Discussion:
Vælg *frivilligt* IKKE at være til fare for andre - News 2023-11-24
(for gammel til at besvare)
Kall, Mogens
2023-11-24 03:01:50 UTC
Permalink
Vælg *frivilligt* IKKE at være til fare for andre

File 25.838 ...
Suicide candidate (Selvmordskandidat)
https://sites.google.com/view/suicide-candidate/files/25-xxx/25-8xx/25-838

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: At *forhindre* sig selv i at gøre skade på andre -
News 2023-11-23
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Thu, 23 Nov 2023 08:03:09 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25832 <655ef92e$0$707$***@news.sunsite.dk>
anti-Semitism
https://sites.google.com/view/kall-anti-semitism/files/25-xxx/25-8xx/25-832
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/3Pa9F7e9FD4/m/z-1AKWZNAAAJ
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018

Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL


00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...

http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Interrupt from ...

Subject: ET-Break -
Re: At *forhindre* sig selv i at gøre skade på andre -
News 2023-11-23
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Thu, 23 Nov 2023 08:37:54 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25833 <655f0153$0$707$***@news.sunsite.dk>
anti-Semitism
https://sites.google.com/view/kall-anti-semitism/files/25-xxx/25-8xx/25-833
Do NOT kill (Slå IKKE ihjel / dræb ikke)
https://sites.google.com/view/do-not-kill/files/25-xxx/25-8xx/25-833
Terror (abuse of power)
https://sites.google.com/view/terror-abuse-of-power/files/25-xxx/25-8xx/25-833
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/3Pa9F7e9FD4/m/9LLfjEtPAAAJ
22. nov. 2023
Angreb på jøder stiger altid, når Israel-Palæstina-konflikten
intensiveres
https://videnskab.dk/kultur-samfund/angreb-paa-joeder-stiger-altid-naar-israel-palaestina-konflikten-intensiveres/
Forskningen viser, at når Israel-Palæstina-konflikten
eksploderer, gør antisemitismen i resten af verden det også – den
ligger nemlig latent, skriver svensk forsker.
Ophavet til al dette onde skal nok findes i menneskets ubevidste
forsvarsmekanismer. Navnlig projektion (det at give andre
skylden) skaber syndebuk-fænomenet!
Og det givet desværre en rigtig dårlig prognose hvad angår
Menneskehedens overlevelse!
Fordi ...
I atomalderen er det KUN et spørgsmål om tid, førend en religiøs
*fanatiker* ser det som en hellig "pligt" at atomsønderbombe
Israel. Og så kører det glade vanvid non-stop hell.
Tanken end ikke strejfer disse religiøse *galninge*, at Koranen
måske slet ikke er ægte (og dermed er dét, at gøre jøderne til
syndebukke, *uberettiget*. Hele denne tankegang er jo ret bizar,
at en Guddom skulle hade nogen af Sine skabninger. I så fald
lider denne guddom jo så af noget på grænsen til selvhad med
hang til selvdestruktiv adfærd. Langt mere sandsynligt er det
derfor, at det er *menneskeværk*, som jo netop IKKE er
fuldkomne men hadfyldte und so weiter)!
(
Så ...
Prognosen/"Vejrudsigten" er - som sagt - ELENDIG !!!
T - 2 years, 2 months and around 8 days
)
Jo før, du *indser* dette, religiøse *galning* (at du "måske"
har taget fejl mht. Hvad/Hvem Gud er, om Han findes), desto
større er sandsynligheden for, at vi (Menneskeheden) overlever!
HVORFOR?
Fordi ...
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
=>
Jo før, du *indser*, at du har en (følelsesmæssig) *brist* i
hjernen, desto hurtigere kan du *forhindre* dig i at gøre skade
på dig selv eller andre!
Jeg har således *frivilligt* forhindret mig selv i at udløse en
atombombe (hvis jeg altså rådede over en sådan), fordi man betror
jo IKKE et fjols den slags farlige våben, vel ? - Sæt nu idioten
udløste Dommedag pga. en bagatel fx. en fornærmelse, som rippede
op i et mindreværdskompleks i fjolsets hjerne!
Indenfor Psykologien/Prykiatriens verden kaldes det for ...
tja, HVAD skal vi kalde det? - Selvkontrol dækker IKKE fænomenet
fyldelstgørende nok, skønner jeg!
Hmm ... (at *forhindre* sig selv i at gøre skade på andre) ...
Nå, men ...
Puha!
Vi trænger "vist nok" lige til at få *renset* luften efter dette
Shilo Ben Hod
143,278 views Premiered Feb 10, 2023

Mr. *Selvmordskandidat*!...
Og netop i det samme hørte jeg en røst fra Himlen sige
(perhaps the voice of ET)
(2023-11-23, Thursday, day no 327 (38 left), CET 08:04, GMT 07:04)
- "I'm talking to you!"
Mr. *Suicide candidate*! I'm talking to you!
And ?
(More news ?)
CET 08:13
- In the Past"
14
- "I"
14
- "gave"
14
- "You"
14
- "a commandment:"
15
- "Do NOT kill"
15
- "innocent"
15
- "people"
16
- "WHY"
17
- "[are You] doing these killings ?", *1
(
De indklamrede ord [are You] er indsat *efterfølgende* af mig
for at fremme sætningens forståelse.
)
(
Jeg gjorde herefter klar til nyheds-output, og spurgte så, om
der var mere, der skal tilføjes.
)
34
- "Answer me"
34
- "NOW !"
(CET 08:34-ordene blev udtalt i *bydeform*!)
Da jeg var barn, havde jeg det med at undersøge/rode i min
fars værksted i kælderen.

Han var Hjemmeværnssoldat og opbevarede derfor en
halvautomatisk skydevåben.

Ifølge reglerne skulle dette farlige våben IKKE kunne komme i
andres besiddelse, og derfor var det lovpligtigt at holde
bundstykket og ammunitionen *adskilt*.

Jeg klædte mig ud i hjemmeværnstøjet og tog også skydevåbnet
med ud på gaden og legede, at jeg var soldat.

BANG.
(I tankerne havde jeg sigtet på og skudt gadelampen.)

En dag opdagede jeg desværre OGSÅ, hvor bundstykket og
ammunitionen til dette skydevåben var!

Og da *indså* min far ØJEBLIKKELIG, at han IKKE længere kunne
opbevare våbnet forsvarligt.

Næste dag afleverede han våbnet tilbage til Hjemmeværnet.

Time now ...
T - 2 years, 2 months and around 7 days


Hmm ...

