018

Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL


00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...

http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


19. nov. 2023
For 14.300 år siden blev Jorden ramt af den største solstorm,
vi har målt
https://videnskab.dk/rummet/for-14-300-aar-siden-blev-jorden-ramt-af-den-stoerste-solstorm-vi-har-maalt/

For over 14.000 år siden ramte en solstorm Jorden – hvis
fænomenet indtraffer i dag, vil det være en katastrofe.

Kommentar:

(
Pedigree (Stamtavle), download all-in-one
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12HTmurQMtbQP7qQ6H18Wdatx9Sqnd6f2
=>
https://drive.google.com/file/d/12hbIjhegDSMm9SLome_UPPAOrxdJleGL/view
)

14.300 - 4319 = 9.981 Supernova-144
14.300 - 4175 = 10.125 Adam-0
14.300 - 3447 = 10.853 Exodux


Hmm ... (10.000 ?) ...

(
Bible-search: 10.000

Found:

https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=titusind&version=BPH
5

Own:

Num 010,36 - titusinder
Deu 033,17 - titusinder
Jdg 001,04 - 10.000
Jdg 003,29 - 10.000
Jdg 004,06 - 10.000
5

Jdg 004,10 - 10.000
Jdg 004,14 - 10.000
Jdg 007,03 - 10.000
Jdg 004,10 - 10.000
Jdg 020,10 - titusind
10

Jdg 020,34 - 10.000
1Sa 014,24 - 10.000
1Sa 015,04 - 10.000
1Sa 018,07 - titusinder
1Sa 018,08 - titusinder
15

1Sa 021,11 - titusinder
1Sa 029,05 - titusinder
1Ki 005,14 - 10.000
2Ki 014,07 - 10.000
2Ki 024,14 - 10.000
20

1Ch 029,07 - 10.000
1Ch 029,07 - 10.000
2Ch 025,11 - 10.000
2Ch 025,12 - 10.000
2Ch 027,05 - 10.000
25

2Ch 027,05 - 10.000
2Ch 030,24 - 10.000
Est 003,09 - 10.000
Psa 003,07 - titusinder
Psa 068,18 - titusinder
30

Psa 144,13 - titusinder
31

=>

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+144.13&version=DN1933

Salme 144:13, Dette er Biblen på dansk

vore Forrådskamre er fulde, de yder Forråd på, Forråd,
vore Hjorde føder Tusinder, Titusinder på vore Marker,

Kommentar:

Salme 144 repræsenterer - talsymbolsk set - 1,44 solmasser
(Supernova-indiciet), idet salmen indeholder tallene 10,
1000 og 10.000 men IKKE tallet 100 (144/100 = 1,44). Se evt. ...

1,44
(14, 144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit
(Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14


Eze 045,03 - 10.000
Eze 045,05 - 10.000
Eze 048,10 - 10.000
Eze 048,10 - 10.000
35

Eze 048,13 - 10.000
Eze 048,18 - 10.000
Eze 048,18 - 10.000
Jon 004,11 - 10.000
39

=>

(
Jonas: Om 40 (*1) dage ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jon+3.4&version=BPH
)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jon+4.11&version=DN1933

Jonas 4:11, Dette er Biblen på dansk

(Gud taler til Jonas:)

Og jeg skulde ikke ynkes over Nineve, den store Stad med
mer end tolv Gange 10000 Mennesker, som ikke kan skelne
højre fra venstre, og meget Kvæg."


Sol 005,10 - titusinder
40

Dan 007,10 - titusind
Dan 007,10 - titusinder
Dan 011,12 - titusinder
Dan 011,41 - titusinder
Mic 006,07 - titusinder
45

Heb 012,22 - titusinder
Jud 001,14 - titusinder
Rev 005,11 - titusinder
Rev 005,11 - titusinder
Rev 009,16 - titusinde
51

Rev 009,16 - titusinde


Hmm ...

*1:
144 * 40 = 5.760

Compare with ...

