Discussion:
Jeg *anmoder* derfor Verdenssamfundet om at give mig *asyl* - USA pauser våben til Israel - News 2024-05-09
(for gammel til at besvare)
Kall, Mogens
2024-05-09 06:15:21 UTC
Permalink
Jeg *anmoder* derfor Verdenssamfundet om at give mig *asyl*

Was:
USA sætter våbenleverance til Israel på pause på grund af planlagt
Rafah-invasion

File 26.452 ...
Mideast Peace Process, Oslo Accords (OSLO-Fredsprocessen)
https://sites.google.com/view/mideast-peace-p/files/26-xxx/26-4xx/26-452

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Polsk dommer hopper af til Belarus - News 2024-05-08
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Wed, 8 May 2024 08:51:52 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26450a <663b2109$0$705$***@news.sunsite.dk>
https://dk.politik.narkive.com/wZidsgd5/polsk-dommer-hopper-af-til-belarus-news-2024-05-08#post1
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018

Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL


00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...

http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Interrupt from ...

Subject: [Den sidste nadver]
Israel raser mod Belgien og Spanien:
I spreder falske påstande og støtter terrorisme -
Re: ... News 2023-11-24
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Fri, 24 Nov 2023 22:12:23 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25842 <656111b7$0$708$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QlhbR710vwg/m/wyu0JFLKAAAJ
https://sites.google.com/view/kall-litteratur/0/den-sidste-nadver
Den sidste nadver
en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden
af Klaus Wivel
Kristeligt Dagblads Forlag, 2013
ISBN 978 87 7467 111 4
=>

Tanke til overvejelse:

Vil du have de samme *fanatiske* holdninger (...

fx. at folk skal dræbes, hvis de skifter religion, apropos
FNs Menneskerettighedserklæring artikel 18, som lyder ...
https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fn_verdenserklaering_fil.pdf

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og
religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte
religion eller tro og frihed til enten alene eller i
fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give
udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning,
udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse
forskrifter.

...), hvis du ikke var muslim?


Hmm ...

Historiske *kendsgerninger*:

Jødisk exodus fra arabiske lande til Israel
https://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8disk_exodus_fra_arabiske_lande_til_Israel

Fra 1948 til begyndelsen af 1970-erne forlod mellem
800.000–1.000.000 jøder deres hjem i den arabiske verden
for at flygte, eller de blev deporterede. 260.000 af dem
nåede Israel mellem 1948 og 1951, 600.000 frem til 1972. ...


Når man *deporterer* mennesker, da er det ikke andet end
rimeligt, at man så modtager tilsvarende antal flygtninge
(herunder deres børn, som de i mellemtiden har fået)!

+

Date: Fri, 19 Jan 2024 21:24:56 +0100
26014 <65aada98$0$711$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/EzmhD_pbc2Y/m/49A0p7Z0AAAJ
Det er altid nemmere at forære dele af andres ejendom bort (end
egne jordbesiddelser)!
________________________________________________________________
________________________________________________________________


DR S134 tor 09 maj 07:20:39
8.maj dr.dk/nyheder 19:26

USA PAUSER VÅBEN TIL ISRAEL

I går kl. 19:26
USA sætter våbenleverance til Israel på pause på grund af planlagt
Rafah-invasion
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/usa-saetter-vaabenleverance-til-israel-paa-pause-paa-grund-af-planlagt-rafah

+

18-årige Lina Hammad flygter i Gaza for 10. gang: 'Ingen steder er
sikre'
I går kl. 19:59
https://www.dr.dk/nyheder/udland/18-aarige-lina-hammad-flygter-i-gaza-10-gang-ingen-steder-er-sikre

Omkring 100.000 civile er blevet bedt om at forlade Rafah. DR har
talt med en af dem.

Kommentar:

(
Hmm ... (memory on from) ...

Subject: Re: Heaven-Break - Was: Når det er tid at gå
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Date: Thu, 28 Sep 2023 18:49:22 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25614 <uf4aqk$3p7na$***@news.eternal-september.org>
Adultery (hor)
https://sites.google.com/view/adultery/files/25-xxx/25-6xx/25-614
Divine guidance (Guddommelig ledelse)
https://sites.google.com/view/divine-guidance/files/25-xxx/25-6xx/25-614
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/5ePfgkk4Q20/m/YIq-9eBIAgAJ
I dag er Guds dag
af Wilfrid Stinissen
Steno Forlag, 2002
ISBN 87-87275-91-0
http://www.levendevand.dk/index.php?id=7
http://www.levendevand.dk/month/28
=== citat start ===

9. maj

Fred midt i verdens angst

...