Forestil dig at der på en opslagstavle (i en UFO står):

Lær - om muligt - klienten *frivilligt* IKKE at være til fare
for andre.

________________________________________________________________
________________________________________________________________


- Det er en gangster-situation, siger ekspert om våbenhvile
I går kl. 21.53
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-23-det-er-en-gangster-situation-siger-ekspert-om-vaabenhvile

Blandt andet har det store pres fra USA været en af årsagerne
til, at aftalen er kommet i hus.

-

Demonstranter på gaden mod manglende mediedækning
I dag kl. 00.01
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-11-23-demonstranter-paa-gaden-mod-manglende-mediedaekning

-

Opfordring til krig eller fred? Derfor deler særligt udtryk
vandene verden over
I dag kl. 00.04
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-21-opfordring-til-krig-eller-fred-derfor-deler-saerligt-udtryk-vandene-verden-over

-

I dag kl. 00:55
EU sender forstærkninger til den finske grænse for at stoppe
migranter
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/eu-sender-forstaerkninger-til-den-finske-graense-stoppe-migranter

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
LIVE: Israel under angreb
LIVE: Israel ramt af større missilangreb
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-israel-ramt-af-stoerre-missilangreb


i går kl. 21:42
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810365
Laura Kirkebæk-Johansson
Røde Halvmåne: Transport af patienter fra al-Sihfa til det
sydlige Gaza tog 20 timer


i går kl. 21:51
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810384
Laura Kirkebæk-Johansson
Hospital er angiveligt under 'intenst bombardement'


i går kl. 21:56
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810396
Laura Kirkebæk-Johansson
IDF: Vi har dræbt chefen for Hamas' flådestyrke


i går kl. 23:14
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810572
Mette Koue
Israelsk militær: Der bliver begrænset bevægelsesfrihed under
våbenhvilen

Bevægelse af beboere fra den sydlige del af Gaza-striben mod
nord vil ikke være tilladt på nogen måde, men kun fra nord til
syd, ...


i går kl. 23:37
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810603
Mette Koue
FN-chef efter besøg i Gaza: Jeg har set ubeskrivelige lidelser


i dag kl. 00:06
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810630
Mette Koue
Lastbiler og ambulancer står klar ved grænsen til Gaza


i dag kl. 01:01
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810698
Mette Koue
Egypten: Våbenhvile tillader 200 lastbiler med forsyninger
dagligt


24 min. siden (Time now CET 03.33)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810776
Mette Koue
Kraftige bombardementer få timer før ventet våbenhvile


(Time now CET 03.33)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
I dag kl. 05.09
Opd. 12 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-23-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


Kl. 21.50
Kun to læger tilbage på al-Shifa-hospitalet


Kl. 22.07
Mor får ikke sine to børn hjem i morgen: Det er utrolig svært


Kl. 22.29
Biden krydser fingre for, at treårig amerikansk gidsel
frigives

Kommentar:

Hamas gør nok klogt i det, for hvis ikke amerikanerne får,
hvad de ønsker, da bliver der IKKE flere våbenhviler (apropos
"blandt andet har det store pres fra USA været en af årsagerne
til, at aftalen er kommet i hus")!


(Time now CET 03.16)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE Seneste nyt om krigen i Ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her


11 sek. siden (Time now CET 16.21)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6807712
Brita Kvist Hansen
Russiske krigsenker går rettens vej for at få deres pension

____________________________

(Time now CET 03.16)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 05.28
Opd. I dag kl. 07.23
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-23-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


14 min siden (Time now CET 21.24)
Verdensmester i kickboksning dræbt i kamp

___________________________________

(Time now CET 03.16)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Deadline:

DR text-TV:
132

DR:
2023-11-24 kl 03.10
53 min. siden
Risiko for islandsk vulkanudbrud nedjusteret

TV2:
2023-11-24 kl 03.12
Demonstranter på gaden mod manglende mediedækning
I dag kl. 00.01


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25838
Kall, Mogens
2023-11-24 08:58:56 UTC
Permalink
Israel sender flyveblade over Gaza: Rejs ikke mod nord
Israel sends leaflets over Gaza: Do not travel north
إسرائيل ترسل منشورات فوق غزة: لا تسافروا شمالاً

Både Israel og Hamas har stor interesse i, at våbenhvilen lykkes,
siger ekspert

Inden våbenhvilen ødelagde Israel en tunnel under Al-Shifa
hospitalet, siger israelsk militær

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Vælg *frivilligt* IKKE at være til fare for andre -
News 2023-11-24
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Fri, 24 Nov 2023 04:01:50 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25838 <65601220$0$706$***@news.sunsite.dk>
Suicide candidate (Selvmordskandidat)
https://sites.google.com/view/suicide-candidate/files/25-xxx/25-8xx/25-838
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QlhbR710vwg/m/aK_r48-OAAAJ
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018
http://youtu.be/rNZ31qfAXSk
Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...
http://youtu.be/_R0gkTvCRSw
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Opfordring til krig eller fred? Derfor deler særligt udtryk vandene
verden over
I dag kl. 00.04
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-21-opfordring-til-krig-eller-fred-derfor-deler-saerligt-udtryk-vandene-verden-over

-

I dag kl. 05:43
Norsk politi laver tiplinje om krigsforbrydelser i Gaza efter
mange evakuerede nordmænd
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/norsk-politi-laver-tiplinje-om-krigsforbrydelser-i-gaza-efter-mange-evakuerede

-

Norsk politi beder evakuerede om at tippe om krigsforbrydelser
i Gaza
I dag kl. 05.44
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-24-norsk-politi-beder-evakuerede-om-at-tippe-om-krigsforbrydelser-i-gaza

-

OVERBLIK Det betyder den midlertidige våbenhvile i Gaza
I dag kl. 07:20
https://www.dr.dk/nyheder/udland/overblik-det-betyder-den-midlertidige-vaabenhvile-i-gaza

Efter syv ugers krig i Gaza er en foreløbig fire dages
våbenhvile mellem Israel og Hamas begyndt.

