Discussion:
Rumænske klaphatte.
Add Reply
Steen Hjortsoe
2018-11-30 17:31:28 UTC
Svar
Permalink
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20692617&AN=132542381&h=zJsZ1b%2bSPh1TevwCEKwZW8lErHBNw29ca7itjDoJHT0dbAhHmDsmMsHyU06OjTqUI6mTAw4Bz1iKgnAudWgsBw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d20692617%26AN%3d132542381

Laura Petrescu Perlier er mediciner, men det, hun har at sige om directed energy applikationer til mind control, svarer meget godt til, hvad jeg selv har forsøgt at fremføre herinde.

Jeg fik at vide, at jeg var en klaphat.

Det må medicineren fra vores EU-fælle så vel også være (?)

Steen Hjortsø
kk
2018-12-01 10:54:49 UTC
Svar
Permalink
Post by Steen Hjortsoe
https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20692617&AN=132542381&h=zJsZ1b%2bSPh1TevwCEKwZW8lErHBNw29ca7itjDoJHT0dbAhHmDsmMsHyU06OjTqUI6mTAw4Bz1iKgnAudWgsBw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d20692617%26AN%3d132542381
Laura Petrescu Perlier er mediciner, men det, hun har at sige om directed
energy applikationer til mind control, svarer meget godt til, hvad jeg selv
har forsøgt at fremføre herinde.
Jeg fik at vide, at jeg var en klaphat.
Det må medicineren fra vores EU-fælle så vel også være (?)
Steen Hjortsø
Jah, såmænd!

Loading...