=== citat slut ===

Sorry! WRONG text!

=>

Input andagtstekst from BibelLæserRingen:
https://blr.dk/produkt/bibelnoeglen-2-2/

=== citat start ===

Kristi Himmelfarts Dag
Torsdag 9. maj [2024]

Fil 2,5-11
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Fil+2.5-11&version=BPH

Jesu sind

[ ... ]

dedtte ydmyge sind kan vi ikke finde i os selv. Men Jesu ydmygede
sig netop for os, for at vi ved ham også kan få del i Guds herlighed.
Og mens vi lever her, så vil Jesus selv ved troens forening med ham
give os del i dette sind over for andre.

=== citat slut ===

(
Internal message to Chief-commander:
https://www.kristendom.dk/fra-bloggen/tungetale-p%C3%A5-katolsk
)
)


Hvad ville jeg gøre, hvis jeg som hedning (altså ikke-biologisk-jøde)
boede i Gaza ?

Ville jeg for enhver pris insistere på, at landet er mit ?

Eller ...

Ville jeg anerkende, at landet oprindelig tilhører jøderne, men at
det Romerske Kejserrige smed jøderne ud af deres egen land (dengang
de ødelagde templet i Jerusalem i år 70 e.Kr.) ?

Ville jeg sige til Verdenssamfundet:

Ok. Der er blevet begået en *uret* overfor jøderne (ved at de fik
*frastjålet* deres land).
At mine (muslimske) forfædre IKKE *respekterede* deres ret til
landet (Det Hellige Land Israel) men *invaderede* og bosatte sig i
landet, kan jeg kun dybt beklage.
Jeg *anmoder* derfor om, at Verdenssamfundet giver mig *asyl* (fx
i Danmark), så dels jøderne kan få lov at leve i fred og ro i deres
eget land, samtidig med at jeg (og mine) får en fair chance for at
overleve og måske endog i dette jordiske liv får en smule lykke!

Amen?

(
The music ...

... is now on-Air CET 07:58, GMT 05:58
)

-


DR S139 tor 09 maj 07:20:39
9.maj dr.dk/nyheder 06:58

UKRAINSK ANGREB MOD RUSLAND I NAT

...

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas-0


i dag kl. 13:55
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-evakuering-af-dele-af-rafah-meldes-i-gang?focusId=7643275
Inaam Nabil
Læger uden Grænser: Systematisk ødelæggelse af Gazas sundhedssystem

____________________________

(Time now CET 18.40)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
38 min siden
Opd. 20 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2024-05-08-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


43 min siden (Time now CET 18.38)
100 EU-medarbejdere demonstrerer i Bruxelles

_____________________________

(Time now CET 18.38)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 05.16
Opd. 18 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2024-05-08-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


39 min siden (Time now CET 18.35)
Børn såret i russisk angreb i Kharkiv

_____________________________

(Time now CET 18.35)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Deadline:

DR text-TV:
141

DR:
2024-05-09 kl 07.25
6 min. siden
Mødrehjælpen åbner for ansøgninger til feriehjælp

18.41
12 min. siden
Kommune politianmelder tidligere borgmesters virksomhed

TV2:
2024-05-09 kl 07.25


2024-05-08 kl 18.41
Copenhagen Pride havde millionunderskud før partnerflugt
16 min siden