-

DR S138 fre 24 nov 09:00:34
24.november dr.dk/nyheder 07:41

TESFAYE TAGER AFSTAND FRA JØDEHAD

I dag kl. 07:41
Minister tager afstand fra jødehad i folkeskolen: Bortvisning
er en mulighed
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/minister-tager-afstand-fra-joedehad-i-folkeskolen-bortvisning-er-en-mulighed

-

DR S140 fre 24 nov 09:00:34
24.november dr.dk/nyheder 07:50

NORGE VIL UDVIKLE NYT SUPERMISSIL

I dag kl. 07:50
Norge vil udvikle et nyt supermissil
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/norge-vil-udvikle-et-nyt-supermissil

-

DR S141 fre 24 nov 09:00:34
24.november dr.dk/nyheder 08:03

ISRAEL HAR BOMBET TUNNELLER

I dag kl. 08:03
Israel har bombet tunneller ved al-Shifa inden våbenhvile
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/israel-har-bombet-tunneller-ved-al-shifa-inden-vaabenhvile

-

DR S143 fre 24 nov 09:00:35
24.november dr.dk/nyheder 08:17

NØDHJÆLPS-LASTBILER KRYDSET GRÆNSEN

I dag kl. 08:17
Første lastbiler med nødhjælp har krydset grænsen
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/foerste-lastbiler-med-noedhjaelp-har-krydset-graensen

-

2023-11-24 kl 09.18
Analytiker: Derfor tror jeg på, at våbenhvilen holder i de
fire dage
1 min. siden
https://www.dr.dk/nyheder/udland/analytiker-derfor-tror-jeg-paa-vaabenhvilen-holder-i-de-fire-dage

Både Israel og Hamas har interesse i af overholde aftalen om
en pause i krigshandlingerne, siger Peter Viggo Jacobsen,
militæranalytiker på Forsvarsakademiet

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
LIVE: Israel under angreb
LIVE: Israel ramt af større missilangreb
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-israel-ramt-af-stoerre-missilangreb


i dag kl. 05:22
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810906
Selin Türker
Længe ventet våbenhvile ventes at træde i kraft om en time


i dag kl. 06:00
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6810933
Selin Türker
Midlertidig våbenhvile mellem Israel og Hamas træder efter
planen nu i kraft


i dag kl. 06:26
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811005
Selin Türker
Israels militær sender besked til civilbefolkningen: 'Krigen
er ikke slut endnu'

Israel Defense Forces
@IDF
https://twitter.com/IDF/status/1727913944843448464


i dag kl. 06:44
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811052
Thomas Prakash
Udlandsredaktør i Tel Aviv: Lettelse, men ikke folkefest i
Israel


i dag kl. 06:55
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811073
Selin Türker
Journalist i Gaza: Palæstinensere vil nordpå og se, om deres
familiemedlemmer lever


i dag kl. 07:18
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811144
THOMAS PRAKASH
Dansker i Tel Aviv: Gidsler har fået mundkurv på


i dag kl. 07:34
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811205
Selin Türker
Israel har bombet tunneller ved al-Shifa inden våbenhvile


i dag kl. 07:50
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811247
Selin Türker
Billeder: Folk strømmer ud på gaden efter våbenhvile er trådt
i kraft


i dag kl. 08:03
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811285
Selin Türker
Første lastbiler med nødhjælp har krydset grænsen


i dag kl. 08:23
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811356
Thomas Prakash
Militæranalytiker: Begge parter ønsker, at våbenhvilen holder
i fire dage


i dag kl. 08:45
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811419
Jonathan Strid Lundsgaard
Den britiske udenrigsminister skal mødes med de palæstinensiske
ledere


33 min. siden (Time now CET 09.46)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811493
Selin Türker
Israelske medier: Palæstinensiske fanger gøres klar til
løsladelse


6 min. siden (Time now CET 09.46)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811585
Selin Türker
Israel sender flyveblade over Gaza: Rejs ikke mod nord

Israel sends leaflets over Gaza: Do not travel north

إسرائيل ترسل منشورات فوق غزة: لا تسافروا شمالاً


6 min. siden (Time now CET 09.54)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811611
Selin Türker
Palæstinensiske myndigheder: 39 palæstinensere løslades


15 sek. siden (Time now CET 09.54)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811632
Selin Türker
IDF: Brændstof og gas er kommet ind i Gaza


(Time now CET 09.54)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
I dag kl. 05.11
Opd. 2 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-24-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


Kl. 05.13
Amnesty opfordrer til varig våbenhvile


Kl. 05.15
Flere end 100 evakuerede russere lander i Moskva


Kl. 05.23
Minister truer med boykot af israelsk medie

Hareetz er det mest regeringskritiske medie i Israel.


Kl. 05.25
Egypten: 130.000 liter diesel ind i Gaza dagligt under pause i
kampe


Kl. 05.34
Ingen besøg fra Røde Kors af tilbageværende gidsler

Hamas har nægtet at tillade Det Internationale Røde Kors
(ICRC) at besøge de israelske gidsler, som ikke bliver løsladt
i første fase af våbenhvilen og gidsel-fanger-udvekslingen
mellem Israel og organisationen.

Det skriver det London-baserede medie Al-Araby Al-Jadeed med
henvisning til egyptiske kilder ifølge Hareetz. Hamas vil i
stedet informere ICRC om deres tilstand.

Tidligere på ugen hævdede Israels premierminister, Benjamin
Netanyahu, at man havde indføjet en klausul om et ICRC-besøg
på de steder, hvor de tilbageværende gidsler holdes fanget.

Kommentar:

Dumt gjort, Hamas!

MEGET dumt gjort!


Kl. 05.39
Kamppause i Gazastriben skal starte fredag morgen – det kommer
der til at ske


Kl. 05.54
Angreb på Gaza tidligt fredag morgen


Kl. 06.01
Nu er våbenhvilen officielt trådt i kraft


Kl. 06.14
Krigen er ikke slut endnu, siger Israels forsvar


Kl. 06.19
Lettelse i Gaza, men krigen vil fortsætte, siger korrespondent


Kl. 06.26
Et kvarter ind i våbenhvilen er der meldinger om luftalarmer,
skriver medier


Kl. 07.03
Krigen er rykket ind i danske klasseværelser, og det er
"totalt uacceptabelt", siger Tesfaye


Kl. 07.18
Israel og Hamas har investeret stor prestige i våbenhvile,
siger Steffen Jensen


Kl. 07.19
Inden våbenhvilen ødelagde Israel en tunnel under Al-Shifa
hospitalet, siger israelsk militær


Kl. 07.23
Tre lastbiler med nødhjælp er kørt ind i Gazastriben


Kl. 07.30
Både Israel og Hamas har stor interesse i, at våbenhvilen
lykkes, siger ekspert


Kl. 07.43
130.000 liter brændstof skal køres ind i Gaza dagligt, siger
egyptiske myndigheder