C-14
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14

See also ...
https://da.wikipedia.org/wiki/Kulstof_14
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon-14

Half-life 5730 ± 40 years

(
5730 / 144 = 39,79166...
)


Hmm ...

Dét må der lige tænkes lidt over!

Un moment s'il vous plait.

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Udsagn:

Jeg har desværre fået bæ i ørene
og kan derfor ikke deltage!

Modtageren:

HVORDAN er det bæ havnet dér?

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Christian Shot Dead in Pakistan for Unknown Reasons

Religious minorities again left without answers or justice.

November 19, 2023

Farhan Ul Qamar was killed on Nov. 9, 2023. (Morning Star News
courtesy of family)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


... (BREAKING ET-Bible News on) ...

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
LIVE: Israel under angreb
LIVE: Israel ramt af større missilangreb
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-israel-ramt-af-stoerre-missilangreb


i dag kl. 20:16
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6791874
Karen Nielsen
Israelsk militær fremlægger video af det de siger, er
Hamas-tunnel under al Shifa-hospitalet

________________________________

(Time now CET 21.19)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
I dag kl. 06.49
Opd. 12 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-19-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


17 min siden (Time now CET 21.15)
Hamas tog gidsler ind på al-Shifa-hospitalet, siger Israels
militær

___________________________

(Time now CET 21.15)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE Seneste nyt om krigen i Ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her


i dag kl. 12:08
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6789762
Louise Brodthagen Jensen
I Ukraine jagter man kollaboratører. Men nu møder loven hård
kritik

____________________________

(Time now CET 21.04)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 06.52
Opd. I dag kl. 07.56
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-19-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


Kl. 17.29
Økonomisk kollaps i Rusland er blevet afværget, siger Peskov

___________________________

(Time now CET 21.04)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Deadline:

DR text-TV:
133

DR:
2023-11-19 kl 21.04
29 min. siden
Israelsk militær fremlægger video af det de siger, er Hamas-tunnel under
al Shifa-hospitalet

TV2:
2023-11-19 kl 21.11
Københavns Domkirke omkranset af 10.000 lys op til fredsgudstjeneste
9 min siden


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25821
Kall, Mogens
2023-11-20 09:08:50 UTC
Permalink
Israelsk soldat, der blev taget som gidsel, blev dræbt af
Hamas, siger Israel

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Found perhaps ½-life of Carbon-14 (inside the Bible) -
News 2023-11-20
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
Followup-To:
News:dk.politik
Date: Mon, 20 Nov 2023 09:19:40 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25821 <655b169d$0$708$***@news.sunsite.dk>
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/25-xxx/25-8xx/25-821
Isotope evidence (Isotop indicier)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/25-821
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Ex3Nz7DlSPc/m/HDpycD4OAwAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/CcOLIYysdTY/m/-lp_MRkTAQAJ
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018
http://youtu.be/rNZ31qfAXSk
Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...
http://youtu.be/_R0gkTvCRSw
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Gazas øjenvidner er ikke længere beskyttet: Rekordmange
journalister dræbt i krigen
I går kl. 21:50
https://www.dr.dk/nyheder/udland/gazas-oejenvidner-er-ikke-laengere-beskyttet-rekordmange-journalister-draebt-i-krigen

Mindst 42 journalister er blevet dræbt i krigen mellem Israel
og Hamas.

-

Kilometerlang folkemængde i København – jeg vil ikke bare lade
stå til, siger demonstrant
I går kl. 22.46
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-19-kilometerlang-folkemaengde-i-koebenhavn-jeg-vil-ikke-bare-lade-staa-til-siger-demonstrant

-

I dag kl. 02:21
Læger uden Grænser: 70 mennesker dræbt i weekenden under
bombardementer i Khan Younis
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/laeger-uden-graenser-70-mennesker-draebt-i-weekenden-under-bombardementer-i-khan

-

Den rigeste procent udleder det samme som fattigste to
tredjedele
I dag kl. 05.49
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-20-den-rigeste-procent-udleder-det-samme-som-fattigste-to-tredjedele

-

DR S127 man 20 nov 09:31:35
20.november dr.dk/nyheder 07:01

NY RAPPORT OM UDLEDNING AF CO2

Ifølge analysen udleder den rigeste
procent af verdens befolkning svarende
til cirka 77 millioner mennesker lige
så stor en mængde af drivhusgasser som
de fattigste 66 procent - cirka fem
milliarder mennesker.