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26400 <661fec38$0$714$***@news.sunsite.dk>
https://dk.test.narkive.com/gLQGHxE2/use-narkive-to-find-your-usenet-links-brug-narkive-til-at-finde-dine-usenet-links#post3
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26452
Echo-1
2024-05-09 06:17:02 UTC
Permalink
Post by Kall, Mogens
Jeg *anmoder* derfor Verdenssamfundet om at give mig *asyl*
USA sætter våbenleverance til Israel på pause på grund af planlagt
Rafah-invasion
File 26.452 ...
Mideast Peace Process, Oslo Accords (OSLO-Fredsprocessen)
https://sites.google.com/view/mideast-peace-p/files/26-xxx/26-4xx/26-452
-
Subject: Polsk dommer hopper af til Belarus - News 2024-05-08
    News:dk.politik
Date: Wed, 8 May 2024 08:51:52 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://dk.politik.narkive.com/wZidsgd5/polsk-dommer-hopper-af-til-belarus-news-2024-05-08#post1
Subject: ET message to Russia: Last warning!
          Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
      News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
          1211 days to global Nuclearwar+suicide
     News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf
[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no  55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine
2022-03-04, day no  63, Sodom-warning-to-Russia
2022-03-16, day no  75, Judgment of the International Court of Justice
...
2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)
...
2023-01-27, day no  27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27
2023-03-17, day no  76, ICC issues arrest warrant for Putin
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.
Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags
-
Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine
Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!
Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933
Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!
Satans slangeyngel hedder det på dansk!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH
    Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk
    [ ... ]
    2
    „Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.
    3
    „Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
    Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
    sammen med de mennesker, der faldt.
    Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.
    [ ... ]
    18
    ... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
    så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”
=>
    Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
    Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...
    https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
    https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU
    ... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
    ... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!
    "Ske Din vilje, ikke min!”
    "Да будет воля Твоя, а не моя!"
    (Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
    (Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)
=>
Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018
http://youtu.be/rNZ31qfAXSk
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf
+
Open The Eyes
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views  1 month ago  ISRAEL
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God
Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...
http://youtu.be/_R0gkTvCRSw
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Interrupt from ...
Subject: [Den sidste nadver]
        I spreder falske påstande og støtter terrorisme -
    Re: ... News 2023-11-24
    News:dk.politik
Date: Fri, 24 Nov 2023 22:12:23 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QlhbR710vwg/m/wyu0JFLKAAAJ
https://sites.google.com/view/kall-litteratur/0/den-sidste-nadver
Den sidste nadver
en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden
af Klaus Wivel
Kristeligt Dagblads Forlag, 2013
ISBN 978 87 7467 111 4
=>
Vil du have de samme *fanatiske* holdninger (...
fx. at folk skal dræbes, hvis de skifter religion, apropos
FNs Menneskerettighedserklæring artikel 18, som lyder ...
https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fn_verdenserklaering_fil.pdf
    Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og
    religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte
    religion eller tro og frihed til enten alene eller i
    fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give
    udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning,
    udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse
    forskrifter.
...), hvis du ikke var muslim?
Hmm ...
Jødisk exodus fra arabiske lande til Israel
https://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8disk_exodus_fra_arabiske_lande_til_Israel
    Fra 1948 til begyndelsen af 1970-erne forlod mellem
    800.000–1.000.000 jøder deres hjem i den arabiske verden
    for at flygte, eller de blev deporterede. 260.000 af dem
    nåede Israel mellem 1948 og 1951, 600.000 frem til 1972. ...