Kl. 07.53
Våbenhvile bringer folk tilbage i Gazas gader


Kl. 07.53
Israelske droner er væk fra himlen over Gaza, siger journalist


Kl. 08.20
Vi forventer 230 lastbiler ind i Gaza, siger talsperson


Kl. 08.54
Våbenhvile betyder, at nødhjælp kan fragtes til det nordlige
Gaza


48 min siden (Time now CET 09.54-56)
Gaza-indbyggere må ikke tage hjem til nord


47 min siden (Time now CET 09.54-56)
De første gidsler bliver løsladt klokken 15


29 min siden (Time now CET 09.54-56)
Israel har påbegyndt processen med at udskrive palæstinensiske
fanger


25 min siden (Time now CET 09.54-56)
Våbenhvile står og falder med løsladelse af gidsler


9 min siden (Time now CET 09.54-56)
Otte lastbiler er kørt ind i Gaza


8 min siden (Time now CET 09.54-56)
"Kompliceret psykologisk spil" at løslade gidsler, siger dansk
fotograf


1 min siden (Time now CET 09.54-56)
Israel løslader 24 kvinder og 15 teenagedrenge fra fængsel
fredag


(Time now CET 09.54-56)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE Seneste nyt om krigen i Ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her


i dag kl. 06:22
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6810999
Anna Danielsen Gille
Rusland: Vi har nedskudt tre droner over Volgograd


(Time now CET 09.56)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 05.21
Opd. 14 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-24-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


Kl. 05.24
Nordøstlig region ramt af angreb


Kl. 05.39
Russisk luftværn skyder ukrainsk dronesværm ned over Krim


40 min siden (Time now CET 09.58)
Ukrainer fængseldømt for at spionere for Rusland


(Time now CET 09.58)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Deadline:

DR text-TV:
144

DR:
2023-11-24 kl 09.18
Analytiker: Derfor tror jeg på, at våbenhvilen holder i de fire dage
1 min. siden

TV2:
2023-11-24 kl 09.28
Omstridt hesteavler frifundet for dyremishandling i Polen
24 min siden
Opd. 2 min siden


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25839
Kall, Mogens
2023-11-24 12:16:56 UTC
Permalink
ET-Break - Was: Ingen besøg fra Røde Kors af tilbageværende gidsler

File 25.840 ...
Suicide candidate (Selvmordskandidat)
https://sites.google.com/view/suicide-candidate/files/25-xxx/25-8xx/25-840

-

Den 24-11-2023 kl. 09:58 skrev Kall, Mogens:

Subject: [Ingen besøg fra Røde Kors af tilbageværende gidsler]
Israel sender flyveblade over Gaza: Rejs ikke mod nord -
Re: ... News 2023-11-24
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Fri, 24 Nov 2023 09:58:56 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25839 <656065d2$0$717$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QlhbR710vwg/m/jxWvbEyiAAAJ
Post by Kall, Mogens
Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
I dag kl. 05.11
Opd. 2 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-24-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas

[ ... ]
Post by Kall, Mogens
Kl. 05.34
Ingen besøg fra Røde Kors af tilbageværende gidsler
Hamas har nægtet at tillade Det Internationale Røde Kors
(ICRC) at besøge de israelske gidsler, som ikke bliver løsladt
i første fase af våbenhvilen og gidsel-fanger-udvekslingen
mellem Israel og organisationen.
Det skriver det London-baserede medie Al-Araby Al-Jadeed med
henvisning til egyptiske kilder ifølge Hareetz. Hamas vil i
stedet informere ICRC om deres tilstand.
Tidligere på ugen hævdede Israels premierminister, Benjamin
Netanyahu, at man havde indføjet en klausul om et ICRC-besøg
på de steder, hvor de tilbageværende gidsler holdes fanget.
Dumt gjort, Hamas!
MEGET dumt gjort!
Vedrørende Røde-Kors besøg hos gidslerne:

Eneste "legitime" undskyldning kunne være, at du frygter, at
gidslernes opholdssteder bliver *afsløret*, ikke sandt?

Hertil har jeg følgende indvending:

Hvis jeg var en Røde-Kors-medarbejder, da KUNNE du jo give mig
bind for øjnene og føre mig rundt i flere timer i alle mulige
retninger over og under jordoverfladen, så jeg mister
orienteringen!

Da vil jeg IKKE længere være i stand til at kunne *afsløre*,
HVOR gidslerne befinder sig!


Og ...

(Så skete der følgende:)

Mens jeg så fald hen i egne tanker, kom jeg til at spørge:

Synes du ikke, ET, at det er fuldstændig hul-i-hovedet at begå
kollektivt selvmord (så hele vores civilisation i Verdensrummet
forsvinder)...

Og netop i den samme hørte jeg en røst fra Himlen sige (perhaps
the voice of ET)
(2023-11-24, Friday, day no 328 (37 left), CET 13:01, GMT 12:01)
- "Jo,"

01
- "min ven."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25840
Kall, Mogens
2023-11-24 13:48:38 UTC
Permalink
12

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Vælg *frivilligt* IKKE at være til fare for andre -
News 2023-11-24
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Fri, 24 Nov 2023 04:01:50 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25838 <65601220$0$706$***@news.sunsite.dk>
Suicide candidate (Selvmordskandidat)
https://sites.google.com/view/suicide-candidate/files/25-xxx/25-8xx/25-838
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QlhbR710vwg/m/aK_r48-OAAAJ
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018
http://youtu.be/rNZ31qfAXSk
Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...
http://youtu.be/_R0gkTvCRSw
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Daniel Rye: Det kan være en voldsom rutsjetur at sidde tilbage,
når andre gidsler bliver frigivet
I dag kl. 13:04
https://www.dr.dk/nyheder/udland/daniel-rye-det-kan-vaere-en-voldsom-rutsjetur-sidde-tilbage-naar-andre-gidsler-bliver

Det kan være svært for et gidsel - både at blive løsladt og
sidde tilbage i fangenskab, fortæller Daniel Rye, der i 13
måneder var gidsel hos Islamisk Stat.

-

Det ved vi om de gidsler, der ventes frigivet senere i dag
42 min. siden
https://www.dr.dk/nyheder/udland/det-ved-vi-om-de-gidsler-der-ventes-frigivet-senere-i-dag

13 Hamas-gidsler og 39 palæstinensiske fanger ventes frigivet i
dag.

-

2023-11-24 kl 14.23
26 min. siden
Algerisk topspiller anholdt efter opslag på sociale medier
https://www.dr.dk/sporten/seneste-sport/algerisk-topspiller-anholdt-efter-opslag-paa-sociale-medier

... mistanke om "retfærdiggørelse af terrorisme" i
forbindelsen med et opslag om krigen mellem Israel og Hamas ...