I dag kl. 07:01
Den rigeste procent af verdens befolkning udleder det samme
som 66 procent af verdens fattigste
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/den-rigeste-procent-af-verdens-befolkning-udleder-det-samme-som-66-procent-af

-

DR S128 man 20 nov 09:31:35
20.november dr.dk/nyheder 07:02

BORGMESTRE DANNER FRONT MOD HAD

- Lad ikke krigen mellem Israel og
Hamas skabe splid og had.

Københavnske borgmestre i fælles opråb: Lad ikke krigen mellem
Israel og Hamas skabe splid og had
I dag kl. 07:02
https://www.dr.dk/nyheder/indland/koebenhavnske-borgmestre-i-faelles-opraab-lad-ikke-krigen-mellem-israel-og-hamas

Opråbet skal være med til at sikre, at konflikten ikke blusser
op i hovedstaden.

-

Dansk skarpskytte hårdt såret i Ukraine: 'Lige i det jeg
sætter mig ned, sprænger missilet'
I dag kl. 07:24
https://www.dr.dk/stories/1288510966/dansk-skarpskytte-haardt-saaret-i-ukraine

-

Et flere kilometer dybt hul bliver startskuddet til, at
aarhusianerne kan bruge varme fra jordens indre i radiatorerne
I dag kl. 08:38
https://www.dr.dk/nyheder/indland/et-flere-kilometer-dybt-hul-bliver-startskuddet-til-aarhusianerne-kan-bruge-varme

I dag bliver første spadestik til EU's største geotermiske
anlæg taget i Aarhus.

-

2023-11-20 kl 09.52
28 min. siden

TÆT PÅ
Starter kl.19:00
STIL SPØRGSMÅL til danske 'Chap's familie: Hvordan føles det,
at han stadig vil kæmpe i Ukraine?

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
LIVE: Israel under angreb
LIVE: Israel ramt af større missilangreb
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-israel-ramt-af-stoerre-missilangreb


i går kl. 23:19
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792345
Sofie Dyjak
Gudstjeneste og 10.000 lys for fred i verden


i dag kl. 00:05
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792385
Sofie Dyjak
Ekspert om israelsk påstand om Hamas-tunnel under al-Shifa:
'Siger ikke noget om, hvad den har været brugt til'


i dag kl. 01:39
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792455
Sofie Dyjak
Se billederne: Sådan her ser der ud i en flygtningelejr i Gaza


i dag kl. 02:06
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792472
Sofie Dyjak
Læger uden Grænser: 70 mennesker dræbt i weekenden under
bombardementer i Khan Younis


i dag kl. 05:44
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792613
Rasmus Christiansen
Militæranalytiker: Vi kommer ikke ned i den famøse
Hamas-kommandocentral i ny israelsk video

i dag kl. 06:21
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792664
Rasmus Christiansen
Israel hævder, at videooptagelser fra hospital viser gidsler


i dag kl. 08:22
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792901
Rasmus Christiansen
Israel hævder, at ny video viser gidsler: 'Ifølge dem beviser
det, at Hamas brugte al-Shifa-hospitalet som terrorinfrastruktur.


i dag kl. 08:32
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792924
Rasmus Christiansen
BBC: Flere dræbt efter israelsk luftangreb ved hospital i
Gazastriben


i dag kl. 08:56
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792983
Rasmus Christiansen
Lokale myndigheder: Israelske kampvogne rykker tættere på
hospital i Gaza