Når man *deporterer* mennesker, da er det ikke andet end
rimeligt, at man så modtager tilsvarende antal flygtninge
(herunder deres børn, som de i mellemtiden har fået)!
+
Date: Fri, 19 Jan 2024 21:24:56 +0100
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/EzmhD_pbc2Y/m/49A0p7Z0AAAJ
Det er altid nemmere at forære dele af andres ejendom bort (end
egne jordbesiddelser)!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
        DR   S134  tor 09 maj   07:20:39
   8.maj          dr.dk/nyheder   19:26
 USA PAUSER VÅBEN TIL ISRAEL
I går kl. 19:26
USA sætter våbenleverance til Israel på pause på grund af planlagt
Rafah-invasion
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/usa-saetter-vaabenleverance-til-israel-paa-pause-paa-grund-af-planlagt-rafah
+
18-årige Lina Hammad flygter i Gaza for 10. gang: 'Ingen steder er
sikre'
I går kl. 19:59
https://www.dr.dk/nyheder/udland/18-aarige-lina-hammad-flygter-i-gaza-10-gang-ingen-steder-er-sikre
Omkring 100.000 civile er blevet bedt om at forlade Rafah. DR har
talt med en af dem.
(
Hmm ... (memory on from) ...
Subject: Re: Heaven-Break - Was: Når det er tid at gå
    News:dk.livssyn.kristendom
Date: Thu, 28 Sep 2023 18:49:22 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Adultery (hor)
https://sites.google.com/view/adultery/files/25-xxx/25-6xx/25-614
Divine guidance (Guddommelig ledelse)
https://sites.google.com/view/divine-guidance/files/25-xxx/25-6xx/25-614
https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/5ePfgkk4Q20/m/YIq-9eBIAgAJ
I dag er Guds dag
af Wilfrid Stinissen
Steno Forlag, 2002
ISBN 87-87275-91-0
http://www.levendevand.dk/index.php?id=7
http://www.levendevand.dk/month/28
=== citat start ===
9. maj
Fred midt i verdens angst
...
=== citat slut ===
Sorry! WRONG text!
=>
https://blr.dk/produkt/bibelnoeglen-2-2/
=== citat start ===
Kristi Himmelfarts Dag
Torsdag 9. maj [2024]
Fil 2,5-11
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Fil+2.5-11&version=BPH
Jesu sind
[ ... ]
   dedtte ydmyge sind kan vi ikke finde i os selv. Men Jesu ydmygede
sig netop for os, for at vi ved ham også kan få del i Guds herlighed.
Og mens vi lever her, så vil Jesus selv ved troens forening med ham
give os del i dette sind over for andre.
=== citat slut ===
(
https://www.kristendom.dk/fra-bloggen/tungetale-p%C3%A5-katolsk
)
)
Hvad ville jeg gøre, hvis jeg som hedning (altså ikke-biologisk-jøde)
boede i Gaza ?
Ville jeg for enhver pris insistere på, at landet er mit ?
Eller ...
Ville jeg anerkende, at landet oprindelig tilhører jøderne, men at
det Romerske Kejserrige smed jøderne ud af deres egen land (dengang
de ødelagde templet i Jerusalem i år 70 e.Kr.) ?
Ok. Der er blevet begået en *uret* overfor jøderne (ved at de fik
*frastjålet* deres land).
   At mine (muslimske) forfædre IKKE *respekterede* deres ret til
landet (Det Hellige Land Israel) men *invaderede* og bosatte sig i
landet, kan jeg kun dybt beklage.
   Jeg *anmoder* derfor om, at Verdenssamfundet giver mig *asyl* (fx
i Danmark), så dels jøderne kan få lov at leve i fred og ro i deres
eget land, samtidig med at jeg (og mine) får en fair chance for at
overleve og måske endog i dette jordiske liv får en smule lykke!
Amen?
(
The music ...
http://youtu.be/o9lxtA8f4KY
... is now on-Air CET 07:58, GMT 05:58
)
-
        DR   S139  tor 09 maj   07:20:39
   9.maj          dr.dk/nyheder   06:58
 UKRAINSK ANGREB MOD RUSLAND I NAT
...
________________________________________________________________
________________________________________________________________
LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas-0
i dag kl. 13:55
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-evakuering-af-dele-af-rafah-meldes-i-gang?focusId=7643275
Inaam Nabil
Læger uden Grænser: Systematisk ødelæggelse af Gazas sundhedssystem
____________________________
 (Time now CET 18.40)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
38 min siden
Opd. 20 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2024-05-08-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas
 43 min siden (Time now CET 18.38)
100 EU-medarbejdere demonstrerer i Bruxelles
_____________________________
 (Time now CET 18.38)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 05.16
Opd. 18 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2024-05-08-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine
 39 min siden (Time now CET 18.35)
Børn såret i russisk angreb i Kharkiv
_____________________________
 (Time now CET 18.35)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
141
2024-05-09 kl 07.25
6 min. siden
Mødrehjælpen åbner for ansøgninger til feriehjælp
18.41
12 min. siden
Kommune politianmelder tidligere borgmesters virksomhed
2024-05-09 kl 07.25
2024-05-08 kl 18.41
Copenhagen Pride havde millionunderskud før partnerflugt
16 min siden
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
https://dk.test.narkive.com/gLQGHxE2/use-narkive-to-find-your-usenet-links-brug-narkive-til-at-finde-dine-usenet-links#post3
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26452
Link Pick Up