-

2023-11-24 kl 14.33
Næsten halvdelen af danskerne mener, at Israels modsvar er
"for voldsomt"
8 sek siden
https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-11-24-naesten-halvdelen-af-danskerne-mener-at-israels-modsvar-er-for-voldsomt

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
LIVE: Israel under angreb
LIVE: Israel ramt af større missilangreb
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-israel-ramt-af-stoerre-missilangreb


i dag kl. 10:15
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811729
Selin Türker
Israel forklarer: Sådan skal gidslerne løslades


i dag kl. 10:27
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6811798
Selin Türker
Midlertidig våbenhvile: Unge går en tur til frisøren


i dag kl. 11:16
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6812104
Selin Türker
Sammenstød på Vestbredden fortsætter


i dag kl. 11:46
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6812242
Selin Türker
Palæstinensiske Røde Halvmåne har modtaget hjælp


i dag kl. 12:10
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6812347
Selin Türker
Palæstinensere i Egypten venter på at komme ind i Gaza


i dag kl. 12:29
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6812435
Selin Türker
Palæstinensere ramt af skud på trods af våbenhvile, to meldes
dræbt


i dag kl. 13:08
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6812617
Selin Türker
Middagsoverblik: Her er hvad vi ved indtil videre


i dag kl. 13:17
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6812653
Rasmus Christiansen
Omkring klokken 11 var der stille ved grænsen til Gaza,
fortæller DR's journalist


i dag kl. 13:35
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6812724
Rasmus Christiansen
'Folk begynder at komme tilbage til Sderot igen'


52 min. siden (Time now CET 14.45)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6812793
Rasmus Christiansen
WHO: Bekymret for dem, der stadigvæk er på al-Shifa-hospitalet


22 min. siden (Time now CET 14.45)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6812943
Rasmus Christiansen
Trods advarsler får mangel på mad, vand og tøj hundredvis til
at tage tilbage til det nordlige Gaza: 'Så er det bedre at dø'


(Time now CET 14.45)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
I dag kl. 05.11
Opd. 2 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-24-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


Kl. 10.34
Familier venter på fanger og gidsler – det skal der ske


Kl. 10.39
Hagekors malet på københavnsk skole – skal fjernes med det
samme, siger skoleleder


Kl. 11.05
Sirener i Israel


Kl. 11.34
Ti ambulancer på vej til Gaza by


Kl. 12.01
Krigen mellem Israel og Hamas øger risiko for radikalisering,
siger sikkerhedseksperter


Kl. 12.22
WHO vil evakuere indlagte på al-Shifa-hospitalet


Kl. 12.24
To personer meldes dræbt trods våbenhvile, skriver medie


Kl. 12.52
Løsladte gidsler modtager støjreducerende høretelefoner


Kl. 13.08
Israels militær anmoder om at respektere gidslernes privatliv


45 min siden (Time now CET 14.41)
Vi er "gensidigt forpligtede", siger Hamas-leder om
"gidselbytteaftale"


(Time now CET 14.41)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE Seneste nyt om krigen i Ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her


i dag kl. 06:22
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6810999
Anna Danielsen Gille
Rusland: Vi har nedskudt tre droner over Volgograd

____________________________

(Time now CET 14.41)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 05.21
Opd. 14 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-24-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


Kl. 10.16
Rusland angriber omstridt by "fra alle sider"


Kl. 10.57
Russiske medier sniger sig uden om EU-sanktioner


Kl. 12.01
Rusland bekymrer sig over "militær Schengen-zone" i Europa


Kl. 13.02
Ukraine foretager et af de største droneangreb på Krim siden
krigens start


38 min siden (Time now CET 14.39)
3 dræbt og 11 såret efter angreb i Kherson


(Time now CET 14.39)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Deadline:

DR text-TV:
154

DR:
2023-11-24 kl 14.23
25 min. siden
Danske Counter-Strike-stjerner skifter fra Heroic til rivalerne Astralis

TV2:
2023-11-24 kl 14.33
Næsten halvdelen af danskerne mener, at Israels modsvar er "for voldsomt"
8 sek siden


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25841
Kall, Mogens
2023-11-24 21:12:23 UTC
Permalink
Israel raser mod Belgien og Spanien: I spreder falske påstande
og støtter terrorisme

-

Kall, Mogens skrev:

Subject: Vælg *frivilligt* IKKE at være til fare for andre -
News 2023-11-24
Newsgroups:
News:dk.politik
Date: Fri, 24 Nov 2023 04:01:50 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
25838 <65601220$0$706$***@news.sunsite.dk>
Suicide candidate (Selvmordskandidat)
https://sites.google.com/view/suicide-candidate/files/25-xxx/25-8xx/25-838
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QlhbR710vwg/m/aK_r48-OAAAJ
Subject: ET message to Russia: Last warning!
Was: Found Sodoma-warning (?) at Nord Stream sabotage -
News 2022-10-08, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1211 days to global Nuclearwar+suicide
News:dk.politik
Date: Sat, 8 Oct 2022, CET 11:47:43, GMT 09:47:43
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Sodom (Sodoma)
https://sites.google.com/view/kall-sodom/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Last warning (Sidste advarsel)
https://sites.google.com/view/kall-last-warning/files/24-xxx/24-5xx/24-557
Russia (Psychopath-istan + Kleptokratistan)
https://sites.google.com/view/kall-russia/files/24-xxx/24-5xx/24-557
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/QV6SbZnjF2k/m/-Tvku0UICAAJ
[ ... ]
206 days after The International Court of Justice ...
Russia must stop war immediately.
No evidence of genocide of Russian-speaking people in Ukraine before
invasion
Россия должна немедленно прекратить войну.
Доказательств геноцида русскоязычных на Украине до вторжения нет
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-FR.pdf

[ ... ]
Hvordan kan jeg hjælpe?
How can I help?
[ ... ]
Den danske Ukraine komite
https://dendanskeukrainekomite.dk/
Den danske Ukraine komite er stiftet for at hjælpe Ukraines
forsvar. Vores formål er, med penge, at hjælpe Ukraine i
landets kamp for frihed og fred.
Søren Pind, ...
Formand den danske Ukraine komite
https://twitter.com/sorenpind
https://twitter.com/sorenpind/status/1503739368502091784
MobilePay på 924084
Bankoverførsel: Reg. nr. 0542 Konto nr. 0000668633
2022-02-24, day no 55, Putin's illegal war of aggression on Ukraine

2022-03-04, day no 63, Sodom-warning-to-Russia

2022-03-16, day no 75, Judgment of the International Court of Justice

...