59 min. siden (Time now CET 10.00)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6792992
Rasmus Christiansen
Over 100 personer, der er kommet ud fra Gaza, ankommer til
Tyrkiet i dag


56 min. siden (Time now CET 10.00)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793004
Rasmus Christiansen
Flere meldes dræbt efter israelske luftangreb i det sydlige
Gaza


40 min. siden (Time now CET 10.00)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793065
Sean Coogan
Unicef: Babyer døde på al-Shifa, men evakuering er et lille
lys i mørket


28 min. siden (Time now CET 10.00)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793102
Rasmus Christiansen
Læge på hospital i det nordlige Gaza: 'Jeg kan se de israelske
kampvogne fra vinduet'


(Time now CET 10.00)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
I dag kl. 06.49
Opd. 12 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-19-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


Kl. 21.23
Lyn-analyse


Kl. 21.52
31 babyer evakueret fra Gaza By mangler forældre


Kl. 22.46
Israelsk soldat, der blev taget som gidsel, blev dræbt af
Hamas, siger Israel


Kl. 23.13
Yderligere tre journalister dræbt under israelske luftangreb i
Gaza


Kl. 23.46
Hamas-repræsentant underkender israelsk tunnelfund


New Link ...


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
I dag kl. 05.32
Opd. 20 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/2023-11-20-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


Kl. 05.31
Kina kræver international handling


Kl. 06.05
Japan fordømmer skibskapring


Kl. 06.27
65 israelske soldater dræbt i Gaza


Kl. 06.52
Københavns borgmestre advarer mod splid


Kl. 07.26
Israel tegner billede af kynisk modstander, siger korrespondent


Kl. 08.13
Israel hævder at have dræbt tre kompagnichefer


Kl. 08.50
Hospital omringet og ti dræbt i luftangreb, siger direktør


Kl. 09.02
I næste fase vil Israel bombe hårdere, forudser eks-sikkerhedsrådgiver


33 min siden (Time now CET 10.06)
For Israel er det her the smoking gun, siger journalist

... gidsler på Gazas største hospital ...


(Time now CET 10.06)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE Seneste nyt om krigen i Ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her


i dag kl. 06:11
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6792654
Jonathan Strid Lundsgaard
Zelenskyj fyrer chefen for medicinsk specialstyrke


i dag kl. 07:38
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6792828
Jonathan Strid Lundsgaard
Tidligere såret dansk ukrainekriger vil tilbage til fronten


i dag kl. 08:33
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6792929
Jonathan Strid Lundsgaard
Ukrainsk teenager er blevet genforenet med sin familie efter
et år i Rusland


(Time now CET 09.40)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 06.52
Opd. I dag kl. 07.56
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-19-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


Kl. 23.10
Rusland nedskyder endnu en drone med kurs mod Moskva


New Link ...


Seneste nyt i krigen i Ukraine
I dag kl. 05.14
Opd. 20 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-20-seneste-nyt-i-krigen-i-ukraine


Kl. 05.23
Regnvejr bremser tempoet i kampene, oplyser ISW


Kl. 06.02
Zelenskyj fyrer chefen for de medicinske styrker


Kl. 06.41
Flere tusinde eksplosive genstande tilintetgjort


Kl. 07.06
Mand død efter russisk angreb, oplyser anklagemyndighed


Kl. 07.21
Håndgranat dræber mand og kvinde i lejlighed i Kyiv


Kl. 07.56
Flere døde og sårede efter russiske angreb, oplyser generalstaben


Kl. 08.38
Putin-kritiker vil stille op til præsidentvalg i Rusland


Kl. 08.49
USA's forsvarsminister bringer "vigtig besked" i Kyiv


50 min siden (Time now CET 10.04)
Ukrainsk Eurovision-vinder efterlyst i Rusland


31 min siden (Time now CET 10.04)
To dræbte efter russisk angreb i Kherson


11 min siden (Time now CET 10.04)
Dansk skarpskytte vil tilbage til fronten i Ukraine


(Time now CET 10.04)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Deadline:

DR text-TV:
136

DR:
2023-11-20 kl 09.37
8 min. siden
Ni mænd idømt fængselsstraffe på i alt 122 år i stor narkosag

TV2:
2023-11-20 kl 09.54
Skibet fra Svendborg var lastet med kokain – danskerne drak bajere, da
kystvagten slog til
I dag kl. 08.49


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25822
Kall, Mogens
2023-11-20 20:39:59 UTC
Permalink
USA lover militærstøtte til Ukraine

Argentinas nyvalgte præsident lægger afstand til Rusland

USA kræver fragtskib i Det Røde Hav frigivet

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Found perhaps ½-life of Carbon-14 (inside the Bible) -
News 2023-11-20
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
Followup-To:
News:dk.politik
Date: Mon, 20 Nov 2023 09:19:40 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25821 <655b169d$0$708$***@news.sunsite.dk>
ET-Bible
https://sites.google.com/view/et-bible-f-001/files/25-xxx/25-8xx/25-821
Isotope evidence (Isotop indicier)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/6-c-14/25-821
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/Ex3Nz7DlSPc/m/HDpycD4OAwAJ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/CcOLIYysdTY/m/-lp_MRkTAQAJ
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018
http://youtu.be/rNZ31qfAXSk
Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...
http://youtu.be/_R0gkTvCRSw
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Forsker: Det kan være 'virkeligt, virkeligt svært' at stå i en
kø i Netto, når man har været fremmedkriger i Ukraine
I dag kl. 10:28
https://www.dr.dk/nyheder/udland/forsker-det-kan-vaere-virkeligt-virkeligt-svaert-staa-i-en-koe-i-netto-naar-man-har

Der kan være flere forskellige årsager til, at man vælger at
melde sig under de ukrainske faner i krigen - og hvorfor det
kan være svært at forlade krigszonen, forklarer ekspert.

-

DR S139 man 20 nov 13:10:25
20.november dr.dk/nyheder 10:44

KAMPE NÆR HOSPITAL I GAZA

I dag kl. 10:44
Læge på hospital i det nordlige Gaza: 'Jeg kan se de israelske
kampvogne fra vinduet'
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/laege-paa-hospital-i-det-nordlige-gaza-jeg-kan-se-de-israelske-kampvogne-fra-vinduet

-

DR S140 man 20 nov 13:10:25
20.november dr.dk/nyheder 11:09

AMNESTY: ANGREB BØR UNDERSØGES

I dag kl. 11:09
Amnesty International: 'To israelske luftangreb i Gaza er
krigsforbrydelser'
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/amnesty-international-israelske-luftangreb-i-gaza-er-krigsforbrydelser

-

DR S143 man 20 nov 13:10:26
20.november dr.dk/nyheder 12:50

FOR TIDLIGT FØDTE PÅ VEJ FRA RAFAH

2023-11-20 kl 13.21
31 min. siden
Nødhjælpsorganisation: 28 for tidligt fødte babyer er på vej
mod Rafah-grænseovergangen
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/noedhjaelpsorganisation-28-tidligt-foedte-babyer-er-paa-vej-mod-rafah

-

Verden har kurs mod en katastrofal temperaturstigning: 'Ikke
en fremtid, nogen af os ønsker'
I dag kl. 15:00
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/verden-har-kurs-mod-en-katastrofal-temperaturstigning-ikke-en-fremtid-nogen-af

Lige nu er verden på vej mod en global temperaturstigning på
2,9 grader i år 2100.