26.452b
Kall, Mogens
2024-05-09 14:43:24 UTC
Permalink
ET-Break

Was:
Putin tale bød på en 'opsigtsvækkende trussel mod Vesten’

File 26.453 ...
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/26-xxx/26-4xx/26-453
3. Worldwar (3. Verdenskrig)
https://sites.google.com/view/3-worldwar/files/26-xxx/26-4xx/26-453

"Other" news:
Angreb i Darfur kan være folkedrab

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Jeg *anmoder* derfor Verdenssamfundet om at give mig *asyl*
- USA pauser våben til Israel - News 2024-05-09
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Thu, 9 May 2024 08:15:21 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26452a <663c69fb$0$705$***@news.sunsite.dk>
https://dk.politik.narkive.com/2USEyYPD/jeg-anmoder-derfor-verdenssamfundet-om-at-give-mig-asyl-usa-pauser-vaben-til-israel-news-2024-05-09#post1
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018
http://youtu.be/rNZ31qfAXSk
Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...
http://youtu.be/_R0gkTvCRSw
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Interrupt from ...

Subject: [Den sidste nadver]
Israel raser mod Belgien og Spanien:
I spreder falske påstande og støtter terrorisme -
Re: ... News 2023-11-24
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Fri, 24 Nov 2023 22:12:23 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25842 <656111b7$0$708$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QlhbR710vwg/m/wyu0JFLKAAAJ
https://sites.google.com/view/kall-litteratur/0/den-sidste-nadver
Den sidste nadver
en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden
af Klaus Wivel
Kristeligt Dagblads Forlag, 2013
ISBN 978 87 7467 111 4
=>

Tanke til overvejelse:

Vil du have de samme *fanatiske* holdninger (...

fx. at folk skal dræbes, hvis de skifter religion, apropos
FNs Menneskerettighedserklæring artikel 18, som lyder ...
https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fn_verdenserklaering_fil.pdf

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og
religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte
religion eller tro og frihed til enten alene eller i
fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give
udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning,
udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse
forskrifter.

...), hvis du ikke var muslim?


Hmm ...

Historiske *kendsgerninger*:

Jødisk exodus fra arabiske lande til Israel
https://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8disk_exodus_fra_arabiske_lande_til_Israel

Fra 1948 til begyndelsen af 1970-erne forlod mellem
800.000–1.000.000 jøder deres hjem i den arabiske verden
for at flygte, eller de blev deporterede. 260.000 af dem
nåede Israel mellem 1948 og 1951, 600.000 frem til 1972. ...


Når man *deporterer* mennesker, da er det ikke andet end
rimeligt, at man så modtager tilsvarende antal flygtninge
(herunder deres børn, som de i mellemtiden har fået)!

+

Date: Fri, 19 Jan 2024 21:24:56 +0100
26014 <65aada98$0$711$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/EzmhD_pbc2Y/m/49A0p7Z0AAAJ
Det er altid nemmere at forære dele af andres ejendom bort (end
egne jordbesiddelser)!
________________________________________________________________
________________________________________________________________


Biden understreger: Hvis Israel går ind i Rafah, bliver det uden
amerikanske bomber og granater
I dag kl. 01:23
opdateret I dag kl. 02:45
https://www.dr.dk/nyheder/udland/biden-understreger-hvis-israel-gaar-ind-i-rafah-er-det-slut-med-amerikansk

Joe Biden anerkender desuden, at amerikanske våben har kostet civile
livet i Gaza.

-

DR S139 tor 09 maj 07:20:39
9.maj dr.dk/nyheder 06:58

UKRAINSK ANGREB MOD RUSLAND I NAT

2024-05-09 kl 07.25
27 min. siden
Ukrainsk angreb mod Rusland i nat
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/ukrainsk-angreb-mod-rusland-i-nat

-

DR S142 tor 09 maj 08:39:27
9.maj dr.dk/nyheder 08:20

ANGREB I DARFUR KAN VÆRE FOLKEDRAB

Siden april 2023 har den paramilitære
gruppe Rapid Support Forces (RSF) været
i krig med den sudanesiske hær. En
række angreb fra RSF kan muligvis
betegnes som "folkedrab" mod ikke-
arabiske etniske samfund, skriver Human
Rights Watch i en rapport.
I byen El-Geneina i det vestlige Darfur
er op mod 15.000 mennesker blevet
dræbt, og området er i fokus i
rapporten. Den beskriver "en etnisk
udrensning af massalit-folket og andre
ikke-arabiske befolkningsgrupper".
Fra sent i april og indtil tidligt i
november sidste år udførte RSF og
allierede militser "et systematisk
felttog for at fjerne - og herunder
dræbe - etniske massalitter", lyder
det.

2024-05-09 kl 08.53
33 min. siden
Human Rights Watch: Paramilitære angreb i Darfur er muligvis
folkedrab
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/human-rights-watch-paramilitaere-angreb-i-darfur-er-muligvis-folkedrab

Kommentar:

Bring sag for Haag-Domstolen (ICJ/ICC) via fx Danmark.

-

Forsvarschefen har hverken vand eller konserves på lager trods
prepper-opfordring: Jeg er jo soldat
I dag kl. 09:20
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsvarschefen-har-hverken-vand-eller-konserves-paa-lager-trods-prepper-opfordring

Danskerne skal have tillid til, at Forsvaret kan og vil forsvare
Danmark, siger general Michael Hyldgaard.

Kommentar:

Det vil jeg altså råde ALLE til (BÅDE civile OG militære), fordi ...

Op til Corona-pandemien indkøbte jeg en lille lager af mad og
toiletpapir, fordi pandemien KUNNE - in worst case - ihjelslå henved
80-90% af befolkningen!

Så strategien var at leve *isoleret* i op til mange måneder.

(Pest-epidemien ebbede ud, når man overhold 40 dages isolation,
heraf navnet karantæne.)