2022-09-26, day no 269, Nord Stream 1 + 2 saboteret (43*5 and 195)

...

2023-01-27, day no 27, Asteroid 2023 BU (11 years 744-connection ?)
2012-01-27, https://sites.google.com/view/et-footsteps/2012-01-27

2023-03-17, day no 76, ICC issues arrest warrant for Putin

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Præsident Vladimir Putin går i kluntede sko med høje hæle og
snydehæle, fordi han er flov over sin manglende højde. Den slags
mænd er farlige, viser ny undersøgelse.

Søndag d. 11. juni 2023, kl. 08.34
https://www.berlingske.dk/globalt/putin-gaar-i-sko-med-snydehael-fordi-han-er-flov-over-sin-hoejde-den-slags

-

Først truede Putin med atomvåben, og så slap han militæret løs i
Ukraine
24. feb. 2022, 21:36
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-02-24-foerst-truede-putin-med-atomvaaben-og-saa-slap-han-militaeret-loes-i-ukraine

Kommentar:

Hvor har Putin dog *voldtaget* vores planet med sin psykopatiske
kynisme (og dermed fået forvandlet vores planet til helvedets
forgård)!

Et menneske, der forfører andre, og som selv er blevet *forført*
af djævelen (2 Tim 3,13) ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Tim+3.13&version=DN1933

Putin fatter således ikke, HVOR han fører folk hen. KUN djævelen
ved det!

Satans slangeyngel hedder det på dansk!

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Et Ord til dagen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zefanias%201&version=BPH

Zefanias 1, Bibelen på hverdagsdansk

[ ... ]

2
„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3
„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.
Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,
sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

[ ... ]

18
... Min glødende vrede vil sætte verden i brand,
så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”

=>

Når du en dag *indser*, at du har korsfæstet Gud (Jesus), ...
Когда однажды вы *осознаете*, что распяли Бога (Иисуса), ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.40&version=BPH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+25.31-&version=ERV-RU

... da kan det være, at dit syn på mange ting ændres!
... тогда ваш взгляд на многие вещи может измениться!

KANSKE du ligefrem *frivilligt* siger til Gud:
ВОЗМОЖНО, вы даже *добровольно* говорите Богу:

"Ske Din vilje, ikke min!”
"Да будет воля Твоя, а не моя!"

(Apropos: Den, man elsker, ønsker man ikke at skade)
(Кстати: ты не хочешь причинить боль тому, кого любишь)

=>

Dagens lovsange:

Tag Det Inderste - Mariagerfjord Frikirke // Stille Stunder
132,472 views
Jun 22, 2018
http://youtu.be/rNZ31qfAXSk
Tekst og akkorder:
https://www.stillestunder.com/
https://www.stillestunder.com/s/Tag-det-inderste-D.pdf

+

Open The Eyes
| HEBREW & ARABIC WORSHIP(Live) [Worship Session]@SOLUIsrael
Shilo Ben Hod
122K subscribers
68K views 1 month ago ISRAEL
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

00:00 Spontaneous worship
00:44 Hebrew worship
02:10 Arabic Worship
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
03:23 Mixed languages
05:14 Spontaneous worship
06:16 Behold The Lamb Of God

Den arabiske lovsang lyder MEGET smukt. Try it ... :-)
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o
or ...
http://youtu.be/_R0gkTvCRSw
http://youtu.be/qCIUI1I9V4o

________________________________________________________________
________________________________________________________________


13-10-1

https://sites.google.com/view/kall-litteratur/0/den-sidste-nadver

Den sidste nadver
en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden
af Klaus Wivel
Kristeligt Dagblads Forlag, 2013
ISBN 978 87 7467 111 4

Boganmeldelse:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/boganmeldelse/n%C3%A5r-kirkeklokkerne-ringer-ud

Se tillige fx ...
https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A50642933

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Regeringen afsætter ekstra milliarder til Ukrainefonden
I dag kl. 14.33
https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-11-24-regeringen-afsaetter-ekstra-milliarder-til-ukrainefonden

-

Yderligere 2,3 milliarder kroner skal i år bruges på at støtte
Ukraine
I dag kl. 14:39
https://www.dr.dk/nyheder/indland/yderligere-23-milliarder-kroner-skal-i-aar-bruges-paa-stoette-ukraine

Et bredt flertal er i dag blevet enige om at tilføre
Ukrainefonden endnu flere penge.

-

Krig mellem Israel og Hamas

“Totalt uacceptabel” adfærd er rykket ind på skolerne, siger
Tesfaye
I dag kl. 14.54
https://nyheder.tv2.dk/2023-11-24-totalt-uacceptabel-adfaerd-er-rykket-ind-paa-skolerne-siger-tesfaye

+

- Der er tale om hadsk hærværk, siger SSP-medarbejder om
problem på danske skoler
I dag kl. 17.37
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-11-24-der-er-tale-om-hadsk-haervaerk-siger-ssp-medarbejder-om-problem-paa-danske-skoler

-

DR S160 fre 24 nov 19:58:48
24.november dr.dk/nyheder 15:47

MEDIER: FØRSTE GIDSLER LØSLADT

I dag kl. 15:47
Israelske medier: Første gruppe israelske gidsler er overdraget
til Røde Kors
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/israelske-medier-foerste-gruppe-israelske-gidsler-er-overdraget-til-roede-kors

-

Første gidsler er ude af Gaza: Forventes at gense deres familier senere
i Israel
I dag kl. 16:39
opdateret I dag kl. 17:53
https://www.dr.dk/nyheder/udland/foerste-gidsler-er-ude-af-gaza-forventes-gense-deres-familier-senere-i-israel

Hamas har frigivet 24 gidsler, hvor 13 af dem er israelske.
Israel har til gengæld frigivet 39 palæstinensiske fanger.