-

DR S148 man 20 nov 20:49:00
20.november dr.dk/nyheder 15:12

28 BABYER ER I SIKKERHED I EGYPTEN

I dag kl. 15:12
28 for tidligt fødte babyer er i sikkerhed i Egypten
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/28-tidligt-foedte-babyer-er-i-sikkerhed-i-egypten

-

Ny klimarapport tegner dystert billede – og især én ting er
"det vigtigste parameter" at ændre
I dag kl. 15.54
https://nyheder.tv2.dk/klima/2023-11-20-ny-klimarapport-tegner-dystert-billede-og-isaer-en-ting-er-det-vigtigste-parameter-at-aendre

-

DR S149 man 20 nov 20:49:00
20.november dr.dk/nyheder 16:07

RUSLAND VIL ANHOLDE MUSIKER

I dag kl. 16:07
Rusland udsteder arrestordre på tidligere vinder af
Eurovision
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/rusland-udsteder-arrestordre-paa-tidligere-vinder-af-eurovision

-

1,5, 2,0 eller 2,9 grader? Her er klimachefens tre scenarier
for fremtidens vejr
I dag kl. 16:48
https://www.dr.dk/stories/1288510966/her-er-klimachefens-tre-scenarier-for-fremtidens-vejr/

-

Borgmestre opfordrer til at undgå polarisering – men de er
uenige om, hvor meget ansvar de selv har
I dag kl. 17.28
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-11-20-borgmestre-opfordrer-til-at-undgaa-polarisering-men-de-er-uenige-om-hvor-meget-ansvar-de-selv-har

-

Meldinger om kampvogne og hårde kampe ved hospital i Gaza:
'En ny normal, at hospitaler på den måde er kampplads i en
krig'
I dag kl. 17:30
https://www.dr.dk/nyheder/udland/meldinger-om-kampvogne-og-haarde-kampe-ved-hospital-i-gaza-en-ny-normal-hospitaler

Gazas hospitaler er blevet "de farligste steder at opholde
sig", advarer Røde Kors, mens Læger Uden grænser kalder
situationen i enklaven "hjerteskærende".

-

DR S158 man 20 nov 20:49:01
20.november dr.dk/nyheder 18:45

WHO-CHEF: SPÆDBØRN FLØJET VIDERE

I dag kl. 18:45
WHO-chef: 12 for tidligt fødte spædbørn fløjet videre til
Kairo
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/who-chef-12-tidligt-foedte-spaedboern-floejet-videre-til-kairo

-

Veto i FN's Sikkerhedsråd: Derfor har nogle lande mere magt
end andre
I dag kl. 18:50
https://www.dr.dk/nyheder/udland/veto-i-fns-sikkerhedsraad-derfor-har-nogle-lande-mere-magt-end-andre

Veto er senest blevet brugt i krigen mellem Israel og Hamas.

-

CO2-aftrykket stiger hos de rigeste danskere og falder for
alle andre
I dag kl. 19:30
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/co2-aftrykket-stiger-hos-de-rigeste-danskere-og-falder-alle-andre

Luksusforbrug gør Danmarks 1 procent rigeste til de fortsat
største klimasyndere i landet - og i hele verden.

-

Nyt kæmpeprojekt skal bore sig 2,5 kilometer ned i jorden
I dag kl. 19.31
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-11-20-nyt-kaempeprojekt-skal-bore-sig-25-kilometer-ned-i-jorden

-

DR S156 man 20 nov 20:49:01
20.november dr.dk/nyheder 19:48

USA LOVER MILITÆRSTØTTE TIL UKRAINE

I dag kl. 19:48
USA med ny militærstøtte til Ukraine: 'Vi er med jer i det
lange løb'
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/usa-med-ny-militaerstoette-til-ukraine-vi-er-med-jer-i-det-lange-loeb

-

DR S160 man 20 nov 20:49:01
20.november dr.dk/nyheder 20:21

FRAGTSKIB KAPRET I DET RØDE HAV

2023-11-20 kl 21.10
48 min. siden
Kæmpe fragtskib kapret i Det Røde Hav - besætning
tilbageholdes i Yemen
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/kaempe-fragtskib-kapret-i-det-roede-hav-besaetning-tilbageholdes-i-yemen

-

2023-11-20 kl 21.21
Skib kapret på Det Røde Hav
21 min siden
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-20-skib-kapret-paa-det-roede-hav

-

2023-11-20 kl 21.10
FN-chef efter klimarapport: 'Verdens ledere må virkelig tage
sig sammen. Nu'
13 min. siden
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/fn-chef-efter-klimarapport-verdens-ledere-maa-virkelig-tage-sig-sammen-nu

Den globale temperatur er på vej mod 2,9 grader. Det er langt
over det, videnskaben betragter som sikkert.