Og der er risiko for, at en pandemi kan gentage sig.

Vi slap heldigt fra corona-pandemien, men det er INGEN selvfølge i
fremtiden.

Kan ulykke ske, da vil den ske - før eller sidenhen!

Det er en naturlov!

-

I dag kl. 10:44
I anledning af Ruslands 'Sejrsdag' bliver der afholdt militærparade
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/i-anledning-af-den-ruslands-sejrsdag-bliver-der-afholdt-militaerparade

-

I dag kl. 11:35
Irsk universitet dropper Israel-investering efter studenterprotester
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/irsk-universitet-dropper-israel-investering-efter-studenterprotester

-

Ultrakort tale fra Putin bød på en 'opsigtsvækkende trussel mod
Vesten’
I dag kl. 12:14
https://www.dr.dk/nyheder/udland/ultrakort-tale-fra-putin-boed-paa-en-opsigtsvaekkende-trussel-mod-vesten

Militæranalytiker Anders Puck Nielsen bed mærke i en yderst kort
parade og en nuklear trussel fra Putin.

Kommentar:

Hmm ... (memory on from) ...

Subject: Putin afslørede mindreværdskompleks i indsættelsestale,
siger korrespondent -
Re: ... News 2024-05-08
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Wed, 8 May 2024 18:42:18 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26451 <663bab6b$0$707$***@news.sunsite.dk>
https://dk.politik.narkive.com/wZidsgd5/polsk-dommer-hopper-af-til-belarus-news-2024-05-08#post3
Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap
sammenligner Kim Ki-nam med det
nazistiske Tysklands propagandachef
Joseph Goebbels, som blandt andet blev
kendt for sit mantra om, at "man skal
gentage en løgn tilstrækkeligt mange,
så den bliver sandheden".
Det er IKKE en forsvarskrig, men derimod en *angrebskrig*, dét,
Putin laver.

Og det nytter ikke noget at gentage løgnen, for det bliver den IKKE
sandhed af!

Den krigsliderlige *galning* i Kreml skal spærres inde, hvis vi
(Menneskeheden) skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at
overleve! Manden er til fare for Verdensfreden!

Spørgsmål til alle russere (Moder Russia):

HVORFOR ønsker I at dø (sammen med os andre)?

For tro ikke fejlagtigt, at nogen overlever en atomkrig!

INGEN har angrebet Jeres territorium!

Så ...

Det er *forrykt*; al det *galningen* i Kreml prøver at bilde Jer ind!

Storhedsvanvid hedder det på dansk!

Lider I (ligesom ham) af mindreværdskomplekser (som der så skal
*kompenseres* for gennem stormagtsdrømme)?...

Og netop i det samme hørte jeg en røst fra Himlen sige (perhaps the
voice of ET)
(2024-05-09, Thursday, day no 130 (236 left), CET 16:36, GMT 14:36)
- "Svar mig!"

(16:36-ordene blev udtalt i *bydeform*!)

-

DR S155 tor 09 maj 16:05:02
9.maj dr.dk/nyheder 13:18

NØDHJÆLPSSKIB PÅ VEJ TIL NY HAVN

-

DR S157 tor 09 maj 16:05:02
9.maj dr.dk/nyheder 13:36

FN: 80.000 ER FLYGTET FRA RAFAH

-

DR S156 tor 09 maj 16:05:02
9.maj dr.dk/nyheder 15:27

LØKKE ADVARER MOD LANDOPERATION

-________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas-0


i dag kl. 13:55
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-evakuering-af-dele-af-rafah-meldes-i-gang?focusId=7643275
Inaam Nabil
Læger uden Grænser: Systematisk ødelæggelse af Gazas sundhedssystem

____________________________

(Time now CET 18.40)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
38 min siden
Opd. 20 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2024-05-08-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


43 min siden (Time now CET 18.38)
100 EU-medarbejdere demonstrerer i Bruxelles

_____________________________

(Time now CET 18.38)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 05.16
Opd. 18 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2024-05-08-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


39 min siden (Time now CET 18.35)
Børn såret i russisk angreb i Kharkiv

_____________________________

(Time now CET 18.35)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Deadline:

DR text-TV:
160

DR:
2024-05-09 kl 16.11
9 min. siden
Russisk ambassadør har besøgt Bornholm

TV2:
2024-05-09 kl 07.25


2024-05-08 kl 18.41
Copenhagen Pride havde millionunderskud før partnerflugt
16 min siden