-

I dag kl. 17:30
Qatar bekræfter: 39 palæstinensiske fanger er løsladt
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/qatar-bekraefter-39-palaestinensiske-fanger-er-loesladt

-

I dag kl. 18:13
Israels hær: De 13 israelske gidsler er ankommet til Israel
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/israel-haer-de-13-israelske-gidsler-er-ankommet-til-israel

-

DR S165 fre 24 nov 19:58:48
24.november dr.dk/nyheder 19:01

39 PALÆSTINENSISKE FANGER LØSLADT

I dag kl. 19:01
De 39 palæstinensiske fanger er ankommet til Vestbredden: 'Den
svære opgave er blevet løst'
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/de-39-palaestinensiske-fanger-er-ankommet-til-vestbredden-den-svaere-opgave-er

-

13 israelske gidsler er nu tilbage i Israel
I dag kl. 19.10
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-24-13-israelske-gidsler-er-nu-tilbage-i-israel

-

Situationen er en af de mest komplicerede nogensinde, siger
gidselforhandler
I dag kl. 19.29
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-24-situationen-er-en-af-de-mest-komplicerede-nogensinde-siger-gidselforhandler

-

I dag kl. 19:50
Over 100 lande enige om mindre CO2-udledning i flytrafikken
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/over-100-lande-enige-om-mindre-co2-udledning-i-flytrafikken

Kommentar:

Det er desværre IKKE godt nok, fordi ...

Isen på polerne bliver ved med at smelte, så længe
CO2-indholdet i atmosfæren IKKE mindskes (til hvad det var for
hundrede år tiden)!

Verdenshavene kommer til at stige 66 meter (og de fleste
storbyen kommer til at stå under vand)!

=>

FØRST når CO2 er fjernet; først da kan vi igen tillade os at
*frådse* med energien (herunder flyving)!

- Jamen, det VIL jeg ikke (holde op med at flyve)!

- Nej, men så *drukn*!

Længere er historien desværre ikke!

Folk kunne sagtens leve et godt liv for hundrede år siden
(UDEN af flyve).

Så det ér en *luksus-problem*!

-

DR S167 fre 24 nov 19:58:48
24.november dr.dk/nyheder 19:57

REKORD I PRODUKTION AF GRØN ENERGI

I dag kl. 19:57
Torsdagens blæst førte til rekord i produktion af grøn energi
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/torsdagens-blaest-foerte-til-rekord-i-produktion-af-groen-energi

-

Vindblæst torsdag satte rekord for produktion af grøn energi
I dag kl. 20.21
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-11-24-vindblaest-torsdag-satte-rekord-for-produktion-af-groen-energi

-

Dagens overblik: De første gidsler løsladt i Gaza
I dag kl. 20.58
https://nyheder.tv2.dk/2023-11-24-dagens-overblik-de-foerste-gidsler-loesladt-i-gaza

-

2023-11-24 kl 21.22
Første dag med våbenhvile lykkedes: Men nu venter tre dage
mere med nerverne uden på tøjet
10 min. siden
https://www.dr.dk/nyheder/udland/foerste-dag-med-vaabenhvile-lykkedes-men-nu-venter-tre-dage-mere-med-nerverne-uden

Første dag af våbenhvilen har været spækket af følelser på
begge sider af konflikten, fortæller DR's journalister i Tel
Aviv og Ramallah.

-

2023-11-24 kl 22.04
12 timers ro i Libanon – Hizbollah følger Gazas våbenhvile
49 min siden
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-11-24-12-timers-ro-i-libanon-hizbollah-foelger-gazas-vaabenhvile

-

2023-11-24 kl 22.06
49 min. siden
Joe Biden afventer flere løsladte gidsler i morgen: Dagens
løsladelser er begyndelsen
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/joe-biden-afventer-flere-loesladte-gidsler-i-morgen-dagens-loesladelser-er

-

2023-11-24 kl 21.39
Debatten om krigen har rykket sig, og det har sat sig i
danskernes holdninger, siger forsker
10 min siden
https://nyheder.tv2.dk/2023-11-24-debatten-om-krigen-har-rykket-sig-og-det-har-sat-sig-i-danskernes-holdninger-siger-forsker

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE: Krig mellem Israel og Hamas
LIVE: Israel under angreb
LIVE: Israel ramt af større missilangreb
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-israel-ramt-af-stoerre-missilangreb


i dag kl. 15:04
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813169
Rasmus Christiansen
13 gidsler burde blive løsladt om lidt


i dag kl. 15:11
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813202
Rasmus Christiansen
Thailands premierminister: 12 thailandske gidsler er blevet
løsladt


i dag kl. 15:34
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813310
Rasmus Christiansen
Israelske medier: Første gruppe gidsler er blevet overdraget
fra Hamas til Røde Kors


i dag kl. 15:42
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813328
Rasmus Christiansen
Hvem er de thailandske gidsler?


i dag kl. 16:02
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813416
Rasmus Christiansen
Israelske medier: Gidsler er ankommet til Egypten


i dag kl. 16:18
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813482
Rasmus Christiansen
39 palæstinensiske fanger frigives for 13 gidsler - hvad ved
vi om dem?


i dag kl. 17:28
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813703
Rasmus Christiansen
Her bliver gidsler kørt fra Gazastriben og ind i Egypten


i dag kl. 17:30
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813712
Rasmus Christiansen
Qatar bekræfter: 39 palæstinensiske fanger er løsladt


i dag kl. 17:31
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813716
Rasmus Christiansen
De 12 løsladte thailændere er kommet ind i Israel


i dag kl. 17:39
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813735
Rasmus Christiansen
Qatar og Røde Kors: I alt 24 gidsler er frigivet af Hamas -
inklusiv 13 israelske


i dag kl. 18:05
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813831
Rasmus Christiansen
Israels hær: De 13 israelske gidsler er ankommet til Israel


i dag kl. 18:16
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813868
Rasmus Christiansen
Opklaring om antallet af gidsler


i dag kl. 18:31
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813915
Rasmus Christiansen
Sky News: Luften er tyk af tåregas på Vestbredden


i dag kl. 18:48
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6813975
Rasmus Christiansen
De 39 palæstinensiske fanger er ankommet til Vestbredden: 'Den
svære opgave er blevet løst'


i dag kl. 18:58
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6814032
Rasmus Christiansen
Børn og ældre blandt de løsladte israelske gidsler


i dag kl. 19:08
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6814136
Rasmus Christiansen
'Da fangerne krydsede grænsen, regnede det med tåregas over de
fremmødte palæstinensere'


i dag kl. 19:31
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6814324
Rasmus Christiansen
Netanyahu lover, at alle gidsler kommer hjem


i dag kl. 19:45
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6814387
Rasmus Christiansen
Løsladt palæstinenser efter otte års fængsel: Jeg har svært
ved at tro, at jeg er fri


i dag kl. 19:56
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6814476
Rasmus Christiansen
FN: 200 lastbiler med nødhjælp er kommet ind i Gaza


i dag kl. 20:52
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6815109
Rasmus Christiansen
Joe Biden afventer flere løsladte gidsler i morgen: Dagens
løsladelser er begyndelsen