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
LIVE: Israel under angreb
LIVE: Israel ramt af større missilangreb
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-israel-ramt-af-stoerre-missilangreb


i dag kl. 10:32
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793346
Rasmus Christiansen
Hvad er Det Indonesiske Hospital?


i dag kl. 10:50
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793422
Rasmus Christiansen
Voldsom regn i Gaza forværrer forholdene


i dag kl. 11:03
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793475
Rasmus Christiansen
BBC: Billede viser israelske kampvogne ved hospitalet


i dag kl. 11:18
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793545
Rasmus Christiansen
Amnesty International: 'To israelske luftangreb i Gaza er
krigsforbrydelser'


i dag kl. 11:33
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793597
Rasmus Christiansen
Flere dræbt efter israelske angreb i byen Rafah


i dag kl. 11:43
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793625
Rasmus Christiansen
Nødhjælpsorganisation: 28 for tidligt fødte babyer er på vej
mod Rafah-grænseovergangen


i dag kl. 12:18
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793762
Rasmus Christiansen
Indonesien fordømmer israelsk angreb på Det Indonesiske
Hospital


i dag kl. 12:30
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6793802
Rasmus Christiansen
Middagsoverblik


i dag kl. 13:46
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6794056
Morten Top
Kaos i Knesset: Politikere i åbent skænderi med pårørende
til gidsler


i dag kl. 14:03
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6794108
Morten Top
Lavrov skal mødes med arabiske udenrigsministre


i dag kl. 14:40
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6794224
Morten Top
WHO: 28 for tidligt fødte babyer nu i sikkerhed i Egypten


i dag kl. 15:31
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6794398
Morten Top
Video fra israelsk militær hævder at vise gidsler på hospital


i dag kl. 16:06
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6794509
Morten Top
FN: 1,7 millioner palæstinensere er internt fordrevne


i dag kl. 16:37
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6794612
Morten Top
Putin deltager i virtualt BRIKS-møde om Gaza


i dag kl. 18:21
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6794915
Morten Top
WHO-chef: 12 for tidligt fødte spædbørn fløjet videre til
Kairo


i dag kl. 19:07
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6795037
Morten Top
Biden: Aftale om gidsler tæt på


i dag kl. 19:51
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6795172
Morten Top
FN-generalsekeretær: Det Palæstinensiske Selvstyre skal have
ansvar for Gaza efter krigen

Kommentar:

Idéen er god nok, men i praksis har det jo vist sig, at Hamas
har overtaget magten med vold!

Så ...

Vi må finde på noget andet!

Egyptisk ansvar KUNNE være en midlertidig løsning. Den er
langtfra perfekt men bedre end ingenting!


46 min. siden (Time now CET 21.34)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6795429
Morten Top
Israelsk militær hævder at have fundet "våbenlaboratorium" i
moske


(Time now CET 21.34)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
I dag kl. 05.32
Opd. 20 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/2023-11-20-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


Kl. 10.13
Mange meldes dræbt på og ved hospitaler


Kl. 10.53
Iran afviser involvering i skibskapring


Kl. 11.08
Bamser skal skabe opmærksomhed om gidsler


Kl. 11.52
Evakuerede spædbørn krydser grænse


Kl. 12.17
Amnesty vil have Israel efterforsket for krigsforbrydelser


15 min siden (Time now CET 13.32)
Debat om dødstraf gav heftigt skænderi i parlamentet