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26400 <661fec38$0$714$***@news.sunsite.dk>
https://dk.test.narkive.com/gLQGHxE2/use-narkive-to-find-your-usenet-links-brug-narkive-til-at-finde-dine-usenet-links#post3
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26453
Kall, Mogens
2024-05-09 15:22:07 UTC
Permalink
Det er ikke for sent for Ukraine, siger NATO-chef

Britisk manøvre sender "utvetydig besked" til Rusland

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Jeg *anmoder* derfor Verdenssamfundet om at give mig *asyl*
- USA pauser våben til Israel - News 2024-05-09
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Thu, 9 May 2024 08:15:21 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
26452a <663c69fb$0$705$***@news.sunsite.dk>
Mideast Peace Process, Oslo Accords (OSLO-Fredsprocessen)
https://sites.google.com/view/mideast-peace-p/files/26-xxx/26-4xx/26-452
https://dk.politik.narkive.com/2USEyYPD/jeg-anmoder-derfor-verdenssamfundet-om-at-give-mig-asyl-usa-pauser-vaben-til-israel-news-2024-05-09#post1
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018
http://youtu.be/rNZ31qfAXSk
Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...
http://youtu.be/_R0gkTvCRSw
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Interrupt from ...

Subject: [Den sidste nadver]
Israel raser mod Belgien og Spanien:
I spreder falske påstande og støtter terrorisme -
Re: ... News 2023-11-24
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Fri, 24 Nov 2023 22:12:23 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25842 <656111b7$0$708$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QlhbR710vwg/m/wyu0JFLKAAAJ
https://sites.google.com/view/kall-litteratur/0/den-sidste-nadver
Den sidste nadver
en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden
af Klaus Wivel
Kristeligt Dagblads Forlag, 2013
ISBN 978 87 7467 111 4
=>

Tanke til overvejelse:

Vil du have de samme *fanatiske* holdninger (...

fx. at folk skal dræbes, hvis de skifter religion, apropos
FNs Menneskerettighedserklæring artikel 18, som lyder ...
https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fn_verdenserklaering_fil.pdf

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og
religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte
religion eller tro og frihed til enten alene eller i
fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give
udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning,
udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse
forskrifter.

...), hvis du ikke var muslim?


Hmm ...

Historiske *kendsgerninger*:

Jødisk exodus fra arabiske lande til Israel
https://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8disk_exodus_fra_arabiske_lande_til_Israel

Fra 1948 til begyndelsen af 1970-erne forlod mellem
800.000–1.000.000 jøder deres hjem i den arabiske verden
for at flygte, eller de blev deporterede. 260.000 af dem
nåede Israel mellem 1948 og 1951, 600.000 frem til 1972. ...


Når man *deporterer* mennesker, da er det ikke andet end
rimeligt, at man så modtager tilsvarende antal flygtninge
(herunder deres børn, som de i mellemtiden har fået)!

+

Date: Fri, 19 Jan 2024 21:24:56 +0100
26014 <65aada98$0$711$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/EzmhD_pbc2Y/m/49A0p7Z0AAAJ
Det er altid nemmere at forære dele af andres ejendom bort (end
egne jordbesiddelser)!
________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et af Ruslands farligste våben er blevet endnu mere dødbringende
I går kl. 20.49
https://nyheder.tv2.dk/udland/2024-05-08-et-af-ruslands-farligste-vaaben-er-blevet-endnu-mere-doedbringende

-

Biden: Israel har brugt amerikanske bomber til at dræbe civile
I dag kl. 01.35
https://nyheder.tv2.dk/udland/2024-05-08-biden-israel-har-brugt-amerikanske-bomber-til-at-draebe-civile

-

DR S155 tor 09 maj 16:05:02
9.maj dr.dk/nyheder 13:18

NØDHJÆLPSSKIB PÅ VEJ TIL NY HAVN

I dag kl. 13:18
Cyperns udenrigsminister: Første skib med nødhjælp er på vej til ny
havn i Gaza
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/cyperns-udenrigsminister-foerste-skib-med-noedhjaelp-er-paa-vej-til-ny-havn-i-gaza

-

DR S157 tor 09 maj 16:05:02
9.maj dr.dk/nyheder 13:36

FN: 80.000 ER FLYGTET FRA RAFAH

I dag kl. 13:36
FN: 80.000 er flygtet fra Rafah de seneste tre dage
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/fn-80000-er-flygtet-fra-rafah-de-seneste-tre-dage

-

Her er ti ting, du skal vide om EU-valget
I dag kl. 15:00
https://www.dr.dk/nyheder/politik/ep-valg/her-er-ti-ting-du-skal-vide-om-eu-valget