57 min. siden (Time now CET 22.09)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6815397
Rasmus Christiansen
Israel raser mod Belgien og Spanien: I spreder falske påstande
og støtter terrorisme


39 min. siden (Time now CET 22.09)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/live-krig-mellem-israel-og-hamas?focusId=6815548
Rasmus Christiansen
Løsladte palæstinensiske fanger fejrer deres frihed


(Time now CET 22.09)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas
I dag kl. 05.11
Opd. 2 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-24-seneste-nyt-om-krigen-mellem-israel-og-hamas


Kl. 14.53
Egypten forbereder sig på modtagelsen af gidsler


Kl. 15.08
Ambulancer klar i Israel


Kl. 15.14
Thailand: 12 gidsler frigivet


Kl. 15.33
Israelske gidsler er på vej til Egypten


Kl. 15.45
Frigivelsen er den første af fire faser


Kl. 15.58
Gidsler i egyptisk varetægt


Kl. 16.01
Krigen vil blive genoptaget, vurderer korrespondent


Kl. 16.10
Det Hvide Hus overvåger gidseloverførsel


Kl. 16.16
Flere gidsler er nu i Egypten, skriver medier


Kl. 16.26
Ingen billeder af gidsler endnu


Kl. 16.31
Venter på gidsler med balloner


Kl. 16.34
Anspændt stemningen på Vestbredden, hvor palæstinensiske
familier venter på nyheder


Kl. 16.41
Gidsler mødes med efterretningstjeneste


Kl. 16.46
Thailandske gidsler ankommet til Israel


Kl. 16.51
Kampene i Gaza vil blive genoptaget, siger israelsk
krigsminister


Kl. 17.06
Røde Kors bekræfter gidsel-operation


Kl. 17.11
Jubel i Israel


Kl. 17.16
24 gidsler løsladt, bekræfter Røde Kors


Kl. 17.20
Palæstinensiske fanger løsladt, siger Qatar


Kl. 17.24
Røde Kors-køretøjer krydser grænsen mellem Gaza og Egypten


Kl. 17.30
Qatar bekræfter, at 13 israelske gidsler er frigivet


Kl. 17.41
Løkke opfordrer Hamas til at løslade resten af gidslerne


Kl. 17.44
Medie: Gidsler er nu på vej mod Israel


Kl. 17.48
Dansk-israelsk mand fortsat gidsel i Gaza


Kl. 17.56
Israelsk helikopter klar ved grænsen


Kl. 18.00
Overblik over løsladelserne fredag


Kl. 18.03
Frigivne gidsler er nu i Israel, bekræfter militær


Kl. 18.20
Stigning i antallet af antisemitiske hændelser


Kl. 18.22
Israel: Fire børn og seks ældre blandt løsladte


Kl. 18.29
Optøjer på Vestbredden forsinker frigivelsen af fanger


Kl. 18.32
Gidsler modtager lægetjek efter frigivelse


Kl. 18.35
- Vi er forpligtet til at få frigivet alle israelske gidsler,
siger Netanyahu


Kl. 18.42
Busser med palæstinensiske fanger forlader nu israelsk fængsel,
skriver medie


Kl. 18.47
På Rådhuspladsen oplæses 6747 navne ét for ét


Kl. 18.59
12 timers stilhed ved grænsen mellem Libanon og Israel


Kl. 19.16
Palæstinensiske fanger manglede lægehjælp i fængslet, siger
løsladt fange


Kl. 19.28
Video viser øjeblikket, hvor gidsler krydser grænsen


Kl. 19.36
Israel indkalder Spanien og Belgiens ambassadører


Kl. 19.46
Ingen af de frigivne gidsler er i livsfare ifølge Israels
militær


Kl. 19.54
Formand for Det Jødiske Samfund med opsang til forældre


Kl. 20.06
137 lastbiler med nødhjælp er kommet ind i Gaza, oplyser
FN-agentur


Kl. 20.15
Fire tyske statsborgere blandt gidsler frigivet


Kl. 20.29
Løsladelsen af 24 gidsler er bare begyndelsen, siger Biden


Kl. 20.42
Mere viden om de næste løsladelser snart, siger Biden


Kl. 20.54
Læger Uden Grænser: - En pause er fin, men...


Kl. 21.04
Jubel over løsladte palæstinensere


53 min siden (Time now CET 22.10)
To frigivne gidsler ankommet til hospital


44 min siden (Time now CET 22.10)
Israel har modtaget listen over gidsler, der frigives lørdag


28 min siden (Time now CET 22.10)
Qatar overvåger situationen tæt


13 min siden (Time now CET 22.10)
De kommende dage vil blive komplicerede, siger Israels militær


(Time now CET 22.10)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


LIVE Seneste nyt om krigen i Ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her


i dag kl. 15:10
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6813196
Rasmus Jungersen
Yderligere 2,3 milliarder kroner skal i år bruges på at støtte
Ukraine


i dag kl. 15:31
https://www.dr.dk/nyheder/udland/liveblog-faa-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine-her?focusId=6813295
Brita Kvist Hansen
Russisk partileder adopterer bortført ukrainsk pige


(Time now CET 21.45)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Seneste nyt om krigen i Ukraine
I dag kl. 05.21
Opd. 14 min siden
https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2023-11-24-seneste-nyt-om-krigen-i-ukraine


Kl. 14.43
Regeringen afsætter ekstra milliarder til Ukrainefonden


Kl. 15.05
Finlands grænse overstrømmes med migranter – anklager Rusland
for hybrid krigsførelse


Kl. 15.44
Moldova vil ødelægge alle bånd til Rusland, siger
udenrigsministerium


Kl. 16.05
Ukrainer idømt 15 års fængsel for at hjælpe FSB


Kl. 17.38
Mand dræbt i russisk angreb


(Time now CET 21.43)

________________________________________________________________
________________________________________________________________


Deadline:

DR text-TV:
167

DR:
2023-11-24 kl 22.06
49 min. siden
Joe Biden afventer flere løsladte gidsler i morgen: Dagens løsladelser
er begyndelsen

TV2:
2023-11-24 kl 22.08
Debatten om krigen har rykket sig, og det har sat sig i danskernes
holdninger, siger forsker
39 min siden


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$***@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 25842

Loading...