Kl. 14.09
Israels beviser er partsindlæg, siger ekspert


Kl. 14.56
1,7 millioner internt fordrevne palæstinensere, siger FN


Kl. 15.07
28 spædbørn evakueret til Egypten


Kl. 16.05
Modangreb fra Hizbollah efter IDF-angreb


Kl. 16.33
Højreekstremistisk finansminister kræver krigsregeringen
udvidet


Kl. 17.07
Dansk parlamentsmedlem kræver efterforskning af Israel


Kl. 18.05
Det her er første runde af beviser, siger journalist


Kl. 18.24
Dødstal i Gazastriben opjusteret til 13.300


Kl. 19.44
Protester mod Israel fortsætter til våbenhvile, siger danske
demonstranter


Kl. 19.53
Tættere på gidselaftale end nogensinde


20 min siden (Time now CET 21.30)
Det er der sket i dag


8 min siden (Time now CET 21.30)
USA kræver fragtskib i Det Røde Hav frigivet


(Time now CET 21.30)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE Seneste nyt om krigen i Ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her


i dag kl. 09:55
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6793200
Jonathan Strid Lundsgaard
Den amerikanske forsvarsminister er på besøg i Kyiv


i dag kl. 11:31
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6793586
Jonathan Strid Lundsgaard
Tre grunde til krigen i Gaza påvirker krigen i Ukraine


i dag kl. 11:51
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6793665
Jonathan Strid Lundsgaard
Forsker: ’ Lysten til at blive og kæmpe går igen for mange
fremmedkrigere’


i dag kl. 16:13
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6794526
Casper Lindbjerg Greve
Rusland udsteder arrestordre på tidligere vinder af
Eurovision


i dag kl. 17:58
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6794822
Casper Lindbjerg Greve
USA's forsvarsminister besøger Kyiv


(Time now CET 21.33)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt i krigen i Ukraine
I dag kl. 05.14
Opd. 20 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-20-seneste-nyt-i-krigen-i-ukraine


Kl. 10.35
Ukrainsk teenager genforenet med familien efter et år i
Rusland


Kl. 11.27
Rusland kalder Finlands beslutning for anti-russisk


Kl. 12.18
Sanktioner har en boomerang-effekt, udtaler Rusland


51 min siden (Time now CET 13.28)
Det er der sket i dag


36 min siden (Time now CET 13.28)
NATO bekymret over russisk indblanding i Bosnien


23 min siden (Time now CET 13.28)
Demonstration i Moskva var "bemærkelsesværdig"

... koner til udstationerede russiske soldater, ...


Kl. 13.45
Ukraine bringer ligene af 94 soldater tilbage


Kl. 13.52
Rusland tror på EU-kollaps, viser meningsmåling


Kl. 14.22
Russiske radarstationer ramt, viser video


Kl. 14.39
Ukraine: 83-årig kvinde død efter russisk angreb


Kl. 15.03
USA's forsvarsminister besøger Ukraine


Kl. 15.05
Statsstøtte til virksomheder forlænges


Kl. 15.50
Regeringen vil lempe regler for fordrevne ukrainere


Kl. 16.10
Højtstående ukrainske embedsmænd fyret for korruption


Kl. 16.52
Argentinas nyvalgte præsident lægger afstand til Rusland


Kl. 17.47
Video viser ukrainsk luftangreb ødelægge russisk militærbase


Kl. 18.54
Rusland kan være på vej til fuld mobilisering, mener Ukraine


Kl. 19.09
USA lover yderligere økonomisk støtte til Ukraine


Kl. 19.32
Finland overvejer at lukke grænsen til Rusland helt


51 min siden (Time now CET 21.25) (Time now CET 21.25)
USA-besøg er en symbolsk håndsrækning til Ukraine, mener
korrespondent


(Time now CET 21.25)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Deadline:

DR text-TV:
161

DR:
2023-11-20 kl 21.10
FN-chef efter klimarapport: 'Verdens ledere må virkelig tage sig sammen. Nu'
13 min. siden

TV2:
2023-11-20 kl 21.21
Skib kapret på Det Røde Hav
21 min siden


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25823

Loading...