Kommentar:

Jeg har allerede brevstemt på Moderaterne, fordi de har gjort et
godt stykke arbejde i regeringen, og det skal *belønnes* ... :-)

-

I dag kl. 15:09
Tyrkiet kalder israelske påstande om handel for 'helt fiktive'
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/tyrkiet-kalder-israelske-paastande-om-handel-helt-fiktive

-

DR S156 tor 09 maj 16:05:02
9.maj dr.dk/nyheder 15:27

LØKKE ADVARER MOD LANDOPERATION

2024-05-09 kl 16.11
45 min. siden
Lars Løkke advarer mod israelsk landoperation i Rafah
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/lars-loekke-advarer-mod-israelsk-landoperation-i-rafah

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas-0


i går kl. 19:51
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas-0?focusId=7644535
Carsten Thomsen
USA sætter våbenleverance til Israel på pause på grund af planlagt
Rafah-invasion


(Time now CET 17.21)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
38 min siden
Opd. 20 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2024-05-08-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


I går kl. 18.48
"Meget skuffende", at USA udsætter våbenleverance ifølge Israel


I går kl. 18.51
Israel dræber angiveligt øverstbefalende for Hamas' flådestyrke


I går kl. 18.55
Sommeren på blive "varm" på grænsen til Libanon ifølge israelsk
minister


I går kl. 19.03
USA misser deadline om israelsk overholdelse af international lov


I går kl. 19.59
USA har ikke godkendt israelske angreb mod Rafah


I går kl. 19.59
USA gennemgår våbenleverancer til Israel


I går kl. 20.17
USA presser Israel for at åbne grænseovergang


I går kl. 20.24
Skib lastet med nødhjælp til Gaza


I går kl. 21.17
"Vi har brug for brændstof i Gaza nu"


I går kl. 21.45
Kommentarer fra israelsk politiker er "absolut forkastelige”


(Time now CET 9/5 17:21)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 05.16
Opd. 18 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2024-05-08-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


I går kl. 18.57
Rusland kalder britisk udvisning for "latterlig"


I går kl. 20.29
Ny lov kan hjælpe udmattede ukrainske soldater, siger korrespondent


I går kl. 20.58
Britisk manøvre sender "utvetydig besked" til Rusland


I går kl. 22.32
Russiske tropper isoleret i mindre ukrainsk by


I går kl. 22.53
Det er ikke for sent for Ukraine, siger NATO-chef

Kommentar:

Nej!

En enkelt asteroide-fuldtræffer og problemet er løst!


New Link ...


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 05.48
Opd. 52 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/2024-05-09-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


I dag kl. 06.01
Putin holder tale klokken 9


I dag kl. 06.10
Hvem deltager i russiske festligheder?


I dag kl. 06.33
11-årig pige på hospitalet efter ukrainsk angreb


I dag kl. 06.55
Ukraine destruerer droner ved Odesa


I dag kl. 07.38
Brand i russiske olietanke


I dag kl. 08.55
Putin smiler og giver hånd – om lidt holder han tale


I dag kl. 09.24
Ruslands atomstyrker "er klar til kamp", siger Putin fra talerstolen


I dag kl. 09.29
Rusland i en "svær periode"


I dag kl. 10.00
"Påfaldende" kort tale fra Putin, siger militæranalytiker


I dag kl. 10.31
Ukrainsk minister fyret


I dag kl. 10.57
Endnu en minister fyret


I dag kl. 11.23
Sejrsdagen har ændret karakter, forklarer korrespondent


I dag kl. 13.18
Zelenskyj udpeger ny ambassadør


I dag kl. 15.16
Ruslands ambassadør besøger mindesmærke på Bornholm


I dag kl. 16.01
Droneangreb var rettet mod et russisk olieproduktionsanlæg


53 min siden (Time now CET 17.16)
Ingen bevis for "elektronisk krig" i Østersøen, siger Ruslands
ambassadør


(Time now CET 17.16)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Deadline:

DR text-TV:
161

DR:
2024-05-09 kl 17.03
48 min. siden
Pige fik hørelsen igen efter banebrydende operation

TV2:
2024-05-09 kl 17.03
Nu runder Storstrømsbroen en milepæl
3 min siden


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
Discover Your Love Language® - The 5 Love Languages®:
https://5lovelanguages.com/
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 26400 <661fec38$0$714$***@news.sunsite.dk>
https://dk.test.narkive.com/gLQGHxE2/use-narkive-to-find-your-usenet-links-brug-narkive-til-at-finde-dine-usenet-links#post3
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 26454

Loading...